ODS je nejúspěšnější stranou v historii

Snad každý den se dovídám ze sdělovacích prostředků, že preference ODS neustále klesají a dokonce jsou i pesimistické předpovědi, že se strana pod vedením Nečase při příštích volbách do parlamentu ani nedostane. Prý by stačilo vyměnit Nečase a všechno se vrátí do starých kolejí a strana opět bude kralovat ve voličských preferencích. „ODS půjde zase nahoru, protože stále ještě reprezentuje pracovité lidi, co mají rádi svobodu“, píše Kubera. Je to omyl! Nepůjde nahoru, není totiž vůbec nic, co by ji táhlo nahoru a není to ani v zájmu samotné ODS. V zájmu samotné ODS je, aby stranu nadále vedl Nečas až do hořkého konce, do zániku, někdo to přece musí udělat a Petr Nečas je na to naprosto vhodný Vůdce, kdepak nějaká změna ve vedení, ba naopak, musí se mu tam přihodit ještě pár úplně neschopných spolupracovníků, aby strana dopadla dle předpokladu.

Proč vysoké preference nejsou v zájmu ODS, se pokusím vysvětlit.

Strana ODS dosáhla splnění všech svých cílů, ba dokonce své cíle o mnoho procent překročila, takoví to byli kabrňáci, ba přímo úderníci-stachanovci. Hlavním cílem přece bylo vyrvat vše z odporných pařátů státu a dát do jemných ručiček soukromníkům a do neposkvrněných (prací) rukou církve a ušlechtilých končetin šlechty, což se jim dokonale zdařilo, všechna čest! ODS to měla dokonce ve stanovách a v programovém prohlášení – stát je špatný hospodář, všechny jeho funkce zvládne lépe soukromník, soukromníci se nejlépe postarají o blaho obyvatel (některých). Je životně nutné zprivatizovat všechno, co zprivatizovat vůbec lze. Členové ODS s tím nedělali žádné tajnosti, otevřeně hlásali své cíle, všude to nejen vykřikovali a psali do novin, ale jako svatou pravdu to prosazovali i v televizi, zajisté bez jakékoliv oponentury, ta nebyla dovolena, a když někdo měl nějakou námitku, byl nazván bolševikem, komoušem a stalinistou. Pokud je mi známo, skoro nikdo proti jejich programu nevznesl sebemenší námitku či dokonce nějaký protest. A těch obyvatel, co je volilo! Těch obyvatel, co nabylo přesvědčení, že soukromníci jsou Dobrem Nejvyšším, byla snad i většina populace.

Každý aspoň trošku soudný člověk musí přiznat, že cíle, které si ODS dala, byly nejenom splněny, nýbrž vysoce překročeny! Veškeré body jejich programového prohlášení byly uskutečněny a byly dokonale do puntíku realizovány. Obyvatelstvo sice na to hledělo jak tele na nová vrata, ale pouze hledělo, nic proti tomu neudělalo. Všichni vidíme na vlastní oči, jak soukromníci pečují a starají se o blaho lidu, a některým se to dokonce moc líbí. Vše je zprivatizováno a ty nepatrné zbytky ještě nezprivatizovaného už doběhnou pouhou setrvačností.

Uvedu příklad, jak třeba proběhne privatizace základního školství (privatizace škol středních a vysokých je už skoro hotová). Projde to úplně nenápadně a málem neviditelně. Začne se třeba takto: Proč má základní škola provádět tělesnou výchovu? Ono také cvičit v malé tělocvičně se třiceti žáky, navíc to většinu žáků vůbec nebaví, není nic ideálního, že? Rodiče si začnou stěžovat ve sdělovacích prostředcích, takže tělocvik z osnov vypustíme, školu nahradí sportovní kluby a (soukromé) organizace, tedy specialisté a odborníci na sport jako např. junáci a junačky, skautové a skautky, trampové a trampky. A že to nebude zadarmo? Však ani škola to neprováděla zadarmo, učitelé byli přece placeni. Kdo chce a bude mít zájem, bude cvičit, kdo neprojeví zájem, jeho věc, přece nebudeme nikoho nutit jako ve škole. Podobně to proběhne s výtvarnou a hudební výchovou, zajisté se sveze i pracovní výchova (existuje ještě vůbec ta tzv. pracovní výchova?). Zájem o historii, tedy o dějepis, je mezi žactvem naprosto mizivý, učitelé jsou zoufalí nad okatým nezájmem žáků. Proč je nutit k něčemu, co je nebaví? Vzniknou soukromé firmy na provádění kurzů historie, totéž s botanikou a biologií, samozřejmostí bude soukromá výuka jazyků (včetně češtiny) a specializované matematické kurzy v přírodě. No a co zůstane škole? No to, co k ní patří – škola hrou, tedy hry a srandičky, nácviky happeningů, ale to lze také předat do soukromých rukou – alespoň umělci budou mít práci. No a základní školy se mohou definitivně zrušit za jásavého souhlasu rodičů a i žáků.

Co v takové situaci ještě může ODS prosazovat? Už přece nic prosazovat nepotřebuje. A že ještě ODS funguje, to je také pouze ze setrvačnosti. To dnes už jsou tam pouze takoví troškaři, co nestačili zbohatnout v dobách hojnosti a myslí si, že ještě přece jenom i na ně cosi málo zbylo. Kdepak, moc toho nezbylo, že by se vyrovnali třeba Řebíčkovi, už nijak nehrozí. Ve straně zůstali už jenom ti neúspěšní, ti, co málo nakradli a naloupili a chtějí to dohnat teď, opozdilci! Už není co, zůstalo akorát nějaké to paběrkování.

Kde jsou dnes bývalé hvězdy ODS? Jestli si někdo myslí, že ve vězení, tak se hrubě mýlí, za katrem není ani jeden. Ale už nejsou ani členy strany, nemají důvod, jsou za vodou a mají jiné starosti (o těch za chvíli). ODS žádné oživení, žádnou resuscitaci nepotřebuje, nač by jí byla? Samozřejmě strana ještě bezpečně vydrží do řádných voleb, neb jest potřeba trošku času na zametení stop a zničení kompro materiálů a na zákonné zlegalizování lupu. No a potom přece už ODS nebude potřeba, nač a k čemu by byla ještě dobrá taková strana? Optimální řešení je prostě zrušit se – no a ať se za pár let soudy snaží poslat do vězení neexistující stranu a neexistující straníky. Dobře vymakaná strategie. ODS přece splnila všechny své cíle, takže klidně může zaniknout, zmizet, její neexistence bude pro její bývalé členy požehnáním a tím nejlepším řešením. Co jsme si nakradli je naše, za vše sice může ODS, ale my nemůžeme za nic, stěžujte si na ODS. Hurá zvítězili jsme! Komstrana byla prohlášena za zločineckou organizaci, a byl někdy nějaký její člen odsouzen? Ódéesstrana bude třeba také podobně prohlášena za lupičskou organizaci, a je jasné, že ani u nich nebude nikdo odsouzen.

Takže o ODS už dnes můžeme mluvit klidně v minulém čase. Co to bylo za společenství a co je spojovalo? Bylo to společenství lidí, které spojovala nezřízená touha po majetku. ODS byla (a je posud) především společnost bezskrupulózních lupičů. Přímo se nabízí nejpříhodnější příměr (paralela, analogie) k době pobělohorské. Tehdy také neuvěřitelně zbohatli všelijací ti naprosto nemajetní žoldnéři – kapitáni a plukovníci, toužící zbohatnout z válečného lupu, a to se jim po šarvátce na Bílé Hoře (jakápak bitva!) zdařilo. Tam také nastala změna politických poměrů a nesmírného bohatství se dostalo nýmandům, lumpům, darebákům, banditům, lupičům, grázlům a bezcharakterním gaunerům, kteří nahradili dřívější českou šlechtu. (A tyhle „šlechtice“ obdivuje jak režisér Menzel, tak spisovatel Vaculík!)

Dnes v podstatě jde o opakování tehdejší situace s ještě mnohem drastičtějšími důsledky, neboť tehdy změnilo majitele takových 70 až 80 % statků, dnes změnilo majitele celých sto procent statků! Už jenom zbývá dokončit tu dnešní Bílou Horu – tj. zapomeňte na to, jakým způsobem jsme přišli k bohatství. Už jde pouze o to, aby tohle loupení bylo právně ošetřené, což se Klausovým pardonem stalo. (Nečas není spoluautor abolice, nýbrž je spolupachatel!) Milosrdenství hradního pána a premiéra se týká určitě i Viktorka Koženého, lorda z Harvardu, vždyť ještě nebyl nikdy před naším soudem, takže klidně a bez obav může v příštích volbách kandidovat jak do Senátu, tak případně na presidenta.

Taková ODS sice ještě může přežívat v podobě všelijakých institutů, třeba v Havlově a Klausově knihovně a vzdělávacích Think tanků, takoví ultra pravicoví neoliberálové jako různí Ševčíkové, Kohoutové, Sedláčkové… mohou psát a psát a psát o úspěšné privatizaci, o genialitě jejich tvůrců, mohou obdivovat dokonalou stranu bez chyb a nedostatků – bude to svatá, přesvatá strana, zůstane v dějinách jako to nejlepší, co kdy v historii bylo. A tihle odborníci se ale snaží, že?! A docela jim to jde!

Drtivá většina obyvatel si dělá z hesla či sloganu „Pravda a láska zvítězí“ vyloženou srandu a šoufky, ale je faktem, že Pravda i Láska definitivně zvítězily! No přece nelze popřít, že Pravda mocných a bohatých vyhrála na plné čáře, zvítězila suverénně! To je pouze suché konstatování faktického stavu. A s Láskou je to stejné, taky láska ke zlatu a financím zvítězila naprosto přesvědčivě a suverénně, taktéž je to také pouze suché konstatování faktického stavu, tedy holá pravda. No a pokud přidáme k tomu ještě Svobodu, tak máme Vítěznou Svatou Nedotknutelnou Trojici.

Kde jsou bývalí gerojové ODS? Neznají se ke své rodné straně! Proč by to také dělali, vždyť svých cílů dosáhli, teď mají jiné starosti, zlegalizovat a natrvalo udržet co mají, strana, členství ve straně rodné by jim naopak překážela. Podnikat? Ale kdeže, podnikání je docela nejisté, jde už pouze o udržení bohatství.

No a jaké by bylo nejlepší řešení? Přece být povýšen do stavu šlechtického, to už by si na ně nikdy nikdo netroufl, už by nadále stále požívali pouze úcty, vznešenosti a majestátu. Navíc, jako šlechtici budou nedotknutelní, běžný civilní soud se jich týkat nebude. Tyhle Nadobčany přece už nikdo nebude moci obtěžovat občanskými soudy. Nastupující nová generace umělců jim tu důstojnost a vznešenost v televizi zařídí, a možná to zvládnou ještě i ti dnešní obdivovatelé šlechtictví, ostatně, umělci tak činívali i dříve, ba skoro vždycky.

Tak jsem si klikl na šlechtické tituly – je tam přímo neuvěřitelně velký výběr. No a představme si realitu za pár let. Tak třeba budeme u nás mít tyto šlechtice: Okněžněný hrabě Kalousek, jehož panství bude sousedit s panstvím jiného hraběte (taky okněžněného), to zní přece libě, mnohem lépe než inženýr chemik, odborník v gumárenském či pneumatikárenském průmyslu. Určitě se také každému bude líbit šarmantní kněžna Parkanová spolu s roztomilým knížetem Vondrou. Přijal by Klaus šlechtický titul, jsem si jistý, že ano, ale nechtěl by hned být arciknížetem? Pak třeba baron Nečas, markrabě moravský Babiš a třeba i Jeho Excelence markýz Géro zvaný Bakala. Jaký titul by si vybral (zaplatil) takový zubař Macek a Íčko Langer? Určitě něco originálního, co tak třeba šógun? To by jim i docela slušelo. Samozřejmě všichni členové (i obyčejní řadoví) dnešní současné Monarchistické strany budou pasováni automaticky na rytíře, čeká je skvělá kariéra.

No ale co bude se státem? Vznikne české knížectví? Nebo česká dědičná monarchie?

Vévodu země české zvolí královská kancelář, a ta rozhodne až po přezkoumání majetku kandidátů, pretendentů (uchazečů) – ten, kdo prokáže majetek největší, bude velkovéda či dokonce král. Proč ne? Je a bude to logické – ten, který z nich by prokázal, že nakradl nejvíce, by byl logicky zvolen. Množství majetku je přece to rozhodující, neboť to je jasný důkaz jeho schopností a inteligence a tudíž titul by mu patřil naprosto zaslouženě, proti tomu by určitě nebyly vzneseny nižádné námitky.

Zajisté Senát by zůstal a fungoval, ale u nás by už žádné šaškárny s volbami senátorů neprobíhaly, neb senátory by se automaticky stali šlechtici modré krve, budeme jich mít určitě sdostatek. Nevolení samozřejmě, dostačuje ta modrá krev (i ta čerstvě nabytá), a pokud by přece jenom nebylo dostatek kusů s modrou krví, mohli by je doplnit církevní preláti, biskupové a kardinálové. Nic neobyčejného by to ani nebylo, v Anglii to platí a funguje přes ta staletí podnes a obyvatelstvo je navýsost spokojeno, takže o obsazení Senátu nemusíme mít obavy. Také, stejně jako v Anglii, by čestná funkce senátora byla doživotní, případně by se mohla dědit na potomstvo (tzv. dědičný mandát), taky v historii odzkoušené a funkční. Výše jmenovaní čerství šlechtici a jejich děti a vnuci mají místa v senátu zajištěné.

Parlament by mohl být stejný jako dnes, ten by volil plebs, potomci nevolníků apod. ať mají obyvatelé jednou za čtyři roky celonárodní srandu a ať se mohou dohadovat, která loutka z pravé, z levé či středové strany je ta nejlepší a mohou se u toho dohadování i fackovat. Aby bylo veselo. Řízení státu se zjednoduší a bude naprosto přehledné a srozumitelné všem. Vyjde se vstříc takovým Komárkům, kteří vyslovili přání zrušit volby, neboť co ti nevzdělaní burani mají co mluvit do tak posvátné a božsky vznešené věci jako je řízení státu, no ne?

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments