Petice za návrat vladyky Kryštofa II

 

Tiskové prohlášení petičního výboru petice za návrat vladyky Kryštofa

Praha 15.5.2013


I.

Toto prohlášení informuje Posvátný synod Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, současné vedení pražské eparchie a širokou veřejnost o průběžném stavu podpory petice za návrat vladyky Kryštofa do všech funkcí. Další informace o petici jsou na serveru www.christofor.cz.


II.

Petiční výbor oznamuje, že ke dni 15.5.2013 18:00 SELČ dostal 2191 podpisů na petičních listech petice za návrat vladyky Kryštofa od věřících Pravoslavné církve. Na doplňkové internetové formě této petice výbor obdržel dalších 704 hlasů z domova i zahraničí. Petiční výbor dohromady v průběžném součtu registruje 2895 signatářů petice za návrat vladyky Kryštofa a k tomu navíc obdržel podporu od stovek dalších osob ve formě různých dopisů napsaných mimo tuto petici. Na petičních arších je podepsáno nejméně 12 duchovních.


III.

Petiční výbor si je vědom útoků na doplňkovou internetovou verzi petice na serveru jednej.cz ze strany odpůrců této petice ve formě přidávání záznamů falešných osob, přičemž některá taková jména jsou tvořena z vulgárních slov a nebo pokusů o zesměšnění členů petičního výboru a vladyky Kryštofa. Tyto hlasy nebyly do průběžného výsledku započítány. Podpisové archy i elektronická databáze jsou členům eparchiální rady a Posvátného synodu, kterým je petice určena, k nahlédnutí po dohodě se členy petičního výboru na e-mailové adrese petice@christofor.cz.


IV.

Veřejnost dostala dne 14.5.2013 dva dokumenty o zasedání Posvátného synodu stejného dne. V dokumentech se mimo jiné píše, že biskupové potvrzují (cit.): "metropolita Kryštof se rozhodl dobrovolně odstoupit pod tíhou svědectví" a dále také, že "Biskupové jsou však nuceni po vyslechnutí dalších svědectví ze dne 14. května 2013 konstatovat, že rezignace metropolity Kryštofa byla na místě a není tudíž možné splnit prosby těch, kdo se přimlouvají za návrat bývalého metropolity." Tato tvrzení vyvolávají dojem, že vladykova abdikace dne 12. 4. 2013 je interpretována jako přiznání vladykovy viny za obvinění známá nejen v době abdikace, ale i za jiná o měsíc později vznesená další obvinění, což je absurdní. Vladyka ve své veřejně známé abdikaci před měsícem odstoupil pro klid a mír v církvi a ne, aby cokoliv přiznával. Z tohoto důvodu petice za návrat vladyky Kryštofa dále pokračuje. Petiční výbor prohlašuje, že není možné se kohokoliv zbavit na základě obvinění, která když se ukážou pochybná, tak jako králíky z klobouku postupně přikládat další nová obvinění jen proto, aby se stále říkalo, že vina pokračuje. Petiční výbor apeluje především na ty, kteří nebyli zcela spokojeni s vladykovou prací v čele pravoslavné církve, aby si uvědomili, že převzetí moci má smysl dělat jen tehdy, pokud nový stav nevede do ještě horšího, než byl.  Ale dnes československá pravoslavná církev v lepším stavu, než byla za vladyky Kryštofa, zcela jistě není.


V.

Členové petičního výboru dostávají mnoho znepokojujících informací. Duchovní a zaměstnanci sdělují, že je na ně vyvíjen nátlak a je jim vyhrožováno. Dostáváme také množství většinou anonymních obvinění na různé představitele Církve. Dále se šíří údajná falešná udání, které již řeší Policie České republiky, přichází k nám mnoho anonymů s největšími myšlenými odpornostmi všeho druhu. Ujišťujeme Vás, že tyto anonymy nereflektujeme a dále nerozesíláme.


VI.

Jedna informace, kterou petiční výbor dostal z více zdrojů, je velmi závažná. Po vladykovi Kryštofovi údajně čelí stížnosti vladyka Simeon. Tento ctihodný muž věnoval službě pravoslavné církvi celý život a je po odchodu vladyky Kryštofa správcem celé československé pravoslavné církve. Podobně jako před měsícem by tedy byl znovu vedoucí představitel pravoslaví popotahován stížnostmi a opět od vlastních lidí. Vůči široké veřejnosti i státním orgánům by toto vnitřní napadení dalšího vedoucího představitele bylo bráno jako totální chaos v československé pravoslavné církvi, jako absolutní důkaz její nekompetentnosti. Došlo by k pošpinění dalšího vrcholného představitele celého československého pravoslaví. Pověst pravoslavné církve u veřejnosti začíná být chováním některých vysoce postavených členů církve, které je podobné praktikám šíleného inkvizitora Bobliga z Edelstadtu, opravdu neúnosná. Československé pravoslaví bylo v minulosti respektovanou a důležitou integrální složkou naší společnosti a důvěryhodně hlásalo poselství Evangelia. V té době nebylo ovládáno strachem z žalob, přísahami pochybných svědků a podobně. Petiční výbor prohlašuje, že tyto odporné praktiky, které se dnes šíří, patří do jiné doby a jiné zeměpisné polohy.


VII.

Kritika serveru www.christofor.cz, ať už je záměrně účelová nebo ne, není založená na dokazatelných faktech, ale pouze na dojmech a spekulacích. Obsah serveru www.christofor.cz se totiž skládá výhradně z informací přejatých z jiných veřejně dostupných zdrojů, což je velmi snadno dokazatelné tím, že každý takový údaj má hypertextový odkaz na svůj původní zdroj nebo kopii původního zdroje, kam je možné kliknout. Samozřejmě byl sestaven s účelem bránit vladyku Kryštofa, ale to není přestupek ani civilní ani kanonický. Pokud má kdokoliv pochybnosti o obsahu informací na petičním serveru, ať svoji kritiku obrátí na autora originálního zdroje. Zdroj je však bohužel v řadě případů zveřejněná informace od samotných kritiků. Mezi odkazované zdroje totiž také patří obsah jiných veřejně dostupných serverů a nebo hromadně rozesílaná elektronická pošta, kterou používají právě ti, kteří petici za návrat vladyky Kryštofa nejvíce kritizují a pomlouvají. Dále, pokud je někde veřejně dostupná jakákoliv informace mající vztah k případu vladyky Kryštofa, potom bude na serveru www.christofor.cz v rámci zájmu o úplnost a objektivitu přidána do seznamu. Takto bude zařazena opravdu jakákoliv veřejně dostupná informace, samozřejmě včetně několikrát veřejně komentovaných dalších nových obvinění vznesených proti vladyku Kryštofovi, jejichž skutečný obsah však zůstává utajen.


VIII.

Petice za návrat vladyky Kryštofa čelí nařčením z nekanoničnosti, manipulativnosti a zlých úmyslů. Nařčení vycházejí jen z přání těch, kteří si z osobních důvodů vladyku Kryštofa zpátky vrátit nepřejí. Petiční výbor prohlašuje, že k založení petice ho vedla pouze snaha o spravedlnost. Aby nikdo nečinil druhému to, co nechce, aby on dělal jemu. Snaha, aby Boží lid, který je absolutní součástí církve mohl projevit svojí vůli a svůj názor. Petice byla spuštěna až několik dnů poté, kdy mnozí duchovní a další členové církve dostali desítky prosebných a podpůrných dopisů a zpráv. Text petice je veřejně známý, není nijak agresivní, naopak velmi klidný a věcný a čerpá výhradně z faktických informací. Petiční výbor prohlašuje, že jeho cílem není zkáza pravoslavné církve, ale právě naopak. Cílem petice je moudré, důstojné a hlavně pro budoucnost věrohodného a respektovaného československého pravoslaví prospěšné řešení a tím i větší sláva našeho pána Ježíše Krista.


Tato zpráva je veřejná, můžete ji prosím dále šířit.


Petiční výbor petice za návrat vladyky Kryštofa

http://www.christofor.cz/dokumenty/petice

doc. Vojtěch Merunka, Ph.D.

prof. Sergej Komkov, Gr.Ph.D., JUDr.

Mgr. Naděžda Skvarnik

Mgr. Petra Staufčíková

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments