Pokrokář píše prezidentovi republiky: Falešný blahobyt? Ne. Zaťaté pěsti…

Září 29, 2011

Vážený pane prezidente,

s velkým zájmem jsem si přečetl Váš projev v rámci Národní svatováclavské poutě a cítím potřebu se k němu vyjádřit.


Nechci a nebudu tu polemizovat o významu svatováclavské legendy a byla li skutečně "vždy autentickou součástí našeho vnímání sebe sama i kontextu, v němž žijeme", jak píšete. Stejně tak se nechci pouštět do spekulací o přínosu narovnání vztahu mezi státem a církvemi a to aniž bych chtěl zpochybňovat nutnost napravení křivd, jež byly v minulosti v tomto smyslu spáchány. Rád bych se zastavil u zřejmě zásadní myšlenky Vašeho projevu. Jakéhosi  varování, jež je v poslední době přítomno v takřka každém Vašem veřejném vystoupení .


  I já se k připojuji k Vašemu znepokojení nad určitými tendencemi, jež se prosazují v dnešním světě. Bohužel příčiny mého a Vašeho znepokojení se zásadně liší. Jako již tradičně uvádíte jakési "pokrokářství" coby jeho původce.  Tito "pokrokáři všeho druhu" dle Vás "vedou soustavný a stále nezakrytější útok na naše tradiční společenské hodnoty a ctnosti." Je škoda, že jste tyto hodnoty a ctnosti nepojmenoval konkrétně. Soudě dle obsahu tohoto Vašeho projevu a vůbec sledujíc jako angažovaný (bůh mi odpusť) občan Vaše postoje a reakce na dění (nejen) v naší zemi, máte zřejmě na mysli hodnoty, které se obecně nazývají konzervativní, či křesťanské.


  Značnou část Vašeho projevu věnujete rodině, tedy "tradiční" rodině. Nevím jaká je rodina "netradiční", nicméně útoky na tradiční rodinu v naší společnosti nezaznamenávám. Problém vidím v tom, že snaha založit fungující a perspektivní rodinu se stala v současné době obrovským životním hendikepem. A ne kvůli útokům vyznavačů deviantního homosexualismu, na něž tu zjevně narážíte, ale díky totální absenci podpory společnosti a státu. Lidé, kteří se pro ni rozhodnou jsou dnes postaveni před těžko zdolatelné překážky. Alespoň v počátcích je třeba nabídnout takové rodině finančně dosažitelné bydlení. Dítě, které tato rodina přivede na svět potřebuje dostupnou a kvalitní zdravotní péči, stejně tak i reálnou možnost předškolního vzdělávání. Aby se z něj stal zdravý a perspektivní občan, musí vyrůstat v nepoškozeném životním prostředí a to jak po stránce environmentální, tak i sociální či hodnotové. Jeho rodiče musí mít možnost věnovat se jeho kvalitní výchově současně se svou prací, nikoliv být postaveni před volbu jednoho či druhého. Duševní vývoj nového člověka bez adekvátního hmotného standardu, ač postaven na těch nejvzletnějších mravních základech totiž nemůže být úspěšný. Krásné jsou řeči o tradiční rodině jejíž fotografiemi tak rády zdobí parlamentní strany své předvolební billboardy. Místo toho je však tradiční rodina postavena před řešení doživotního zadlužení, nedostatku mateřských škol, katastrofální školní systém, nejistotu v zaměstnání nebo neustále se zvyšující životní náklady včetně zdravotní péče a prevence, které jsou pro stále více mladých rodin takřka likvidační. Společenský systém zaměřený na povrchnost, glorifikující hrabivost a bezohlednost,  produkující nenasytnost a tolerující korupci a bezpráví, ano to společenský systém ve kterém nyní žijeme a jehož hořkého konce jsme právě svědky je příčinou úpadku tradiční rodiny. Nikoliv pokrokáři jakéhokoli druhu.


  Pane prezidente. Jako člověk a otec dospívajícího dítěte jsem znechucen vaší chválou papeže Benedikta XVI. Jak můžete ignorovat jeho aktivní podíl na snahách katolické církve zamlčovat a zpochybňovat sexuální zločiny, jichž se církevní představitelé masově dopouštěli a dopouštějí na těch nejbezbrannějších a zcela jim důvěřujících tvorech – dětech! To jsou snad ty hodnoty o kterých tu plamenně hovoříte? Projevy individualismu a osobitosti považujete za společenské nebezpečí a snaha ututlat zneužívání dětí bezprecedentního rozsahu tu má být chápáno jako "tolik potřebné konzervativní postoje"? Promiňte mi, ale o tyto postoje skutečně nemám zájem a považuji za svou lidskou povinnost proti nim bojovat!


  Ve svém projevu zmiňujete "faleš sociálního státu a nezaslouženého blahobytu, který ničí vše tvůrčí a individuální a otupuje talenty, aktivitu a pracovitost, neboť ta se přestává vyplácet". Já se Vás ptám kde vidíte onen falešný blahobyt? Když se já rozhlédnu kolem sebe, vidím zaťaté pěsti v bezmocném vzteku a beznaději. Slyším jen skřípění zubů nad všeobecnou frustrací a absencí zastání proti mašinérii moci.  V roce 2010 počet lidí trpících příjmovou chudobou v naší zemi dosáhl 934 600 osob. Blahobyt? Ano. Ovšem pouze těch, kteří si z obcházení zákonů udělali zdroj obživy a klientelismus a parazitování na společnosti vydávají za politickou službu vlasti. Copak není zřejmé, že skutečné hodnoty tvoří pouze ti lidé, kteří pracují, bádají, hlídají, pomáhají, léčí, vychovávají, soudí, tvoří fungující zákony nebo smysluplně vládnou? A jaká je skutečnost? Osudy obyvatel této planety řídí obchodníci s dluhy, (bez)cennými papíry a manipulátoři s čísly. Jejich chamtivost a bezohlednost odsuzuje k smrti miliony nevinných lidí po celém světě. Jejich oběti jsou označovány za viníky úpadku a ještě více sdíráni. Takovéto hodnoty máte snad na mysli?


  Vyzdvihl jste odkaz legendy svatého Václava, připomněl její konstitutivní vliv na naši současnost a v tomto smyslu upozornil na skutečnost, že vlastenectví je v naší zemi považováno za šovinismus. Já ale vidím také odkaz Husův, Komenského, Borovského či Čapkův. Je hořkou ironií, že tito lidé byli právě jménem takzvaných konzervativních či křesťanských hodnot upalováni, vyháněni z vlasti či uštváni k smrti. Právě jejich odkaz považuji za nosný pro naši totožnost. Odkaz neotřesitelného postoje v tváří v tvář vlastní smrti či vyhnanství. Jsem přesvědčen, že pouze aplikace těchto  postojů do všedních životů každého z nás,  jejich "instalace" do našeho genofondu, může být důvodem k hrdosti. K hrdosti na svůj národ díky odkazu jeho potomků, nikoliv pro jeho samotnou existenci. V tom, pane prezidente, spatřuji rozdíl mezi vlastenectvím a šovinismem.


  Rád bych využil této příležitosti a dotkl se ještě jedné věci, která s tématem svatováclavské legendy zdánlivě nesouvisí. Je to samotná funkce prezidenta republiky a Vaše účinkovaní v ní. Jsem toho názoru, že prezident země má být také sjednocujícím elementem, nadstranickou autoritou a objektivním garantem zákonnosti. Ani jeden z uvedených parametrů v mých očích nesplňujete. Ačkoliv  jste byl hlasitým kritikem prezidentských pravomocí a dle Vašeho názoru stranického aktivismu Vašeho předchůdce, nyní sám v tomto smyslu zcela přesahujete běžný rámec. Žádám Vás tedy, aby jste zvážil své další působení ve funkci prezidenta republiky a to nejen pod dojmem skandálních frašek, které provázely obě Vaše volby, ale zejména s přihlédnutím k polarizaci a napětí, které ve společnosti Vaše setrvávání v tomto úřadu vyvolává. Věřím, že jako občan Václav Klaus budete obhajobě a boji za konzervativní a křesťanské hodnoty mnohem prospěšnější než jako Václav Klaus-prezident.


S přáním hezkého dne


občan a pokrokář všeho druhu

Jaroslav Hotový

 

Převzato z blogu autora

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments