Polemika: Zakomunisti popáté

Proč se dnes porovnává nesrovnatelné?

Velmi nerad to píši, ale nelze jinak … Proč? Protože se domnívám, že celý ten seriál "Za komunistů .." i diskuse u něj – byly dosud jen ztrátou času. Omezím se tudíž pouze na některé otázky, nutné k zamyšlení: Proč se vůbec srovnává, co je nesrovnatelné? Proč se tak opět vrháme na další manipulativní PíáR špek, který připravili modří propagandisté ve své nynější zoufalé politicko-marketingové situaci, kdy na krajské a senátorské volební úrovni právě dostala ta jejich pravice takový výprask od voličů, jaký oni dosud ještě od Sametu nezažili? Copak tu ještě nikomu nedošlo, že vždy v takové době, kdy je současná realita pro pravici krajně politicky nevýhodná, tak že zas opět se její propaganda a nájemní trollové pouštějí do dalších a dalších účelových výkladů historie a opět zvedají témata údajných, prý 40 let neustále trvajících komunistických zločinů a údajného čtyřicetiletého a prý neustálého komunistického útlaku všech občanů nejen v záležitostech spravedlnosti, ale už i v okruhu témat životní úrovně?


Nu a proč – jako vždy – tak i dnes, lidé z politiky na levici neumí na to projevit nic jiného, než pokornou a vstřícnou snahou proti těmto argumentům pravice stále cosi z dávné minulosti omlouvat, vyvracet a zdůvodňovat? Proč si už konečně levice jasně neuvědomí, že zde pravičáci jen křečovitě odvádějí pozornost od svých současných rozpočtových problémů a asociálních vládních praktik – a lidé na levici se zase a opět jen pasivně brání, aniž by proti tomu dokázali aktivně vystoupit se stejně silným poukazem nejen na zbytečně prolitou krev nevinných lidí rovněž i v dějinách kapitalismu, ale také právě s důrazem na ty praktiky dnešní, kdy se likvidují už i poslední právní, sociální a ekonomické funkce státu? To dosud ještě nikomu nedošlo, že situace je dnes taková, že například už i z péče o staré a nemocné lidi a dokonce i o opuštěné kojence a tělesné a duševní mrzáky je pomocí nejnovějšího návrhu zákona(!) dělán obyčejný byznys? Proč to politici na levici nevidí a namísto toho se zase jen poslušně a podle pokynů pravičáků babrají s kdejakou a prastarou historií lágrů a poprav dávných let padesátých a přitom už neví, že i za Masaryka tloukli policajti demonstranty pendreky a střílelo se ostrými do lidí například v Duchcově?


Ale zpět k soudobé mediální PR kampani pravicových článků toho pověstně typického "srovnávání" minulosti se současností: To nikdo nevidí, že základní hrubá manipulace spočívá již ve "statistickém" vyjádření tzv. průměrných mezd? To téměř nikdo nevidí, že se v jednom a tomtéž materiálu zároveň porovnávají ceny zboží, rodinných výdajů a služeb zbytných, současně se zbožím, rodinnými výdaji a službami nezbytnými? Vždyť přece jídlo, bydlení, teplo, vodu a energie lidé zaplatit musí, protože bez nich normálně žít nelze. Jezdit ale k moři, měsíčně si kupovat deset lahví Jacka Danielse nebo chtít auto, to všechno si naopak každá rodina pořizovat za každou cenu vůbec nemusí, jestliže jí na to příjmy nestačí. Není to také i otázka žebříčku hodnot v myšlení každého z nás? … Moji rodiče nikdy neměli auto a přesto nám dětem kupovali knihy. Neměli pro nás peníze na drahé ošacení, ale přesto nám dali maximální péči, výchovu k poctivosti a nejvyšší možné vzdělání, třebas i na úkor své vlastní životní úrovně. Není tedy něco shnilého v našem způsobu myšlení a v životním stylu našich rodin?


Tak proč tedy dnes přistupovat na srovnávání nesrovnatelného, když doba, okolnosti i možnosti lidí byly dříve a dnes různé?

Copak to nikdo nevidí, že doba a její technika a technologie naprosto nesrovnatelně pokročily a mnohé stavby, služby či průmyslové, potravinářské a zemědělské výrobky vyžadují dnes na zhotovení či vypěstování mnohem menší pracnost a finanční náklady, než jaké byly zapotřebí dříve? To nikdo nevidí, že dřívější jednoduchá mechanizace není totéž, co dnešní IT technologie, výrobní robotizace a automatizace? To nikdo nevidí, že se zde opět srovnává nesrovnatelné a namísto debaty o konkrétních fundamentálních rozdílech v právním a materiálním postavení lidí, se mlčí o mnoha stovkách miliard, o něž jsme jako občané českého státu nyní chudší? A nejen to. Proč jsme o ty miliardy chudší? Protože nás politici dokonce už i zadlužili u bank cizích států, aniž by k takovým krokům dostali referendem mandát. A kdy za toto rozbíjení ekonomiky budou ti politici souzeni a potrestáni, když už ani nemáme vlastní pevný měnový systém a své vlastní státní banky? Proč už nejsme potravinově soběstační a obranyschopní? A proč k tomu mlčíme, když je to ještě navíc hloupými pravičáky vydáváno za naši údajnou výhodu? Proč kopeme do vlastní národní ídentity a stále ještě nechápeme, že za právě takové sebeponižování nás ti placení mediální ideologové tak halasně chválí? Je to opravdu to nejsprávnější, co dnes naše republika potřebuje? Za co jsme tedy vůbec v tom roce 1989 stávkovali a demonstrovali?


A jak to vlastně bylo s ekonomikou v tom dřívějším režimu? Copak to nikdo neví, že dřívější režim byl mezinárodně Západem embargován a tím i donucen zajišťovat si sám svou totální a absolutní národní ekonomickou soběstačnost? To už nikdo neví, že z důvodů mezinárodní situace a nikoliv z důvodů ryze vnitřích(!) byl ten socialistický režim mezinárodně donucen vojensky chránit své hranice a udržovat třistatisícovou obrannou bojovou armádu? To už nikdo neví, že byl mezinárodními okolnostmi donucen vybudovat a provozovat obrovský těžký průmysl právě pro tu obrannou zbrojní výrobu? K čemu by asi jinak byly hutě, železárny a válcovny deseticentimetrových "tlustých plechů", než na pancíře tanků pro celou RVHP? .. a dalo by se uvádět ještě mnoho dalšího, co snižovalo naši tehdejší životní úroveň …


To už jsme zapomněli, že to všechno vůbec nebylo vinou systému socialismu a chyb diktaturně vládnoucích komunistů, ale že to bylo vinou stavu tehdejší mezinárodní politiky? A co dělá ten náš politický režim dnešní? Levně, (pokud vůbec ne přímo na dluh) si klidně dováží z různých kolonií Západu a z Číny levné průmyslové zboží a z dalšího zahraničí i ty nejzákladnější potraviny, přičemž "k obraně vlasti" má jen tu vlastní českou operetní "armádu", složenou pouze z řádu stovek námezdných žoldáků a pár desítek pronajatých letadel.  Je to snad normální? Copak už i jen toto lze srovnávat, když právě takové tehdejší předpoklady ovlivňovaly jak naši státnost a suverenitu, tak i životní úroveň, ceny a dostupnost zboží a služeb na trhu?


Co se tedy dá vůbec porovnávat? Ano jistě, něco by se určitě našlo. Například znalost zjištění, kdo byl tehdy a kdo je i dnes původcem toho, co má být porovnávano? Čí zásluha je ten dnešní technický pokrok? Je to zásluha těch, kteří tu za poslední čtvrtstoletí něco nového vymysleli a vybudovali a vůbec jakkoliv hmotně a intelektuálně pozitivního udělali, anebo je to snad zásluha těch, kteří to tu před Sametem a po třiadvacet let po něm jen "nějak jinak" politicky (a zejména pěkně diletantsky) organizovali, případně jen o tom žvanili, či se dokonce na ostatních spoluobčanech pouze přiživovali? A jak se zlepšila naše ústavně právní situace, kromě formálního zrušení totalitního článku 4? Zdalipak zůstaly zachovány původní zaměstnanecké pracovní a sociální jistoty a obecná občanská bezpečnost? Proč tu dříve nebyla nezaměstnanost a dnes je tu půl milionu lidí bez práce? Proč se několikanásobně zvýšila jak násilná, tak i hospodářská kriminalita, věznice už nestačí a údajně přes tisíc odsouzených lidí není kam zavřít? Proč tak obrovským způsobem narostly zpronevěry a podvody? Umírali a slepli snad dříve lidé po požití alkoholu, běžně prodávaného ve veřejné obchodní síti? A co mezinárodní situace? Je snad dnes ve světě méně nespravedlivých válek, než bylo v dobách tzv. války studené a je dnes snad o to víc ve světě míru? Copak asi dělá ta dnešní Libye a válčící Syrie a jak dopadlo nedávné bombardování Jugoslávie, jak válka v Bosně? A co to zgenocidované Kosovo, to také není a nebylo nic? Takže, jak vidíme a víme, tak zase žádný mír ani dnes ve světě není, jen se zatím ještě neválčí u nás.


Nu a zbývá už jen pár posledních a vskutku nejdůležitějších otázek:


PROČ DNES LIDÉ SAMI A ZCELA DOBROVOLNĚ VOLÍ KOMUNISTY?

Není to náhodou proto, že po třiadvaceti letech od plyšového převratu tu žijeme ve stále stejné úrovni vládních, partajních a mediálních pokryteckých lží a vůbec nežijeme v pravdě? Jsou snad dnes naše děti inteligentnější a slušnější než dříve, anebo jsou hloupější a nevychovanější? A jaké lepší změny tu vlastně vůbec nastaly? Co si má myslet český důchodce, který dříve stál frontu na kvalitní zboží před konzumem, ale v peněžence na to peníze měl, anebo když dnes to zboží v konzumu sice bez fronty je, tak je buď téměř nepoživatelné či otrávené, anebo reálná hodnota peněz v peněžence toho důchodce už na to zboží nestačí? K čemu je asi občanovi platná svoboda cestování do ciziny, když na to peníze nemá, protože je nezaměstnaný? K čemu jsou mladým rodinám volné byty za miliony Kč na tom tak chváleném kapitalistickém bytovém trhu, když ti lidé na ty byty peníze nemají? To snad mají být ty vytoužené změny k prosperitě, pravdě a lásce – díky Sametu? Není to trochu divné?


Neměli by proto dnešní i bývalí vládnoucí politici a jejich propagandisté raději zpytovat svědomí, před zklamanými občany uctivě šoupat nohama a mlčet?

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments