Příruční slovník pravicového propagandisty

 

Autor: onlooker

Vyhlídky pravice jsou prachbídné. Proto zdarma nabízíme hesla pro pravicové propagandisty, aby uspěli proti levicové totalitě. Bojovníci za parlamentní demokracii si to plně zaslouží!

Po rozpuštění poslanecké sněmovny už nic nebrání tomu, aby se naplno rozběhla předvolební kampaň. A protože vyhlídky pravice jsou prachbídné, rozhodl jsem se naprosto nezištně, v obavách z nové levicové totality, sestavit malý slovníček pro její volební štáby. Uznejte, že tito poslední bojovníci za parlamentní demokracii si ho plně zaslouží!


Antikomunismus – poslední trumf, když selžou všechny ostatní Argumenty.


Autoritativní – je každý levicový politik, který si myslí, že by se bez nás po volbách obešel.


Bolševik – každý, kdo nás kritizuje, za což bude spravedlivě postižen hněvem Božím. Bolševiky rozlišujeme na probruselské a promoskevské.


Církevní restituce – náprava křivd způsobených (i těm v té době neexistujícím) Církvím Josefem II., která v žádném případě neprolomí tzv. restituční hranici Února 1948 a na níž všichni vyděláme.


Čína – podle potřeby buď odstrašující příklad komunistické země brutálně utlačující své občany, nebo příklad skvělé neoliberální praxe s nízkými mzdami a vysokou produktivitou práce, vzor pro naše bohulibé reformy (viz Reformy).


ČSSD – socialistická strana, která zadlužila Českou republiku a v případě, že se dostane k moci, spřáhne se s komunisty a pošle všechny své odpůrce do gulagů. Přestože ji nenávidíme, jsme ochotni s ní kdykoli po volbách uzavřít oposmlouvu (viz Voliči, viz Oposmlouva).


Daně – státem (viz Stát) organizovaná loupež. Pokud je levice dostatečně rychle nesnižuje, ničí tím prosperitu státu, pokud je my zvyšujeme, děláme to samozřejmě v zájmu rozpočtové odpovědnosti (viz Rozpočtová odpovědnost).


Demografie – vědecká disciplína zabývající se lidskou populací a její reprodukcí. Lze ji využít buď pro dokazování našich budoucích vítězství, k obhajování našich současných porážek, nebo ke strašení společnosti, kterou ovládnou Důchodci. Vinou demografie pak všichni zemřou hladem bez našeho 2. penzijního pilíře.


Dluh – ta zlá věc bez Debaty způsobená nenažranými Důchodci a rozhazovačnou levicí (viz Levice), která ohrožuje Demokracii a Dramaticky rostla za naší vlády (o tom ale nehovořit, to by byla levicová Demagogie). Skvělé alibi pro naše bohulibé reformy (viz Reformy).


Egoismus – kladná vlastnost Elit, které vytvářejí Efektivní trhy. Kdo to nechápe, je Extrémista nebo levičácký Ekolog. Hlavní důvod, proč neplatit daně (viz Daně).


EU – podle potřeby buď novodobý žalář národů – Eurosajuz, dojná kráva, nebo skvělé alibi pro naše bohulibé reformy (viz Reformy).


Fašismus – levicové hnutí založené socialistou Mussolinim a provozované dalším socialistou Hitlerem, se kterým opravdová pravice nemá nic společného, což dokazují všechna Fakta, tedy to, co naplácáme my, případně naše placené Facebookové týmy v médiích.


Globalizace – společenská zákonitost kosmického charakteru, s níž nelze nic dělat. Skvělé alibi pro naše bohulibé reformy (viz Reformy).


Globální oteplování – neexistující jev vymyšlený nezodpovědnými levičáckými ekoteroristy jako nástroj pro zvyšování daní (viz Daně).


Gulag – komunistický koncentrační tábor, v němž všichni skončíme, pokud ve volbách zvítězí levice (viz Levice, viz Zeman).


Havel Václav – podle potřeby buď pravicový hrdina Sametové revoluce, který nás osvobodil od totality, nebo marxistický politik, který nás zaprodal Eurosajuzu, Bilderbergu, iluminátům nebo ufónům (viz EU).


Chudoba – jev způsobený vrozenou a nenapravitelnou leností Socek, vysokými Daněmi, existencí sociálních dávek a zákoníkem práce. Její zvyšování je v našem zájmu, lepší strašák na Voliče neexistuje.


Izrael – jediná demokracie na Blízkém východě, nekritizovatelná hráz proti nebezpečnému a rozpínavému Islámu.


Jaderná energetika – jediný do budoucna možný a ekonomicky průchodný způsob výroby elektrické energie.


Kapitalismus – ráj na zemi, kterého nelze plně dosáhnout v této generaci, ale ani v dalších. Ale lze se k němu postupně přibližovat cestou velkých i malých obětí. Viz hesla Konkurenceschopnost, Negativní růst, Reformy.


Klaus Václav – podle potřeby buď hrdinný obránce naší suverenity před zlým Eurosajuzem (viz EU), nebo odporný zkorumpovaný xenofob (viz Xenofob), který svou zločinnou amnestií zradil ideály pravice a podkopal její upřímný boj proti korupci (viz Kmotr).


Kmotr – pohádková postava z Korupčního království, proti níž bojují naši chrabří politici svými bohulibými reformami (viz Reformy). Vyslovení tohoto slova však přináší pravicovému politikovi smůlu, pročež je zapovězeno, hlavně během volební kampaně.


Koalice – nikoli samice od koaly, ale soubor všech ušlechtilých politiků dobré vůle, kteří jsou ochotni domluvit se na našich bohulibých reformách (viz Reformy). Po skončení naší vlády a před novými volbami ultimátní výmluva na to, proč naše bohulibé reformy (viz Reformy) totálně selhaly.


Konkurenceschopnost – situace, kdy zaměstnanci a lidé ve švarcsystémech pracují téměř zadarmo. Jediný účinný lék na hospodářskou Krizi, která ohrožuje Kapitalismus.


KSČM – ideální strašák, boxovací pytel i seriózní partner, s nímž se dá především na komunální a krajské úrovni na ledasčem domluvit. Pochopitelně to není zadarmo.

Lafferova křivka – ultimátní argument pro snižování daňových sazeb za vlády levice (viz Levice). Pozor! Nepoužívat, pokud se zvyšují daňové sazby za vlády pravice.


Levice – smrtelný nepřítel, jehož vítězství je třeba zabránit všemi možnými prostředky, i těmi vylhanými. Výjimkou je tzv. Liberální levice, která se vyznačuje tím, že je s námi vždy ochotna jít do koalice, podle zákona nabídky a poptávky (viz Koalice).


Lidská práva – klacek, kterým můžeme mlátit po hlavách všechny naše kritiky. Samozřejmě až poté, co z tohoto pojmu vypreparujeme všechna práva sociální (viz Socka).


Lůza – banda nezodpovědných, líných a závistivých socek (viz Socka) v níž se promění naši odpovědní, vysoce vážení a ctění voliči (viz Voliči) v okamžiku, kdy jsme sestavili vládu.


Mantra – uplatnění dvou základních zásad pravicové politiky: „Opakování je matka pravicové Moudrosti” a „Tisíckrát opakovaná pravicová lež se stává všeobecnou a svatou pravdou”. Opakování se provádí prostřednictvím námi vlastněných Médií, což nám dává ohromnou výhodu oproti levicové (viz Levice) lůze (viz Lůza).


Nacionalista – zkráceně Nacista je každý, kdo proti nám argumentuje z vlasteneckých pozic. A nikdo nemůže být větší vlastenec než my. Nikdo už přece nemůže chtít menší Stát a fragmentovanější Společnost, než chceme my.


Negativní růst – obvyklý výsledek našich bohulibých reforem (viz Reformy). Slovo Negativní v tomto slovním spojení vyslovujte potichu a nesrozumitelně, kdyby se náhodou mezi našimi posluchači (viz Lůza, viz Voliči) našel někdo, kdo zná jeho význam. Vlastně jde o to, že usilovně a trvale startujeme budoucí růst, který jistě jednou přijde. Nyní je ovšem třeba přinášet oběti (viz Volič a Socka).


Neoliberalismus – nálepka, kterou nás častuje levice, když kritizuje naše bohulibé reformy. My jsme ovšem čistí a nefalšovaní liberálové, tak jako jimi byly naše velké vzory Thatcherová, Reagan a Pinochet.


Občanská společnost – výmysl liberální levice (viz Levice), který jsme ochotni tolerovat pouze v případě hasičů, zahrádkářů a Love Parade. Jinak semeniště různých ekologistů (viz Egoismus), pacifistů a Odborářů, kteří ohrožují naše bohulibé reformy (viz Reformy).


Odboráři – skupina Socek, které ještě chodí do práce a sabotují naše Reformy. Lovecký lístek na jejich odchyt platí celý rok.


ODS – podle potřeby buď poslední opora liberálů a konzervativců, nebo levičácké semeniště pravdoláskovců (viz Pravdoláskovci) odsouzené k zániku.


Oposmlouva – trvalý politický stav, kdy s pocitem kosmické odpovědnosti vůči Voliči odcházíme dojit státní kasu a přidělená ministerstva, včetně fondů EU.


Populista – každý Politik, který si myslí, že by se měl při svém rozhodování řídit svými Předvolebními sliby.


Pravdoláskovci – všichni, které jmenovitě nemá rád Václav Klaus (viz Klaus), kompletní seznam od A. B. Bartoše najdete zde(external link). Už jich je více než 666, hrozné to číslo Šelmy.


Privatizace – základní činnost pravice, kterou transparentně vznikají odpovědní a prosperující občané (viz TOP 09). Zpravidla má formu Privatizace zisků a socializace ztrát. Ale to se nesmí říkat nahlas, pouze u nás v golfovém klubu.


Reformy – metoda Robina Hooda převracená naruby. Je to pochopitelně jediná cesta, jak řídit zemi. Cílem správných a bohulibých reforem není, aby bylo lépe, ale aby bylo hůře. A je-li tomu tak, pak se lidé oprávněně bojí, že by mohlo být pod vedením Levice ještě hůř. A to my tvrdíme také a máme pro to vlastnoruční důkaz naší, již dosti bídné vlády.


Rozpočtová odpovědnost – metoda vládnutí, kdy prostřednictvím korupce a zvyšování daní snižujeme koupěschopnost obyvatel, HDP a naopak zvyšujeme schodky rozpočtu a zadlužení. Viz heslo Socka. 


Rusko – strašák číslo dvě, v němž bojujeme proti neoliberální Putinově vládě (viz Neoliberalismus) a podporujeme opozici složenou z těch komunistů, sociálních demokratů a nacionalistů, kterým v ČR nemůžeme přijít na jméno. To nám ovšem nebrání brát od nich peníze a kamarádit se s jejich oligarchy.


Socka – každý, kdo má nižší příjmy než vy. Její lenost a neschopnost je hlavní příčinou všech vašich potíží. Jakákoli podpora socek ze strany Státu je Socialismus. Trestá se smrtí nebo celoživotním zadlužením vaší rodiny.


Společnost – zavádějící levicový pojem, který reálně neexistuje. Existují jen Svobodní jedinci, kteří dle své vůle navzájem obchodují na ničím neregulovaných trzích a ve státě tak minimálním, že už vlastně neexistuje mimo naše kamarády na jachtě a na golfu.


Stát – nepřítel, který daněmi olupuje Svobodné jedince o plody jejich práce (viz Daně). To nám ovšem nebrání (právě naopak), abychom se ucházeli o jeho řízení a poté si z něj udělali dojnou krávu. Viz heslo Socka a Oposmlouva.


Terorismus – zásadní hrozba celé naší civilizaci, kterou lze obhájit jakékoli porušování lidských práv v zájmu prosazení našich bohulibých reforem (viz Reformy). Platí pro všechny nepřátele naší oligarchie.


TINA – There is no alternative – Naší guru Thatcherovou zavedený axiom pravicové politiky. K naší politice a bohulibým reformám (viz Reformy) podle něj neexistuje žádná alternativa. A pokud by náhodou existovala, je levicová (viz Levice) nebo nacistická (viz Nacionalismus), a tudíž dlouhodobě škodlivá. Má hodnotu univerzálního kosmického zákona.


TOP 09 – podle potřeby buď poslední opora liberálů a konzervativců, nebo levičácké semeniště pravdoláskovců (viz Pravdoláskovci) odsouzené k zániku.


USA – Země svobody a volného podnikání. Pochodeň svobody. Náš vzor, který dělá všechno nejlépe. A co děla jinak či dokonce špatně, tak o tom nemluvit. A jeho banksteři dělají všechno dobře, a vlastně i nejlépe. Viz heslo TINA.


Voliči – část občanů ČR, které je před volbami nutno vysvětlit, že nemají hledět na naše minulé činy, ale na katastrofické důsledky toho, že bychom nebyli zvoleni právě my. K jejich přesvědčování používáme různé sofistikované Výzkumy, mediální experty a politology. V zájmu našeho zvolení je před voliči nutno utajit náš skutečný Volební program a nabídnout jim ten alternativní na plakátech. Po volbách se voliči změní v lůzu (viz Lůza).


Xenofob – Člověk, který nesouhlasí s tím, že migrace je za všech okolností pozitivní proces, při němž jdou lidé dobrovolně za lepším životem, a tím prospívají i hostitelské zemi.


Zeman Miloš – pro naše voliče bolševik, který obnoví Sovětský svaz, společně s Putinem zavede gulagy (viz Gulag) a znova obežene naši zemi ostnatým drátem. Pro voliče ČSSD je to zakuklený pravičák, který nemá jiný záměr, než jejich stranu rozbít. Řekne-li Zeman cokoli, je důležité mu vytknout: 1. Komu to říká. 2. Kde to říká. 3. Kdy to říká. 4. Jak se při tom tváří. 5. Jak moc se u toho motá 6. Popelníček a 7. Že je zkurvenej komouš. (autor seznamu: Radouch News)


Živnostník – mytická postava ideálního pravicového straníka a voliče, který svobodně podniká a volí pravici z čisté a nezištné lásky ke svobodě. Živnostníci se přitom v pravicových stranách takřka nevyskytují, pravicové strany finančně nepodporují a zpravidla je ani nevolí. Poslední jedinci tohoto druhu u nás právě vymírají. Hlavně proto, že se bojí hesla Socka a milují heslo Rozpočtová odpovědnost.

 

Napsáno pro e-republika.cz

 

Foto: onlooker

Přejít do diskuze k článku