SÚJB: Aktuální informace k jaderné havárii Fukushima 1 (28. dubna)

28. 4. 2011


Monitorujeme situaci jaderné elektrárny Fukushima 1 stižené zemětřesením a vlnou tsunami a přínášíme vám aktuální informace z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany.


Mimořádné oznámení: Na základě aktuálních informací SÚJB se vší zodpovědností prohlašuje, že žádný "radioaktivní mrak" ohrožující občany ČR neexistuje.

SÚJB se vší zodpovědností prohlašuje, že žádný "radioaktivní mrak" ohrožující občany ČR neexistuje a proto se ani nemůže vyskytovat nad našimi hlavami, teď ani v dalších dnech. Uvedený výraz používají ráda média k získání pozornosti.

Ve skutečnosti se jedná o stopová množství radioaktivních látek unášená kolem země výškovým prouděním vzduchu, a to v takovém množství, že pokud budou vůbec u nás zaznamenána, pak na hranici citlivosti těch nejmodernějších přístrojů. Z toho jednoznačně vyplývá, že žádná opatření radiační ochrany není třeba přijímat ani celospolečensky, ani individuálně, a všechny obavy z ozáření obyvatel ČR jsou bezpředmětné.

Informace o radiační situaci v Japonsku a přijatých opatřeních (odkaz)


12.4. Došlo k přehodnocení události na Fukušimě z INES 5 na INES 7.  Důvod přehodnocení není kvůli tomu, že by se situace změnila k horšímu (naopak došlo ke stabilizaci a aktivity v okolí postupně klesají), k přehodnocení došlo kvůli datům, která přišla z měření. Dříve tato data nebyla k dispozici.Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 28.4.2011 v 09:00)

V Japonsku i nadále pokračuje rozsáhlé monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí – půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléku.

V posledním týdnu nedošlo k žádným významným únikům z jaderné elektrárny do ovzduší, a tak dochází k určité stabilizaci radiační situace. Proto aktuální data nejlépe charakterizující radiační situaci v Japonsku budeme uveřejňovat pravidelně dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek dopoledně.

Dávkový příkon

Dávkový příkon měřený na západní hranici areálu jaderné elektrárny (West Gate) nezaznamenal od 30.3.2011 žádné výrazné výkyvy. Z toho vyplývá, že v tomto období již nedošlo k žádným významným únikům radioaktivních látek z jaderné elektrárny do ovzduší.

Dávkové příkony vně i uvnitř 30 km zóny od elektrárny jsou bez výrazných změn, opět mírné oboustranné kolísání kolem hodnot z včerejška, v některých místech mírný pokles. Nejvyšší hodnota byla naměřena na hranici 20 km zóny 52,1 µSv/h (měření z 25.4.), ovšem poloha měřícího bodu je odlišná od dřívější polohy. Důvod změny polohy není znám.

Obdobně i dávkové příkony měřené v jednotlivých japonských prefekturách vykazují postupný pokles. Nejvyšší hodnoty oproti přírodnímu pozadí v Japonsku setrvávají v prefektuře Ibaraki (město Mito), kde 25.4. v 09:00 byla naměřena hodnota 0,118 µSv/h (přírodní pozadí cca 0,05 µSv/h).

V příštích dnech se v oblasti Fukushimy očekává polojasno s deštěm a místy silný vítr.

 

Celková kontaminace terénu

Denní spad I-131 (aktivita vypadlá za 24 hodin z atmosféry na 1m2 terénu) se pohybuje ve většině prefektur pod hranicí detekce, v prefekturách sousedících s  prefekturou Fukushima je max. v desítkách Bq/m2 (nejvyšší hodnota byla dne 4.4. zaznamenána v prefektuře Toschigi – 70 Bq/m2 jódu a 41 Bq/m2 cesia).

Vzhledem k fyzikální přeměně (za každých 8 dnů poklesne aktivita I-131 na polovinu) dochází k postupnému poklesu celkové kontaminace terénu.

Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených oblastech stále zůstává doporučení omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní, pracovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.

Monitorování půd a porostů a povrchové vody je prováděno v 35 místech prefektury Fukushima. Nejvyšší koncentrace v půdách byly nalezeny 5 km jihozápadně od jaderné elektrárny. K 10.4.2011 byla měření vzorků půd doplněna pouze o několik měření z oblasti sever, severozápad a jihozápad od jaderné elektrárny Fukushima ve vzdálenosti 5 – 50 km. Hodnoty jsou téměř beze změn.

Pitná voda

Měření pitných vod v 47 prefekturách ukazuje, že hodnoty v jednotlivých prefekturách jsou již pod japonskými limity (kojenci 100 Bq/l, dospělí 300 Bq/l). Konzumace vody není kromě města Iitate-mura v prefektuře Fukushima, kde platí zákaz konzumace vody kojenci, nikde limitována.

Českým občanům nacházejícím se v Tokiu a v oblastech severně od něj však i nadále doporučujeme sledovat oznámení místních orgánů týkajících se aktuálního stavu pitné vody.

Potraviny

V potravinách, zejména v čerstvé zelenině a v mléce, je stále nacházen jód a cesium, a to zejména v oblastech s vyšším spadem. Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.

Pro občany ČR nacházejících se v dotčených oblastech Japonska stále platí důrazné doporučení vyhnout se potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku.

Pokračuje monitorování obsahu jódu a cesia v mořské vodě v blízkosti jaderných elektráren Fukushima 1 a 2.


Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 28.4.2011 k 05:00 SELČ (28.4.2011 12:00 jap. času)

Na bloku 1 pokračuje vhánění dusíku, který by měl zabránit možné explozi směsi kyslíku s vodíkem, do kontejnmentu. Díky vhánění dusíku mírně roste tlak uvnitř tlakové nádoby reaktoru, tlak uvnitř kontejnmentu zůstává stabilní.

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 pokračují. Osvětlení velína bloku 1, 2 a 3 je v provozu. Podařilo se částečně obnovit osvětlení turbínových hal na blocích 1, 2, 3 a 4. práce na posílení systému elektrického vedení mezi bloky 1 a 2 a bloky 3 a 4 byly dokončeny dne 19.4. Z bloků 2, 3 a 4 stoupá bílý kouř.

Tlakové nádoby bloků 1, 2 a 3 jsou chlazeny sladkou vodou. Na všech uvedených blocích nyní probíhá vhánění vody za použití pump napájených ze sítě (s dočasným odstavením z důvodu údržby dne 25.4.). Voda je vháněna rychlostí 6 m3/h na bloku 1 a 7 m3/h na bloku 2 a 3.

Na blocích 1 až 3 probíhá odčerpávání kontaminované vody z turbínových hal. Ve všech případech je používán systém přečerpávání vody mezi různými vhodnými prostory na blocích, s nucenými přestávkami při dočasném zaplnění konkrétního místa. Dle odhadů společnosti TEPCO je v turbínových halách o něco méně než 70 000 tun vysoce radioaktivní vody.

Tlak v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1 je stabilní. Tlak na blocích 2 a 3 zůstává stabilní na úrovni atmosférického tlaku.

Teploty v tlakových nádobách reaktorů (na vstupu hadice s chladící vodou) jsou:

  • na bloku 1 134,7 °C,
  • na bloku 2 121,2 °C,
  • na bloku 3 67,9 °C.

Vyhořelé palivo v bazénu na bloku 1 je chlazeno sladkou vodou. Sladká voda je používána i ke chlazení bazénu s vyhořelým palivem na blocích 3 a 4.

Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 běží a jejich stav je stabilní.

Aktuální přehled situace naleznete ve zprávě Japan Industrial Atomic Forum (JAIF) z 28.4.2011 05:00 SELČ (12:00 jap. času) (anglicky; formát PDF; 268 kB).

Další shrnující informace přináší také zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 28.4. 01:00 SELČ (anglicky; formát PDF; 106 kB).

Přehled současného stavu jaderné elektrárny Fukushima 1 najdete na stánkách JAIF.

 

Převzato z www stránek Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments