SÚJB: Aktuální informace k jaderné havárii JE Fukushima 1 (1. dubna)

Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 1.4.2011, 10:00 SELČ)

Z Japonska denně stále přichází obrovské množství dat z monitorování životního prostředí. Ve vybraných oblastech, zejména do cca 50 km od jaderné elektrárny se detailně proměřují dávkové příkony, monitorují se objemové aktivity v ovzduší, povrchové aktivity terénu a odebírají se značná množství vzorků životního prostředí – půda, pitná voda, povrchová voda ve vnitrozemí i v moři, porosty atd. Stálá pozornost je věnována zelenině a mléku.


Aktuální data nejlépe charakterizující radiační situaci v Japonsku za předešlý den zveřejňujeme vždy denně nejpozději do 10:00 našeho času.


Dávkový příkon

Dávkové příkony měřené vně i uvnitř 30 km zóny od elektrárny se nijak výrazně nemění. Nejvyšší hodnota byla naměřena na hranici 20 km zóny (55,6 µSv/h, což znamená pokles oproti hodnotám z předchozích dnů).


 

Obdobně i dávkové příkony měřené v jednotlivých japonských prefekturách se nemění.


Nejvyšší hodnota byla naměřena v prefektuře Fukushima (2,89 µSv/h – pokles proti 3,31 µSv/h ze včerejška), na ostatním území nejvyšší hodnota v prefektuře Ibaraki zůstává kolem 0,22 µSv/h.


 

V příštích dnech se v oblasti Fukushimy očekává jasno a mírný proměnlivý vítr.


 

Celková kontaminace terénu

Denní spad I-131 (aktivita vypadlá za 24 hodin z atmosféry na 1m2 terénu) se pohybuje ve většině prefektur pod hranicí detekce, v prefekturách sousedících s  prefekturou Fukushima je max. ve stovkách Bq/m2 (v některých prefekturách bylo zaznamenáno mírné zvýšení, nejvíce v prefektuře Ibaraki – 0,24 kBq/m2).


Vzhledem k fyzikální přeměně (za každých 8 dnů poklesne aktivita I-131 na polovinu) dochází k poklesu celkové kontaminace terénu.


Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených oblastech stále zůstává doporučení omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní, pracovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.


Monitorování půd a porostů a povrchové vody je prováděno v 35 místech prefektury Fukushima. Nejvyšší koncentrace v půdách byly nalezeny severozápadně od jaderné elektrárny.


Pitná voda

Měření pitných vod v 47 prefekturách ukazuje, že po počátečním růstu většina je většina hodnot pod japonskými limity (kojenci 100 Bq/l, dospělí 300 Bq/l). Omezení zůstává pouze v prefektuře Fukushima.

Českým občanům nacházejícím se v Tokiu a v oblastech severně od něj však i nadále doporučujeme sledovat oznámení místních orgánů týkajících se aktuálního stavu pitné vody. Pro přípravu pokrmů kojenců je možné použít balenou vodu.


 

Potraviny

V potravinách, zejména v čerstvé zelenině a v mléce, je stále nacházen jód a cesium, a to zejména v oblastech s vyšším spadem. Potraviny jsou průběžně kontrolovány a není povolena jejich distribuce do obchodní sítě, pokud kontaminace překračuje stanovené limity.


Pro občany ČR nacházejících se v dotčených oblastech Japonska stále platí důrazné doporučení vyhnout se potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku.


Pokračuje monitorování obsahu jódu a cesia v mořské vodě v blízkosti jaderných elektráren Fukushima 1 a 2. Ve vzdálenosti 30 km od pobřeží vykázaly naměřené hodnoty vzestup aktivity jódu i cesia.
Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 1.4.2011 k 09:00 SELČ (1.4.2011 16:00 jap. času)

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 úspěšně pokračují. Osvětlení velína bloku 1, 2 a 3 je v provozu.


Tlakové nádoby bloků 1, 2 a 3 jsou chlazeny čerstvou vodou. Na všech uvedených blocích probíhá vhánění vody za použití elektrických pump (se záložním dieselgenerátorovým pohonem). Voda je vháněna rychlostí 8 m3/h.


Na blocích 1 až 3 nadále probíhá odčerpávání kontaminované vody z turbínových hal (na bloku 1 pozastaveno).


Teplota v tlakové nádobě reaktoru na bloku 1 opět výrazně poklesla. Pokles teploty byl provázen odpovídajícím mírným poklesem tlaku. Na bloku 2 teplota velmi mírně vzrostla, tlak zůstal stabilní. Reaktor bloku 3 je z hlediska tlaku a teploty stabilní.


Vyhořelé palivo v bazénu na bloku 1 začalo být chlazeno čerstvou vodou a ke chlazení bazénu na bloku 2 je napříště používána čerstvá voda místo mořské.


Dodávky proudu pro bloky 5 a 6 běží a jejich stav je stabilní.


Aktuální přehled situace naleznete ve zprávě Japan Industrial Atomic Forum (JAIF) ze 1.4.2011 09:00 SELČ (16:00 jap. času) (anglicky; formát PDF; 263 kB).


Další shrnující informace přináší také zpráva japonské Agentury pro jadernou a průmyslovou bezpečnost (NISA) z 31.3. 01:30 SELČ (anglicky; formát PDF; 197 kB).


Následující tabulka podává přehled současného stavu jaderné elektrárny Fukushima 1 k 16:00 dne 1.4.2011 (jap. času).


 

Převzato z www stránek Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Stanův komentář: Ruští vědci navrhují rozšíření evakuačního pásma na 100 km, návrh byl pro  všeobecně známou organizační neschopnost Japonců a poněkud obtížnou realizovatelnost evakuace 10 milionů lidí zamítnut. V areálu JE Fukušima byly na pěti místech objeveny "stopy" plutonia. Dana Drábová tvrdí, že taková věc se v jaderné energetice stává maximálně jednou za 25 let, což vzhledem k poločasu rozpadu izotopů jodu, cesia, stroncia, berylia, uranu, plutonia, americia, neptunia, curia atd. (viz Mendělejevova tabulka) a délce lidského života je vcelku přijatelné riziko. 

Společnost TEPCO sice přiznala, že falšovala kontrolní zprávy o stavu řídících a regulačních systémů elektrárny, ale to jen ukazuje, že co je možné u těchto barbarských Asiatů, se u nás, v zemi svědomitých odborníků a neúplatných úředníků, nemůže nikdy, ale opravdu nikdy stát.

Jaderný reaktor z bloku 2 se zatím úspěšně propaluje zeměkoulí. Japonští vědci sestavili tajný model, který obvyklými cestami prosákl na WikiLeaks a poté na OM, podle nějž s ohledem na směr reaktoru, jeho zvyšující se teplotu a magnetické siločary lze očekávat jeho vynoření někde v prostoru mezi Strakonicemi a Moravským Krumlovem v průběhu několika dnů.  

A optimistický závěr pro české nukleární nadšence: Situace se postupně normalizuje ke stupni 7 podle INES

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments