Skepse vůči skeptikům

Červenec 01, 2012

Skepticismus je základem vědeckého poznání. Tvrzení je třeba dokázat, jinak na něm nemůžeme stavět. Bohužel spolek Sisyfos zaměňuje skepticismus s dogmatismem a politickou angažovaností.


Velmi významným členem, téměř ikonou spolku, je pan Grygar. Nevyčítám mu, že si uměl vždy najít cestu k právě vládnoucímu establishmentu, ať byl jakýkoli. Jeho popularizační pořady byly vždy zajímavé a i pro mne osobně v dětském věku přínosné. Ve spolku skeptiků ale nemá co pohledávat. Jako věřící člověk podlehl nejstupidnější bludu v dějinách lidstva, náboženství. Všichni ti UFOologové, senzibilové a konspirátoři jsou daleko věrohodnější, než náměstek Boží na Zemi nebo psychicky labilní vesnický farář, kázající proti antikoncepci. Věřící člověk je automatickým nositelem Bludného balvanu.


Závažnějším pochybením spolku však je ideologie, vydávaná za skepticismus. Skepticismus totiž není nahrazení hloupého a neprokázaného názoru vlastním, stejně neprokázaným názorem. Zesměšnění je velmi účinný prostředek na odstranění protivníka a tak Sisyfos mezi opravdu choré mozky (1, 2) vkládá vše, co se jeho protagonistům nelíbí a navíc podsouvá veřejnosti vlastní Bludné balvany.


V otázce prohlášení grafologie za pavědu bych byl velmi opatrný. Bez pečlivého studia (na které nemám čas ani chuť) neumím posoudit, do jaké míry jsou vývody pana Bertla pravděpodobné, ale ze zkušenosti vím, že v rukopisu se osobnost člověka zcela jistě projevuje. Pamatuji na puntičkáře s velmi pravidelným a úhledným rukopisem nebo vysoce inteligentního, avšak psychicky narušeného spolužáka, který psal řádky přes obě strany sešitu A4 s hustotou 6ks na stránku. Psychologové dělají celkem věrohodné závěry z obrázků, proč ne z písma?


Do jinak oprávněné kritiky Bioinstitutu, nám páni kritici vložili krásnou myšlenku, které není ničím jiným, než ideologií:


Nákladná, s různými riziky spojená výroba biopotravin bývá zdůvodňována smyšlenými fámami o ochraně zdraví. Heslo „biopotraviny jsou zdravější“ rozhodně obecně neplatí, může tomu být i naopak, kdy neošetřenými plodinami se dostanou do potravin škodlivé látky. Rozumné užívání hnojiv, pesticidů i geneticky modifikovaných odrůd neohrožuje ani krajinu ani organismy, které v ní žijí. Přitom je pro výživu lidské populace nezbytností. Přesto Ministerstvo zemědělství ČR plánuje zvýšit u nás výrobu i konzumaci biopotravin a podporuje biofarmy dotacemi.


Pomiňme fakt, že veškerá zemědělská prvovýroba v EU je dotovaná. Pomiňme fakt, že rezidua pesticidů v rostlinách prokazatelně zůstávají (proto mají tzv. „ochranné lhůty“, kdy je potravina prohlášena za zdravou – upozorňuji, že účinek těchto látek je bezprahový) a maso je plné antibiotik a hormonů. Pomiňme fakt, že tradičně pěstované potraviny jsou podstatně chutnější, což mohu okamžitě doložit srovnáním chuti obsahu mého mražáku a nabídky kafilerie jménem Tesco & Co. Problémem je to velmi silné prohlášení:


Rozumné užívání hnojiv, pesticidů i geneticky modifikovaných odrůd neohrožuje ani krajinu ani organismy, které v ní žijí.


Aplikujte skepticismus na tuto frázi, není znám žádný důkaz pro, ale mnoho argumentů proti. To tzv. “rozumné” použití je vždy takové, které chceme na základě zkušeností aplikovat v budoucnu, protože právě dnes už víme, jak to dělat opravdu správně:) Nejjasnějším důkazem je 50% ohrožení českého půdního fondu erozí. Nevhodná minerální hnojiva byla v minulosti minimálně zdrojem těžkých kovů, DDT je výmluvným příkladem „rozumného“ používání pesticidů a GMO? S tím doposud nejsou velké zkušenosti, ale analogií GMO je zavlečení cizích druhů do životního prostředí nově objevených kontinentů. GMO jsou asi potencionálně největší hrozbou planety, protože genetickou modifikací lze vyrobit jak hezčí okurek, tak biologickou zbraň. Problém je v tom, že na počátku je to k nerozeznání. Ne nadarmo vnikají banky semen původních rostlinných druhů.


Asi nejhlubší ideologické pozadí má Balvan pro server FreeGlobe.cz. Sever přitom nevykazuje výrazně více stupidity, než hlavní média.


Ilumináti, zednáři, bilderbergové, FBI, CIA nebo Mossad se můžou snažit své ďábelské rejdy utajovat sebevíc, ale marně.


Faktem je, že tyto organizace reálně existují, scházejí se a ovlivňují politiku. Není divu, že při zvoleném režimu utajování se objevuje spousta za vlasy přitažených zpráv. Žijeme bohužel v době, kdy se šíleně vypadající konspirační teorie stávají ověřenou historií. Incident v Tonkinském zálivu proběhl jinak, na náměstí Tchien-an-men se žádný masakr nekonal (ještě neopravili ani na Wiki), Saddám neměl zbraně hromadného ničení ak osovské vedení bylo a je složeno z lidských řezníků a vrahů. Vraždy a únosy Mossadu jsou také dostatečně zdokumentovány a vlastníci FEDu, s převažujícím náboženským vyznáním, jsou také známí. Nejtěžším antisemitským prohlášením je pak tvrzení, že obě světové války včetně bolševické revoluce mohl rozpoutat jen ten, kdo na to měl peníze.


Člověk umí vyvolat umělé zemětřesení, naposledy jsem se o tom na vlastní kůži přesvědčil tento pátek ve 3:52. Nezpůsobil ho sice HAARP (nýbrž OKD), ale bylo by s podivem, kdyby se velmoci o něco podobného nepokoušely na daleko sofistikovanějšími metodami. V oblasti medicíny si vzpomeňme na aféru kolem prasečí chřipky a podivné masové vakcinace nebo na zcela nesmyslný rozmach používání antidepresiv v USA. Uteče asi ještě hodně vody, než se některé z těchto „konspiračních“ teorií zařadí do ověřené historie, jak se v minulosti již mnohokrát stalo.


Ve středověku bylo jasné, že Země nemůže být kulatá a z nebe nemohou padat kameny, na začátku 19. století zase nezvratně dokázáno, že vlak nemůže překonat rychlost 36 km/h, protože by ve vagóně vzniklo vakuum. Kdybyste přednesli teorii tunelového jevu sebevědomým newtonovským fyzikům 19. století, patrně byste skončili v péči psychiatrů. Skepticismus je věc nezbytná leč zrádná, ale v kombinaci s ideologií přímo tragická.


Přitom skeptici pominuli mnoho jiných kandidátů. Knížky pana Dänikena jsou ve srovnání s oficiální verzí událostí 11. září seriózním vědeckým materiálem, na spontánní osvobozenecké hnutí libyjského a nové syrského lidu může věřit jen duševně chorý. Učení neoliberální ekonomie, že totiž snížením daní pro bohaté se dosáhne všeobecného blaha a stát je něco, co je nutno maximálně destruovat, by měla být asi nejžhavějším kandidátem zlatého Balvanu. Alespoň bronzový Bludný balvan by si také zasloužilo tvrzení, že v době virtuálních peněz, obřích turbulencí, demografické katastrofy a hroutícího se finančního systému je možné ušetřit na důchod u soukromých subjektů. Téměř všechny penzijní fondy ve 20. stoletím byly ukradeny či znehodnoceny, občanům Československa/Česka se to stalo v minulém století hned několikrát. Na zlatý Balvan by měla také aspirovat myšlenka společné evropské měny bez zásadních vnitřních transferů. I velmi primitivní úvaha ukazuje, že takový systém porušuje zákony zachování hmoty a energie. Ekologie nám poskytne ještě více příkladů – veřejně odhalené spiknutí prvních klimaalarmistů, nesmyslné a škodlivé biosložky v pohonných hmotách, větrníky v bezvětrném vnitrozemí nebo solární (tu/pa)nely.


Shrnuto, podle mne Sisyfos nejsou skeptici, jsou to ideologové. Mezi opravdové šílence umisťují také případy, které potřebuje establishment znejistit a zamlžit. A ty Bludné balvany, které společnost zatěžují nejvíce, zůstávají bez povšimnutí.

 

Převzato z Nautila

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments