Spojené státy přistiženy při vměšování se do ruských voleb!

Prosinec 04, 2011

Co by asi Američané řekli na to, kdyby při amerických volbách zjistili, že jejich volební místnosti a některé z politických stran jsou zcela infiltrovány čínskými penězi, čínskými pozorovateli a Čínou podporovanými kandidáty, kteří prosazují zájmy Číny? Odpovědí by bylo něco mezi uvězněním a soudním přelíčením za podvod, pobuřování, nebo dokonce vlastizradou s tresty vězení v délce několika desítek let, možná dokonce i smrti, případné vojenská akce jako odveta za to, co může být snadno považováno za válečný čin.

Ačkoli pokus o podvratnou činnost v cizím státě nebo vměšování do jeho voleb jsou válečnými akty, páchá je vláda Spojených států prostřednictvím různých "nevládních organizací" (NGO) už několik desítek let po celém světě. I tzv. Arabské jaro je ve skutečnosti geopolitickým požárem, který podnítila tato obrovská síť Západem podporovaných NGO. Jasně to potvrdily noviny New York Times ve svém článku „Americké skupiny pomáhaly udržet při životě arabská povstání“, když oznámily, že „početné skupiny a jednotlivci, kteří se přímo účastnily revolucí a reformních hnutí, jež se v oblasti rozmohly, včetně egyptského mládežnického hnutí 6. dubna, Centra pro lidská práva v Bahrajnu, i místní aktivisté, jako je Encar Khadhí, mládežnický lídr v Jemenu, byli vyškoleni a financování skupinami jako International Republican Institute, National Democratic Institute a Freedom House, což jsou neziskové lidskoprávní organizace se sídlem ve Washingtonu“.

NYT poté pokračoval tímto vysvětlením: „Tyto Republikánské i Demokratické instituce jsou volně přidruženy k Republikánské a Demokratické straně. Byly vytvořeny Kongresem a jsou financovány prostřednictvím National Endowment for Democracy, která byla zřízena v roce 1983, aby jí procházely dotace na podporu demokracie v rozvojových zemích. NED získává z Kongresu asi 100 milionů dolarů ročně. Freedom house také získává podstatnou část svých peněz od americké vlády, zejména od ministerstva zahraničí.“

Ty samé nevládní organizace hrály nedávno ústřední roli v Myanmaru, když blokovaly výstavbu obří přehrady, která by mohla zahájit rozvoj venkovských oblastí, zajistit elektřinu pro export i domácí potřebu a pomoci zavlažovat okolní zemědělskou půdu v této zemi. Tyto NGO právě teď vytvářejí v Thajsku sociální napětí, které má rozvrátit 800 let starou nezávislou politickou instituci, jež po staletí odolávala západním vlivům. Existují také zdokumentované důkazy o snaze těchto NGO destabilizovat malajskou vládu a opět do funkce instalovat Anvara Ibrahíma, který je patolízalem MMF.

U Běloruska, souseda a spojence Ruska, se tato síť americkou vládou financovaných NGO pokusila zahájit „Běloruské jaro“ a svrhnout běloruského vůdce Alexandra Lukašenka, který zásadně odmítl přibližování NATO k běloruským a ruským hranicím. Samo Rusko právě teď vymýtilo spiknutí způsobené těmi stejnými nevládními organizacemi, které se ometají kolem politických institucí v zemi ve snaze podkopat je a nahradit.


Dlouhotrvající boj Ruska proti podvratným činnostem financovaným Spojenými státy

http://images.forbes.com/media/2010/05/26/0526_billionaires-jail-mikhail-khodorkovsky-intro_485x340.jpg

Foto: Michail Chodorkovskij – v Rusku posílají walstreetské a londýnské bankstery za mříže…

Není to poprvé, co Rusko čelí těmhle zahraničním lotrům. Po pádu Sovětského svazu existovalo právní vakuum, v němž se to začalo hemžit cizinci, kteří se pokoušeli vytvořit z chaosu svůj vlastní řád. V čele tohoto snažení byl miliardářský oligarcha Michail Chodorkovskij, jenž vytvořil nadaci „Otevřené Rusko“, která dokonce měla ve své správní radě elitního korporátního finančníka Jacoba Rotschilda a  amerického politika Henry Kissingera. Teď už se Chodorkovskij a jeho síť ze zahraničí financovaných NGO pokusili ve všeobecně známém scénáři shromáždit a poté přemístit bohatství, moc a budoucí osud Ruska do rukou Wall Streetu a londýnské globální korporatokracie.

Rusko však nebylo úplně bezbranné. Chodorkovskij byl při zničujícím protiúderu uvržen do sibiřské věznice, kde zůstává dodnes, zatímco ostatní oligarchové, kteří sloužili zájmům Západu, se jako švábové stáhli zpět do Londýna a New Yorku. Wall Street a Londýn v plané snaze vylíčit ruské úsilí o uchování své státní suverenity jako „porušování lidských práv“ zorganizovaly právní obhajobu vedenou globalistickým právníkem Robertem Amsterdamem, který obhajoval nejen Chodorkovského, ale také dalšího ztracence ve wallstreetské hře o umísťování svých loutek do mocenských pozic po celém světě, thajského Thaksina Šinavatru.

Naposledy to byla AFP, která tvrdila, že v průběhu ruských parlamentních voleb byly napadeny nevládní organizace, jako například ze strany NED financovaný Golos a nový zpravodajský portál slon.ru, který pravidelně zveřejňuje sloupky právě vězněného a výše uvedeného Chodorkovského, a že to bylo proto, aby se zabránilo zveřejnění „masových volebních podvodů“. Proč by opoziční skupiny a ze zahraničí financované NGO, které mají přímý zájem na tom, aby zabránily Putinově straně Jednotné Rusko v získání jasného vítězství ve volbách, měly být nejvíce důvěryhodné při odhalování „masových volebních podvodů“, k tomu AFP nepodává žádné vysvětlení. Officiální webová stránka NED obsahuje ohromující množství všetečných nevládních organizací, které provádějí v celé Ruské federaci takové aktivity, jež by žádný Američan se zdravým rozumem na půdě USA neumožnil. Golos je jen jednou z mnoha NGO financovaných vládou Spojených států, kontrolovaných americkým velvyslanectvím v Rusku a sloužících ke vměšování do vnitřních záležitostí této země.

AFP napsala, že „ministerský předseda Putin, jehož strana Jednotné Rusko vyhrála v nedělních volbách, ovšem s menší převahou, odsoudil nevládní organizace, jako je např. Golos, a přirovnal je k Jidášovi, který zradil Ježíše.“ A opravdu, Golos zřetelně zrazuje ruský lid příjímáním zahraničních financí a prosazováním zahraniční agendy v převleku za „prodemokratické“ křižáky. Aktivity Golosu jsou věrným napodobením toho, co Spojené státy naprogramovaly Arabském jaru, včetně „Mapy prohřešků“, internetové stránky, která detailně uvádí „svědectví“ o podvodech po celém Rusku ve snaze podkopat legitimitu probíhajících voleb, při nichž se očekává snadné vítězství Putina a jeho strany. Lilia Šibanova z Golosu popsala jejich projekt „Mapy prohřešků“ jako místo, kde lidé mohou uložit jakékoliv informace nebo důkazy o porušení volebního zákona. To má velmi daleko ke skutečným důkazům, a znova to odráží tu samou taktiku manipulace veřejného mínění, jež byla uplatněna v průběhu povstání po celém světě, která byla poháněna stejnými ze zahraniční financovanými organizacemi, a při níž byla používána nepodložená tvrzení o zneužívání moci, porušování „lidských práv“ a násilí v takovém rozsahu, že je pak západní vlády mohly diplomaticky a vojensky (v případě Libye a Sýrie)  mohly použít k nátlaku na vybrané země.

Stejně jako v Bělorusku, kde byl na 4 roky uvězněn místopředseda FIDH financovaného NED a vůdce východoevropského gangu ze zahraničí financovaných buřičů, i v Rusku vláda veřejně odhalila jméno nepřítele. To samé se stalo také v Malajsii, kde současná vláda odhalila hnutí pro čisté a férové volby „Bersih“ jako spiknutí zahraničních korporátně-finančnických zájmových skupin, které mají za cíl destabilizaci této země a nastolení pro ně příznivějšího loutkového režimu vedeného Anvarem Ibrahímem, patolízalem MMF.


Podvratná činnost v Rusku byla koordinovaná Michaelem McFaulem, americkým velvyslancem v Rusku

Foto: Michael McFaul – od listopadu ve funkcí amerického velvyslance v Rusku

Rusko by také moudře mělo obrátit svou pozornost na americkou ambasádu a nedávno akreditovaného velvyslance Michaela McFaula, který slouží v řídícím výboru Freedom House a NED, přičemž obě dvě tyto organizace se přímo angažují ve vměšování do ruských vnitřních záležitostí. Rusko bylo varováno v říjnu 2011 v článku „Agitátor nominován na příštího amerického velvyslance v Rusku“, v němž zazněly hlasy korporátně-finančnických zájmových skupin, které doporučovaly McFaula takto: „Brookings Institution nedávno publikoval jakýsi „doporučující dopis“ ve prospěch McFaula, nazvaný „Dejte příštímu ruskému velvyslanci mocný nástroj, aby chránil lidská práva“. Těsně před nástupem tento článek neupřímně využívá koncept „lidských práv“ k prosazování amerických zájmů na úkor Ruska. A tohle společně nenapsali jiní autoři, než arcineokonzervativec Robert Kagan a předseda Freedom House David Kramer. Tento článek vyzývá americký Senát, aby McFaula okamžitě potvrdil ve funkci.

Kagan a Kramer tvrdí, že by Spojené státy měly McFaula vyzbrojit návrhem zákona, který by potrestal ruské představitele obviněné z „porušování lidských práv“. Soudě z předchozích americko-ruských vztahů, a zejména průhledné, takřka komické křížové výpravy Roberta Amsterdama v zájmu svého vězněného klienta Michaila Chodorovského, lze předpokládat, že toto „zneužívání“ je odkazem na věznění politických agentů za závažnou trestnou činnost, přičemž celé to slouží americkým korporátně-finančnickým zájmovým skupinám.

Brookings uvádějí výčet zásluh McFaula, který zahrnuje „prosazování demokracie“ (čti: zahraničního vměšování), setkávání se se zástupci „občanské společnosti“ v Rusku a okolních státech (čti: příprava spiknutí s nevládními organizacemi a politickými opozičními předáky financovanými z USA), a také udržování dobrých vztahů s ruskými opozičními aktivisty, kteří působí ve Washingtonu. Brookings zejména vyzdvihuje, jak je důležité, aby McFaul v Rusku přímo na místě vydal své „dobrozdání“ o nadcházejících ruských volbách. Nevyřčeno zůstalo to, co určitě prosákne do titulků v nadcházejících měsících, tedy McFaulova „podpora demokracie“ v zájmu vybraných opozičních stran ruského politického spektra.

A aby se vyvrátily všechny pochybnosti ohledně toho, co Brookings považuje za „porušování lidských práv“, Kagan a Kramer poté uvádějí případ agenta britských finančníků, Sergeje Magnického, ze společnosti Hermitage Capital Management, podniku, který si ponechal své sídlo na Kajmanských ostrovech i přesto, že působil primárně na ruských trzích..

Magnický byl zatčen a uvězněn kvůli daňovým únikům a daňovým podvodům, a zemřel ve vězení, údajně kvůli nemoci. Spojené státy a Velká Británie celkem předvídatelně vyfabrikovaly okolnosti týkající se smrti Magnického a společně s britskou nadací Redress, financovanou korporacemi, předali OSN „zprávu“, která je dalším klasickým případem využívání otázky „lidských práv“ proti zemím, které jsou vybírány tak, aby to vyhovovalo zájmům Západu. Tohle je jen ochutnávka toho, co přichází s dalšími McFaulovými řízenými kroky globální destabilizace v anglo-americké režii.

Kagan a Kramer nominovali McFaula za účelem dalšího vměšování se do vnitřních záležitostí Ruska, jakož i destabilizace jeho sousedů ve snaze izolovat ruskou snahu o návrat k roli suverénní světové velmoci, nebo dokonce i ve snaze rozehrát velkou strategickou hru se stupňováním globálního napětí, což by přinutilo obklíčené rozvojové země, aby se více semkly pod stále otevřenějšími útoky Západu,  a to jenom proto, aby takto „sjednoceny“ v dalším tahu byly převzaty a integrovány do walstreetského a londýnského „mezinárodního řádu“. Ať už je to, jak chce, McFaul není představitelem ideálů, principů nebo zákonů amerického lidu či americké ústavy, ani univerzálních hodnot respektu ke státní suverenitě. Jeho potvrzení americkým Senátem poukazuje na neshody uvnitř senátního výboru pro zahraniční vztahy a zvyšující se nesoulad jeho jednání s vůlí a aspiracemi amerického lidu, který jej zvolil. McFaul reprezentuje korporátně-finančnickou elitu a její politiku budování „světového pořádku“ (čti: říše) na úkor dalšího majetku a životů Američanů, která vede k tomu, že ve Spojených státech nesmírně bohatá elita panuje nad strádající většinou. Tím, že McFaula odhalíme a ukážeme jeho skutečné „pověření“ a záměry, stejně tak jako to, pro koho ve skutečnosti pracuje a proč, a tím, že budeme systematicky bojkotovat a likvidovat konzumní koryta, která pohánějí tuto korporátně-finančnickou oligarchii, můžeme napravit zřejmou a stále rostoucí propast mezi tím, co nejvíce prospívá Americe, a tím, co provádějí oligarchové, kteří nás chtějí ovládat.

Rusko a stále rostoucí počet dalších zemí otevřeně odhalují a trestají buřičské agenty, kteří působí v jejich zemích, do nichž byli posláni za peníze amerických daňových poplatníků. Nastal čas, aby zase začaly létat boty na politiky, a lidé na Západě žádali, aby jim  jejich vlády složily účty. Stejně tak, jako to udělaly ohrožené země, když začaly odkrývat a posílat do vězení účastníky tohoto globálního spiknutí, i Západ musí začít odhalovat tyto falešné agenty této strategie – konkrétně správní a dozorčí rady, které organizují tyto manévry a ovládají fondy, používané na tuto globální destabilizaci, a vést je k plné odpovědnosti za to, že zneužívají peníze daňových poplatníků k tomu, aby financovali politický chaos v zahraničí, zatímco v Americe a Evropě probíhá hospodářský a společenský úpadek.

Převzato z Global Research

Překlad: Clair

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments