Svět ruskýma očima 222

V partii proti USA se vydal Izrael k Rusku

Ljubov Ljulko

 

Listopad 21, 2013

 

Izrael hodlá hledat nové partnery v náhradu za USA, kvůli zhoršení styků s nimi, řekl izraelský ministr zahraničí Lieberman. Z tohoto důvodu také navštívil  ministerský předseda Netanjahu Ruskou federaci s cílem přesvědčit Moskvu o tom, že dohoda s Íránem o jaderném programu je "špatná". Má to budoucnost?

 

Jedná se o započatá ženevská jednání mezi "šestkou" a islámskou republikou o postupném ukončení obohacování uranu Íránem (nad 20 %) výměnou za zrušení sankcí OSN a rozmrazení aktiv na Západě. Izrael se obává výroby jaderné bomby i navzdory jednání, a to v průběhu pěti až sedmi týdnů i toho, že bomba bude použita proti Izraeli, který prý je podle ajatolláha "určen na zničení".

 

Takové emoce jsou stále pro Izraelce charakteristické. Ruské vedení má jiné stanovisko než izraelské. Íránským jaderným programem není znepokojeno, bere v úvahu, že je to program mírový a pomáhá jeho rozvoji. V Búšehhru buduje atomovou elektrárnu.

 

Proč Netanjahu do Moskvy přijel? Podobně jako jiní vůdcové z regionu. Po snížení autority USA se snaží řešit své problémy prostřednictvím Ruska. Když Rusko brilantně vyřešilo složitý syrský problém, tak tentokrát jde o Írán.

 

Ministr zahraničí Izraele řekl, že svazky mezi ním a USA oslabily. Dále řekl, že Izrael musí přestat s nároky, stížnostmi, sténáním a musí hledat země nezávislé na penězích z arabského nebo islámského světa,  které by s Izraelem chtěly spolupracovat na nových principech.

 

Prezident Institutu Izraele a Blízkého východu Jevgenij Satanovskij řekl Pravdě, že vztahy Izraele a Ruska směřují k prudkému rozvoji a pro Rusko je ochlazení mezi USA a Netanjahuem velmi dobrý signál. Takovou možnost je třeba využít. Netanjahu byl po setkání s Putinem velmi pozitivně naladěn. Oba se navzájem slyšeli. Neznamená to ale, že se Rusko musí ve věci Íránu a jiných otázek postavit na stejnou pozici jako Izrael. Úroveň otevřenosti a dobrosrdečnosti mezi Moskvou a Jeruzalémem je bezprecedentní a není srovnatelná se vztahem Jeruzaléma a Washingtonu, řekl Satanovskij.

 

Náměstek izraelského ministra zahraničí řekl pro izraelské radio, že se snaží ovlivnit ruskou stranu tak jako všechny účastníky procesu (jednání s Íránem). Dále řekl: "Rusko nepřijme izraelský postoj vcelku, avšak jakákoliv, byť malá změna ruské pozice může mít na jednání vliv." Ještě před tím oznámil, že se Izrael necítí zavázán jakoukoliv ženevskou dohodou, a proto má svobodnou vůli dělat všechno, co je třeba, aby se Írán nedostal k jaderné bombě.

 

Bylo-li cílem návštěvy Netanjahua ovlivnit prezidenta RF, nejsou signály, že se tak stalo. Navíc, izraelské noviny Maariv napsaly, že Putinovo prohlášení bylo dáno novinářům v předstihu a následně byly změněny jen některé pasáže tak, aby pro izraelského prezidenta byly přijatelnější. Podle dalších místních novin Yediot Aharonot měla návštěva v Moskvě za účel ponížit USA po ochlazení jejich vztahu k Izraeli kvůli rozporu postoje k dohodě s Íránem. Každý ví, že Putin podporuje a bude podporovat režim ajatolláha v Íránu.

 

Pravděpodobně nejde o průlom ve vztazích s Ruskem, ale o jakousi snahu ukázat Spojeným státům tuto možnost. Izrael na Spojených státech silně závisí. Mají spolu přes  tři tisíce smluv. Bez podpory Ameriky se Izrael do žádného dobrodružství proti Íránu nepustí. Žádná senzace z jednání Putina s Netanjahuem nevzešla. Netanjahu vyslovil myšlenku, že by bylo dobré pro nastávající jednání s Íránem využít syrský vzor a dát dohodu pod kontrolu OSN. Putin řekl, že doufá v rychlé uzavření dohody.

 

Je s podivem, že při všech průzkumech spojenců nikdo nebere v potaz postoj ajatolláha Chameneího, skutečné hlavy státu, který může vetovat jakékoliv dojednání uzavřené prezidentem nebo vládou. Začátkem listopadu řekl, že Írán od Západu nedostal na oplátku za zastavení obohacování uranu v roce 2003 nic. Řekl doslova: "Proto Írán neustoupí ani o píď od svých práv."

 

Je ještě podivnější, že se nikdo nezabývá tím, že sám Izrael drží jaderné zbraně. Izrael, který si zakládá na civilním charakteru svého státu a své zásadě nepoužít jadernou zbraň jako první. Možná je ale izraelská strategie založena na principu, že si tento stát nemůže dovolit prohrát válku. Znamená to snad, že jaderné zbraně použije jako "poslední naději". A to je pro budoucnost mnohem nebezpečnější než neexistující íránská jaderná bomba.

 

Převzato z Pravda.ru

 

 

***

 

 

Premiér Ukrajiny: Donutili nás obrátit se od EU k Rusku

Listopad 24, 2013

 

Na zasedání vlády 13. listopadu řekl ukrajinský předseda vlády Mykola Azarov: "Ukrajina se nemůže zříci spolupráce s Ruskem, protože nemá zdroje, které by kompenzovaly ztráty z takového kroku." … "Chci, aby všichni na Ukrajině věděli: Nám nikdo nenavrhl a nepředložil kompenzování ztrát tohoto trhu. Nemáme právo dopustit, aby se zavíraly závody, aby naši lidé zůstávali bez vyplacení penzí." Ukrajinský premiér nazval normalizaci spolupráce s Ruskem pro Kyjev otázkou č. 1. Dále řekl: "S prezidentem Janukovičem jsme měli závažná jednání s podnikateli i s odbory o situaci týkající se obchodu s Ruskem. Vláda se shoduje s hlubokým znepokojením průmyslníků i odborářů z možné ztráty pracovních míst. Je to přímá odpovědnost naší vlády a těžká rána ukrajinské ekonomice. Doplňte k tomu nebetyčné ceny za plyn a ropu."

 

Azarov pokračoval: "Lze říci, že toto (obrat k Rusku) nařízení vládě vychází z reálného sektoru ekonomiky. Průmyslníci i podnikatelé právě s řešením této problematiky přímo spojují možnost překonat negativní tendence."

 

Podle slov premiéra dnes dal Janukovič příkaz vládě urychlit řešení celních a technických otázek týkajících se Celní unie. Šéf ukrajinské vlády ujasnil: "Musíme urychlit harmonizaci celních pravidel, technických předpisů, norem a dalších technických otázek. Zajistit inventarizaci ukrajinsko-ruských dohod v oblasti zahraničně-ekonomické působnosti."

 

Při poslední Azarovově návštěvě Doněcka bylo vedení města informováno, že Janukovičova administrativa a evropští úředníci už zkoumají možnost odložení podpisu asociační dohody a vytvoření zóny volného obchodu na rok 2014, případně na pozdější dobu. Ukrajina odstoupila od podpisu proto, že EU nenavrhla kompenzaci finančních ztrát ukrajinské ekonomiky po eventuálním přerušení obchodních a ekonomických vazeb s Ruskem. Krom toho zaujali evropští politici tvrdý postoj k osvobození Tymošenkové z vězení. Sami průmyslníci a podnikatelé požádali 12. listopadu prezidenta, aby asociaci odložil nejméně o rok.

 

Převzato z Regnum.ru

 

 

***

 

 

Politolog Leonid Poljakov: Neodvratná konfiskace zamezí běsnění korupce

Listopad 25, 2013

 

Poslanci Státní dumy navrhují zařadit do trestního zákoníku článek o konfiskaci majetku.

 

Zloděj má sedět ve vězení. To je přáním většiny občanů žijících v souladu se zákony. Ve věci majetku nakradeného zločincem se v posledních letech hledělo jen na opatření trestně-právního charakteru. Konfiskace je ale trest, který se přímo dotýká zájmů konkretního člověka.

 

V době kdy existovala RSFSR byla možnost konfiskace rozsáhlá. Postupně se možnost jejího použití snižovala, poté po nabytí platnosti trestního zákoníku RF se dále omezila, až se nakonec v roce 2003 z trestního zákoníku úplně vytratila.

 

Nyní zřejmě někteří poslanci v Dumě vzali v úvahu statistiku. Z ní je jasné, že se rozmáhá korupce, zločiny zištného charakteru, rozkrádání státních peněz i velkého majetku. Nemáme povinnost dokládat způsob nabytí majetku. Pro zločince je náš režim mimořádně příznivý.

 

V roce 2006 byla konfiskace do trestního zákoníku pojata, ale ne jako druh trestu, pouze jako opatření trestně-právního charakteru. Navrhuje se, aby odsouzeným byl odňat veškerý majetek, jehož původ nemohou prokázat.

 

Co bylo státu ukradeno, by mu mělo být vráceno. V návrhu je článek 52.1 (konfiskace majetku). Navrhuje se trestat za soudem uznané zločiny těžké a obzvláště těžké. Má to být podvod, krádež, vražda, loupež, zpronevěra, praní špinavých peněz, vydírání, banditismus, teroristický čin, organizovaný zločin, státní převrat, přijetí úplatku a pirátství.

 

Zákon musí být přijat tak, aby korupčníci neměli naději, že se jim po propuštění zase nakradený majetek vrátí. Jedině tak bude zákon v boji s korupcí úspěšný.

 

Rusko ratifikovalo mnoho ustanovení úmluvy OSN proti korupci, ale článek 20, nezákonné obohacování, ratifikován nebyl. Zákonodárci se asi obávali, že by mohl být porušen princip presumpce neviny a tak by důsledky boje s korupcí znamenaly porušení zákona. Je jasné, že tyto obavy jenom podpořily vlnu korupcí.

 

Pokud bude zákon přijat jako federální, bude znamenat originální formu ratifikace článku 20 úmluvy OSN proti korupci Ruskem .

 

Převzato z File-rf.ru

 

 

***

 

 

Velvyslanec Íránu v RF: "Meveděv chtěl obrátit Rusko k Západu"

 

Listopad 25, 2013

 

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Íránu v Moskvě Rezá Sadžadí poskytl Pravdě vyjádření o zahraniční politice Medveděva a Putina:

 

"V době prezidentské funkce Medveděva se Rusko rozhodlo vytvořit atmosféru důvěry se Západem, zejména se Spojenými státy s tím, aby poté mohla nastat spolupráce a globální partnerství.

 

Globální vláda, která po období perestrojky vznikla, učinila svět unipolárním a ten se nato posunul k multipolaritě. Tehdy byly pro Rusko hlavní věcí vztahy se Západem, především s USA. Proto neudivuje, že nejen Írán, ale i mnohé další země, země v Latinské Americe, na Východě a v Asii nebyly v centru pozornosti Ruska a neměly u něj prioritu.

 

Víte, zdá se mi, že éra Dmitrije Anatoljeviče Medveděva se vyznačovala jednáním vůči Západu, které bylo proti Rusku a atmosféra důvěry, o kterou se Rusko snažilo, nepřinesla znatelný výsledek.

 

Spojené státy pokračovaly ve své politice budování unipolárního světa s dominance nad ním bez účasti Ruska. Proto jsme na konci vládnutí D. A. Medveděva byli svědky toho, že se vytvořil jakýsi pohled na Východ, na některé staré přátele v tomto regionu.

 

Naštěstí dnes, za prezidentství Vladimira Vladimiroviče Putina, mají vztahy nezápadních zemí k Rusku své místo a nejsou podřízeny vztahům Ruska k USA.

 

Byli jsme svědky, že Sýrie realizovala skutečně moudrou inteligentní politiku. Z ní je možno mít jen radost. Rusko nedovolilo, aby se osud Libye opakoval i v Sýrii. Pokud mám udělat nějaký závěr, mohu říci, že Libye je symbol vytvoření důvěry k Západu, ale Sýrie je symbolem nezávislé a rozhodné politiky Ruska v konfrontaci se Západem."

 

Převzato z Pravda.ru***Slovo k obraně chudých

Listopad 26, 2013


Papež nazval světovou ekonomiku nemorální  a kapitalismus "novou tyranií".


Ve své osmdesátičtyřstránkové apoštolské výzvě papež uvedl, že se katolická církev musí odbyrokratizovat a obrátit se k problémům chudých.


Vyzval světové vůdce, aby bojovali s chudobou a nerovností ve svých zemích, vyzval bohaté k obětem na dobročinnost. Rovněž připomněl vládám jejich povinnost zajišťovat svým občanům práci, vzdělávání a zdravotní služby. Divoký kapitalistický systém nazval "novou tyranií" a světovou ekonomiku nestoudnou, jestliže je vybudována na bezvýhradném "kultu peněz".


Podle něho se ve světě vytvořil nesprávný systém priorit. Rozhořčilo jej například, že smrt bezdomovce se nedostane do zpráv, ale změna bankovního indexu o 2 %  je senzací.


František, známý svým demokratickým smýšlením, vyhlásil, že je připraven prozkoumat návrhy na decentralizaci katolické církve a na zbavení Vatikánu části jeho moci. Církev se podle něho musí k boji s nespravedlností světa soustředit na misionářskou činnost, založenou na milosrdenství a soucitu, zejména k chudým.


Převzato z Expert.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments