Svět ruskýma očima 224

Návrat loďstva

Alexej Zacharcev


Listopad 29, 2013


Vladimir Putin spolu s velením vojenského námořnictva a projektanty současné námořní techniky zvážil perspektivy rozvoje válečného loďstva Ruské federace.


V loděnici Admirality byla na vodu spuštěna první diesel-elektrická ponorka "Novorossijsk". Při slavnostním spuštění na vodu prezident řekl: "Naše ozbrojené síly, včetně strategických obranných jaderných musejí být vybalancovány, a proto budeme věnovat odpovídající pozornost vojenskému loďstvu, převážně jeho strategické složce."


Dřívější sovětský projekt Varšavjanka byl od základu modernizován. Upustilo se od rozmanitých vzorů a přešlo se k sériové výrobě.


Na obnovu námořní techniky je počítáno do roku 2020 s pěti biliony RUB. S přihlédnutím ke ztrátám, které loďstvo postihly v devadesátých letech, v době, kdy ruská obrana prožívala křeče, stavěli oponenti bojové lodě a dělali si nároky na celosvětovou hegemonii, není ta částka tak přehnaná. Rusko nemůže existovat bez silného námořnictva, už jenom s ohledem na dlouhé mořské hranice a nutnost současně zajišťovat bezpečnost na pěti mořích (počítá se i Kaspické), oddělených od sebe mnoha tisíci kilometrů souše. Znamená to provozovat pět samostatných loďstev.


Velitel Ústřední konstrukční kanceláře námořní techniky "Rubin" I. Vilnit ohlásil prezidentovi stavbu podvodních raketových křižníků strategického určení "Borej". Jde o 170 metrů dlouhé ponorky s výtlakem 24 tisíc tun, osazené mezikontinentálními balistickými střelami "Bulava". Jsou schopny se ponořit do hloubky 450 metrů a docílit rychlost 29 uzlů. Budou základem ruských námořních sil do poloviny 21. století. Hlavní loď "Jurij Dolgorukij" je už ve službě. První sériová loď z projektu "Alexandr Něvskij|" ukončila zkoušky a je připravena k převzetí válečným  námořnictvem. Druhý "Vladimir Monomach" je ve fázi běžných zkoušek. V loděnici se nachází čtvrtá raketová loď "Kňaz Vladimir". Připraven je modernizovaný projekt Borej – A.


Novou skupinou univerzálních podvodních křižníků jsou ponorky "Jasiň", s výtlakem 13 tisíc tun, s minami, torpédy a raketovými zbraněmi. Mohou se ponořit do hloubky 600 metrů a pohybovat se rychlostí 30 uzlů. Pro nepřítele jsou prakticky nepolapitelné.


V tomto roce se zakončují zkoušky hlavní raketové ponorky "Severodvinsk". Stavějí se sériové raketové lodě "Kazaň" a "Novosibirsk". Při státních zkouškách dopadly úspěšně raketové starty křídlatými raketami určenými k ničení povrchových plavidel i k ničení pobřežních cílů ve velké vzdálenosti. Takto je plněna nová funkce – nestrategické jaderné zadržování na velké vzdálenosti pomocí vysoce přesných křídlatých raket.


Vedle ponorek s jaderným pohonem se pracuje i na klasických. "Novorosijsk" byl spuštěn na vodu v nejstarší loděnici, založené ještě Petrem I.


Ponorka typu "Varšavjanka" (podle klasifikace NATO vylepšené Kilo) má výtlak 3950 tun, ponoření do 300 metrů a rychlost 20 uzlů. Posádku tvoří 52 námořníků a může absolvovat půldruhého měsíce trvající autonomní plavbu. Vyzbrojena je šesti torpédy ráže 533 mm, minami a útočným raketovým komplexem "Kalibr". Je to projekt ještě ze sovětské éry, ale silně modernizovaný, především ve výzbroji. Zasahuje nadzemní, podvodní i hladinové cíle. Má řadu vylepšení a jedním z nejdůležitějších je její tichost. Je slyšet šum moře, ale ponorku ne. Nepřítele vidí na větší vzdálenost než tomu bylo dříve.


Obnovují se ponorky řady" Rostov-na-Donu" a "Staryj oskol", na nichž se pracuje v loděnicích Admirality. V roce 2014 se začnou stavět další 3 "Varšavjanky". V průběhu roku 2016 dostanou námořníci celý oddíl šesti nových diesel-elektrických ponorek pro černomořské loďstvo, kde je zatím v podstatě jen jedna ponorka "Alrosa". Bude obnovena základna v Novorossijsku.


Další desítka těžko zpozorovatelných, pevných a levných neatomových ponorek bude připravena pro všechny námořní základny.


V příštím roce se bude pracovat na ponorkách "Lada". "Sankt-Petěrburg" už je ve stadiu zkoušek. Dopracovává se první serie, pracuje se na vybavení speciálním energetickým systémem, nezávislým na ovzduší. Výhoda sériové stavby lodí je krom jiného i v tom, že jsou podstatně levnější.


V Severní loděnici se začala stavět třetí fregata "Admirál loďstva Sovětského svazu Isakov" a sériová průzkumná loď "Ivan Churz".


Severní projekčně-konstrukční kancelář má rozpracovaný projekt na nejmasověji zastoupené lodě pro vzdálené mořské oblasti. Zatím existuje smlouva s ministerstvem obrany na postavení šesti těchto lodí, pro nejbližších 20 let jich bude potřeba asi dvacet. Jsou to 130 metrů dlouhé fregaty s výtlakem 4,5 tisíce tun, mají výborné plavební vlastnosti a mohutnou výzbroj.


Průzkumná loď "Ivan Churz" dlouhá 95 metrů, s výtlakem 4,5 tisíce tun dokáže daleko od vlastních břehů "vyslechnout kosmos i oceán" a tak varovat Rusko před možným nebezpečím. Další z dobře vyzbrojených univerzálních hlídkových lodí určených pro blízkou mořskou zónu byla spuštěna k běžným zkouškám. Ruské loděnice (kaliningradská, petrohradská, středoněvská, zelenodolská) budují sérii fregat pro námořní pohraničníky, minolovek a malých lodí.


Do budoucna se navrhuje využívat tzv. modulové technologie. Tento princip (Lego) může mít vliv na systémy energetiky, spojů, navigací a výzbroje. První taková loď může být předána námořnictvu v roce 2018. Touto technologií mají být postaveny oceánské lodě, minolovky a letadlové křižníky.


Dost překážek uvedených plánů je skryto ve výzkumném a výrobním komplexu. Dřívější závody byly v devadesátých letech přeprofilovány, přišlo se o finance zrušených kapacit. Obnova Kronštadtské loděnice je odložena.


V Severní loděnici má být obnoven 700 metrů dlouhý dok, to ovšem nebude stačit. Prosákla informace o budoucí rekonstrukci Loděnice Admirality a Baltského závodu. Modernizace částí závodu už začala. Oba podniky mají zajištěny zakázky do roku 2020.


Převzato z File-rf.ru***Arménie od Ruska odsouvá nebezpečné NATO

Ljubov Ljulko


Prosinec 03, 2013


Arménie se rozhodla vstoupit do Celní unie (rusky se krátí na TS – Tamožennyj sojuz), přes negativní postoj k tomuto kroku ze strany EU. Bývalý ministr obrany Arménie Aruťuňjan (zde označovaný také jako "expert") soudí, že za to bude následovat trest od USA, které mají v regionu své zájmy. Zdroje ve světě se vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel zmenšují a v důsledku toho stoupá konkurence. Bojuje se o každou zemi a USA v oblasti svého geopolitického vlivu vždy dosahovaly svého cíle. Svět se však mění a tvrdě trestat už nemohou. Dnes již není nezbytné slepě následovat příkazy Západu a spoléhat se jen na něj. TS za více než 20 let existence předvedla svou sílu a ukázala, že Rusko je schopno sjednotit země, které o to mají zájem. Expert řekl: "Postsovětské státy za ty roky pochopily, že veškeré snahy rozhodovat své problémy s Evropskou unií a s dalšími zeměmi nepřinesly výsledky. Arménie šla od chvíle rozpadu Sovětského svazu pevně po cestě integrace s Ruskem."


V roce 1992 podepsala Arménie dohodu o kolektivní bezpečnosti, poté dokument o společné ochraně státní hranice a řadu hospodářských dohod. K tomu expert řekl: "Vstup do TS je u Arménie odůvodněn politicky i hospodářsky. Aktivně se účastnila integračních procesů a to ji 3. září dovedlo k podpisu dohody o záměru vstoupit do TS." Většina arménského obyvatelstva rozhodnutí podporuje.


Arménie získá několik výhod. Zde je jejich výčet. Cena za energetické suroviny bude o 30 % nižší než nyní zrušením celních poplatků a výhodnou cenou za tranzit. Ruská federace pomůže při rozvoji jaderné energetiky. Budou zavedena výhodná pravidla pro zahraniční pracovníky – přihlašovací registrace, pracovní zařazení, nezdaněný převod peněz. Slevy na investice. Odbyt produkce. Aruťuňjan je přesvědčen, že vstup Arménie do TS bude výhodný i pro Rusko. Výhoda bude m.j. spočívat i v image – dobré tváři Ruska v regionu. Ve hře je také Severní Kavkaz, pro Rusko strategicky důležitý, kde čelí silám NATO. Turecko je členem této aliance a Arménie NATO od Ruska odsouvá. Odbyt pro své výrobky bude mít nejen Arménie v Rusku, ale i naopak Rusko v Arménii. Arménie má prvotřídní specialisty v oblasti hi-tech, například v obranném průmyslu.


TS je třeba rozšiřovat, ale promyšleně, nikoliv pokusně, jako tomu je u SNS. Aruťuňjan vítá vstup Ázerbájdžánu do TS a říká: "V některé produkci ztratíme, ale bude to vykompenzováno politickými přínosy, možností jednání." Současné členství Arménie ve WTO a TS hodnotí tak, že jsou sice technické problémy, ale jsou řešitelné. Členství ve WTO očekávání Arménů nesplnilo. Dvanáct procent podniků získalo privilegia, ale čtrnáct jich svou pozici zhoršilo. Více do WTO vložili než získali. Po vstupu do TS budou výsledky mnohem přínosnější.


Expert schvaluje názor prezidenta Lukašenka, že v budoucnu může TS spolupracovat i s republikami, jimž nebyla uznána nezávislost. Týká se to Náhorního Karabachu. Řekl: "Problém Náhorního Karabachu zaujímá jedno z prvních míst v arménské zahraniční politice. Arménie si přeje, aby tam byla zaručena arménskému obyvatelstvu bezpečnost a aby se toto území hospodářsky rozvíjelo. Je třeba řešit i neřešitelné a TS jakožto předobraz Eurasijského svazu může v oblasti politické i hospodářské tuto funkci převzít. Naše doktrína zajišťuje, že Arménie je garantem bezpečnosti Náhorního Karabachu a budeme podporovat integraci i s ne zcela nezávislými státy."


Setkání s Aruťuňjanem bylo živě přenášeno Pravdou v předvečer návštěvy ruského prezidenta v Arménii. Ten řekl, že posun Arménie k eurasijské integraci je nezávislou volbou arménského lidu a že Rusko bude spolupráci v této oblasti podporovat. Připomenul, že Rusko má v Arménii téměř polovinu svých investic ve výši přes 3 miliardy USD. V republice pracuje asi 1300 ruských společností. Tím, že se Arménie stane členem TS, bude mít nárok na snížení ceny za zemní plyn asi o třetinu (z 270 na 180 USD).


Integrace bude vyžadovat schválení asi třiceti základních dokumentů. Stejně jako jiné státy TS se bude muset Arménie vzdát části svojí suverenity. Znamená to předání Integračnímu výboru, což učinily i již začleněné země, včetně Ruska. Týká se to především hospodářského řízení. Tyto ústupky jsou mnohem menší než jaké od svých členů vyžaduje EU. Při hladkém průběhu řízení by měla být Arménie členem TS do roka.


Převzato z Pravda.ru***V Kyjevě začal časově neomezený "antimaidan" příznivců státního režimu

Prosinec 05, 2013


V Kyjevě, Doněcku a mnoha dalších městech východních a jižních oblastí země probíhají shromáždění těch, kteří nesouhlasí s kyjevskými "euromaidanisty". Předseda ukrajinské vlády varoval, že západní oblasti mohou přijít o své prostředky z rozpočtu, protože místní správa ve skutečnosti přestala pracovat kvůli účasti v protestech. Azarov k tomu řekl: "Zvláště obracím pozornost k těm jednotlivým místním organizacím na západě země, kde místní zprávy pozastavily práci kvůli účasti v těchto protestech." Dále upřesnil: "Taková amorálnost a neodpovědnost místních úředníků může vést k tomu, že budou prostředky na centrální úrovni vyčleněny, avšak na místní úrovni ve spojitosti s nefungující místní správou jednoduše nedojdou k příjemcům." Varoval: "Takže připomínám, že prostřednictvím rozpočtového systému jsou realizovány výhody a dotace občanům Ukrajiny – platby na zdroje energií. Pokud je včas neuskuteční, bude nakonec v zimě zásobování teplem městům zastaveno."


Příznivci Janukoviče zahájili 4. prosince časově neomezené shromáždění v centru Kyjeva. Nedaleko náměstí Nezávislosti postavili stanové městečko. Do Kyjeva se začali stahovat lidé z východní, střední a jižní Ukrajiny, kteří mají vlastní pohled na situaci v zemi. nedovolí převrat a uchvácení vlády lidmi, kteří se zdiskreditovali a kteří podněcují občany k páchání zločinů.


V Doněcku na náměstí začaly 4. prosince mítinky na podporu prezidenta, na nichž se shromáždilo asi 15 tisíc lidí. V rukách drželi tabulky se jmény jejich domovských měst a oblastí, vlajky Strany regionů a Ukrajiny a hesla, jako například: "Opozice, vzpamatuj se", "Havíři Donbasu podporují prezidenta", "Donbas pro stabilitu", "Ukrajino, neposlouchej provokatéry, poslouchej sebe".


V tu samou chvíli zkritizoval Lavrov vyhlášení NATO o stavu věcí na Ukrajině: "Nevím proč NATO poskytuje takováto prohlášení, nevím proč pan Rasmussen, generální sekretář NATO odpovídá na otázky, zda může Rusko vyslat vojska na Ukrajinu. Podle mne vytváří zvrácený obraz." Podle slov ministra mohou signály takového druhu vyvolat v zapálených mozcích zcela nesprávné chápání toho, co se děje. Lavrov doplnil: "Vycházíme z toho, že je to vnitřní záležitost Ukrajiny." Dále uvedl, že Moskva počítá s tím, "že ukrajinští politici najdou způsob jak vrátit situaci na konstruktivní cestu". Podtrhl, že Rusko takovou cestu obhajuje a vyzývá všechny, aby se do ukrajinské situace nepletli.


Převzato z Politikus.ru


***


Jak EU postrčila Ukrajinu na Východ


Prosinec 05, 2013


Profesor Nikolaj Petro se v článku sepsaném pro New York Times táže, jak se mohlo stát, že Evropská unie otočila pro sebe příznivou situaci na Ukrajině nakonec proti sobě. Podle něho je důvodů několik:


Když Ukrajina volila mezi Ruskem a Evropou, evropští vyjednavači od samého počátku testovali ukrajinskou oddanost. Nejprve odmítli slučitelnost asociace s EU s členství Ukrajiny v Celní unii (TS). Namísto aby kladli důraz na hodnoty, které jsou v souladu se slovanskou identitou Ukrajiny, naléhali v Bruselu na to, že pro Ukrajinu je na prvním místě udělat "civilizační volbu". Většina Ukrajinců považuje za nejbližšího a přátelského souseda především Rusko. Není divu, že vnucovanou volbu odmítli.


Úředníci EU nebrali v úvahu odlišnost tradičních a náboženských hodnot. Velká část ukrajinských křesťanů se obává, že EU bude vnucovat příliš liberální morálku v právu i ve vzdělávání. Tu mnozí kategoricky odmítají. Představitelé EU neudělali nic, čím by Ukrajince uspokojili a tak integrační úsilí v celém regionu zabrzdili.


Mezitím klamavá volba, kterou se EU snažila Kyjevu vnutit, jde na ruku právě Eurasijské unii, která si váží společného kulturního odkazu sovětské epochy. Navíc hospodářská pomoc Ruska zemím regionu už nyní mnohonásobně převyšuje všechny předložené projekty EU. Petro říká, že kontrast je nápadný. EU navrhuje Ukrajině opustit společný kulturní odkaz, přijmout nepopulární liberální program, oslabit hospodářskou i právní autonomii státu a za to získat iluzorní pouze pravděpodobné členství v EU. TS naproti tomu nabízí semknout se na základě existujících kulturních vazeb, vybudovat hospodářské organizace, nová konkurenceschopná odvětví průmyslu a začlenit je do světové ekonomiky při využití společné tržní síly.


Petro uzavírá: "Při pohledu nazpět je rozumnější se netázat, proč Ukrajina Dohodu o asociaci s EU nepodepsala a proč to její vedení vidí jako oprávněný krok."


Převzato z Politikus.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments