Svět ruskýma očima 251

Hospodářská unie v srdci Eurasie

Jurij Barančik


Květen 30, 2014


Po strategickém svazku Ruska s Čínou došlo dne 29. května k další významné události – k podpisu Dohody o vytvoření Eurasijské hospodářské unie (EAES). Nový svazek začne fungovat od 1. ledna 2015. Putin k tomu prohlásil: "Dnes spolu vytvoříme mohutné atraktivní centrum hospodářského rozvoje, velký regionální trh, který sjednocuje přes 170 milionů lidí."


K dnešnímu dni činí celkový HDP států – členů Unie přibližně 2,6 bilionu USD. Ruší se vnitřní celní bariéry, sjednocují se trhy výrobků, kapitálu, služeb, pracovní síly. Od roku 2015 bude zahájeno postupné slučování energetických, přepravních a finančně-ekonomických systémů, budou se klást základy pro zavedení jednotné měny. Autor myšlenky eurasijské integrace Nursultan Nazarbajev řekl: "V perspektivě může být výsledkem integrace růst celkového HDP tří zemí k roku 2030 přibližně na 900 miliard USD."


V Astaně se také řešily ožehavé otázky dvoustranných vztahů mezi Ruskem a Kazachstánem (alkohol a tabák) a mezi Ruskem a Běloruskem (celní poplatky za ropu). Všechny země v něčem ustoupily chápajíce, že společný hospodářský efekt z propojení trhů bude vyšší než ztráty.


Dohoda obsahuje i vytvoření společného trhu elektroenergetiky do konce roku 2019 a ropy a plynu do konce roku 2025. Znamená to, že budou jednotná nebo sladěná pravidla: "Představuje to nediskriminační přístup k energovodům, tržní ceny za ropu, ropné produkty a plyn. Rok 2025 není pouze hranice, kterou všichni jen očekávají, ale nic nedělají. V roce 2016 musí prezidenti zemí EAES schválit koncepci společných trhů s plynem, ropou a ropnými produkty."


Předpokládá se, že do konce roku 2025 bude ukončena integrace finančních trhů. Od 1. ledna 2016 mají národní vlády propracovávat schéma sladění oborového zákonodárství. Do konce roku 2017 musí být stanoveny obecné požadavky pro vydávání a rušení bankovních, brokerských a pojišťovacích licencí s jejich vzájemným uznáním po roce 2020. Sjednocení všech požadavků dohledu na banky, pojišťovny a brokery v Eurasijské ekonomické komisi má být dokončeno do konce roku 2019. (1)


Zavedení jednotné měny ještě není na pořadu dne. Současná úroveň hospodářské integrace na ekonomických a finančních trzích zemí EAES dosud nedává předpoklad, aby byla ve svém prostoru do roku 2025 zavedena.


Měnová unie je vyšší forma hospodářské integrace, je pro ni třeba předem dojednat měnovou politiku, do roku 2020 zformovat podmínky fungování společných peněžních služeb. Dnes jsou v popředí otázky zajištění vzájemné konvertibility měn členů unie. Potom také klesnou výdaje pro zprostředkující měny – USD a euro.


Přestože se všichni tři prezidenti distancovali od politické části dohody v Astaně podepsané, není možno se vydělovat od jejího vlivu na světovou politiku.


V centru Eurasie se tvoří nový světový hospodářský subjekt, mající své cíle a zájmy. Jeho vybudování umožní národním vládám bránit mnohem úspěšněji obchodně-ekonomické zájmy států, korporací i občanů. V průběhu roku 2014 se k EAES připojí Kyrgyzie a Arménie. EAES tak zahrne centrum Asie. Potom bude těžké toto území obejít obchodními, dopravními i infrastrukturními projekty.


Nový svazek upevňuje postavení účastnických zemí v dialogu s Evropou a s USA. Po Šanghaji a Astaně už nikomu nepřijde na mysl velká šachovnice, na níž podle své libosti posouvá figurami jediný zaoceánský hráč.


Odkaz uveden u originálu.


Převzato z Fondsk.ru***Bilderberg 2014. Činnost a lidé

Irina Lebeděva


Červen 1, 2014


Zasedání Bilderbergského klubu se konalo 29. května až 1. června v Kodani v hotelu Marriott. Našli se takoví novináři, kteří se tam ubytovali předem, byli však místní policií vystěhováni. Jednalo se o Dány, Brity z Guardianu a Američany z internetového Infowar.com. Američané přesto stihli na svém portále rozmístit skandální fotky trestání novinářů i informace o zlověstném charakteru konference, o policistech se psy, o pevnosti uzavřené mřížemi, na kterou se hotel proměnil.


Jednání Bilderbergu je od loňska  v režimu "otevřeného sjednání", má svoje stránky a zveřejňuje soupisy účastníků. Podle pravidel Chatham House je dovoleno volně užívat informace, ale nesmí se prozrazovat osoba řečníka, ani jeho příslušnost.


Právě zakončené bilderbergské setkání (1) bylo věnováno především ukrajinské krizi, strategickému přibližování Ruska a Číny a růstu euroskepticismu, který ukázaly volby do Evropského parlamentu. To všechno ohrožuje unipolární svět, který je Bilderbergem budován už 60 let.


Přes avízované množství posuzovaných záležitostí, které uvedla tisková zpráva (2), bylo hlavní náplní zasedání ovládání (sděrživanije) Ruska pomocí NATO a Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP). U toho druhého není na uplatnění v Evropě příliš šancí. Analytické stránky 21 Century Wire (3) uvádějí: "Transatlantické partnerství je nebezpečné. Dává nadnárodním korporacím převahu nad národními zákony a nad svrchovaností."


Den před zasedáním vystoupil ve Vojenské akademii ve West Pointu Obama. Trval na tom, že americké globální vedení je nezbytné, avšak objasňoval, že řešení politických problémů má své hranice. Vyjádřil to takto: Máme-li ve světě nejlepší kladivo, neznamená to, že je každý problém hřebíkem."


Obamovo vystoupení se jevilo jako snaha o strategii nevyužívat vojenské metody k ovládání Ruska a ostatních zemí BRICS. Namísto toho má být využíván nátlak informační, ekonomický a diplomatický. V posledně jmenovaném budou dominovat především neokonzervativci, i když i zde je přibrzděno. V silné pozici je na sjezdu přítomna Brokingsova instituce (dále jen BI), "generální štáb" amerických neokonzervativců, evidentně s "novými direktivami" od Obamy.


Populární expertní blog (4) ohodnotil jednu z prací BI (5) takto: "Hlavní západní strategické centrum uznalo svou prohru, nedocenilo úlohu Ruska v řešení ukrajinské krize." Avšak o žádné "uznání prohry" celkem nejde. BI spíše Rusko straší následky, pokud by se Západ stáhnul a Ukrajinu mu "podaroval". Na sjednocení Německa se za 20 let spotřebovalo 2,76 bilionu EUR. Přitom příjem na Ukrajině je na hlavu desetkrát nižší než v Německu. Analytici BI odhadli, že ten, kdo si na sebe uváže Ukrajinu, bude muset počítat s 276 miliardami EUR. Uvádějí: Pro ty, kteří chtějí potrestat Rusko, je zde rada: Vraťte Ukrajinu Rusku, umožněte mu vytvořit jeho Malou Rus a to z něho vyždímá všechnu šťávu."


Na bilderbergském sjezdu byl rovněž Obamův protivník, představitel radikálního křídla neokonzervativců, který jej kritizuje za nečinnost. Rád by válku. Je to Richard Perle. Další jsou bývalý ředitel CIA D. Petraeus, který nebyl před časem odstraněn za morální skandál, ale proto, že byl účastníkem spiknutí proti Obamovi, dále bývalý ředitel NSA  A. Keith a bývalý poradce pro národní bezpečnost T. Donilon. Posledně jmenovaný je považován za Bidenova člověka. Biden (6) se aktivněji než jiní zabývá ukrajinskou krizí. Sám o sobě často tvrdí, že je sionista, ač není Žid. (7) Tato slova umístil i na svou osobní stránku na síti.


Přední místo mezi účastníky sjezdu zaujali členové americké židovské elity, kteří vládnou v řadách finanční oligarchie, největším tištěným i elektronickým mediím a hlavním analytickým střediskům. Proč tito představitelé národa, který přežil holocaust, nechtějí vidět zvěrský fašismus na Ukrajině, podporovaný i pozicemi židovských boháčů v novém kyjevském režimu? Například Kolomyjskyj a jiní, kteří se vyšvihli v nové ukrajinské politice a stali se už i problémem pro imidž židovských komunit v Americe.


V Americe jsou už někteří blogeři v šoku ze zvěrstev stoupenců kyjevské chunty a rozhořčeni ignorováním ukrajinského fašismu západními vládami. Nazvali to "plíživý anglosionismus". (8) Není se čemu divit. Bilderbergský klub určuje  globální program. Byl založen v roce 1954 členem nacistické strany a SS, spřízněným s holandskou královskou rodinou, který byl znám jako princ Bernhardt (1911 až 2004). Po válce se staré německé kontakty prince z SS obnovily s novými činorodými partnery, fanatiky stejných myšlenek na ovládnutí světa.


Direktivy Bilderbergského klubu byly svěřeny k rozšíření listům Financial Time, Economist, Le Monde a RAI news-24. V seznamu osob v hotelu Marriott na zasedání figurovalo pouze 134 VIP a tito si dělají nároky na vládnutí miliardám obyvatel planety.


Architekti unipolárního světa mají stále obtížnější úkol. V Kodani proběhla řada protestů a v nezávislých mediích nastaly bouře. Účastníci sjezdu jsou považováni za zrádce národů.


Odkazy uvedeny u orginálu.


Převzato z Fondsk.ru***Putin schválil dohodu vlády s Visa a MasterCard o pokračování činnosti v RF

Červen 2, 2014


Z ustanovení zákona o zajištěných příspěvcích do Centrální banky pro platební systém je vyjmuto vše konkretní o velikosti účtů a režimu výpisu poplatků.


Píše o tom Kommersant.


Několik zdrojů z bankovních kruhů sdělilo, že prezident měl minulou středu s vládou a Centrální bankou (dále jen CB) uzavřené jednání, při němž v principu schválil poslední změnu zákona "O národním platebním systému". Jeden z těch, kteří jsou s jednáním obeznámeni, řekl: "Z ustanovení zákona o zajištěných příspěvcích do CB pro Mezinárodní platební systém (MPS) bude vyňato vše konkretní o velikosti vkladů, termínech jejich převodu a pravidel k výpisu těchto částek, bude se to vyjasňovat normativním aktem vlády po koordinaci s CB." Tímto se radikálně mění ta ustanovení, která byla podepsána 5. května.


Poradě u prezidenta předcházela setkání zástupců Mezinárodních platebních systémů s ministrem financí a CB při nedávném Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru. Tam byly dojednány záležitosti týkající se odložení vkladů, které umožní MPS předat potichu zpracování operací, týkající se karet ruského platebního systému, do vybudovaných vlastních zpracovatelských center v Rusku. Nyní došlo ke kompromisu potvrzenému prezidentem a slib o odkladu vkladů bude projednán samostatně.


Dmitrij Peskov uvedená jednání potvrdil, ale odmítl cokoliv komentovat. To odmítly i Visa a MasterCard, ale ty při jednání nebyly.


Změny v zákoně budou schváleny prezidentem na širším jednacím fóru. Tam může dojít i ke změně, která zaváže ruské banky vytvářet mezihostingová spojení, dovolující pracovat na operacích přímo z karet, bez účasti MPS. Dosud je vytváření takových svazků upravováno ve formě doporučení centrální banky. Změna, která zaváže banky, zakotvená v zákoně, musí zrychlit proces vytváření pojistného systému plateb i vyúčtování uvnitř Ruska.


Visa i MasterCard jen tak tak, že neodešly z Ruska

Požadavek na MPS aby umístily do CB pojistná depozita, se v zákoně objevil poté, kdy Visa a MasterCard přestaly fungovat pro karty ruských bank, které byly pod sankcemi USA (banka Rossija, SMP bank a další). Z těchto účtů by se měla kompenzovat škoda v případě blokování operací s kartami. Počítalo se s tím, že rozsah případných příspěvků (asi 3 miliardy USD pro Visa a MasterCard) mnohonásobně převýší tržbu MPS v Rusku, proto vyvstala otázka o účelnosti dalšího setrvávání obou na ruském trhu.


Jakmile mezinárodní platební systémy skončily s obsluhou karet sankcionovaných bank, začal ruský parlament projednávat zákon o vytvoření národního platebního systému, který nakonec 5. května podepsal ruský prezident. Národní systém měl být vytvořen během půl roku, jakmile CB rozhodne, co bude jeho základem.


V této chvíli se mnozí analytici i mnozí z nejvyššího vedení MPS vyslovili, že pro Visa i MasterCard by bylo levnější z Ruska odejít.


Co se změnilo v období Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra

V této fázi se podle zdrojů objevila informace o tom, že CB dostala k posouzení opravy zákona o vytvoření národního platebního systému, podle kterých mohly z něho být vyňaty body o velikosti bezpečnostních plateb pro MPS. V ten samý den tuto informaci vyvrátila představitelka Dumy Burykina. Zároveň přišla informace, že se zástupci Visa i MasterCard setkají se zástupci ministerstva financí a možné formy partnerství s nimi projednají. Bylo oznámeno setkání obou společností s hlavou CB Elvírou Nabiullinovou.


Příští den došlo k jednání zástupců MPS s vicepremiérem Igorem Šuvalovem a ministrem financí Antonem Siluanovem. Nato bylo oznámeno, že Visa i MasterCard budou v Rusku nadále fungovat a budou integrovány do národního platebního systému.

Převzato z Itar-tass.com

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments