Svět ruskýma očima 30
Vánoční dárek pro Bulhary a Rumuny od Evropské unie

Vladimir Něstěrov

Prosinec 24, 2010

http://www.webnoviny.sk/fotografia/151547/velka/romovia.jpgRumuni a Bulhaři dostali 21. prosince neočekávaný vánoční dárek od Německa a Francie. Na adresu Evropské komise  přišel společný dopis ministrů vnitra obou zemí s tím, že Německo i Francie jsou připraveny využít právo veta a zablokovat plánované (březen 2011) připojení obou států k Schengenskému prostoru. Mají za to, že by připojení znamenalo předčasný krok a odůvodňují to problémy v právním systému Bulharska i Rumunska a jejich nedostatečným pokrokem v boji proti korupci a organizovanému zločinu. Neřešení korupce a zločinnosti by mohlo vážně komplikovat situaci ve všech zemích EU, kam by mohli korupčníci a podvodníci bez překážek směřovat.

Bulharsko je nabádáno k upevňování hranice s Tureckem. EK například odhadla, že  560 lidí, kteří mají zákaz vstupu do EU, se dostalo na její území přes bulharsko-tureckou hranici.

Souhlas se vstupem Bulharska a Rumunska do Schengenského prostoru musejí dát všechny strany dohody, takže se zřejmě obě země dlouho mezi vyvolené nedostanou. V Schengenské zóně je doposud 22 zemí z 27, které jsou v EU, Island, Norsko a Švýcarsko.

Rumunsko Evropskou unii urazilo, když rumunský prezident Basescu  prohlásil: „Tento dopis je akt diskriminace Rumunska. Podobnou diskriminaci nebudeme trpět od nikoho, dokonce ani od nejmocnějších zemí EU. Mám za to, že to vytvoří nový precedens porušování dohody o vstupu do EU a může to vést k dalšímu zneužívání.“

Uraženost Bukurešti i Sofie lze pochopit. Vždyť korupce a podvody jsou i v dalších zemích Schengenského prostoru (Německo, Francie), i když ne v tom rozsahu. Právě tak nemůže být nikde bez vady ani právní systém.

Německo a Francie se obávají velkého přistěhovalectví. Počet chudých v Německu a v Rumunsku a Bulharsku se příliš neliší. Německo má 15% chudých, Rumunsko a Bulharsko 20%. Jenomže v Německu představuje 60% průměrné mzdy (hranice chudoby) 781 euro, v Rumunsku 160 euro, v Bulharsku jen 110 euro. Zde už je rozdíl značný. V Německu a Francii je velký problém s přistěhovalci už i bez Rumunů a Bulharů. Francouzi rumunské Cikány vyexpedovali bez průtahů zpět. Němečtí muslimové se těžko integrují do německé společnosti.

Původně se počítalo, že staré evropské země potáhnou nové, ale nezdařilo se. Mezi starými a novými zeměmi je stále značný rozdíl a v Berlíně i v Paříži se domnívají, že přijetí Rumunska a Bulharska, jakož i Maďarska a baltských států, byla chyba. Na pozadí uvedeného je možno vyslovit podiv nad politikou Moskvy i Kyjeva, které usilují o bezvízový styk s EU.

Převzato z Fondsk.ru


***

USA provokují Alijeva k válce proti Náhornímu Karabachu

 

Prosinec 23, 2010

http://img.aktualne.centrum.cz/6/90/69099-azerbajdan-nahorni-karabach.jpgPodle diskusí v diplomatických kruzích v Moskvě dala americká administrativa ázerbajdžánskému prezidentovi Alijevovi volnou ruku k řešení problému Karabachu. Washington nebude klást překážky silovému řešení otázky. Přitom musí být konáno velmi rychle. Podobně jako svého času řešilo problém se Srbskou Krajinou Chorvatsko, a jak se snažila Gruzie zvítězit v konfliktu s Jižní Osetií. Výměnou za to žádá americká administrativa u Alijeva právo na využívání Ázerbajdžánu jako předpolí proti Íránu. Nejdříve pro účely zpravodajství a později pro rozsáhlé vojenské operace. Alijev dosud váhá. Obává se, že takováto akce bude pro Ázerbájdžán neúspěšná. Může to zamávat s politickou situací a zvláště s ním. Informace o obchodu mezi USA a Ázerbajdžánem ve věci Karabachu již dorazila do vedení Armenie.

Převzato z Fondsk.ru


***

Ruští projektanti připravili unikátní raketový systém "Jars"

 

Prosinec 20, 2010

Od začátku roku jsou v ruských ozbrojených silách zkoušeny balistické rakety Jars (RS-24). Rakety jsou osazeny vícenásobnými bojovými hlavicemi. Dolet mají do 11 tisíc km. Jedná se o pokročilý model raketového systému Topol M, což je mohutný monoblok, vybavený jednou bojovou hlavicí. Jars s vícenásobnou hlavicí může zasáhnout několik cílů. Oba typy obsahují systémy umožňující překonat jakýkoliv současný systém PR.

Převzato z rian.ru


***

Ázerbajdžán a Írán uzavřeli dohodu o společné správě vodních zdrojů Kaspiku

 

Prosinec 27, 2010

http://www.eurodialogue.org/files/fckeditor_files/the-caspian-sea4.jpgObě země podepsaly dvě memoranda o spolupráci při správě vodních zdrojů Kaspického moře. K aktu došlo v průběhu pětidenní návštěvy představitelů íránského Výzkumného institutu vody a íránského Národního výzkumného střediska Kaspického moře. Za Ázerbajdžán podepisovali představitelé ázerbajdžánských výzkumných pracovišť oboru voda a Kaspik.

Teherán a Baku se snaží o rozšíření svých svazků obzvláště v obchodní a hospodářské oblasti. Začátkem roku 2010  došlo k podpisu řady dohod o spolupráci.

Převzato z Fondsk.ru


***

Českou republiku a Bavorsko rozdělují výsledky 2. světové války

 

Vadim Truchačev

Prosinec 27, 2010

http://cache.daylife.com/imageserve/06fOgNlaGuce4/340x245.jpg?fit=scale&background=000000Hned dvou válek se týká jeden z posledních problémů Evropy: druhé světové a studené. Poprvé od roku 1945 navštívil Českou republiku bavorský ministerský předseda. Svou návštěvu nazval prvým krokem ke smíření s Čechy a sdělil, že došlo k upřímné výměně názorů s českým ministerským předsedou. Nečas se vyjádřil následovně: „Nehledě na různé hodnocení minulých událostí je důležité to, že spolupráce ČR a Bavorska je orientována do budoucna.“

V této záležitosti se nabízí několik otázek. Proč byla taková pozornost věnována návštěvě jednoho z mnoha německých  „gubernátorů“? Proč s ním jako se statutárně sobě rovným jednal ministerský předseda nezávislého státu ČR? Příčina tkví v tom, že vztah mezi Bavorskem a ČR není právě standardní. To v mnohém překáží i rozvoji vztahů mezi ČR a celým Německem. Z určitého pohledu to ponechává prostor spekulacím o výsledcích 2. světové války v celé Evropě.

Bavorsko má v Německu zvláštní postavení.  Podle místní ústavy se nazývá Freistaat. Přestože je svým způsobem izolované, má velký vliv na celoněmecké dění. Přijímá-li kterýkoliv německý kancléř rozhodnutí týkající se zahraniční politiky, vždy musí brát v úvahu bavoraké zájmy. Ty jsou ve vztahu ke 2. světové válce „specifické“. Po ní bylo do Bavorska vystěhováno více než 2 mliony sudetských Němců. Na Postupimské konferenci byli uznáni za pátou kolonu nacistů v období německé okupace ČSR. Byl dán souhlas s jejich vysídlením. To bylo občas provázeno násilím ze strany Čechů, kteří tak odpláceli své národní ponížení a sudeťáckou podporu příchodu Hitlera. Vysídlenci byli v Bavorsku bez prostředků i bez peněz. Mnozí z nich za své obtížné postevní nevinili Hitlera, ale české nacionalisty a SSSR, který tehdejší ČSR osvobodil.

Po válce vytvořené Sudetoněmecké bratrstvo se spojilo s organizacemi vysídlených Němců do Svazu vyhnanců. Ten žádal zrušení Benešových dekretů a navrácení majetku. Ani dřívější Československo ani současná ČR to neudělaly.

Sudetoněmecké bratrstvo má vliv jak na politiku Bavorska, tak na celou SRN. Bavorská CSU, kde působí potomci vyhnanců, je zastoupena jak v bavorském, tak v Evropském parlamentu.

Až do poloviny sedmdesátých let tehdejší NSR neuznala hranice s Československem a neměla s ním diplomatcké styky. Teprve W. Brandt tento stav ukončil a Západní Německo upustilo od územních a majetkových nároků na sousedy. V roce 1997 se Khol s Klausem dohodli na uzavření otázky Benešových dekretů a vysídlení sudetských Němců. Jenomže Bavoři měli na celou věc vlastní náhled. Kategoricky odmítali smíření s Čechy s tím, že svůj postoj změní jedině po zrušení Benešových dekretů a navrácení majetku potomkům vysídlených. Stejného postoje se držel i předchůdce současného ministerského předsedy Seehofera Stoiber, který demonstrativně odmítal přijet do Prahy. Zástupci CSU v EP v letech 2002-2003 nezvedli ruce pro přijetí ČR do EU.

Kdyby se Stoiber stal v roce 2002 německým kancléřem, o což se ucházel, lze se dohadovat, zda by SRN vznesla otázku revize 2. světové války, nebo by to považovala přece jen za skandální. Sice k tomu nedošlo, ale jeho protičeské výroky navozují otázku, jak se na tuto záležitost dívá Německo jako celek.

Přece jen se zdá, že se ledy pohnuly. Seehofer přestal předvádět, že ČR na východní hranici Bavorska neexistuje. Sice dosud nepřestal s odmítáním Benešových dekretů, ale jakoby se započal dialog. Tím se vývoj posunul k dalšímu kroku, kdy výsledky 2. světové války budou hodnotit místo politiků historikové.

Dlouho očekávané smíření ČR a Bavorska dosud nenastalo. Bavorští představitelé jsou stále těmi hlavními, kteří dávají hloupý a nebezpečný výklad výsledků 2. světové války nejen v Německu, ale i v celé Evropě.

Převzato z Pravda.ru


***

Japonsko a USA organizují mohutné vojenské cvičení

 

Prosinec 30, 2010

Od 20. ledna do 3. února budou uspořádány manévry u jižních hranic Japonska. Účastní se jich 4,5 tisíce voáků japonské pozemní armády a 1,5 tisíce vojáků USA. Bude nacvičována spolupráce při obraně jižních ostrovů Japonska. Centrem řízení bude vojenská základna Kengun na ostrově Kjúšú.

Obrana jihu Japonska je jedním z klíčových prvků japonského vojenského programu na příštích 5 let.

Převzato z Fondsk.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments