Svět ruskýma očima 36
 

Golfský proud se zastavil. Ledová doba začíná brzy

Září 14, 2010

Doktor Gianluigi Zangari z Institutu ve Frascati zjistil z údajů ze satelitu, že období Golfského proudu, který zajišťuje Evropě mírné klima a stabilizuje počasí na celé planetě, je téměř zcela pryč. Příčinu toho vidí fyzik v úniku ropy do Mexického zálivu. Právě ropa zničila rozhraní mezi vrstvami teplé a studené vody a výsledkem je zpomalení podvodních proudů a někde i úplné zastavení.

Způsoby nápravy následků katastrofy lidstvo nezná. Použití disperzních činidel v místě havarie dokázalo pouze kamuflovat způsobenou škodu. Část zálivu se podařilo od ropné skvrny očistit, avšak ve velkých hloubkách to nejde. Někteří odborníci uvádějí, že únik ropy trvá. Z toho plyne, že pravděpodobnost samovolného obnovení Golfského proudu se stále snižuje.

Ztráta hlavního teplého proudu na planetě je podle Zangariho příčinou anomálií počasí loňského léta, povodní v Evropě a v Číně, sucha v Rusku a Asii. V budoucnu hrozí prolínání ročních období na celé planetě, neúroda a migrace obyvatel v masovém měřítku. Nejnebezpečnější je, že může kdykoliv nastat doba ledová.

Převzato z Pogoda.mail.ru

Poděkování panu QQ za upozornění na tento článek

 

***

 

Imperium USA na Haiti: diktát a genocida

Nil Nikandrov

Leden 26, 2010

Haiti se už v devatenáctém století osvobodilo od kolonialismu. Počátkem toho století už tehdejší americký prezident Jefferson nesl nelibě haitskou samostatnost a prohlásil, že je nutno takový špatný příklad zarazit. Jeho odkaz plnili všichni američtí prezidenti, včetně Obamy. Každý odpor Haiťanů proti vykořisťování cizími byl trestán.

V prvních dnech po katastrofě v lednu minulého roku se objevila teorie o jejím umělém charakteru. Přišlo při ní o život 250 tisíc lidí, kolem 300 tisíc jich bylo zraněno a přibližně 2 miliony ztratily domovy. Důležité budovy státu byly zničeny spolu s tisíci obytných domů.

Na internetu se objevily rozbory, které poukazovaly na zapojení Pentagonu do kataklyzmatu: na "haitském polygonu" se zkoušely kosmické zbraně. Sedmiballový výbuch byl veden s přesným cílem v označené zóně. Žádné následky nebyly v sousední Dominikánské republice.

Pentagon provedl výsadek – okupaci na Haiti bezprostředně po události. Ihned byly zabrány všechny provozuschopné budovy infrastruktury. Letiště hlavního města zabrala armáda USA. Následovalo omezování letů s humanitární pomocí z "populistických zemí". Činily se tak překážky kubánským a venezuelským záchranářům a lékařům. Američané dávali reprezentantům nespřátelených států jasně najevo, že nejsou žádoucí coby partneři v humanitární činnosti. Americké tajné služby k tomu využívaly kdeco, včetně sledování, provokací a vyhrožování s cílem zbavit se jich, přestože ti už dlounou dobu před katastrofou pomáhali Haiťanům v zásobování energiemi, ve zdravotní péči a v potírání negramotnosti.

Američané způsobili na Haiti chaos. Starali se jen o své lidi. V této situaci se prezident Préval smířil se svou rolí vykonavatele požadavků USA a oznámil, že americká armáda zůstane na Haiti po dobu neurčitou. Tím byla vytvořena další americká vojenská základna v Karibiku. Dosáhlo se tím především posílení vlivu a taktéž odříznutí Kuby a Venezuely. Po roce okupace Haiti je jasno: humanitární pomoc je na vedlejší koleji, k dosažení pořádku na Haiti nedošlo. Vojáci a spolupracovníci USAID (Agentura pro mezinárodní rozvoj) se vyhýbají kontaktu s Haiťany, nedaří se jim skrývat svůj pocit nadřazenosti a Haiťané je nenávidí.

Pod zříceninami jsou stále stovky nepohřbených těl. Stanové osady se táhnou na mnoho kilometrů. Stálý nedostatek pitné vody, hory odpadků, trestná činnost, drogy – všechno podmiňuje nespokojenost v nejvyšší míře. Nehygienické podmínky jsou živnou půdou pro infekční nemoci, salmonelózu, malárii, TBC, AIDS. Navíc choleru. 900 kubánských odborníků nezištně pomáhá a Západ o tom mlčí.

Haiťané mají podezření, že výskyt cholery je součástí programu "osvobození" Haiti od obyvatelstva. Nevěří tomu, že choleru zanesli vojáci OSN z Nepálu. Na choleru v krátké době zemřelo 3700 lidí a celkem je zjištěno přes 170 tisíc nakažených. Prezident Préval vyslovil domněnku, že Haiti se stalo obětí biologického napadení. Má se tím zabránit odporu proti okupaci a docílit podřízenosti republiky Haiti USA. Z toho důvodu je praktikována také informační blokáda. Zcela proti lidožroutským snahám USA je úsilí Kubánců pomoci. O výsledcích práce kubánských lékařů se pochvalně na tiskové konferenci zmínil představitel OSN Fischer. Uvedl, že kubánští lékaři s cholerou skutečně zápasí a jedině oni dokáží zvítězit. O Fischerově vyjádření na Západě nikdo neinformoval. Tam se o Kubáncích zmiňují buď špatně, anebo vůbec.

Loni v listopadu proběhly na Haiti volby. Voliči byli oslabeni neštěstím, které je stihlo. Měli volit prezidenta a parlament. Velvyslanectví USA tlačilo svého kandidáta Célestineho, ale voliči jej nechtěli a přestože byly použity falešné hlasovací lístky, volby nedopadly podle požadavku. Snaha o "přepočítání" hlasů neuspěla. Druhé kolo 16. ledna neproběhlo. Volby se octly ve slepé uličce. Haiťané začali požadovat návrat bývalého prezidenta Aristideho, který byl řádně zvolen, ale musel po zásahu CIA emigrovat. Odešel do Jižní Afriky. Jeho návrat USA nevyhovuje, proto veškeré snahy o něj blokuje.

Zato jak od USA tak od Francie dostal zelenou k návratu syn diktátora Duvaliera, tzv. Baby Doc. Ten zemi vládl 15 let železnou rukou a byl zapojen do Francií 15 let prováděné fyzické likvidace padesáti tisíc Haiťanů. Nyní chce Haiti "obrodit". Má být přechodnou figurou. V jeho prospěch se angažují haitská proamerická media. Bývalí spolupracovníci Duvaliera nápadně ožili. Jsou to důstojníci, dnes již v důchodu, kteří se aktivizují a nenápadně se snaží dostat k moci. Je jim jasné, že lépe než silou je provést to demokraticky. Mladší generace již nezažila vládu tohoto muže a nemá ponětí o represích a vraždách. Dnes se Duvalierovi dává za vinu jenom korupce. Jeho obhájci tvrdí, že jeho činy jsou promlčené. Takže příležitost je.

Celá Duvalierova rodina sloužila USA. Nyní má být užitečný "Baby Doc". Spolupráce s USA již byla projednána. Nejdůležitější záležitostí jsou ropné zdroje v šelfu u Haiti a samozřejmě jejich využívání. Haiti se podle amerického plánu má především distancovat od zemí ALBA (Bolívarovská aliance pro národy naší Ameriky. Jejím cílem je sociální integrace zemí Latinské Ameriky a Karibiku. Je to uskupení, které se snaží zavést regionální měnu SUCRE. – pozn. překl.)

Washington nyní mluví o potřebě zrušit výsledky listopadových voleb. Na nových se bude podílet Duvalier syn, Jacques-Claude Duvalier. Je přesvědčen, že má velkou naději na výhru.

Převzato z Fondsk.ru

 

***

 

Expert OSN obvinil vládu USA z teroristického útoku 11.září

Leden 27, 2011

Expert OSN pro dodržování lidských práv v Palestině Richard Faulk vyslovil ve svém blogu na internetu předpoklady, že teroristický útok 11. září zorganizovala americká vláda. Reakce byla okamžitá. Washington jej vyzval k bezodkladné rezignaci. Pan Ki-mun, generální tajemník OSN si postěžoval, že jej nemá možnost odvolat. Řekl: „Důrazně odsuzuji podobnou provokaci. Je to nesmysl a veřejně to uráží památku více než 3000 lidí, tragicky zahynuvších po útoku teroristů.“

Faulk připomenul, že vlády nejsou důvěryhodné ani ve vlastní zemi. Za příklad uvedl velké množství nedostatků a nesrovnalostí při vyšetřování 11. září a rovněž to, že výsledky alternativních vyšetřování jsou velmi odlišné od oficiálních a nic neosvětlujících. Faulk podle svých slov nerozumí důvodu všeobecného vzrušení a nehodlá své místo opustit i přes skandál, který vznikl. Přiznává: „Svými komentáři jsem se snažil podpořit snahu o vyšetření dosud trvající mezery v oficiální verzi, která mnohé lidi zneklidňuje.“

Převzato z Fondsk.ru

 

***

 

Izraelská zkušenost boje s terorismem

Sergej Balmasov

Leden 25, 2011

Z rozhovoru, který Pravdě.ru poskytl izraelský politolog Avigdor Eskin, vyplývá přístup Izraele k potlačování terorismu, a dovolím si sem podotknout, že pro mne i zajímavá skutečnost, že tento politolog vidí teroristy jmenovitě v Palestincích. Uvedu zde stručný výtah z jeho odpovědí na otázky redaktora.

V Izraeli se podařilo zlepšit situaci a terorismus silně potlačit tím, že se před ním necouvlo, podle hesla buď oni nás, nebo my je. Přístup se volil takový, aby terorismus byl nevýhodný. Musí se reagovat důsledně a tvrdě a trestat všechny, kteří se na teroru podílejí. Tresty včetně ekonomických tlaků na regiony odkud terorismus přichází. Útoky vést nejen proti lidem, ale i proti domům teroristů, za použití principu kolektivní odpovědnosti. Je nutné to dělat navzdory mezinárodnímu tlaku. Nepodat se tomu, tak jak to probíhalo při kulminaci akce Lité olovo proti Gaze.

Západ i Evropa ve skutečnosti teroristy kryjí. Sice terorismus odsuzují, ale poskytují podporu těm, kteří jsou do terorismu zapojeni. Financují jejich knihy, trpí jejich srazy. Přitom kritizují Rusko a Izrael za porušování lidských práv, když se chrání. Izrael je od roku 1974 vystaven ohromnému tlaku ze strany Západu, aby ukončil svoji ochranu a přestal utiskovat teroristy. Jedna z hlavních příčin je v tom, že jak Rusko, tak Izrael se má stát obětí islamismu, aby se islamisté spokojili s dosaženým a nepokračovali dále. Je to chybná úvaha, neboť islamisté usilují o celý svět.

Jednou z možností je posílat nebezpečné skupiny obyvatel tam, kde je chrání. Oni je chrání, oni nechť si je převezmou. Rusko by mělo dát na srozuměnou, že nebude dělat žádné ústupky. S teroristy je možno jednat jen prostřednictvím pušek. Obyvatelstvo se na tom musí sjednotit.

Mnozí ruští politologové zcela nechápou vážnost jevu a cíl teroristů. Izrael dvakrát ustoupil ze své zásady tvrdého odporu terorismu. V roce 1993 po dohodách z Oslo jsme chtěli uklidnit Palestince a výsledkem byly krvavé teroristické útoky v letech 1993 až 1995, nakonec byl zavražděn Rabin. Podobně v důsledku ústupků Baraka v roce 2000 docházelo k novým výbuchům.

Podstata je v tom, že terorismus není aktem zoufalství, jak se mnozí ruští politici a politologové domnívají, ale dochází k němu tehdy, když se pro to najde záminka. Teroristé nejsou žádní zuřivci, jsou to chladné hlavy. Cílem teroristů při útocích v Domodědovu je zasít mezi ruské obyvatelstvo demoralizaci a vyvolat vnitřní nestabilitu země. Překvapující je, jak bezprostředně po útoku byli všichni na nohou, ale přešlo několik dní a opatření na bezpečnost jsou zapomenuta. Tak to nejde. Má-li se skutečně potlačit terorismus, musí se konat soustavně, denně, každou minutu. Dnes už islamisté nepožadují oddělit Čecensko, ale celý Kavkaz.

Ruští občané dnes už občas uvažují, že by bylo lépe se nestabilních oblastí zbavit. V tom je však úspěch teroristů. To si přáli. Rusko může mít na Kavkaze něco podobného Gaze.

Ruské mocenské struktury by měly neustále provádět všechna bezpečnostní opatření. Jinak půjde Rusko od jednoho teroristického útoku ke druhému. Na území Ruska mají teroristé své buňky. Důvěrné zprávy říkají, že na území Dagestánu jsou mládežnické tábory, ve kterých se údajně vyučuje islám. Ve skutečnosti připravují bojovníky. Buňky al-Kájdy jsou nejen v severokavkazských republikách, ale i v Rusku. Zpravodajské služby musejí stále přímo v centrech kontrolovat tzv. islámská studia a pozorně sledovat kdo a co tam učí.

Rusko musí na své území zcela zamezit vstup kazatelů ze Saúdské Arabie a dalších arabských zemí a zablokovat všechny pochybné zahraniční finanční zdroje.

Převzato z Pravda.ru

 

***

 

Chemické obavy

Artur Stěpanov

Leden 30., 2011

27. ledna byla náhle uzavřena tajná vojenská základna Dugway ve státě Utah, kde se provádějí experimenty s chemickými a biologickými zbraněmi. Příčiny nebyly uvedeny, jen bylo sděleno, že situace v objektu vyvolává vážné nebezpečí. Přibližně 1 400 lidí naráz nesmělo zaujmou svá pracovní místa a kontaktovat se s nikým z okolí. Přístupy k základně byly uzavřeny. Přibližně po čtrnácti hodinách bylo oznámeno, že nebezpečí pominulo.

Příčina mimořádného stavu byla v tom, že zaměstnanci při běžné kontrole nemohli najít zkumavku s jedním mililitrem látky VX, nervovým paralyzujícím agens používaným do chemických zbraní. Po několika hodinách se zkumavka našla v kontejneru s nesprávným označením. Údajně nebyl nikdo v nebezpečí, s látkou nebylo manipulováno. Ztrátu měli na svědomí dva vědci. Jejich případ bude řešen.

Historie základny sahá do let druhé světové války. Nyní je střežena nejnovějšími bezpečnostními prvky a nikdo nepovolaný se dovnitř nedostane. Pro veřejnost se základna zabývá ochranou před biologickými zbraněmi, ale je podezření, že naopak se zde rozvíjejí tajné vojenské projekty. Údajně je pokračovatelkou americké vojenské základny Zona-51 z pouště Nevada, v níž se měly provádět experimenty s paranormálními jevy. Její tajné projekty byly převedeny do Dugway.

Nejznámější událost v Dugway se stala v roce 1968, kdy ve vzdálenosti 30 mil od základny naráz uhynulo 6 000 ovcí, které byly otráveny VX. Ten se dostal ven po neopatrných experimentech ve volném ovzduší. V důsledku incidentu byla učiněna opatření na zabezpečení okolního prostředí. Pod tlakem veřejnosti se tehdy zakázalo experimentování ve volném prostředí a byla rozpuštěna vojska radiační, chemické a biologické ochrany. Avšak v polovině sedmdesátých let byla opět do amerických ozbrojených sil vrácena.

Převzato z Lenta.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments