Svět ruskýma očima 75

Ztratí Rusko Sýrii?

Sergej Šaškov

Červenec 11, 2011

„Arabské jaro“ se skládá z událostí vedoucích k jednomu cíli – upevnění vlivu Západu a dosažení jeho dominance. Hned na počátku dostal Tunis roli knotu, který rychle zatáhli. Snahy „arabské ulice“ v zemích, v nichž se s nimi nepočítalo, byly tvrdě a rozhodně potlačeny (Kuvajt, Saudská Arábie, Džibuti, Omán, Mauretánie, Jordánsko). Západ potření protestů schválil mlčením a rozličné lidskoprávní organizace se nedívaly.

Doba nebyla zvolena náhodně. Libye právě zahájila kontrolu podmínek činnosti ropných společností a oznámila úmysl nakoupit velká množství ruských zbraní, k čemuž už byly podepsány příslušné kontrakty.

Sýrie jednak otevřeně podporuje Hamas a je dosud jedinou významnou zemí na Blízkém východě, která není podřízena Západu a snaží se dělat nezávislou politiku, která je často v opozici zájmům „vlivných globálních sil“

Západní plán předpokládal ukončení akcí v květnu 2011, tedy v průběhu měsíce. Tuniské a egyptské události dodaly autorům projektu optimismus. Jenže všechny plány převrátila vzhůru nohama zarputilost nesmlouvavého a lidem podporovaného plukovníka. Kromě toho tím byl dán příklad jemenskému Salehovi a syrskému Asadovi, který se spolehl na pomoc Moskvy. Bašár spolu se Syřany vzpomíná na doby, kdy Moskva byla vedoucím hráčem na Blízkém východě a poskytovala Sýrii gigantickou pomoc. Fakticky byla ručitelem suverenity země a jejího postupného rozvoje. Za finanční, hospodářské a technické pomoci bylo v Sýrii vybudováno více než 80 velkých staveb, včetně Eufratského hydrotechnického komplexu i dalších děl, bylo položeno kolem 2000 km železničních tratí a 4000 km elektrických tras. V SSSR vystudovalo přibližně 70 tisíc syrských studentů, z nichž mnozí mají nyní významné státní funkce. Syrská armáda byla vyzbrojena sovětskými zbraněmi a mnoho důstojníků studovalo v sovětských vojenských školách. Do roku 1991 bylo v Sýrii 3000 sovětských vojenských poradců.

Ruská federace, která zdědila po SSSR mnohá práva, nedodržuje ve všech případech závazky dříve přijaté a dosud platné. Svůj právní podklad má, je to Dohoda o přátelství a spolupráci, uzavřená mezi SSSR a Syrskou arabskou republikou v roce 1980, avšak v letech 1990 až 2000 se úroveň tržně-ekonomických, vojensko-technických, kulturních a dalších vztahů mezi oběma zeměmi prudce snížila na pár objednávek. Některé dříve uzavřené a syrskou stranou již proplacené objednávky byly ruskou stranou nakonec zrušeny. Výsledek: Rusko ztratilo velkou část svého dřívějšího vlivu v arabském světě.

Posléze se ukázaly snahy dát rusko-syrským vztahům nový smysl. Poněkud chvatně byla vytvořena společnost rusko-syrského přátelství a kulturních vazeb. Sýrie byla po desetiletí spolehlivým spojencem Moskvy ne toliko v blízkovýchodní politice, ale rovněž v širším měřítku. Jen Sýrie a Libye podpořily Rusko při jeho protiteroristické operaci na Kavkaze a jen tyto země zaujaly proruské postavení v konfliktu v Jižní Osetii. Jen ony poskytly ruskému námořnictvu v posledních třiceti letech své přístavy ve Středozemním moři. Do společnosti rusko-syrského přátelství byli jmenováni Dzasochov a Primakov. Oba mají z dřívějška v Sýrii autoritu, ovšem na rozhodování dnes mají jen malý vliv.

Medveděv 18. května prohlásil: „Prezident Asad oznámil reformy. Je třeba, aby reformy byly efektivní. Nemá smysl tlačit je revolucí, protože to obvykle k ničemu nevede.“ Po pařížských rozhovorech s francouzským Fillonem Putin sdělil, že se Moskva nechystá nikoho krýt. Na vedení Sýrie má být naléháno, aby zastavilo krveprolévání a při řešení krize přešlo na politické postupy.

Podle Putina se vlády musejí vystříhat prostředků, při nichž dochází k lidským obětem. V tutéž dobu Medveděv v rozhovoru pro britské Financial Times řekl, že pokud opozice střílí do policie, každý stát přijímá obranná opatření.

Zdá se, že Medveděv dal jasnou odpověď na otázku postoje Kemlu k syrským událostem. Asad se podle něj s reformami opozdil a jeho vláda má na svědomí oběti. Řekl rovněž, že Rusko využije všechna svá práva v OSN, aby nedošlo k tomu, k čemu došlo v Libyi. Řekl: „Nepodpořím takovou rezoluci, i kdyby mě o to žádali mí přátelé a kamarádi.“ Jeho slova byla interpretována jako připravenost využít právo veta. Ovšem věc se může mít i jinak. Vždyť Rusko nepodpořilo ani rezoluci proti Libyi. Zdrželo se. Medveděv v témže rohovoru pro Financial Times poznamenal, že partneři Ruska si navykli velmi svévolně nakládat s rezolucemi RB OSN. Řekl: „Jsem hluboce přesvědčen, že i z nikoliv špatné rezoluce udělali kus papíru, jímž se kryje nesmyslná vojenská akce. Vycházím z toho, že rezoluce se musejí vykládat přesně a ne zeširoka, jako je tomu u zabrání vzdušného prostoru.“ Do slov Medveděva proniká rozmrzení. „Na každý pád, pokud by mi kolegové řekli, že my se třeba zdržíme a vy potom budete bombardovat objekty, dal bych svým lidem v OSN jiné instrukce."

V týž den, kdy Medveděv dával interview Financial Times, se vyjádřil ministr zahraničí Lavrov. Řekl, že Rusko bude rovněž kontaktovat syrskou opozici. Moskva je toho názoru, že není možno nikoho izolovat. Dveře k dialogu musejí mít všechny strany. Toto vyjádření působilo zvláště dojemně po tom, kdy nazvali v Kremlu Kaddáfího „politickou mrtvolou“ a v podstatě upřeli Libyjcům právo volby.

27.června dorazila do Moskvy delegace „syrských bojovníků s diktaturou“ v čele s „obráncem práv“. Jednalo se o Radvana Zijada, ředitele Centra politických a strategických výzkumů Sýrie, z Washingtonu ve Spojených státech, dva syrské emigranty s francouzskými pasy, představujícími neznámou stranu „Deklarace Damašku“, kteří žijí v USA, občana Kanady představeného jako představitele v Sýrii zakázaných Muslimských bratří a „další oficiální osobnosti“. V Moskvě je přivítal jakýsi Mahmúd al-Hamza, vůdce „Výboru na podporu syrské revoluce“ v Rusku.

Jeden den ředitel Oddělení informací MZ RF oficiálně řekl: „Jakékoliv setkání předpokládající ruskou oficiální účast se neplánuje.“ Hned druhý den nato řekl šéf výboru Rady federace pro mezinárodní otázky, zvláštní představitel prezidenta RF v Africe a předseda Ruské společnosti solidarity se zeměmi Asie a Afriky: „Já se ve své funkci se syrskou delegací setkám kvůli posouzení celého okruhu otázek a především modelu stanoveného pro naše vztahy s politickými silami Sýrie. Máme ideu, jak tam zastavit krveprolévání a zavést mechanismus politického dialogu vlády se syrským lidem.“

Západ se v Libyi přepočítal především v tom, že nedocenil skutečnou podporu lidu libyjskému vůdci a jejich vlastenectví. V Rusku neexistuje promyšlená zahraniční politika, která by se orientovala na vlastní zájmy. Perspektivy Ruska jsou neutěšené. Libye je pro Rusko ztracená. U Sýrie Západ nepočítal s ozbrojenou variantou jako tomu bylo v Libyi, pochopil, že rozumnější varianta k současnému režimu neexistuje (vystoupení uprchlého viceprezidenta Haddama, který vyzval Sýřany prostřednictvím izraelské TV k demokracii, je neobyčejně sjednotilo).

Je očividné, že pokud bude syrské vedení nyní násilně smeteno, dojde k vážné destabilizaci v celém regionu a projeví se to okamžitě v Libanonu. Ten už půl roku nemá vládu. Křehká rovnováha se udržuje jen díky Hizballáhu a Sýrii. Nic dobrého to neslibuje dalším syrským sousedům – Izraeli, Turecku, Jordánsku a Iráku. Dokonce i Saúdská Arábie, která aktivně lila olej do ohně, čímž podněcovala protesty v Sýrii, může hořce splakat.

Jak řekl Putin v červnu: „Přímý zásah není nejlepším řešením.“ A uvedl příklad Iráku, kde sice byl nenormální a hloupý režim, ale nebyli tam extremisté. Dnes je země militanty přímo zaplavena.

Převzato z Fondsk.ru

***


Agentura Moody´s poslala hodnocení USA na přezkoumání

Červenec 14, 2011

Agentura uvádí možnost snížení ratingu. Posun směrem k přehodnocení ratingu je podle ní opodstatněn tím, že limit státního dluhu USA nebude včas navýšen a default na krátkodobé závazky nebude odvrácen. Pravděpodobnost snížení je nízká, nikoliv však minimální. Současný kreditní rating USA (Aaa) je maximální z agenturou Moody´s přidělovaných.

Prezident Obama se v serii setkání s republikánskými a demokratickými představiteli kongresu snažil docílit jejich souhlas s navýšením limitu, ale nepodařilo se mu to. Hlasování je naplánováno na 2. srpna.

Po svém pravidelném setkání s představiteli stran 12. července Obama řekl, že ve federálním rozpočtu se může nedostávat prostředků na výplatu penzí.

Moody´s je první agenturou, která učinila takový krok. Agentura Fitch pohrozila odnětím vyššího ratingu USA, jestliže se kongresmani do 2. srpna nedohodnou. Agentura S&P ještě v dubnu změnila prognózu ratingu USA ze stabilní na negativní.

Převzato z Lenta.ru

Doplnění:

Podle Voa News odešel prezident z jednacího sálu při středečním projednávání s tím, že vyjádřil nelibost s politickým pozérstvím opozice a s její nechutí jít do kompromisu. Lídr demokratů nazval postoj lídra Republikánů „dětským rozmarem“.

Ve čtvrtek oznámila čínská ratingová agentura Dagong Global Credit Rating Company, že sníží rating USA, pokud za stanovené období pozorování nedojde k významným změnám ve schopnosti USA uskutečnit platby. Čína drží dluhopisy v hodnotě více než 1 bilion dolarů. Čínský diplomat vyzval americkou vládu k přijetí rozumné politiky garantující zájmy investorů.


***

Sačchere: NATO se usazuje na Kavkaze

Sergej Balmasov

Červenec 13, 2011

Na základně v Sačchere v Gruzii vypracovává NATO řízení boje přímo u hranic s Ruskem. Základna byla vybudována v roce 2005, kdy se Saakašvili chystal na útok na Jižní Osetii. Dle gruzínského ministerstva obrany se budou na základně připravovat vojáci NATO, objektu bude přidělen standard NATO. Po srpnové porážce v Jižní Osetii si gruzínští instruktoři začali zvyšovat své profesionální dovednosti právě na této základně. Francouzi základnu vybudovali a francouzští instruktoři jsou zapojeni do výcviku.

V Sačchere budou probíhat zimní i letní manévry. Už v září dojde k první akci – cvičení za účasti pobaltských, polských a českých vojáků, později i dalších aliančních členů. Už dříve tam vojenské akce probíhaly za účasti Velké Britanie, USA a dalších aliančních zemí, avšak teprve nyní bude činnost oficiálně pod hlavičkou „Partnerství pro mír“.

Ministerstvo obrany Gruzie připravilo speciální jazykové kursy, neboť výuka bude v angličtině. Proč se NATO rozhodlo demonstrovat svou přítomnost v Gruzii, objasňují v rozhovoru pro Pravdu gruzínský politolog Georgij Kadžaja a jihoosetínský politolog Inal Plijev.

Kadžaja: Přítomnost francouzského vyslance na základně dává Rusku najevo, že pokud by zde svůj boj opakovalo, bude mít co dělat s civilizací. Svědčí to o tom, že se Gruzie chystá vstoupit do NATO.

Plijev: Francie vybudovala základnu téměř na hranici s Jižní Osetií. Svědčí to o bojovnosti Francie, kterou v poslední době vůči některým zemím předvádí. Vypadá to jako zcela evidentní příprava na agresi vůči Jižní Osetii a Rusku. Samozřejmě, Gruzie zde hraje druhořadou podřízenou roli. NATO provádí svou provokační politiku v jednom z nejsložitějších míst. Je to další představení aliančního cíle – upevnit své postavení v Gruzii. Přitom v roce 2008 představitelé USA přísahali, že gruzínské oddíly v Jižní Osetii nebudou, avšak opak byl pravdou. Situace je nyní velmi podobná té z roku 2008. Podle hranic s Jižní Osetií se stavěla opevnění a stahovala se tam vojska. V roce 2006 probíhaly rozsáhlé práce na budování nemocnic a márnic na 260 místech. Byla kvůli tomu uzavřena dvě vzdělávací zařízení. Nové vojenské základny mohou být nebezpečím jak pro Jižní Osetii, tak pro Abcházii a pro Rusko. Může se stát to, co v předešlém případě. Že Gruzie sama provede teroristický útok a z něho pak obviní Jižní Osetii. Tak se bude v regionu stále udržovat nestabilita a podmínky pro vměšování NATO. Navíc budou v Sačchere připravovány oddíly partnerů aliance. Ještě v roce 2011 mají být přizvány oddíly Ukrajinců, podobně jako tomu bylo v roce 2008. Proč ti přijali účast? Podle jejich ministra obrany proto, že je základna výborně uzpůsobena výcviku v horských podmínkách. Avšak podle jeho dalších slov i proto, že jsou připraveni vyučovat na vysokoškolské úrovni Gruzínce obraně. Je jasné, že Ukrajina jedná v současnosti podobně, jako tomu bylo za Juščenka. Sama se aktivně snaží sbližovat s NATO.

Převzato z Pravda.ru


***

Clintonová sdělila, že USA vezmou v úvahu zájmy RF a Evropy při vytváření PRO

Denis Vorošilov, Maria Tabak, Washington

Červenec 13, 2011

Hillary Clintonová řekla, že Spojené státy vezmou v úvahu zájmy Ruska a Evropy a budou pokračovat v dialogu o spolupráci s ruskými partnery a že se vynasnaží dát odpovědi na všechny pro Rusko zneklidňující otázky. Stalo se na schůzce s Lavrovem ve Washingtonu. Proběhly i rozhovory s Obamou.

Podobné řeči z USA už zazněly dříve.

Převzato z Rian.ru


***

Medveděv propustil několik generálů

Červenec 15, 2011

Mezi uvolněnými je náčelník vojsk radioelektronického boje Ozbrojených sil Ivanov, nebo náčelník 3. oddělení hlavního organizačně-mobilizačního zařízení generálního štábu Něstěrov, rovněž náčelník pobočky Vojenské kosmické akademie Možajského v Čerepovci Predius.

Generál Ivanov byl mezi těmi, kteří letos v červnu podali demisi kvůli nesouhlasu s ministerstvem obrany nařízenou rotací jeho centrálního aparátu. Demisi podali ještě dva další vysoce postavení generálové.

Kromě těchto byli uvolněni i další tři generálové.

Převzato z Rian.ru


***

Medveděv bude osobně rozhodovat o potrestání za zpoždění zakázek národní obrany

Červenec 12, 2011

Sešel se s vicepremiérem a ministrem obrany, jimž sdělil, že ministerstvo obrany má veškeré pravomoci k tomu, aby přimělo smluvní strany odpovídat za dodávky. Pokud bude důvodné podezření, že někdo sabotuje státní zakázky, jsou oba ministři povinni předat případy Medveděvovi, který bude rozhodovat o potrestání.

Převzato z Rian.ru

***

Dokončit umístění státních obranných zakázek lze za 10 dní, řekl Serďjukov

Červenec 15, 2011

Oznámil to Medveděvovi při pracovním setkání s ním. Dále oznámil, že ze 750 miliard rublů je 168 miliard na úvěr. Z 581 miliard nejsou ještě objednávky na 107 miliard. Podle ministra byly důvodem zdržení ceny, neboť průmyslové závody je často navrhují v nesmyslné výši. Jmenoval i konkretní hříšníky, například Věrtolety Rossiji nebo Moskovskij institut těplotěchniky.

Převzato z Rian.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments