Svět ruskýma očima 81

Saakašvili a Burdžanadzeová v kontextu globální přestavby světa

Viktor Kuzněcov

Srpen 9, 2011

Dne 7.srpna dostala vůdkyně gruzínské opozice Nino Burdžanadzeová (dále jen N. B.) příležitost vystoupit na ruském kanále NTV před širokým publikem. Je to žena, která dříve spolupracovala se Saakašvilim a byla silně protirusky orientovaná. Byla jednou z předních tváří "revoluce růží".

Nutno připomenout, že v noci na 20.května t. r. prošla po tbiliské ulici Rustaveli opoziční demonstrace, kterou brutálně rozehnalo Saakašviliho "sonderkommando".

Ruské ministerstvo zahraničí policejní akci kritizovalo pro porušení lidských práv. Gruzínské ministerstvo zahraničí se ohradilo a tvrdilo, že RF ve své demarši bylo jediným státem, který odsoudil opatření gruzínské vlády. Naopak jím bylo Rusko obviněno, že protestní akci organizovalo a financovalo jako provokaci, a to prostřednictvím své FSB.

Podle audiozáznamu z rozhovoru N.B. s jejím mladším synem měla být připravena občanská válka podle egyptského scénáře a akce opozice měla být podporována speciálními složkami ruské vojenské rozvědky (GRU).

Masové akce opozice povolené gruzínskou vládou proběhly ve Tbilisi a Batumi a měly za cíl svržení Saakašviliho. Trvaly pět dní. Organizátoři chtěli akci prodloužit, ale speciální policejní složky v noci na 26. 5. shromáždění rozehnaly za pomoci obušků a další policejní výbavy, včetně slzného plynu. N. B. byla jedním z hlavních iniciátorů mítinku, ale namísto toho, aby se při akci zdržela a případně se stala nevinnou obětí neadekvátního použití síly, nevyužila příležitost k získání tohoto politického kapitálu. Velmi rychle odjela ve svém džípu, který měla připravený v plném chodu. Vjela do davu a srazila čtyři policisty, z nichž jeden zemřel. Kromě toho srazila i jednoho občana. Vše bylo podle policejních pravidel snímáno na video a bylo to vloženo na internet.

O něco později šla se synem navštívit raněné do nemocnice. Syn byl zadržen, ale za 2 hodiny propuštěn. Avšak zmizel manžel N. B.spolu s dalším vůdcem opozice, bývalým ministrem státní bezpečnosti.

To co se stalo, je "politická smrt" N.B. a vážná diskreditace celé gruzínské opozice. Navíc je to důvod k zesílení informačního boje proti Rusku tím, že se vina za události háže na FSB RF. Za povšimnutí stojí, že N. B. se svým synem hovořila na toto choulostivé téma – státní převrat – na běžné telefonní lince. Přece museli předpokládat odposlech. Tak zkušená politička, že by tak primitivně pochybila? Zřejmě splnila úlohu politického provokatéra, čehož si ani nemusela být vědoma.

Celá akce s telefonátem, vjetím džípu do davu, zatčením jejího syna napovídá, že nebyla zosnována gruzínskou stranou. Na to byla příliš elegantní, to není gruzínský styl. Stalo se to, že politická opozice byla rozbita tak, že vina za to mohla padnout právě na ni. Takovou práci museli dělat vysoce kvalifikovaní specialisté při důkladném utajení. Bylo k tomu třeba zcela utajené místo, například velvyslanectví velké západní země. Možná také, že N. B. něco pro ni velmi důležitého slíbili, anebo určitým způsobem ovlivnili její myšlení. Zvláštní je záležitost s džípem, kterým vjela do davu, zranila čtyři lidi a jednoho usmrtila. Rovněž zadržení a případné věznění jejího syna. To na ni jako na matku muselo silně působit.

Takto plánují jen nadnárodní struktury, které mají k dispozici zdroje velkého státu. Tomu nasvědčuje i předpokládané začlenění gruzínské provokace mezi mezinárodní politické projekty, dohlížené síťovými strukturami, zejména těmi, které jsou napojeny na přípravu možné geofyzikální katastrofy.Co se tím myslí?

Podle mnohých badatelů nemusejí klimatické změny na zemi mít jenom charakter pozvolný. Je možný i katastrofický průběh, který vyžaduje, vzhledem k extrémním podmínkám, mimořádná opatření. To je závěr dokumentu "Přehled počasí: 2012 -2020", který připravili profesionální futurologové pro ministerstvo obrany USA. Podle toho pravděpodobné globální klimatické změny jsou schopny zcela destabilizovat politickou situaci na planetě. Je uvedena hypotéza o tom, že se po přírodních změnách prudce změní dynamika mořských proudů a potom Evropa, Asie a Severní Amerika ztratí své obvyklé teplo. Naopak tepleji bude na jižní polokouli. V takovém případě by globalizace v současném pojetí padla. Mohlo by dojít k nepřátelství mezi státy a regiony. Blahobyt by se stěhoval. Evropa by byla sušší, větrnější a podobala by se Sibiři. Takto uvažují autoři předmětné studie. Podle badatelů už země prožila cosi podobného před 8200 lety. Malá doba ledová, kterou už lidstvo zažilo, trvala od roku 1300 do roku 1850. Tehdy bylo opuštěno Grónsko a Vikingové ztratili na významnosti. Hlad mezi lety 1315 až 1319 zahubil desetitisíce lidí, ač lidnatost byla malá.Od počátku příprav na zimní olympiádu v Soči v roce 2014 bylo nepochopitelné, proč tato akce bude v tak teplém místě a jak je možné, že Rusko tak rychle vyhrálo konkurs. Proč bylo vybráno místo s tak složitým terénem. Existují úvahy, že se jednalo o ekonomické oslabení Ruska, vtáhnout je do velmi mohutných nákladů na přípravu olympiády a potom je vytěžit. Přitom se velká role v tomto nadnárodními strukturami naplánovaném aktu přičítala Gruzii. Sází se na v USA připraveném a Gruzií provedeném projektu "Velké Čerkesko".

U souhlase s olympiádou v Soči se poukazuje i na možnost dalších skrytých motivů. Jeden z důvodů by mohl být utajená příprava evakuační zóny pro případ přírodní katastrofy, jakou byla předvěká potopa.

Zóna je v horách, je v geopoliticky stabilním místě, s jezerem Rica jakožto rezervoárem pitné vody. Vybudují se cesty, které jsou potřeba jak pro evakuaci, tak pro vojsko. Je tam dvoukolejná železnice i letiště.

Hospodářská rizika v tomto regionu vylučují normální hospodářské podnikání. Ovšem jako zóna evakuace působí v případě prozrazení skutečného určení jinak než jako turistická oblast. Pokud se prozradí, že se jedná o evakuační prostor, může být cílem extremistů.

Bezpečnost jižní hranice kavkazské evakuační zóny mohou zajišťovat ozbrojené síly Kadyrova, případně dalších kavkazských republik. Východní Abcházci Gruzíny nenávidí. Cesty pro Západ leží v úzkém pásu pobřeží Černého moře a jsou lehce kontrolovatelné. Je zde jedno slabé místo. Nároky Čerkesů na jejich prý odvěké území. To narušuje pás bezpečnosti.

Gruzínský parlament přijal rezoluci o uznání genocidy Čerkesů ruským Impériem v době války na Kavkaze. Stalo se v letech 1763 až 1864 i později a Čerkesové jsou považováni za běžence. Nutno podotknout, že k tomu došlo až nyní. Z tohoto rozhodnutí plyne, že každý Čerkes je v Gruzii přijat – běženec. V říjnu 2010 se Gruzie rozhodla na přestěhování bílých Búrů z JAR do Gruzie. Dohoda je podepsaná. Búrové dostanou v Gruzii zdarma půdu a budou se jim vydávat urychleně dokumenty. Má se jednat o přesídlení 40 tisíc búrských rodin (asi 150 tisíc osob). Situace Búrů v JAR je známá. Po příchodu černých do vlády bylo zabito více než 3 tisíce búrských farmářů. Jak Čerkesové tak Búrové jsou výjimečně houževnatí bojovníci. Gruzie tak může vyřešit svou demografickou, ekonomickou i vojenskou situaci a mít k tomu potenciál pro ničení bezpečnostního pásu kolem zóny evakuace na Kavkaze a převzít nad ním kontrolu.

V roce 2009 se stal v Gruzii velvyslancem USA John Bas, který byl od července 2008 náčelníkem speciálního týmu na obnovu Bagdádu.

Aby se vyloučila možnost překvapení USA při washingtonském rozjíždění "gruzínské karty", byla vyprovokována a nato rozprášena gruzínská opozice. Je to ovšem všechno hypotetické. Naprosto jasné je, že za pomoci organizované provokace a po jejím potření (ať už s vědomou či nevědomou účastí N.B.), bylo postavení Ruska na severním Kavkaze oslabeno a otázky spojené se zorganizováním olympiády v Soči dostaly novou náplň.

Převzato z Fondsk.ru

***

Čínsko-americká válka začíná na moři

Sergej Balmasov

Srpen 10, 2011

Čínský strmý růst vojenské síly pokračuje. Její první letadlová loď Ši Lan byla spuštěna 10. srpna. V roce 2008 již byla ČLR ve vojenském rozpočtu na druhém místě za USA. To platí i nyní.

Značná část bojových lodí Číny je zastaralá a potřebuje buď vyměnit nebo důkladně zmodernizovat. Dosud nikdy neměla letadlové lodě, zatímco USA jich mají 11 a na vodu bude co nevidět spuštěna dvanáctá. Americko-čínské vztahy se začaly zhoršovat koncem osmdesátých let spolu s úpadkem a krachem SSSR.

Za dob studené války byl hlavním soupeřem USA v Tichém oceáně Sovětský svaz, nyní na jeho místo nastupuje Čína. Ta měla dlouhodobé ambice dostat se ve světové ekonomice a mezinárodní politice nahoru. K tomu jsou třeba ozbrojené síly na současné technické úrovni. Především jde o loďstvo. Znakem mocnosti jsou právě letadlové lodě, schopné pracovat na obraně svých strategických zájmů daleko od vlastního břehu.

V roce 2000 vypracovali američtí vojenští experti dokument, v němž rozpracovali pět variant ozbrojeného konfliktu Číny a USA. V dokumentu Pentagonu se říká, že Čína navyšuje svou vojenskou sílu a připravuje se k možné válce s USA o Tchajwan, a kdyby USA přišly Tchajwan bránit, Čína by učinila všechno nezbytné, aby způsobila nepříteli co největší škodu. Američtí vojáci tvrdí, že kurs přednostní modernizace a posílení loďstva nastoupil Peking po bombardování svého zastupitelského úřadu v Bělehradě v roce 1999.

Kromě Tchajwanu má Čína také spor s Japonskem o ostrovy Senkaku, s Vietnamem o Paracelské ostrovy a s několika dalšími státy o strategicky významné útesy Spratley. V pozadí všech těchto problémů je USA. Mezi Čínou a USA málem ve skutečnou válku přerostl konflikt námořních sil obou zemí v roce 1996 u Tchaiwanu, kdy čínské lodě pronikly k jeho břehům a Američané, podle svých slov, vystřelili několik varovných raket.

V roce 2006 vplula u ostrova Okinawa do blízkosti americké letadlové lodě čínská ponorka a setrvala mimo dohled amerických hlídkových člunů. V bojových podmínkách by tak šlo o torpédování. Podstatné při tom bylo, že ač hlučná čínská ponorka, přesto byla americkými akustickými systémy přehlédnuta. To bylo na pováženou.

V listopadu proti sobě dva dny stály v Tchajwanském průlivu bojové skupiny loďních nosičů amerických letadel a loďstva Číny. Americké zdroje uvedly, že tehdy poprvé Američané museli zadržet čínské vojenské námořníky před proniknutím k tchajwanským břehům.

V červnu 2009 srazila čínská ponorka v Jihočínském moři anténu amerického torpédoborce, který ji nedokázal včas odhalit. V posledních letech docházelo se záviděníhodnou pravidelností k incidentům v oblasti ostrova Hainan, kde je základna čínských atomových ponorek. Číňané museli opakovaně vyprovázet své mimořádně zvědavé americké protějšky.

To, že si Čína obstarává vlastní letadlové lodě jasně ukazuje na její ambice ve světových mořích. To je teprve začátek. Na pákistánském území v Indickém oceáně připravuje vlastní vojenskou základnu, která bude jasnou výzvou USA, neboť ony považují Perský záliv za zónu svých důležitých strategických zájmů.

Ve vyzbrojování Čína závodí se sousedy. Vše sleduje Indie a rovněž zesiluje své vojenské námořnictvo. Začátkem příštího roku spustí na vodu svou letadlovou loď. Vietnam zvyšuje počet ponorek.

Čína také netají své ambice na využití bohatství Arktidy, což nemůže být lhostejné Rusku.

ČLR dříve nakupovala stará námořní plavidla. Nyní už bude lodě stavět výhradně ve vlastních loděnicích. První dvě budou dokončené v roce 2015. U nich se nebude jednat o atomový, ale o parní pohon. V roce 2015 se už počítá se zahájením výstavby plnohodnotné útočné atomové letadlové lodi, technicky srovnatelné s ekvivalentními americkými. Podle amerických odborníků má být takových letadlových lodí alespoň pět. Proto je pro Ameriku nemožné diskutovat s Čínou z pozice síly.

Převzato z Pravda.ru


***


V orgánech ministerstva vnitra se našly falešné dokumenty o Sagře

Srpen 10, 2011

Podle oznámení vyšetřovacího výboru Ruska odhalilo vyšetřování v orgánech MV Vjerchněpyšminského a Sredněuralského městského okruhu Sverdlovské oblasti antedatované dokumenty. Stalo se při vyšetřování ve věci náčelníka jedné ze složek MV Marata Chalimova, podezřelého z nedbalosti. Důvodem k zahájení jeho případu a jeho odvolání z funkce byla rvačka ve vesnici Sagra. O incidentu bylo podrobně referováno v R.O.č.77 a 79.

Ve vyšetřování se dále pokračuje.

Převzato z Lenta.ru

Námět: Martin Kopecký


***


Kolaterální škody

Konstantin Benjumov

Srpen 12, 2011

Nové WikiLeaks zveřejnily údaje o obětech náletů CIA pomocí amerických bezpilotních letadel na Pákistán od roku 2004. Během náletů zahynulo 2300 osob. Mnoho z nich byli civilisté, mezi nimi 170 dětí. Tuto zprávu poskytla britská organizace The Bureu of Investigative Journalism (TBIJ). Podle CIA bylo obětí "jen" 2050 a pouze 50 civilistů.

Počet odhadovaný TBIJ může být až 2863 lidí, z toho 775 civilistů. Náletů bylo celkem 291. Odhady britské organizace jsou podloženy svědectvím očitých svědků, odhady nevládních organizací a do tisku uniklých dokumentů vlády a zpravodajství. Rozsah bezpilotních náletů je tak velký, že se dá hovořit o skryté válce. Z počtu náletů v jednotlivých letech je zřetelný silně progresivní vývoj: 2004 – 1 nálet, 2005 a 2006 – po 3 náletech, 2007 – 5, 2009 -60, 2010 – 127 a na počátku roku 2011 už 56 náletů. Nejvíce civilních obětí bylo v počáteční fázi, kdy náletů bylo málo. Mnoho mrtvých bylo při náletu na tábor, v němž se připravovali mladí sebevražední teroristé.

Podle CIA je využívání bezpilotníků vysoce úspěšný způsob likvidace velitelů i vojáků Talibánu a al-Kájdy. Avšak TBIJ to vidí jinak. To, že americká vláda zamlčuje jak množství útoků bezpilotníky v Pákistánu, tak počet obětí civilistů, postačuje na vážný skandál. Je také nutno mít na zřeteli zraněné, jichž je nejméně 1114.

Nálety Spojených států v Pákistánu (bezpilotní válka CIA, jak ji nazývají západní media) může ještě víc zkomplikovat složité vztahy Pákistánu k USA. Pákistán zatím jen odsuzoval smrt civilistů, ale žádné překážky náletům CIA nekladl. Má se zato, že byla v této věci mezi pákistánskou vládou a CIA dohoda.

V posledních měsících se začala situace měnit. Vztahy se zhoršily po likvidaci bin Ládina, o kteréžto akci nebyl Pákistán předem informován. Navíc USA ještě následně obvinily Pákistán, že skrývá teroristu č.1.

Výsledkem bylo, že Pákistán koncem června vyhostil USA z letecké základny Šamsi v Balúčistánu, která byla pro starty bezpilotníků využívána. Pro Washington tím došlo k určitému nepohodlí. CIA hodlá již dávno zřídit leteckou základnu v Perském zálivu. Bezpilotníky Reaper, vysílané nad Pákistán, dokáží být ve vzduchu více než 30 hodin s doletem 6 tisíc km. To stačí, aby doletěly na afghánské hranice a zpět.

TBIJ byla vytvořena před rokem a za tuto krátkou dobu dokázala několik významných odhalení. Například první dokument TBIJ z června 2010 dokázal finanční vazbu mezi WHO a výrobci vakcín proti prasečí chřipce. Výsledkem bylo ohlášení reformy ve WHO, která má podobné střety zájmů vyloučit.

Dosud k sobě šetření TBIJ nepřitahla mnoho pozornosti. Publikace o vraždách civilistů americkými bezpilotníky by mohla situaci změnit.

Převzato z Lenta.ru


***


Vůdcové CSTO bez kravat prodiskutovali otázky bezpečnosti

 

Jevgenij Rožkov

Srpen 12, 2011

Setkání prezidentů na vrcholné schůzce Organizace kolektivní bezpečnosti v Astaně bylo neformální. Nebyl přísný pořad jednání a nebyla ani dodržena přísná etiketa. Medveděv dal hned zpočátku impuls k posouzení záležitostí severní Afriky.

Prezidenti (Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzie, Rusko, Tádžikistán, Uzbekistán) se ke schůzce rozhodli nedávno. Potřebovali posoudit otřesy na světových trzích a nepokoje v Evropě. Probrali globální a regionální rizika pro bezpečnost a stabilitu zemí CSTO a nejnovější vývoj va světě i v regionu – nadcházející stahování amerických vojáků z Afghánistánu a možné přírodní a lidmi způsobené katastrofy v oblasti CSTO.

Bezpečnostní informace jsou téměř výlučně důvěrné. Týká se to i zemí CSTO. Tádžikistán hraničí s Afghánistánem. V Kyrgyzii budou za měsíc parlamentní volby a nebyl by žádoucí už třetí převrat v zemi.

Všechny bez výjimky znepokojuje Libye. Medveděv informoval o posledních snahách Ruska při rozhovorech s Kaddáfím. Řekl, že právě podepsal výnos "o opatřeních na plnění rezoluce RB OSN č.1973". Podle toho se uzavírá ruský vzdušný prostor pro letadla směřující do Libye s výjimkou těch s humanitárními náklady. Ruské lodě budou na volném moři sledovat proplouvající plavidla.

Medveděv řekl: „V Libyi je muž, který zemi vládl 40 let a v určitém okamžiku se rozhodl užít násilí proti svému lidu, což bylo odsouzeno veškerým lidstvem i RF. V této vojenské operaci nepřijímáme účast. Řada zemí se snaží zavést tam pořádek ozbrojenou mocí. Nepovažujeme to za správné. Libye se dosud nerozpadla. Je tam takové nebezpečí, ale všichni (i t.zv.povstalci i kaddáfisté, příznivci současného vůdce libyjské revoluce) žádají jednotu své země.“

Na schůzce nebyli všichni prezidenti. Chyběl uzbecký Karimov. Rozhodnutí však přijato bylo: co nejdříve dokončit kompletaci Kolektivních ozbrojených sil. Znamená to 20 tisíc vojáků a několik desítek letadel a vrtulníků. Generální tajemník CSTO objasnil nutnost urychlené realizace programu přezbrojení Kolektivních sil operativního reagování. Musejí být zabezpečeny moderními a především kompatibilními zbraněmi, aby mohly fungovat v případě jakékoliv krizové situace v předstihu.

Všechno musí být připraveno do prosince, kdy dojde k podepsání přijatých návrhů.

Převzato z Vesti.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments