Svobodná práce


Projekt Svobodná práce


Tento článek, publikovaný v den odborářské stávky 16. 6. 2011, je určen pro aktivisty, kteří se chtějí zúčastnit společné přípravy výzkumného záměru nazvaného Svobodná práce. Chtěli bychom vytvořit nejprve aktivní diskuzní fórum a dále odborný tým. Ten připraví dokumentaci ke GAČR či jinému výzkumnému grantu a v daném složení jej i podá. Odborná dokumentace je vyvěšena na stránkách věnovaných našemu záměru, kde najdete i diskuzní fórum a networking. Pozorně si prostudujte odkazy na konci tohoto článku. Následující text chce vysvětlit celkový záměr svobodné výměny práce.


1. Úvod

Žijeme ve zvláštní době. Světové ekonomiky zatím fungují díky dostatečnému množství tiskáren na peníze a jen ti nejotrlejší si uchovávají bezbřehý optimismus. Negativní měny kdekoliv ve světě mají dopad na jakékoliv místo planety. Základní jistoty jako je práce a prostředky k obživě jsou pro všechny stále méně dostupné, vinou spekulativního kapitálu a chaotického globálního kasina. Zdravý rozum říká, že nelze pouze přesouvat fiktivní kapitál do nekonečna z jednoho místa na druhé a přitom se tvářit, že produkuji skutečné ekonomické hodnoty. Současná ekonomika existuje na pokraji ekonomické a sociální devastace. Jak dokážeme přežít, až se z natisknutých peněz a podepsaných kreditů stanou bezcenné papírky? Lze vůbec lidsky žít ve světě, kde každý bude hrát sám za sebe? A kde po krachu globálního kasina zavládne chaos a zákon džungle?


V dobách dějinných zmatků nejlépe přežili ti lidé, kteří byli nedílnou součástí nějaké komunity produkující statky a kulturní hodnoty. A každá taková komunita je založena na důvěře a na sociální vazbě typu: "Dávám, abys dal". Každý člen důvěřuje druhému tím, že nabízí ostatním svoji práci a služby. Na oplátku získává to, co potřebuje on i jeho rodina. Ekonomika daru  důvěry i dnes tvoří základ normálního národohospodářství s lidskou tváří. Jak zvládneme nadcházející sociální otřesy?


Věříme na demokracii, na svobodný trh opřený o klasický liberální koncept odpovědného jednice žijícího v odpovědné komunitě sobě rovných občanů. Nechceme skončit v panství mafiánského kapitalismu, který se nakonec v krizi opře o nějakou formu státního fašismu. Za klíč k obnovení důvěry mezi lidmi navzájem považujeme práci a směnu. Proto vypisujeme projekt „Svobodná práce“.


2. Smysl projektu

Naším cílem je nalézt nejoptimálnější řešení k vytvoření komunity, která svým členům umožní nabídnout svoji práci, produkty a služby jak v rámci ní, tak i mimo její hranice. Tuto komunitu pracovně nazýváme „sociální podnik“.


Sociální podnik:

• je důvěryhodným garantem vypořádání uzavřených kontraktů výměny práce, produktů a služeb členů komunity;

• je zprostředkovatelem „prodeje“ práce, produktů a služeb členů komunity mimo její hranice do prostředí tržní ekonomiky;

• je garantem nepeněžního směnného prostředku (započtené hodiny práce, kredit…atd.), který umožní pohyb zboří, služeb a práce těch, kteří se do projektu zapojí;

• cílem sociálního podniku není zisk a kumulace kapitálu, k tomu slouží klasické ekonomické mechanismy a burza práce;

• umožňuje svobodný přístup ke zhodnocení schopností, produktů a práce, které jsou v rámci reciprocity a smluvních závazků nabídnuty ostatním.


3. Příklad fungování sociálního podniku

Například student chce vyučovat angličtinu a čeká příslušnou protihodnotu ve formě jiné protislužby, zboží, výhod atd. Ve webové aplikaci podporující procesy sociálního podniku nabídne svoje služby do procesu nabídky a poptávky. Má možnost uzavření kontraktu recipročně za jinou službu, nebo produkty, ale nikoliv za peníze. Také ale může doučovat angličtinu za získání domluveného množství směnného prostředku (hodiny, kredity). Následně si za získaný směnný prostředek může nakoupit v rámci nabídky jiného uživatele webové aplikace to, co právě potřebuje, nebo chce. Vstupem do systému nabídky a poptávky se právním způsobem zaručuje za zjednanou kvalitu a odvedené služby.


4. Cíle projektu

Cílem je vytvořit pružnou infrastrukturu pro transparentní vznik regionálního sociálního podniku a teoreticky zajistit jeho efektivní fungování po všech stránkách: ekonomické, softwarové, právní, psychologické, sociologické atd. Sociální podnik má mít pevné zakotvení v regionu a reagovat na místní potřeby. Předpokládáme, že řešení výše zmíněných témat bude zasahovat do následujících oborů: ekonomika, právo, sociologie, informatika, popřípadě dalších. Prozatím je zřejmé, že je třeba řešit tyto čtyři okruhy témat.


a) Definování všech klíčových procesů uvnitř sociálního podniku a v jeho kontaktu s tržním okolím (způsoby vstupu do sociálního podniku, uzavírání kontraktů, nástroje vymáhání uzavřených kontraktů atd.).


b) Návrh webové aplikace v modu opensource, která by tyto procesy podporovala, a tím by tvořila platformu pro dané výměny.


c) Definování směnného prostředku: kredity, odpracované hodiny atd. za které by bylo možné získat zboží i služby, popř. jakým způsobem by se stanovila hodnota směnného prostředku. Jejich prostřednictvím by v sociálním podniku obíhala práce, zboží a služby. Další možnost je i plné vyloučení směnného prostředku a vytvoření modelu přímé směny, kde si "cenu" budou určovat pouze účastníci směny.


d) Nalezení nejoptimálnější formy „garanta“, který by fungování navrhovaných sociálně-ekonomických procesů garantoval: politická reprezentace místních komunit, politický, právní, neziskový subjekt s působností celostátní, neformální seskupení lokálních účastníků projektu atd.


5. Co bude dál

Nyní jsme vám představili nejzákladnější okruhy témat k diskuzi, kterou tímto zahajujeme. Pokračujte ve čtení a klikněte si na obsáhlejší dokument, který jsme vypracovali jako odborný základ pro možný projekt. Najdete jej na stránkách věnovaných projektu.


Předkládáme tuto platformu všem, kteří se chtějí na projektu odborně podílet. Prosím připojte se do této skupiny a napište, o jaký tematický okruh máte zájem. Prozatímní moderátory projektu budou jeho zakládající členové. Pokud se projekt odborně připraví pro grant, pak si jej vezme na starost příslušný řešitel a jeho tým.


Odborné zájemce prosíme o pomoc s redigováním hesla „Svobodná práce“ na Wikipedii. Heslo je vyvěšené, do 30.6. 2011 musí být provedeny úpravy. Zde také najdete další užitečné odkazy na sociální sítě a na komunitní charakter práce.


Díky všem za pomoc. Děláte dobrou věc pro naši společnou budoucnost v demokratické res publica.


Za přípravnou skupinu

Ing. Martin Lejsal

Ing. Petr Umlauf


Převzato z Umlaufovin

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments