VŠ studenti: Očekáváme masovou účast na celorepublikové demonstraci

Únor 09, 2012

Zástupci studentských komor akademických senátů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně, Technické univerzity v Liberci, Univerzity Hradec Králové, Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity obrany, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Vysokého učení technického v Brně vydali toto společné prohlášení k návrhu reformy vysokých škol a přístupu ministra školství k protestům a výhradám studentů a pedagogů:

S rozhořčením konstatujeme, že se nám nedostalo žádné reakce na otevřený dopis členů akademické obce ze dne 25. ledna 2012, v němž jsme formulovali výtky vůči věcným záměrům zákonů reformujících vysoké školství. Nic nenasvědčuje tomu, že by ministr či vláda vyslyšeli doposud velmi umírněné volání z akademických obcí. Opakujeme, že oba věcné záměry zákona jsou špatné, a proto i dnes trváme na jejich stažení a voláme po návratu k jednání o jejich podobě.


Studenti brání akademické svobody a samosprávu. Ministr školství nás však chce uplatit odložením školného. Těmito planými sliby se koupit nenecháme a trváme na svých požadavcích. Problémy na ministerstvu školství jsou komplexní a výrazně se projevují například nekompetentními kroky ministra ve věci čerpání peněz z evropských fondů nebo nepřehlednou a problematickou personální politikou. Tváří v tvář hrozbě zastavení čerpání miliard z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost poskytuje ministr pouze falešné garance. Jeho prohlášení jsou v přímém rozporu s realitou.


Ministr tedy ohrožuje české vysoké školství nejen po stránce legislativní, ale nově i po stránce finanční. Proto apelujeme na premiéra Nečase, aby vyzval svého podřízeného k tomu, ať přestane dělat prázdná gesta, začne se chovat profesionálně a zahájí diskuzi s akademickou obcí. Jsme si vědomi nutnosti reforem vysokého školství, nesmí však mít podobu, která by vysoké školství poškodila. Je naší morální povinností bránit akademické svobody všemi demokratickými prostředky.

Rovněž se výrazně ohrazujeme proti prohlášením prezidenta republiky Václava Klause. Ten napadá studenty, že bojují proti školnému. Pane prezidente, Vaše kroky jsou manipulativní, a když veřejnosti vzkazujete, že bojujeme proti školnému, jde říct jediné – neznáte naše požadavky.


Jakožto občané České republiky proto důrazně vyzýváme vládu ČR, členy Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, aby odmítli současný záměr zákona o vysokých školách a záměr zákona o finanční pomoci studentům a také všechny další návrhy, které by podobným způsobem omezovaly vysokoškolskou samosprávu a podřizovaly akademické svobody politickým zájmům a ekonomickému lobby.

Nebudou-li naše požadavky vyslyšeny, uspořádáme nad rámec plánovaného posledního únorového protestního týdne společnou celorepublikovou demonstraci. Vzhledem k sílícímu odporu v akademických obcích a rostoucí podpoře ze strany veřejnosti očekáváme masovou účast.“

(Text Britským listům a dalším médiím zaslal Petr Soukeník, mluvčí studentské komory akademického senátu Masarykovy univerzity v Brně)

Zdroj: eSondy

 

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments