Výzva iniciativy „Konvent pro vypracování německé ústavy“

 

My, občanky a občané Spolkové republiky Německo žijeme v období platnosti zvláštní ústavy:

  • místo, aby se cílem správy země stal "rostoucí blahobyt lidu", vyčerpávají politické strany a vlády své síly "uklidňováním trhů",

  • dosažené sociální a kulturní vymoženosti našeho národa jsou obětovány ekonomické spekulaci, distribuce, zásobování a infrastruktura se dostává do cizích rukou, stále více lidí je pod tlakem a dostává se do prekérní životní situace,

  • schválením připojení se k Evropskému stabilizačnímu mechanismu (ESM)nebudou poskytnuty bankám jenom astronomické finanční sumy, ale budou současně odstraněna demokratická práva a struktury.

Jsme pobouřeni, protože milujeme naši zemi a nechceme ji vydat loupeživému tažení spekulantů a bankéřů světového finančního kasína.

"Vztek a nespokojenost nestačí, něco takového musí mít praktické následky"(Bertold Brecht).

Chceme podporovat a usilovat o zajištění sociálně-etických hodnot a blahobytu celé společnosti a zakotvit je jako závazné cíle státní politiky a občanské společnosti.Je na čase, aby byla ukončena platnost provizorního "Základního zákona", který byl přijat jako provizorium v roce 1949. K tomu nás vyzývá §146 Základního zákona, jehož platnost končí přijetím a schválením nové ústav ze svobodného rozhodnutí lidu. Návrh takové ústavy může být přednesen a ústava může být uvedena v život, až bude umožněno vést občanům široký a srozumitelný dialog.

Vyzýváme proto naše spoluobčany a spoluobčanky:

  • hovořte se svými přáteli, rodinami, sousedy, kolegyněmi a kolegy o představách, jak by měla vypadat solidární, na obecné blaho orientovaná společnost

  • vytvářejte pracovní skupiny, které se budou zabývat vypracováním rámcových podmínek pro takto fungující společnost

  • v případě, že se již v tomto směru anagažujete, abyste k vytvoření takové společnosti přispěli, diskutujte s oponenty o překážkách, které uskutečnění takového cíle brání a o podpůrných opatřeních, které by věci mohly napomoci

vaše podněty a to, co vám leží na srdci předneste Ústavnímu konventu, který byl ustanoven jako občanská iniciativa (www.initiative-verfassungskonvent.de), (www.visionsofpolitics.de)

Jako občané a občanky naší spolkové republiky chceme vyvolat iniciativou" Ústavní konvent" občanské hnutí. Naším cílem je vypracování ústavy, která bude garantovat solidaritu, spravedlnost a obecné blaho ve společnosti.

článek 146 GG (Základního zákona):

"Tento Základní zákon, který je platný po dokončení sjednocení Německa a po dosažení míru pro celý německý národ, pozbývá platnosti dnem, kdy vstoupí v platnost ústava, přijatá svobodným rozhodnutím německého lidu."

Podpisy: Hermann Julius Bischoff, Udo Blum, Petra Bröscher, Prof. Margrit Kennedy, Dr. Walter Ensslin, Dr.Walter Häcker a další…

text převzat z CGW.de, Křesťané za spravedlivý hospodářský řád, Rundbrief 12/2 červen 2012

 

Překlad: Květa Lauterbachová

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments