Záchranný euroval – co to vlastně znamená?Upřímně řečeno, lidé u nás o tom asi moc  nevědí. Pokusím se to napravit. Všichni asi víme jediné, ten zločinec Nečas ho nepodepsal. Je proto napadán ze všech (politických) stran. Tedy pana Nečase nemusím, za zločince ho také považuji, ale z jiných důvodů. Za to, že nepodepsal, mu však tleskám.


Euroval je paskvil zřízený na záchranu eura. Krize v Řecku odhalila Achillovu patu evropské společné měny. Ale není to jen Řecko. Brzy to čeká Španělsko, Portugalsko, Irsko a Itálii. Bylo nezodpovědné sloučit do jedné měnové unie země se silnou ekonomikou, jako je Německo, Francie, spolu se slabými ekonomikami jižních států. Státy se slabou ekonomikou se zadlužovaly až za hranici únosnosti. Jeden z důvodů, proč je každý odhodlán udržet v Řecku euro, je ten, aby banky nemusely inkasovat tvrdý úder do své falešné půjčovací politiky. Je to zápas „bezbožné aliance“ politiků a bankéřů proti obyčejným lidem.


Vlády od 90. let rozbily většinu bankovních regulací, které tu byly. Tím se poměry mezi aktivy bank a objemem poskytnutých úvěrů naprosto vymkly kontrole. Odpovědí vlád na krizi v roce 2008 bylo udělat cokoli je třeba, aby banky nebyly ohroženy a mohly dál provozovat svůj byznys. Dnes na to doplácíme.


Snaha udržet katastrofální projekt Euro přivede miliony lidí do velkých nepříjemností. Pokračování tohoto euro-nacionalismu povede k násilí. Musíme být proti! Budoucnost Evropy musíme svěřit lidem v každém členském státě ve svobodných a férových referendech bez opakování. A jaké budou důsledky „záchranného mechanismu“ na nás všechny?


EU plánuje nový ustanovující zákon – „Smlouvu“ o založení tzv. Evropského mechanismu stability – ESM. Dluhovou unii. Má to být fond, ze kterého se bude pomáhat zadluženým státům. Základním jměním je (zatím) 700 miliard euro. Proč zrovna 700 miliard? Jak vzniklo to číslo? Kdo ho vypočítal a na jakém základě? To je tajné, nebo to nikdo neví.


Článek 9 smlouvy říká, že členové ESM se tímto bezpodmínečně a neodvolatelně zavazují, že jakoukoli výzvu na úhradu příspěvku zaplatí do 7 dní od doručení této výzvy. To by se dalo stihnout. Ale co znamená bezpodmínečně a neodvolatelně? Když zvolíme nový parlament, který třeba nebude chtít platit, tak už to nepůjde zrušit? A když na to nebudeme mít dost peněz – to si na to budeme muset půjčit?


Článek 10 říká – rada guvernérů může rozhodnout o změně základního jmění. Takže těch původních 700 miliard je jen začátek? Euroval je tedy možno podle potřeby zvyšovat. Bez omezení? A podle článku 9 jsme povinni bezpodmínečně a neodvolatelně platit? Do sedmi dnů.


Článek 27 říká – ESM má plnou právní subjektivitu a plnou právní způsobilost vystupovat před soudy. ESM, jeho majetek, finanční prostředky a aktiva jsou soudně nedotknutelná. Takže ESM může žalovat jiné, jeho však žalovat nikdo nesmí? Majetek ESM má imunitu proti kontrole, zabrání, vyvlastnění, nebo jakékoli formě odnětí na základě exekučních, soudních, správních nebo legislativních opatření. Z toho plyne, že naše vlády, správní orgány i zákony jsou bezmocné proti ESM. Celkem mocný je tento Euroval.


Článek 30 – členové rady guvernérů, jejich zástupci, ředitelé, a další zaměstnanci mají imunitu proti soudnímu konání v souvislosti s jejich konáním. Jejich služební listiny a dokumenty jsou nedotknutelné. Naskýtá se otázka – pracovníci ESM za nic neodpovídají? Nezodpovídají se nikomu? A nedotknutelnost jejich listin – to do nich nesmíme nahlédnout? Tato instituce nás může žalovat, ale my nesmíme? To neplatí žádné zákony? Nová instituce, do které budeme muset se lhůtou 7 dní neomezeně odvádět svůj majetek, kdykoli o to požádá? Žádná vláda nemůže nic podniknout? Takže to je budoucnost Evropy? Toto je nová EU? Evropa bez nezávislé demokracie? Chceme to?


Myslím, že budeme litovat, že držíme banky nad vodou. Že vězníme země, jako je Řecko, uvnitř měnové unie, kam nepatří. Ale jsou to politici, kteří se rozhodli podporovat banky. Je čas přiznat, že Řecko, Portugalsko, Irsko do eurozóny nepatří. Bylo by lepší nechat je vystoupit a dát jim zpět jejich měny, které by mohly devalvovat. To by ovšem některé banky tvrdě zasáhlo. A to nechtějí. To politici nechtějí poslouchat, protože euro, měnová a ekonomická unie je jejich politický projekt. Vidí to jako základní kámen ke Spojeným státům evropským a nejsou připraveni uznat, že to udělali špatně. Vůbec je nezajímá, že desítky milionů lidí v Evropě ztrácejí práci a žijí ze dne na den. To Evropskou komisi netrápí, hlavně, když se podaří udržet euro a podporovat banky. Proto jsme tam, kde dnes jsme.


Nikdo nechce vidět násilí na ulicích, zraněné lidi. Ale pokud ty státy zůstanou v „euro-pasti“ směřujeme k velmi nepříjemnému konci.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments