Zpravodaj ProAltu Speciál: VŠ reforma

Speciální vydání zpravodaje zaměřené na reformu vysokého školství, která je v současné době velmi aktuální. Příspěvky připravila Pracovní skupina pro vědu, vysoké školy a kulturu. Přejeme Vám, abyste při čtení načerpali spoustu nových informací:


Týden neklidu

27. února vypukne na českých vysokých školách Týden neklidu. Uprostřed týdne, ve středu uspořádá ProAlt spolu s kulturním čtrnáctideníkem A2 veřejnou diskusi v Národní technické knihovně (http://www.techlib.cz/cs/) od 16 hodin. Za ProAlt vystoupí Ondřej Slačálek a Tereza Stöckelová, dále Petr A. Bílek z FFUK a další hosté. Pro další podrobnosti sledujte webové či facebookové stránky ProAltu.


***


ProAlt podporuje


Iniciativa za svobodné vysoké školy je otevřená platforma studujících a pedagogů, která vznikla v prosinci minulého roku s cílem usilovat o zachování svobodných vysokých škol a jejich samosprávy a zároveň s cílem aktivně bránit přijetí současných návrhů vysokoškolských reforem. 13. 2. zveřejnila Iniciativa prohlášení, ve kterém mj. vyzývá veřejnost, aby se připojila k zápasu za svobodné vysoké školy. Přečíst si a podepsat prohlášení lze na stránkách Iniciativy, též je tam ke shlédnutí video-manifest, který vznikl za přispění studujících a vyučujících z celé ČR. www.zasvobodnevysokeskoly.cz 

 

***


ProAlt Liberec. Kam nás zavedou reformy veřejného školství?

V podvečerních hodinách v úterý 24. ledna proběhla v prostorách Technické univerzity v Liberci (TUL) již druhá veřejná diskuse, kterou pořádala místní skupina iniciativy ProAlt. Téma odpovídalo zvolenému prostředí – vysoké školy a „reformy“, kterými se chystá akademické prostředí svázat současná vláda. V den, kdy byl prezident Václav Klaus „pobouřen tím, co si to ten akademický svět dovoluje“, se k debatě na TUL, kde vystoupil její emeritní rektor, profesor David Lukáš a zástupkyně iniciativy ProAlt, Alice Anna Červinková, sešlo na 45 občanů.

Více informací zde: http://www.proalt.cz/?p=3051

 

*


Pražská škola alternativ

 

V prosinci jsme se chtěli posunout od debat o reformách trochu dál a pozitivnějším směrem a v rámci Pražské školy alternativ jsme 5. prosince uspořádali diskusi Idea univerzity pro 21. století: alternativní přístupy k neoliberálním reformám. Na diskusi vystoupil prorektor UK Stanislav Štech a historik Karel Šíma. Cílem diskuse bylo promyslet, které rysy historicky přítomné a vepsané do fungování akademických institucí jsou v současnosti stále smysluplné, zároveň jaké další a nové role by měla universita posílit, případně nově přijmout a začlenit.

Záznam panelové diskuse je ke shlédnutí zde: http://www.youtube.com/watch?v=HdI_-XGuI14 a diskuse s publikem zde: http://www.youtube.com/watch?v=uRHyD4zC5mA

 

***


Listopadové akce

 

V listopadu se uskutečnily dvě akce zaměřené na školné. Ve spolupráci se Studentskou komorou rady vysokých škol uspořádal ProAlt 14. 11. diskusi Školné: investice nebo dluhová past? na půdě FFUK. V diskusi vystoupil profesor Jiří Zlatuška, bývalý rektor Masarykovy univerzity a člen předsednictva Rady vysokých škol, Miroslav Jašurek, předseda Studentské komory rady vysokých škol a Irena Smetáčková, vysokoškolská pedagožka a iniciátorka dřívější kampaně „Už se na to nemohu dívat“, která se kriticky stavěla k Bílé knize. Z politiků, kteří prosazují reformy vysokých škol, bohužel nikdo pozvání nepřijal.

Debata je ke shlédnutí zde: http://www.youtube.com/watch?v=0gfPTXFpZtA


Diskusi předcházel happening Rekviem za zadlužené studenty (futuristická pieta), který se uskutečnil před Českou národní bankou. Happening nás zavedl do nedaleké budoucnosti, v níž vysoké školy konečně nejsou státu na obtíž a studenti plně pochopili, že štěstí a úspěch jsou jen a pouze v jejich rukou. I peněženkách.

Záznam happeningu zde: http://www.youtube.com/watch?v=BO3W4Ue-Y20

 

***


Výzkume, výzkume, řekni mi, co chci slyšet (Kateřina Kňapová)

 

Česká studentská unie zrealizovala další podivný výzkum na podobné téma jako minule. Tentokrát ho prováděli mezi studentskými senátory a senátorkami.

http://www.denikreferendum.cz/clanek/12524-vyzkume-vyzkume-rekni-mi-co-chci-slyset

 

***


Nezodpovědná profesionalita (Jan Gruber)

 

Zastánci „reformy“ vysokých škol v poslední době mění taktiku, když své výpady zaměřují proti jejich samosprávě. Snaží se přesvědčovat, že se vysoké školy nacházejí v jakémsi vzduchoprázdnu a nejsou nikterak provázány s okolním světem.

http://www.denikreferendum.cz/clanek/12519-nezodpovedna-profesionalita

 

***


MŠMT: kvalita především! (Jan Gruber)

V poslední době se neustále hovoří o „reformě“ vysokých škol. Tak nějak samo sebou se tím rozumějí veřejné vysoké školy. Ty soukromé jako by ani neexistovaly.

http://www.denikreferendum.cz/clanek/12432-msmt-kvalita-predevsim

 

***


Bourají Karlštejn (Ondřej Slačálek)

Jak mohou univerzity vzdorovat útoku, který proti nim vláda vede? Potřebují přeložit svůj zájem do politických pojmů – najít jazyk, kterým přesvědčí veřejnost o své potřebnosti. Zápas o univerzity může být pro levici školou v politické taktice i v respektu vůči druhým.

http://denikreferendum.cz/clanek/12370-bouraji-karlstejn

 

***


Univerzity jako čítárny ve vězení (Tereza Stöckelová)

 

Pokud akademická obec nepojme své protesty jako hnutí, kterému jde o víc než jen o vlastní výsady, nejenže na to sama doplatí, ale bude si počínat doslova nevědecky.

http://denikreferendum.cz/clanek/12363-univerzity-jako-citarny-ve-vezeni

 

***


Boj o nezávislost: akademická obec versus ministerstvo školství (Kateřina Kňapová)

V současné době se kritický potenciál akademické půdy ocitá v ohrožení kvůli specifické logice, kterou ztělesňují věcné záměry dvou zákonů – o vysokých školách a finanční pomoci studentům. Proti nim protestují akademici i studující.

http://www.denikreferendum.cz/clanek/12347-boj-o-nezavislost-akademicka-obec-versus-ministerstvo-skolstvi

 

***


MŠMT: Apocalypse now! (Richard Cisler, Jan Gruber, Marta Harasimowicz)

 


„Cílem reformy vysokého školství, která je jednou z pěti priorit vlády, je zajištění mezinárodní konkurenceschopnosti vysokých škol, zajištění kvality a optimalizace jejich počtu a struktury,” uvedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) v tiskové zprávě při představení základních principů reformy vysokého školství. Pojďme se podívat, co se pod rouškou těchto „líbivých“ slov ve skutečnosti skrývá.

http://www.socsol.cz/2011/akce/msmt-apocalypse-now

 

***


O neoliberálním klystýru vysokých škol: rozhovor se Stanislavem Štechem

 

Rozhovor s prorektorem UK vedli: Richard Cisler, Jan Gruber, Marta Harasimowicz

http://www.socsol.cz/2012/nezarazene/o-neoliberalnim-klystyru-vysokych-skol-rozhovor-se-stanislavem-stechem

 

***


Pracovní skupina pro výzkum, vysoké školy a kulturu

 

Tématem skupiny v roce 2011 i 2012 se staly chystané reformy vysokého školství. Happeningy i diskusemi se skupina snaží upozornit na klíčové problémy vládou prosazovaných zákonů. V této souvislosti se skupina zaměřuje nejen na obhajobu autonomie vysokých škol, akademické svobody a samosprávu, ale také na otázky spojené se vzděláním jako veřejným statkem. Skupina se schází pravidelně jednou měsíčně, při přípravě konkrétních akcí pak dle potřeby. Kontaktujte nás: http://www.proalt.cz/?p=799

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments