Audit opravy Pisáreckého tunelu dal Kverulantovi zapravdu

Tisková zpráva Kverulant.org

Praha, 13. října 2015 – Technologické vybavení v Pisáreckém tunelu, kterým prochází jedna z hlavních dopravních tepen spojujících Brno s dálnicí D1, bylo v havarijním stavu. Nefungovalo požární větrání, stejně tak bylo mimo provoz i měření koncentrace zplodin a viditelnosti. Firma, která tento stav uvedla do pořádku, byla vybrána za podivných okolností a s podobnými zakázkami neměla zkušenosti. Kverulant na to upozornil ministerstvo dopravy a to provedlo audit, který dal Kverulantovi za pravdu. A zadavatel zakázky, ŘDS, byl Úřadem na ochranu hospodářské soutěže potrestán pokutou. 

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vypsalo loni na jaře otevřené výběrové řízení na výměnu řídicího systému tunelu Pisárky. Zájemci museli splnit náročná kritéria. V červenci však bylo řízení zrušeno a ŘSD se ocitlo pod tlakem blížícího se termínu, který stanovoval havarijní výměr. ŘSD tedy vypsalo soutěž znovu, tentokrát však jako jednací řízení bez uveřejnění – zkrácené řízení, v němž si zadavatel sám určuje, koho osloví. I to bylo následně zrušeno, když byl v jeho průběhu prodloužen havarijní výměr. ŘSD však získaný čas nevyužilo k vypsání nového otevřeného řízení, ale zvolilo opět jeho zkrácenou variantu, která byla nakonec vypsána a zrušena celkem třikrát. Poslední řízení bylo uzavřeno během pouhých pěti pracovních dnů. Otevření obálek, posouzení nabídek i podpis smlouvy s dodavatelem byly provedeny v jeden den. Tak rekordně krátkého času lze jen stěží dosáhnout při pečlivém dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Kverulant.org se s podezřením, že ŘSD svým jednáním hned několikrát porušilo zákon o veřejných zakázkách, v únoru 2015 obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, v prosinci 2014 pak o celé kauze informoval nového ministra dopravy Dana Ťoka. Ten zakázku nechal na základě Kverulantova podání prošetřit. Kontrola na ŘDS zjistila porušení zákona č. 137/2006 Sb. ŘSD neoprávněné zvolilo pro jednotlivá zadávací řízení jednací řízení bez uveřejnění, aniž byla naplněna základní podmínka uvedená v § 23 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., tedy krajní naléhavost, kterou zadavatel nezpůsobil svým jednáním, a časová tíseň, ve které nemohl veřejnou zakázku zadat v jiném druhu řízení. Zároveň tím ŘSD porušilo i ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., protože k jednání vyzvalo jen některé dodavatele a ve dvou případech dokonce jen jednoho dodavatele, čímž diskriminovalo všechny ostatní, kterým byla znemožněna účast v zadávacím řízení. Audit konstatoval, že ŘSD neoprávněně použilo peněžní prostředky ve smyslu § 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a dopustilo se tak porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 218/2000 Sb. Údaje o kontrolních zjištěních byly předány Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu a ministerstvu financí. ÚOHS udělil ŘSD třistatisícovou pokutu.

Ředitel Kverulanta Vojtěch Razima však zcela spokojený není: „Na první pohled by se mohlo zdá, že ministr Ťok si zaslouží jen naši pochvalu. Bohužel ministr Ťok se z chyb ŘSD a ani z pokuty od ÚOHS asi nepoučil. Jeho ministerstvo uzavřelo v říjnu 2015 smlouvu na poradenské služby k mýtu za 52 milionů korun. Bez jakékoliv soutěže. Ministr Ťok  ještě v prosinci 2014 tvrdil, že projektový manažer na soutěž na mýto není potřeba. Teď prý ministra tlačí čas a zakázku by vysoutěžit nestihl. Ministr si za tento názorový veletoč vysloužil další vyšetřování ÚHOSu.“

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments