Čína: Země, kde zítra znamená už včera

Na základě rozhodnutí Versailleské mírové konference po první sv. válce se německá privilegia v Číně přenesla na Japonce. Pekingští studenti ihned zahájili odboj proti Japoncům. Roku 1921 byla v Šanghaji založena Komunistická strana Číny. Její vůdce Mao Ce-tung studenty podpořil. Výsledkem nepokojů byla občanská válka, která  zuřila ve velké části Číny v letech 1919-1927. V „Nebeské říši“ zápasilo o moc víc generálů. Generál Čankajšek, který po smrti Sunjatsena převzal vedení národní strany Kuomintangu (KMT), ustavil vládu v Nankingu. Roku 1931 vytvořili komunisté v provincii Ťiang-si vládu jako protipól Čankajškovy moci. Japonci šikovně využili rozporů v Číně a téhož roku  obsadili Mandžusko a vytvořili stát Mandžukuo v čele s posledním císařem dynastie Čching Pchu Im. V roce 1934 začal Čankajšek velkou ofenzívu proti svým bývalým spojencům. Komunisté se Velkým pochodem do října 1935 stáhli do severní provincie Šen-si. V roce 1937 začala útokem Japonců na most Marka Pola jihozápadně od Pekingu čínsko-japonská válka. Kuomintang i komunisté sice bojovali spolu proti Japoncům, nedokázali se však domluvit na společném postupu. Japonská okupace byla velmi krutá. Číňané se však nevzdali a z pohraničních území vedli válku proti Japoncům. Podporu dostávali i z USA, které letecky dodávaným válečným materiálem podporovali vojsko.

Po japonské kapitulaci 2. září 1945 se v Číně opět rozpoutala občanská válka mezi Kuomintanem a komunisty. Čína byla sice vítěznou mocností 2. světové války, ale také byla finančně vyčerpaná. Mao Ce-tung měl velké sympatie, a to hlavně na venkově zaváděnou pozemkovou reformou v obsazených oblastech. Podařilo se jim vyhnat národní vládu Kuomintanu na Tchaj-wan a 1. října 1949 vyhlásil Mao Ce-tung na pekingském Náměstí Nebeského klidu slovy „Číňané povstali“ Čínskou lidovou republiku. Prvním předsedou vlády se stal Čou En-laj. V roce 1950 byly na základě zákona o pozemkové reformě zrušeny velkostatky a do r. 1957 se půda nanovo rozdělila. V září 1954 byla na prvním národním lidovém sjezdu v Pekingu přijata ústava Čínské lidové republiky. Mao, jehož spisy byly zveřejněny v milionových nákladech, se snažil aplikovat marxistickou teorii na čínské poměry. Roku 1958 byly vytvořeny lidové komuny, které kolektivně obhospodařovaly půdu, jako nová forma zemědělské výroby. Hned po vzniku nového státu v roce 1949 ČLR také formálně anektovala Východní Turkestán (dnešní autonomní oblast Sin-ťiang) a v roce 1950 i Tibet (oficiálně až roku 1951, dnešní Tibetská autonomní oblast), čímž dokončila opětovné sjednocení území připojením všech separatistických států vzniklých po vyhlášení republiky roku 1912.

Nová vláda okamžitě uzákonila pozemkovou reformu, znárodnila průmyslovou výrobu a započala s vyhlašováním kampaní za zvyšování gramotnosti, očkování nebo zvýšení kvality zemědělství. Aby splnila tyto úkoly, snažila se KS Číny obnovit pořádek a hospodářství, ukáznit pracovní síly. Tato politika měla tak značný úspěch, že na konci roku 1950 mnoho obyvatel měst považovalo komunistické vedení za potřebné reformátory.

Roku 1958 se měl v rámci tzv. velkého skoku vybudovat průmysl a zvýšit výroba. Tato akce však neskončila úspěšně a odchod sovětských poradců v roce 1960 vedl ke zhoršení vztahů se SSSR, s nímž byla v roce 1950 uzavřena smlouva třicetiletá o přátelství. V letech 19581960 proběhl pokus o rychlou industrializaci. Rolníci byli nuceni pracovat v továrnách, což mělo za následek nedostatek potravin. Součástí Velkého skoku byla rovněž snaha osamostatnit čínské hospodářství ve výrobě oceli, kterou Čína musela dovážet ze SSSR.  Ocel se dokonce musela vyrábět v domácnostech a na vesnicích.

Mezititím stoupaly rozpory Čínou a SSSR. Vyostřovat se začaly již za Chruščovovy vlády, kdy Mao Ce-tung mimo jiné velmi nelibě nesl odsouzení Stalinova kultu osobnosti. V mezinárodní oblasti Čína odmítla podepsat smlouvu mezi SSSR, USA a Británií o zákazu jaderných zkoušek. Mao Ce-tung dokonce označil SSSR za nepřítele, protože zradil původní myšlenky marxismuleninismu. Čína začala vypovídat některé dvoustranné smlouvy se SSSR a vypovídat sovětské „specialisty“ ze svého území. Vše následně vyvrcholilo několika ostrými pohraničními konflikty, které z vojenského hlediska skončily naprostým vítězstvím SSSR. Tato roztržka mezi dvěma bývalými spojenci však měla velmi závažné dopady na mezinárodní politiku a strategické rozložení sil v období studené války.

V červenci 1963 se vyhrotil ideologický konflikt se Sovětským svazem, kterému Čína vyčítala (hlavně pro jeho politiku mírové koexistence) sociální imperialismus a odstoupení od socialistických principů. V Číně se 16. října 1964 uskutečnil zkušební výbuch první atomové bomby, 17. června 1967 pak pokus s vodíkovou bombou.

V roce 1966 Mao Ce-tung inicioval Velkou proletářskou kulturní revoluci, jež byla postavena na myšlence nepřetržité revoluce a masové demokracie, a měla za cíl vymýtit kapitalismus uvnitř strany. Ve skutečnosti si Mao Ce Tung potřeboval upevnit svoje upadající postavení a zbavit se svých ideologických odpůrců a osobních nepřátel. Hnací silou Maovy revoluce se stala mládež, která vytvářela tzv. rudé gardy. Hlavními oběťmi kampaně se stali Liou Šao-čchi (který byl r. 1967 zbaven funkce prezidenta) a Teng Siao-pching, zahraniční diplomaté a veškeré autority vůbec. Kulturní revoluce skončila až smrtí Mao Ce-tunga.

Už ke konci Maova života docházelo k postupnému oteplování vztahů se Spojenými státy. Neoficiální rozhovory probíhaly za zprostředkování třetích zemí (Polsko, Pákistán) od konce 60. let, k oficiálnímu setkání na nejvyšší úrovni došlo v roce 1972, kdy ČLR navštívil prezident USA Richard Nixon. Byla naplánována úplná normalizace diplomatických vztahů, k níž nakonec skutečně došlo k 1. 1. 1979. Důsledkem tohoto narovnání čínsko-amerických vztahů bylo formální přerušení diplomatických vztahů s Čínskou republikou na Tchaj-wanu. USA přesto nepřestaly Čínskou republiku ekonomicky a zejména vojensky podporovat. V následujících letech proběhly mnohé ekonomické reformy, díky nimž se země přiblížila více Západu. Zřízeny byly například tzv. „Zvláštní ekonomické zóny“, kde bylo umožněno podnikání západním investorům.

Dne 9. září 1976 zemřel Mao Ce-tung. Na jeho místo předsedy ústředního výboru a předsedy politbyra nastoupil Chua Kuo-feng. Jeho nástupcem byl zvolen Teng Siao-pching.

Nové vedení zatklo skupinu nazvanou „banda čtyř“, kolem Maovy vdovy Ťiang Čching, která si chtěla zabezpečit moc nečestným způsobem. Byla vyloučena ze strany, zatčena a v r. 1981 odsouzena k přísnému trestu.

Zahraniční politiku charakterizovalo opatrné sbližování se Sovětským svazem a pokračování v dobrých vztazích se západní Evropou. Domácí politika však nevedla k výraznějšímu zlepšení. Nespokojenost lidí rostla. Gorbačovova perestrojka vyvolala u prostých Číňanů nadšení a zároveň pobouření nad poměry ve vlastní zemi. V květnu 1989 zorganizovali studenti masový revoluční protest. Došlo po narůstající nespokojenosti k protestům studentů proti vládě KS Číny na Tchien-an-men – náměstí Nebeského klidumetropoli Pekingu, ty však byly tvrdě potlačeny zásahem armády a uvrhly ČLR do přechodné izolace. V tomto případě je možno tvrdit o záměrné mystifikaci. Přímo na náměstí Nebeského klidu se toho moc nestalo. Ve skutečnosti k masakru došlo na předměstí Pekingu, kam přitáhlo asi 30 tisíc protestujících rolníků. Tyto demonstranty rozehnala brutálně armáda a odtud jsou i všechny televizní šoty o masakru.

XIV. sjezd KS Číny v říjnu 1992 potvrdil přechod k tržnímu hospodářství, ale nepřipustil politické reformy. Generálním tajemníkem strany byl opět zvolen Ťiang Ce-min. Následně bylo vedení strany a státu omlazeno a začalo opět navazovat kontakty se Sovětským svazem. 1. července 1997 byl k Čínské lidové republice připojen Hong Kong, dříve pod správou Velké Británie, pod podmínkou „jeden stát, dva systémy“. 20. prosince 1999 bylo pod stejnými podmínkami připojeno dříve portugalské Macao.

Čína od započetí reforem v roce 1978 přebudovala svou ekonomiku z centrálně plánované na ekonomiku založenou na tržních principech. Tržní reformy stále pokračují a Čína je i nadále považována za rozvojovou zemi, která však svým bezprecedentním růstem ekonomiky v předcházejících desetiletích se vyrovnala západu. Čína má nízkou nezaměstnanost – cca okolo 4%.

Čína začala budovat svůj průmysl s pomocí Spojených států. Slova „s pomocí“  je nutno brát s rezervou. V Číně jsou velmi nízké platy. To brzy poznali Američané a začali stěhovat svoje podniky do Číny. V samotných USA to vyvolalo vysokou nezaměstnanost. Pro některá města to byl konec. Na příklad takový Detroid měl vyspělý automobilový průmysl. Dnes je město vydrancované, počet jeho obyvatel kriticky poklesl a lidé co tam zůstali, nemají žádnou práci. Pro Čínu to ale znamenalo ohromný přínos – to nebyly jen  americké továrny, ale také americké know-how. Čína se rychle učila a přitom moc nebrala ohledy na patenty a další ochranné předpisy. Její průmysl prudce rostl a dnes je celý svět zaplaven čínskými výrobky. Svojí cenou jim nemůže nikdo konkurovat. Konkurovat Číně je možné jen vysokou technickou úrovní výrobků.

Čínská ekonomika se stala druhou největší na světě poté, co překonala v absolutních číslech nominálního HDP ekonomiku Japonska. Říká se, že zanedlouho bude světovou jedničkou. Přitom je to stále formálně komunistická země.

Zprávy a obrázky z Číny jsou fantastické. Když se na ně díváte, nepoznáte, zda jsou opravdu z Číny nebo z Ameriky. Města s mrakodrapy a dálnicemi, vysokorychlostní železnice a další vymoženosti, o nichž si můžeme jen nechat zdát. To je Čína dneška. Země budoucnosti. Jak jsme to říkali za komunistů?

Země, kde zítra znamená už včera.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
30 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
ex-nemo
ex-nemo
26. 1. 2015 11:39

S tím „druhým místem“ v ekonomice to je velice pochybné. Podívejte se na výrobu základních průmyslových surovin a komodit; skoro ve všech (průmyslových, surovinových i zemědělských) položkách Čína NÁSOBNĚ převyšuje USA. (Ocel 8 krát, cement dokonce 15 krát a t.d..)
Věřím, že je Amerika porvní v HDP, ale HDP není ekonomika. Ekonomika je skutečný stav výroby a spotřeby a financí; HDP je soubor hausnumer, které si šikovný ekonom upraví jak chce.
Ospbně jsem přesvědčen že Čína je první a to už řadu let.

vlado48
vlado48
26. 1. 2015 12:00

A co teprv kdyby Čína chtěla po USA splacení jejich dluhů? To by teprv byl mazec, to by amíci tak lehce nerozdejchali.

leho
leho
26. 1. 2015 15:22

ex-nemo: „Ekonomika je skutečný stav výroby a spotřeby…“ Ano, do toho stavu se musí počítat obojí, jak výroba, tak spotřeba. Prakticky všechna čínská výroba v drtivé většině jde na export, hmmm, kam…???, aha! … do země Velkého Satana, Austrálie a EU. Jenom velmi málo Číňanů si může dovolit kupovat nové drahé čínské výrobky. Zrovna tak je to s bydlením a dopravou. Supermoderní expresy jezdí méně než poloprázdné, zatímco staré omlácené smradlavé couráky jsou narvané k prasknutí. A bydlení? Luxusní byty v mrakodrapech jsou více než z poloviny prázdné. Zatímco o slumech v těsné blízkosti těchto mrakodrapů se dá říci to… Číst vice »

leho
leho
26. 1. 2015 15:30

vlado48 napsal

A co teprv kdyby Čína chtěla po USA splacení jejich dluhů? To by teprv byl mazec, to by amíci tak lehce nerozdejchali.

Nemuseli by nic rozdýchávat, kdyby se čínští soudruzi zbláznili a chtěli prachy hned, stačilo by ty dluhy prostě znárodnit. Ale to by byli sami proti sobě, způsobilo by to totiž prasknutí čínské bubliny, viz můj příspěvek výše, a to prasknutí by bylo katastrofální pro celou světovou ekonomiku, čínských soudruhů nevyjímaje a kdo by to nerozchodil to by byli především všichni pracující lidé na celém světě. Takže se modleme, že čínští soudruzi se nezblázní …

Neználek
Neználek
26. 1. 2015 15:39

To je ale legrace, imperialistický poskok vyhrožuje znárodněním.

Eric Jade
Eric Jade
26. 1. 2015 17:12

Článek bohužel pokrývá příliš velký kus historie a je v něm spousty zobecnění a nepřesností. Ale když už jsou tu zmíněny nepokoje v 89. roce. Narativ se už skutečně posunul a je obecně známo, že na Tian-an-men se studenti v závěru celé krize dohodli a odešli kordonem vojáků. Zdárně se však nechávají upadnout do propadliště západní verze dějin další zajímavá fakta překrytá pořváváním o masakru. Studenti protestovali na náměstí mnoho týdnů bez zkřivení vlasu a vedení strany se opakovaně pokoušelo dohodnout kompromisní podmínky. Studentští vůdci ale měli jasno buď totální předání vlády nebo nic. Jejich profesoři ze škol, kteří také… Číst vice »

Eric Jade
Eric Jade
26. 1. 2015 17:23

(pokračování) 95% radikálních studentských vůdců uteklo do Hongkongu a pak do US. Tam dodnes pěkně po americku vyžraní žijou ze své revoluční minulosti – hlavně o výročích frčí jejich moudra. Nejvíc to odnesli samozřejmě ti umírnění, kteří zůstali v Číně. Jinak protesty neprobíhali jen v Pekingu, ale ve všech větších městech. Šlo v podstatě o pokus vyvolat menší nebo větší občanskou válku. Možná vám rysy té strategie něco připomínají. Ten slavný chlápek s taškou byl podle samotného kameramana natočený, když se tanky stahovaly z města zpět – a nikoli, když jely dovnitř. Navíc mě osobně fascinuje výklad události. Kdyby to… Číst vice »

Eric Jade
Eric Jade
26. 1. 2015 17:44

Ještě se zmíním o těch prázdných bytech a nákupních centrech, co tu oblíbený odborník tahá z rukávu. Cestoval jsem rychlovlaky a letadly v Číně mnohokrát a nikdy nebyly poloprázdné. Dokonce i tou napůl experimentální maglev tratí z letiště Pudong do centra SH nejezdí jen turisti, i když je drahá jak prase a metro je mnohem levnější a jízda trvá o pár minut déle. Střední třída v Číně je v tuhle chvíli stejně početná jako celá Evropa dohromady. Několikrát je tam samozřejmě víc těch nízkopříjmových, kteří jezdí otřískanými vlaky + jimi jezdí i ti šetřiví bohatí – taky jich několik znám… Číst vice »

Irena
26. 1. 2015 18:09

Eric Jade napsal
Eric Jade

Díky za zajímavé informace.

leho
leho
26. 1. 2015 18:12

Eriku Jade, vy znáte v Šanghaji hafo lidí, hmmm, to já neznám. Já čerpám své info od lidí, kteří žijí zde, v oblasti San Franciska a do Číny buď pravidelně cestují nebo tam nějaký čas žili. Zrovna nedávno jsem se spřátelil u piva s Číňanem z Hongkongu, který tam vyrostl, jezdí tam a navštěvuje pravidelně příbuzné po celé Číně. Samozřejmě, za zlaté prase by neměnil život zde s někým ze svého širokého rodinného okolí, ať už v Hongkongu nebo kdekoliv v Číně. Je to furt komunistická země, člověk nemá nikdy záruky ani když vlastní miliardy včetně obchodních středisek, hotelů, atd.… Číst vice »

Sio
Sio
26. 1. 2015 18:14

No, le..u ho..u to asi nemá cenu říkat, ten si v smrádku a teploučku lebedí. Ale co říkáte na tento postřeh: V čem se liší způsob nabytí bohatství Číňanů, Rusů a Američanů? Rusové a Číňané byli v moderní historii několikrát okradeni a jejich majetek byl z velké části zničen. Jejich majetek pochází z jejich práce. Američané také něco postavili a vybudovali, to nebudu popírat. Ale nikdo jim majetek nezničil. A navíc, nakradli si pořádně a kradou pořád. USA jsou zlodějským státem. O tom není pochyb. Kde by byli bez otroků, dobyvačných válek, drancování surovin po celém světě a dnes kvantitativního… Číst vice »

Sio
Sio
26. 1. 2015 18:16

leho,leho … svoboda pro vrahy a zloděje. To je ta vaše svoboda. Sypou vám pod stůl, tak tleskáte.

Neználek
Neználek
26. 1. 2015 18:26

Sio napsal
leho,leho … svoboda pro vrahy a zloděje.

A co je on sám?

leho
leho
26. 1. 2015 18:28

…ještě dodám, není náhodou San Franciský China Town největší čínská komunita na světě, která není v Číně? Když si to tak vezmu, já jsem na Číňany pomalu zvyklý víc než na jakékoliv jiné národnosti kromě Američanů. Češi jsou na třetím místě. Manželka jednoho mého dobrého českého kamaráda – Číňanka, tenis chodím hrát pravidelně nejméně s jedním Číňanem, každou chvíli se zastavím na pokec s nějakými Číňany, kteří navštěvují mé krásné město jako turisté z Číny, a pár čínských rodin žije v okolí mého bydliště a to jsem od San Franciského China Townu víc než 50km. A to nepočítám, kolikrát týdně… Číst vice »

Irena
26. 1. 2015 18:31

Otázka je, jaký poměr je v USA těch svobodných, a těch co už nesvobodně bručí a vydělávají na majitele věznic, či rovnou říci na své nové páníčky? Novodobé otrokářství? A co ty skvělé nové tábory obehnané ostnatými dráty, které ještě na své naplnění čekají, co ty hory plastových rakví připravených hned pro čtyři těla najednou… Pokud pominu vnitropolitické důvody, které by je mohly naplnit, tak třeba jenom čekají na další přírodní katastrofu, aby zase počkali s „pomocí“, aby jich mohli naplnit co nejvíc, co povíte leho?

leho
leho
26. 1. 2015 18:37

Irena napsal Otázka je, jaký poměr je v USA těch svobodných, a těch co už nesvobodně bručí a vydělávají na majitele věznic, či rovnou říci na své nové páníčky? Novodobé otrokářství? A co ty skvělé nové tábory obehnané ostnatými dráty, které ještě na své naplnění čekají, co ty hory plastových rakví připravených hned pro čtyři těla najednou… Pokud pominu vnitropolitické důvody, které by je mohly naplnit, tak třeba jenom čekají na další přírodní katastrofu, aby zase počkali s „pomocí“, aby jich mohli naplnit co nejvíc, co povíte leho? Povím vám pouze to, že nemá cenu s vámi diskutovat, když žijete… Číst vice »

leho
leho
26. 1. 2015 18:40

…ještě k předchozímu příspěvku: fakt se bavím, když vidím fotky cvičných táborů americké armády, kde jsem se cvičil na iráckou misi, jako důkazy jakýchsi amerických koncentračních táborů připravených na milióny neposlušných občanů…

Eric Jade
Eric Jade
26. 1. 2015 18:46

:D Vzhledem k tomu, že jsem jen v situaci, kdy jedna polovina mé rodiny žije na pevninské Číně, znaky pro mě nejsou rozsypaný čaj, pomáhám tam zahraničním firmám rozjíždět B2B projekty a ve volném čase místním neziskovkám (těm nadšeneckým, ne placených Sorosem) dělat výlety a vůbec zábavu pro místní děti, tak jste samozřejmě tím odborníkem Vy. Protože najíst se nudlí v čínském bistru a znát několik ABC (Amercan Born Chinese) z vás dělá téměř PhD kapacitu. :D

Starý doktor
26. 1. 2015 18:54

leho napsal Povím vám pouze to, že nemá cenu s vámi diskutovat, když žijete ve světě plastikových rakví, táborů obehnaných ostnatými dráty, jakýmsi poměru svobodných a nesvobodných co někde bručí a vydělávají na majitele věznic, atd, který existuje pouze ve vaší hlavě. Jinak řečeno, lidská fantazie a blbost je nekonečná. To fakt pak nemá cenu… Nápravné zařízení je to poslední, o čem je dnešní americké vězení. Je klackem sociálního vyloučení – co možná permanentního (a bez nároku i na potravinové známky). Privatizační mánie však posouvá ještě dál i to. Marie Gottschalk – v knize Polapen: vězeňský stát a mříže americké… Číst vice »

Magnus Maximus
Magnus Maximus
26. 1. 2015 20:51

Tak Frisco Leho ? Hm… to je přeci mekka buzerantů …

leho
leho
26. 1. 2015 22:17

Pane Starý Doktor, fikce není realita. Existuje spousta knih, tzv. „fiction“, snažící se kvalifikovat do jiné kategorie, tzv. „non-fiction“, což ale neznamená, že se jedná o popis skutečnosti. A ono se nejedná, ale spousta lidí tomu věří, podobně jako jiní věří v boha a chodí do kostela, tihle zase věří v americké koncentráky, plastikové rakve, atd. Papír, a hlavně ten virtuální internetový, snese úplně všechno. Takže k tématu, je úplně jedno, kolik má Eric Jade v Číně příbuzných a kolik já dnes a denně potkávám rodilých Číňanů v San Francisku, Čína je pořád komunistická země se zákonodárstvím podle toho, jak… Číst vice »

ex-nemo
ex-nemo
26. 1. 2015 22:41

No, ten Leho ovšem všechno ví nejlíp, přece každý kdo je v Americe je automaticky nejmíň pětkrát chytřejší než my čeští balíci, copak to nevíte ?
Jen pořád čekám až ta čínská bublina praskne, už třicet let to praská, ekonomika se přehřívá , musí už mít teplotu plasmy- a ono pořád nic.Za tu dobu se tam výroba zdesetinásobila, a kýžený krach pořád nikde.
Vážený Leho, jsem žádostiv zda se toho zhroucení dočkám, nebyl byste tak laskav a nedal nějaký termín ?

Sio
Sio
26. 1. 2015 23:03

Já netvrdil, že jsem odborník na Čínu. Ale za tím, že USA vyrostly na zlodějnách a vraždách po celém světě a to od svého počátku, na tom prosím, trvám. Co mají bylo okradeno, majitelé často zavražděni. Na místě Amíků i leha, bych na ekonomické výsledky tohoto státu tak hrdý nebyl. A to jsou ještě navíc králové všech Dluhoslavů.

leho
leho
27. 1. 2015 1:12

ex-nemo napsal No, tenLeho ovšem všechno ví nejlíp, přece každý kdo je v Americe je automaticky nejmíň pětkrát chytřejší než my čeští balíci, copak to nevíte ? Jen pořád čekám až ta čínská bublina praskne, už třicet let to praská, ekonomika se přehřívá , musí už mít teplotu plasmy- a ono pořád nic.Za tu dobu se tam výroba zdesetinásobila, a kýžený krach pořád nikde.Vážený Leho, jsem žádostivzda se toho zhroucení dočkám, nebyl byste tak laskav a nedal nějaký termín ? Pane ex-nemo, termín vám nedám neboť křišťálovou kouli nevlastním. Ale podobně jako s bublinami minulými, krach burzy roku 1929 či… Číst vice »

Starý doktor
27. 1. 2015 5:33

leho napsal Pane Starý Doktor, fikce není realita. Existuje spousta knih, tzv. „fiction“, snažící se kvalifikovat do jiné kategorie, tzv. „non-fiction“, což ale neznamená, že se jedná o popis skutečnosti. A ono se nejedná, ale spousta lidí tomu věří, podobně jako jiní věří v boha a chodí do kostela, tihle zase věří v americké koncentráky, plastikové rakve, atd. Papír, a hlavně ten virtuální internetový, snese úplně všechno. Takže k tématu, je úplně jedno, kolik má Eric Jade v Číně příbuzných a kolik já dnes a denně potkávám rodilých Číňanů v San Francisku, Čína je pořád komunistická země se zákonodárstvím podle… Číst vice »

Béda
27. 1. 2015 9:44

http://www.czechfreepress.cz/asie-a-pacifik/obama-dostal-v-indii-horkou-medicinu.html Jak je vidno z obrázku, Barrackovi na indické vojenské přehlídce ztuhl úsměv. 95% indické bojové techniky totiž pochází z Ruska…26. ledna se Barrack Obama účastnil indické vojenské přehlídky v New Delhi a přehlídka to nebyla ledajaká. Barrack viděl ruské T-90, P-8I, MiG-29K, C-17, Su-30s, T-72 a mnoho dalších…Indie je v současnosti největším dovozcem vojenské techniky na světě a své prvenství hrdě staví na spojenectví s Ruskem. Kromě toho nedávno uzavřel ruský ministr obrany Sergei Shoigu s Indií kontrakt na společný vývoj bitevních letounů typu „Stealth“. Aby toho nebylo málo, indický prezident si na přehlídku vzal tradiční ruskou ušatku –… Číst vice »

Viky
Viky
27. 1. 2015 10:58

Bédo, 95% je přestřelená cifra. Je to opravdu hodně, ale ruské/ sovětské dodávky nikdy nedosáhly tohoto rozměru. přibližně 70-80 % maximum. Musíte nechat prostor i ostatním zbrojním vývozcům. Třeba frantíkům.