Retro: Kým a proč byl Miloševič v Haagu úkladně zavražděn?

Nikdo, kdo se setkal v posledních čtyřech letech s Miloševičem, by neuvěřil, že by riskoval sebevraždu před koncem procesu. A nikdo, kdo navštívil Scheveningen v Haagu nemůže věřit fantastickým tvrzením, že by byl schopen propašovat do vězení nepředepsané léky. Tato tvrzení spíše dávají tušit, že odpovědní činitelé se zoufale snaží skrýt své vlastní zločiny…

 

Družstevnictví a socialismus

Pro svůj referát o ekonomických a ideologických aspektech družstevnictví jsem zvolil zdánlivě provokativní titul – Družstevnictví a socialismus. Provokativní je však jen zdánlivě a spíše proto, že pojmy družstevnictví a socialismus jsou v nynější české společnosti téměř tabu, a to dokonce i v rámci levicových stran…

 
 

Kým a proč byl Miloševič v Haagu úkladně zavražděn?

Finále Miloševičovy řeči bylo vskutku impozantní i věštecké: „Jsem si vědom, pánové, že je marné hledat logiku v narafičeném procesu. Historie zná podobné případy – například proces Dreyfus nebo Dimitrov… – ale tento proces je všechny přesahuje rozsahem tragických důsledků. Nechci říkat nic, co by se dotklo osob, ale budu mluvit o tragických důsledcích pro svět. Byla zničena budova všeobecného práva. A to na úrovní, která znamená zhroucení civilizace.