Retro: Kým a proč byl Miloševič v Haagu úkladně zavražděn?

8. února 2010

Níže budou uvedeny výtahy z článku Sáry Flaundersové, Miloševičova smrt – politická vražda svedená na oběť, která prokazuje, že jugoslávský exprezident Slobodan Miloševič musel být během soudního procesu u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) úkladně zavražděn!

Sára Flaundersová psala již od roku 1993 o zákulisní roli USA ve rdoušení a tlaku na rozkouskování Jugoslávie, kterou na jaře 1999 navštívila a byla svědkyní 78 dnů trvajícího bombardování letadly NATO. Rovněž navštívila bombardované školy, nemocnice, teplárny a tržiště, a podrobně si zaznamenávala a nahrávala škody způsobené civilnímu obyvatelstvu. O těchto skutečnostech přijela i svědčit, takže osobně poznala přísná bezpečnostní opatření Haagského tribunálu.

Velice rychle se začalo ukazovat, že slavný soud skončí blamáží, a že Miloševič, který byl v poutech dovlečen do Haagu je schopen svou nevinu prokázat.

Nejprve bylo brzy po zahájení procesu tiše stáhnuto Miloševičovo obvinění z genocidy v Kosovu, neb tam Srby žádná genocida spáchána nebyla. ICTY se tedy, za mohutné propagandistické kampaně evropských médií, soustředil na údajné Miloševičovo zapletení do bosenské kauzy Srebrenica.

Avšak amsterodamský univerzitní profesor, dr. Wiebes, který měl jako vedoucí týmu specialistů přístup k tajným záznamům, klíčovým diplomatům i stovkám svědků, dospěl již v roce 2004 k závěru, že v bosenské kauze Srebrenica nehrál Miloševič vůbec žádnou roli. Se svým týmem tyto poznatky, důkazy a závěry poskytl hlavní žalobkyni tribunálu ICTY Carle del Ponte, ale marně. Mluvčí ICTY oznámila, že „ zpráva není součástí trestního řízení týkajícího se Srebrenice a byla vyhotovena… k jiným účelům.“

Nicméně Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) v případě Bosny později Miloševiče nepřímo a posmrtně rehabilitoval, když po rok trvajícím posuzování mimo jiné rozhodl, že: „Srbsko se nedopustilo genocidy prostřednictvím svých složek nebo osob, odpovědných za své jednání podle obyčejového mezinárodního práva… Srbsko nemělo v úmyslu spáchat genocidu, ani nepodněcovalo k jejímu spáchání… Srbsko se neúčastnilo genocidy porušením svých závazků vyplývajících z Mezinárodní smlouvy o zabránění a trestání zločinu genocidia.“

Natoidní duchovní otcové Haagského tribunálu, fungujícího prakticky jako koncil NATO, museli rychle pochopit, že Miloševiče – za kterým stála pravda – ani nezlomí, ani neukřičí. A možná již slavná zahajovací řeč jugoslávského prezidenta, ve které prokázal zločinné spolčení aliance (a jejích mocností) s kriminálními zločinci, s teroristy a narkomafiány a západní mainstreamová média označil za komplice toho klanu, rozhodla jeho osud.

Finále Miloševičovy řeči bylo vskutku impozantní i věštecké: „Jsem si vědom, pánové, že je marné hledat logiku v narafičeném procesu. Historie zná podobné případy – například proces Dreyfus nebo Dimitrov… – ale tento proces je všechny přesahuje rozsahem tragických důsledků. Nechci říkat nic, co by se dotklo osob, ale budu mluvit o tragických důsledcích pro svět. Byla zničena budova všeobecného práva. A to na úrovní, která znamená zhroucení civilizace.

Naštěstí byli v minulosti spisovatelé a čestní mužové, kteří do historie vryli pravdu, aby příští generace pociťovaly stud a neopakovaly stejné omyly. Jsem přesvědčen, že se to bude znovu opakovat. V pravdivé historii nynější doby, vaše spravedlnost ad hoc tam bude figurovat jako ilustrace monstrózních jevů nastalých na přelomu dvou tisíciletí. A vy si, pánové, nemůžete představit, jaké je to privilegium, i v podmínkách, které jste mi vnutili, mít pravdu a spravedlnost za spojence.

Vy si to, o tom jsem přesvědčen, ani neumíte představit. Děkuji vám, pane Robinsone. Neměl jsem, naneštěstí, příležitost uvést všechno, co jsem chtěl, ale myslím, že k tomu budu mít ještě příležitost. Jedině, kdybyste mi v tom zabránili jinými prostředky…“ ZDROJ

A i zde se historie patrně opakovala. Možná jen s tím rozdílem, že bylo použito modernějšího preparátů než jakým zločinec Stalin zastavil srdce Maxima Gorkého… Ale nyní nechť již promluví Sára Flaundersová:

„V létě 2004 jsem se setkala se bývalým jugoslávským prezidentem Slobodanem Miloševičem ve vězení Scheveningen, když jsem byla povolána jako svědek obhajoby. Než jsem mohla vejít dovnitř, musela jsem projít čtyřmi absolutně oddělenými kontrolními místy. Nemohla jsem pronést nic než papíry/spisy. Každá další kontrola byla důkladnější, než předešlá. Nikdo, kdo se setkal v posledních čtyřech letech s Miloševičem, by neuvěřil, že by riskoval sebevraždu před koncem procesu. A nikdo, kdo navštívil Scheveningen v Haagu nemůže věřit fantastickým tvrzením, že by byl schopen propašovat do vězení nepředepsané léky. Tato tvrzení spíše dávají tušit, že odpovědní činitelé se zoufale snaží skrýt své vlastní zločiny…

Dokonce i když bylo mé jméno zařazeno do seznamu svědků obhajoby, tak bylo třeba podstoupit velmi komplikovanou a zdlouhavou proceduru, abych mohla vězení navštívit. Ačkoliv bylo v den návštěvy už všechno schváleno, stejně trvalo ještě čtyři hodiny, než jsem se dostala přes všechny kontrolní body do zvláštního bloku uvnitř vězení, kde jsou drženi obžalovaní Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY). Tento blok je absolutně oddělen od obecné populace a silně monitorován.

Vězení Schveningen je maximálně hlídané zařízení, které používá nejmodernější technologie. Miloševič a další obvinění jsou ubytováni ve zvláštním oddělení uvnitř většího vězení. Toto oddělení má čtyři patra, která mají každé po dvanácti celách. Blok je hlídán speciálními strážemi OSN. Kamery jsou všude. Veškerý pohyb vězňů je sledován a kontrolován…

Odkud se vzal Rifampicin?

Nyní holandské úřady prohlašují, že Miloševič bral vzácné, těžko získatelné antibiotikum, které se užívá například na lepru a tuberkulózu. Tento lék má jedinečnou schopnost – neutralizovat léky užívané na vysoký tlak. Jak se tento lék dostal do Miloševičova systému? Miloševič byl držen ve vězení s maximální třífázovou ochranou. Byl střežen speciální jednotkou ve vězení, které kdysi sloužilo i jako zařízení nacistům pro držení holandských odbojářů.

Když byl 12. ledna nalezen Rifanpicin v Miloševičově krvi, ICTY držel zprávu v utajení i dokonce před Miloševičovými lékaři, kteří si stěžovali, že něco strašně poškozuje zdraví obžalovaného. Zatímco vězeň i vybraní právníci z Výboru pro jeho ochranu požadovali zdravotní informace, úředníci ICTY na ní seděli. Pokud úředníci ICTY skutečně věřili, že propašoval do vězení jedovaté léky, proč nezveřejnili tuto zprávu o hodně dříve?

Zdržení ubližovala Miloševičovi

Stejně exotické je tvrzení, že Miloševič předstíral nemoc, aby proces zdržoval. Žaloba zdržela proces nejprve tím, že přidala obvinění týkající se Chorvatska a Bosny v momentě, kdy si uvědomili, že nemají důkazy pro tvrzení ohledně Kosova, … Miloševič byl připraven použít proces jako platformu k obhájení nejen sebe, ale i lidu Jugoslávie a k obvinění USA, Německa a sil NATO ze zločinného zničení jeho země. Uvítal soud, jako jedinou platformu, kde mohl uvést svůj historický záznam/zápis. V jeho slovech, která zněla v soudní síni neustále vysvětloval, proč chce a je i přes špatné zdraví odhodlán pokračovat…

ICTY tvrdil, že Miloševič tajně bral léky a zároveň se vyhýbal užívat léky předepsané. Miloševič na tato tvrzení osobně odpověděl 1. září 2004: „Vy zřejmě neznáte praxi ve vaší vazební jednotce. Svoje léky beru v přítomnosti stráží. Dostávám je. Beru je v přítomnosti stráže, která zaznamenává do knihy přesný čas, kdy jsem léky užil.“

Přes život ohrožující riziko, které se zvyšovalo s každým sporem s žalobou, odmítli úředníci tribunálu dokonce i pravidelné kontroly zdravotního stavu bývalého prezidenta. Celé měsíce také odmítali přístup specialistů, kteří byli ochotni přijít do Scheveningenu, a zdržovali tak jejich péči.

Miloševičovo vlastní vysvětlení jeho zdravotních problémů je mnohem logičtější a důvěryhodnější než vysvětlení ICTY. V dopise adresovaném ruskému velvyslanectví psal dva dny před svou smrtí, že nebral více než čtyři roky žádná antibiotika. Ptá se tam také, proč lékařská objevení Rifampicinu v jeho krvi byla utajována déle než dva měsíce. Dále píše, že v zpráva věří, že byly podniknuty aktivní kroky ke zničení jeho zdraví, a varuje, že může být tráven a že jeho život je v nebezpečí.

Politický tribunál

Způsob, jakým ICTY zacházel s Miloševičovou smrtí, byl podobný způsobu, jakým bylo zacházeno s celým procesem. Byl to pokus obvinit oběť ze zločinu.

ICTY není skutečný mezinárodní soud, který by byl schopen obvinit nějakého válečného zločince. Je to politický soud založený Radou bezpečnosti OSN na naléhání ministryně Madaleine Albrightové v roce 1993, které porušilo Chartu OSN. Jeho působnost je omezena pouze na území bývalé Jugoslávie a drtivá většina vězňů jsou Srbové. Je to nástroj propagandy a internační tábor pro politické vězně, který se tváří jako nestranný soud. Chce potrestat oběti za zločiny spáchané proti nim a osvobodit imperiální síly, které napadly, bombardovaly, rozkrájely a vynutily privatizaci Socialistické federativní republiky Jugoslávie.

Když se mnou Miloševič diskutoval o procesu,.. ukončit náš rozhovor s nadšením pro následující kroky u tribunálu… Teď je svět žádán, aby věřil, že je Miloševič zodpovědný za svou vlastní smrt… Koupená a placená korporativní média přijala a propagovala popis jeho smrti stejně podlézavým způsobem, jako přijala samotnou existenci tohoto ilegálního soudu a ospravedlnění/omluvu pro zničení Jugoslávie. „ ZDROJ .

Převzato z Netsocan

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
22 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
peter.
8. 2. 2017 4:55
fajt
8. 2. 2017 7:04

http://politikus.ru/events/90403-v-dnr-pogib-komandir-batalona-somali-mihail-tolstyh.html – já bych byl s důvěrou srbů u Kremlu dost opatrný, dojde k nějaké další minské dohodě na Balkáně a ruští oligarchové nebudou mít slitování ( a Vladimír pouze slouží ). ..)

fajt
8. 2. 2017 7:14

https://www.youtube.com/watch?v=I4R2sjU3oRo – američtí vojáci na polské základně, super bowl, automobilka, která i v české kolonii má silný ( i politický) kapitál a do toho nabušené emoce … a na druhé straně pouze zrada a smrt. ..

fajt
8. 2. 2017 7:38

https://cz.sputniknews.com/politika/201702074696110-lukasenko-rusko-vztahy/ – asi stará kagebácká komedie dvou byvších operativců, ale běloruský bohatýr by si přeci jenom měl líp hlídat záda, spoludruzia maj dost jiný ( pro americký) priority. ..)

peter.
8. 2. 2017 8:17

fajt napsal

http://politikus.ru/events/90403-v-dnr-pogib-komandir-batalona-somali-mihail-tolstyh.html – já bych byl s důvěrou srbů u Kremlu dost opatrný, dojde k nějaké další minské dohodě na Balkáně a ruští oligarchové nebudou mít slitování ( a Vladimír pouze slouží ). ..)

Tolstych bol „posledný mohykán“.Ani jeden z veliteľov od Slavianska nezahynul v boji.Všetci zomreli za nevysvetlených okolností.Ani cent by som nevsadil na prežitie Strelkova a Chodakovského.

Aleš
Aleš
8. 2. 2017 8:59

fajt: Podle sebe soudím tebe… Je mi jedno komu sloužíš, ale tahle slova přestávají mít účinnost. Rovnítko ruští oligarchové a Kreml dávno neplatí, byť 2. nejvýznamnější představitel RF oligarchou je. Ruští oligarchové stojí patrně za mnohým, ale protože začali tahat za kratší konec provazu, začali sahat na důležité osoby pro Donbas i pro samotnou RF, jejich rodiny a vyhrožovat celému světu, že kdo se nepodřídí, toho vyřídí. Pouštět hrůzu? Já na rozdíl od Porošenka na Guantanámu neskončím.

fajt
8. 2. 2017 9:43

peter. napsal Tolstych bol „posledný mohykán“.Ani jeden z veliteľov od Slavianska nezahynul v boji.Všetci zomreli za nevysvetlených okolností.Ani cent by som nevsadil na prežitie Strelkova a Chodakovského. já bych na přežití těch dvou taky moc nevsázel ( po vraždě Motoroly – Pavlova – měl Zacharčenko docela emotivní projev o potrestání vrahů a zadavatelů, i kdyby se svým odhodláním měl dojít do samotného Kyjeva, no a dodnes se nic neděje a banderovci opět v klidu útočí na Donbas a Zacharčenko je velmi umírněný v obraně východní pro ruské enklávy), těžko říci, ale politika Kremlu ( hlavně tady ) je dost nečitelná,… Číst vice »

hudryper
hudryper
8. 2. 2017 10:12

fajt napsal
možná by bylo férovější říci na rovinu, že východ Ukrajiny Moskva považuje spíše za cvičný polygon, než za sféru územního vlivu, tedy nemají zájem ani o nějaké samostatné republiky, bylo by to opravdu poctivější a šetřilo by to lidské životy. ..)

Myslím si, že vystoupení Berkuta v následujícím videu vysvětlí všem ,kdo vládnou ruštinou, oč
na východě,rep. v jihovýchodních oblastech krajiny skutečně jde. Uvedený záměr,program na 10
let převrací vše,co zatím bylo o budoucnosti Ukrajiny napsáno či řečeno.
http://politikus.ru/video/90378-igor-berkut-ukraina-izrail-odin-narod-odna-sudba.html

fajt
8. 2. 2017 10:24

https://ria.ru/world/20170208/1487422039.html – mám za to, že Peskov to za Kreml říká taky jasně ( a kdo má nohy a rozum z toho pekla zdrhá ). ..)

fajt
8. 2. 2017 11:04

hudryper napsal
hudryper

Ukrajina nový nebeský Jeruzalém – nic podlézavějšího ( jak formou tak obsahem ) k jewrejcům jsem již dlouho neslyšel a neviděl, snad tenhle špatný manekýn, který s přehnaně mesiášsky kazatelským nadhledem a způsobem prodejce deště skoro nutil posluchače do vize nového nebeského Jeruzaléma bude mít nulový vliv na další dění, i když dneska je možný úplně vše a čert ví, jaké názory mají dnes navrch v Kremlu. ..)

Aleš
Aleš
8. 2. 2017 11:51

http://www.rybkapub.cz/rybka/eshop/11-1-Novinky/0/5/186-Stephen-Kinzer-BRATRI
Potomci jejich generace a mladší kolegové těchto povedených bratříčků se inspirovali a pokračují v „práci“. Zabíjení, terorismus, konspirace a okrádání. Jejich revírem je Země, jejich tempo je vražedné a jejich metody jsou perverzní. Počty obětí – miliony. Společná ideologie – Americký sen.

peter.
8. 2. 2017 13:10

hudryper napsal o budoucnosti Ukrajiny napsáno či řečeno. http://politikus.ru/video/90378-igor-berkut-ukraina-izrail-odin-narod-odna-sudba.html O tom,že sa z Ukrajiny môže stať nový Izrael,sa písalo už pred 3 rokmi.Výstižne to napísal v diskusii pod videom diskutér s nickom OldS. Je to možné!Izrael v súčasných hraniciach je odsúdený na zánik.Palestínci zlikvidujú židov svojimi vtákmi a maternicami svojich žien.Zem je tam kamenistá,žltá a neúrodná.Jej zúrodneniu tam bráni obrovský deficit vody.Navyše je ten štát s každej strany obkľúčený ľuďmi,ktorí židovský národ z celej duše nenávidia.USA a Nemecko tiež nemôžu Izrael vydržiavať do nekonečna.A pokiaľ je mi známe,zahraničný dlh Ukrajiny prevzali na seba Rothschildovci.Na Ukrajine je černozem a národ,ktorý je… Číst vice »

fajt
8. 2. 2017 13:14

dle internetové diskuze na ruských webech vše nasvědčuje tomu, že kandidatura Putina na další prezidentské období je prý více než nejistá, značná část oligarchů je údajně s jeho prací nespokojena, začíná ztrácet lidovou podporu, ruská byrokracie je stále lépe organizovaná ve své nepropustnosti pro prezidentská nařízení a dekrety, spolupracovnici prezidenta ( které mění nerad a většinou až opravdu musí ) si jedou více své zájmy než zájmy země, bankovní sektor RF je ještě více provázaný a podřízený nadnárodní b. sítí, mezinárodní spolupráce s Čínou a Indii nefunguje tak, jak by mohla ( dokonce začíná mít horší bilanci), zahraniční ( hlavně… Číst vice »

peter.
8. 2. 2017 14:07

fajt napsal

http://politikus.ru/events/90403-v-dnr-pogib-komandir-batalona-somali-mihail-tolstyh.html – já bych byl s důvěrou srbů u Kremlu dost opatrný, dojde k nějaké další minské dohodě na Balkáně a ruští oligarchové nebudou mít slitování ( a Vladimír pouze slouží ). ..)

Givimu vraj priletelo cez okno do izby toto:
http://zbrane.specwar.info/rpo/

Go
Go
8. 2. 2017 18:19

Protoze chtel za svedka Krvavou Madlenku.

fajt
8. 2. 2017 19:04

peter. napsal
Givimu vraj priletelo cez okno do izby toto:
http://zbrane.specwar.info/rpo/

https://www.youtube.com/watch?v=1c0J8bgPTTE – ale co opravdu vybuchlo, těžko říci – určitě jde o další velmi hrubé porušení minských dohod ( tedy pokud nejsou zrovna takhle koncipované ) – jinak čmelák nemá chybu. ..)

peter.
8. 2. 2017 19:42

fajt napsal https://www.youtube.com/watch?v=1c0J8bgPTTE – ale co opravdu vybuchlo, těžko říci – určitě jde o další velmi hrubé porušení minských dohod ( tedy pokud nejsou zrovna takhle koncipované )– jinak čmelák nemá chybu. ..) Ukrajinci tvrdia,že to nie je ich robota.Ž to kremeľskí kurátori začisťujú terén,aby odstránili každého,kto vie niečo o svinstvách páchaných na Donbase v priebehu konfliktu.Zároveň,ukrajinské médiá tvrdia,že likvidácia Giviho,predznačuje blížiaci sa koniec konfliktu. Ruské médiá zase píšu,že chunta vydala akési nariadenie,že všetci zainteresovaní musia vytrubovať do sveta,že páchateľom všetkých vrážd opolčenských veliteľov sú kremeľskí kurátori-surkovovci.To ale nedáva žiadny zmysel,lebo ak by takéto nariadenie aj chunta vydala,musela by sa… Číst vice »

fajt
9. 2. 2017 9:44

peter. napsal
peter

asi tak, Peter. ..)

peter.
9. 2. 2017 16:10

fajt napsal

http://politikus.ru/video/90459-igor-strelkov-gibel-givi-sledstvie-krovavogo-bardaka-prikrytogo-mertvorozhdennym-minskom-2.html

fajt:
A čo poviete na toto?
https://www.obozrevatel.com/crime/08437-eto-tebe-za-avdeevku-rossijskij-naemnik-priznalsya-v-ubijstve-givi.htm
Nikto,nikdy,nič nevyšetrí a ostane len pri dohadoch nás,“počítačových analytikov a znalcov“.Čo sa deje na Donbase majú problém pochopiť aj tí,ktorí sú na tom konflikte priamo účastní.Víťazí ako sa to už stalo zvykom „kráľovná Propaganda“.

fajt
9. 2. 2017 17:24

peter. napsal
fajt:
A čo poviete na toto?
https://www.obozrevatel.com/crime/08437-eto-tebe-za-avdeevku-rossijskij-naemnik-priznalsya-v-ubijstve-givi.htm
Nikto,nikdy,nič nevyšetrí a ostane len pri dohadoch nás,“počítačových analytikov a znalcov“.Čo sa deje na Donbase majú problém pochopiť aj tí,ktorí sú na tom konflikte priamo účastní.Víťazí ako sa to už stalo zvykom „kráľovná Propaganda“.

a nejenom na Donbase, v samotném Kremlu se politika ( a asi i politikaření) dostala na novou úroveň ( https://cz.sputniknews.com/svet/201702094715930-uder-ruske-letectvo-turecky-generalni-stab/ ) – jsem zvědavý, který oligarcha ( a jeho tlupa) se vyloupne jako pobeditel a koho to vynese na carský trůn, jinak se Ukrajina ( od východu) začíná měnit na zoombi krajinu. ..