Mal by Obama ovládať internet?

Zákon o internetovej bezpečnosti dáva prezidentovi právomoc „vyhlásiť stav núdze internetovej bezpečnosti“ a odstaviť alebo obmedziť „v záujme národnej bezpečnosti“ tok informácií v ktorejkoľvek „kľúčovej“ sieti.