Další „perestrojka“. Globální. „Covidová“

Uvádějí do reality „Divný nový svět“

V posledních měsících odcházejícího roku 2020 se stále častěji objevuje předpoklad, že stav společnosti, nazývaný anglicky lockdown (uzavření podniků, izolace lidí, zemí), nikdy neskončí.

WHO (světová zdravotnická organizace) a vlády některých států nabídly lidem posedět si „v zájmu jejich vlastní bezpečnosti“ v „cele předběžného zadržení“. Toto zadržení se, nicméně, může stát trvalým. Podezření v tomto smyslu posílil pán jménem Klaus Schwab, zakladatel a stálý vedoucí každoročního Světového ekonomického fóra v Davosu (WEF), konaného zpravidla v měsíci lednu. V následujícím ledna ale prezenční setkání přeložili na 13-16. května 2021 do Singapuru, a Klaus Schwab bude přijímat gratulace k 50. výročí WEF (původně zvaného „Evropské fórum managementu“).

Schwab je ekonom, profesor univerzity v Ženevě, současně ale je čestným profesorem mnoha univerzit, členem správních rad mnoha společností. Nejednou se účastnil zasedání Bilderbergského klubu a byl v jeho řídícím výboru.

Na letošní květnové on-line konferenci WEF Klaus Schwab společně s princem Charlesem pustili do oběhu termín „The Great Reset“. Smyslem tohoto kroku je: Svět kapitalismu prožívá vážnou krizi, kapitalismus je třeba předělat (princ Charles hovoří o „odpovědném kapitalismu“). Pandemie koronaviru s jeho lockdownem pro to poskytuje unikátní šanci, ale rychle to nepůjde, a proto je nutné lockdown prodloužit.

V prvních dnech června se na webu WEF objevila stránky pod názvem The Great Reset. Téma bylo osvojeno a zazněl sbor. Účastníky sboru se stali Boris Johnson, Joe Biden, Justin Trudeau. Po rozšíření projevu kanadského premiéra podal kanadský konzervativní poslanec Pierre Poilievre petici se žádostí o „zastavení velkého restartu“; petice shromáždila za necelých 72 hodin 80 tisíc podpisů.

Oponenti „velké přestavby“ se projevili v USA, Británii i v kontinentální Evropě. Diskuse se na straně Klause Schwaba, prince Charlese Justina Trudeau, Jo Bidena, Borise Johnsona a dalších účastní IT-giganti jako Amazon, Apple, Google, Facebook, Microsoft, kteří mnohonásobně zesilují zvuk tohoto sboru. The New York Times v listopadu ukvapeně nazvala oponenty The Great Reset stoupenci „spikleneckých teorií“, což byla hloupost: Spiklenci jsou spíš nazývání stoupenci The Great Reset, ačkoli konají otevřeně. Připomíná to práci Herberta Wellse z roku 1928 „Otevřené spiknutí“ (The Open Conspiracy). „Velká perestrojka“ – také otevřeným spiknutím je.

Klausi Schwabovi je 83 let, nicméně je záviděníhodně aktivní. Letos v červenci přišla na svět jeho kniha „Covid-19: The Great Reset“, napsaná ve spolupráci s Thierry Malleretem, jehož představují jako futurologa s levicovou úchylkou. Do konce tohoto roku má kniha vyjít i v jazyce německém, francouzském, španělském, japonském, čínském a korejském.

Hlavní myšlenky knihy o „velké perestrojce“ se už šíří…

Za prvé: Pandemie COVID-19 je „unikátním oknem příležitostí“. Tímto oknem je nutné vést lidstvo do budoucnosti. Žádný návrat k minulosti! „Mnozí se ptají: Kdy se vrátíme k normálnímu životu? Odpověď je krátká: Nikdy. Naše historie se rozdělí na dvě části: před koronavirem a po něm“.

Za druhé: „Světlá budoucnost – to je svět, v němž budou smazány rozdíly mezi bohatými a chudými zeměmi, a časem budou zlikvidovány i státní hranice. Vznikne jednotný planetární stát s jednotnou vládou. Otázka Světové vlády je v centru všech otázek“. Schwab dále píše: „Zavedením lockdownu se posiluje naše náklonnost k bližním, více si ceníme těch, které milujeme – členů rodiny a přátel. Odvrácenou stranou ale je, že to vyvolává patriotické a nacionalistické city spolu s temnými náboženskými pohledy a etnickými preferencemi. A tato toxická směs v nás vyvolává to nejhorší…“ Schwab dává na vědomí, že „temným náboženským názorům a etnickým preferencím“ bude vyhlášena válka.

Za třetí: Ekonomika, „divného nového světa“ musí být řízena centralizovaně obrovskými monopoly. Soukromé vlastnictví bude odumírat, jeho místo zaujme „ekonomika užívání“, „ekonomika participace“ (Schwab i další se přitom pečlivě vyhýbají pojmu „socialismus“). Nebudou hotové peníze, všude budou zavedeny digitální měny.

Za čtvrté: Proběhne přechod k „zelené energetice“, která vytlačí energetiku uhlovodíkovou. Budou zavedeny limity spotřeby vody, elektřiny, některých „ekologicky nebezpečných“ druhů potravin (například masa) nebo průmyslových výrobků (například automobilů). Ale nejradikálnějším prostředkem snížení zátěže životního prostředí se stane snížení demografického růstu, nebo dokonce snížení počtu obyvatelstva: „Čím vyšší je demografický růst, tím vyšší je riziko nových pandemií“.

Za páté: Bude završena robotizace ve všech sférách ekonomiky a veřejného života. O prudkém snížení pracovních míst se v knize hovoří mnohokrát: „Do roku 2035 může být robotizováno k 86% pracovních míst v restauracích, 75% v obchodě a 59% v odvětvích zábavy. Na 75% restaurací může zkrachovat díky lockdownům a následných opatření sociální distance. Neunikne tomu žádné průmyslové odvětví, žádný podnik.“ Předpokládá se zavedení nepodmíněného základního příjmu (NZP) pro lidi nahrazené roboty, ale jen za podmínky, že předloží potvrzení o vakcinaci.

Za šesté: Bude pokračovat digitalizace všech sfér ekonomiky a společnosti. Bude vytvořen efektivní systém kontroly chování a pohybu lidí, mj. pomocí technologie rozeznávání obličejů. Citát: „V zájmu skoncování s pandemií je nezbytné vytvořit celosvětovou síť digitální kontroly“.

Za sedmé: Nový model zdravotnictví bude předpokládat pravidelné testování, povinnou vakcinaci, výdej zdravotního pasu, stanovení omezení a trestání osob vyhýbajících se plnění pravidel zdravotní disciplíny.

Za osmé: V duchu transhumanismu bude „zdokonalován“ člověk.

Takto otevřeně jsou vyhlášeny cíle otevřeného spiknutí. Při podpoře, již „velká perestrojka“ dostává z tábora globalizmu, netřeba pochybovat, že slavná „pandemie“ je začátkem operace přechodu k „divnému novému světu“. Najdou se síly schopné postavit se na odpor globalistickým perestrojkařům?

Jedním z klíčových pojmů „velké perestrojky“ je „Inclusive Capitalism“ (inkluzivní kapitalismus) – jinak také kapitalismus „otevřený pro všechny“, „všeobjímající“, „všeobsažný“. Za desetiletí práce jsem se setkával s obrovským množstvím definicí kapitalismu, ale „inkluzivní kapitalizmus“ – to je novinka. Finanční krize v letech 2007-2009 zřejmě definitivně přesvědčila světové zákulisí, že stávající model světového kapitalistického systému se úplně přežil. Pod „světovým zákulisím“ chápu vládce peněz (hlavní akcionáře FED USA), snažící se stát pány světa.

Žádnou rozumnou definici „inkluzivního kapitalismu“ Schwab neposkytuje. Někdo bude při přemýšlení o „všeobjímajícím“ kapitalizmu vykládat, že je to kapitalismus bez chudých bídných. Jiný řekne, že v takovém modelu budou všichni vtaženi do ekonomické činnosti. Onen zase začne rozumovat o odpovědnosti „všeobjímajícího“ kapitalismu vůči budoucím generacím…

Nicméně, to vše je jen slovní ekvilibristika – chcete-li – klam, laciná propaganda. Jako příklad uvedu konferenci vysoké úrovně v Londýně v roce 2014 za účasti výkonné ředitelky MMF Christine Lagardeové, jeho královské Výsosti prince Charlese, lady Linn de Rotshildové, bývalého prezidenta USA Billa Clintona… Hlavní iniciátorkou setkání byla Linn de Rotshildová, která krátce předtím vystoupila s iniciativou Inclusive Capitalism (takže pojem nevymyslel profesor Schwab). Zvlášť zajímavé na onom setkání bylo vystoupení Christine Lagardeové.

Za prvé: Potvrdila, že autorství ideje patří paní Rotshildové: „Všichni jsme se tu shromáždili, Abychom posoudili „všeobjímající kapitalismus“, který je myšlenkou Linn!“

Za druhé:  Lagardeová zašla až k Marxovi a došla k závěru, že z jeho hlediska „všeobjímající kapitalizmus“ – je sousloví, obsahující neslučitelné pojmy: „Oficiální zakotvené slovo kapitalismus pochází z 19. století. S průmyslovou revolucí přišel Karl Marx, který hlavní pozornost věnoval přisvojení výrobních prostředků, a který předpověděl, že kapitalismus se svými excesy v sobě nese semena svého vlastního rozvratu – nahromadění kapitálu v rukou nemnohých, snažících se hlavně o hromadění zisku, vede k vážným konfliktům a cyklickým krizím. Je tedy ‘všeobjímající kapitalismus’ oxymóron ?“

U Marxe, samozřejmě, není kapitalismus „inkluzivním“, ale naopak „exkluzivním“. On vytlačuje ze společenské výroby „zbytečné“ lidi, nechává je v bídě a chudobě. Vylučuje miliony z jakýchkoli forem společenského života. Marx to nazýval všeobecným zákonem kapitalistické akumulace, kdy během kapitalistického vývoje dochází k sociálně-ekonomické polarizaci společnosti, kdy na jednom pólu je hrstka bohatých a superbohatých a na druhém drtivá většina společnosti v podobě chudých a nemajetných.

Což o to, jak Christine Lagardeová, princ Charles i lady Linn de Rotshildová se shodli na tom, že Marx měl pravdu. Nicméně, on údajně popisoval kapitalismus existující před 150-200 lety. Ale kapitalismus se z exkluzivního může a musí změnit v inkluzivní, všeobjímající.

Běží sedmý rok od onoho londýnského setkání. Stal se světový kapitalismus aspoň trošičku inkluzivnějším? Nestal! On se vyvíjí podle Marxova všeobecného zákona kapitalistické akumulace: Bohatí se stávají ještě bohatšími a chudí ještě chudšími. Letos v lednu, v předvečer 50. setkání v Davosu, vydala nevládní organizace Oxfam zprávu o rozdělení bohatství ve světě. Podle této zprávy překračuje majetek 2.153 miliardářů, žijících na planetě, sumu všech finančních prostředků, které má k dispozici 60 % obyvatel zeměkoule. Komentáře netřeba.

Rozebereme-li to, co Schwab řekl na konto „nového“ modelu kapitalismu, tak vše směřuje k návrhu na zřeknutí se maximalizace zisku. Byznys by si, údajně, měl uvědomit, že epocha přirůstání kapitálu končí, průměrný zisk v mnoha odvětvích se blíží nule. Mimochodem, George Soros si před 20 lety zavtipkoval: „Hudba dohrála, ale oni stále ještě tančí.“ Lepší je ale připomenout Karla Marxe, který před půldruhým stoletím zformuloval zákon tendence normy zisku ke snížení a řekl, že v důsledku růstu technické struktury kapitálu (vytlačení pracovní síly stroji) může norma zisku klesnout k nule.

Takže, Schwab se po paní Linn de Rotshildové rozhodl zachránit kapitalismus tak, že ho označil za „inkluzivní“.

Za prvé: Musí přestat být cílem a hlavním orientačním bodem úspěšnosti byznysu.

Za druhé: Společnosti musí jít naproti spotřebitelům snižováním cen a postupným vykořeněním bídy a chudoby.

Za třetí: Je třeba vzdát se obvyklé představy, že korporace patří akcionářům. Tady připomenu americký Kulatý stůl byznysu (Business Roundtable, BRT) zastupující mnohé velké společnosti USA. Ve vedoucích orgánech BRT jsou Jeff Bezos z Amazonu, Tim Cook z Apple, Marry Barra z General Motors a další známé postavy z prvních řádek ratingu nejbohatších lidí Amerika a světa. BRT loni oznámil, že princip prvenství akcionářů zastaral a že se závazky musí rozložit na všechny zainteresované strany (pracovníky společnost, dodavatele a subdodavatele, spotřebitele produkce, stát). Kulatý stůl byznysu si vytkl za cíl napomáhat „ekonomice sloužící všem Američanům“, a ne jen majitelům akcií.

Klaus Schwab to vítá a dodává: „Cílem společnosti je vtáhnout všechny zainteresované strany do společného a stabilního procesu vytváření hodnoty.“ Tedy, že každá společnost se musí stát „inkluzivní“ a vytvářet inkluzivní kapitalizmus musí nikoli stát, ale takovéto společnosti. Stát musí být postupně „pohlcován“ inkluzivními společnostmi, ale neodumírat, jako v klasickém marxizmu, ale být privatizován největšími korporacemi.

Po několik století existuje ve světě kapitalismus, za kterého vládne princip „Homo homini lupus est“ (Člověk člověku vlkem). Po mnoho generací se pěstovali a vyspívali vlci kapitalismu, požírající slabší. A teď vlci prohlašují, že jsou od nynějška vegetariány?!

Zanechme hloupostí. Slavný inkluzivní kapitalismus  je kouřovou clonou nad plány globální elity na cestě k budoucnosti, kterou lze nazvat postkapitalismem, novým feudalismem i novým otrokářským řádem. Globální elita je ochotna vzdát se pokračování honby za ziskem, ale v žádném případě se nevzdá moci. „Velká perestrojka“ je zamýšlena k zachování a upevnění této moci.

Vládci peněz mají v úmyslu konvertovat svůj kapitál do absolutního světového panství.

Valentin Katasonov (1950) – ruský vědec, profesor ekonomie

Zdroje:

Překlad: st.hroch 20201227

4.8 21 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
20 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
PPK
PPK
29. 12. 2020 6:43

Kde je větší totalita? V Číně vláda zavedla systém kreditů sociálních, aby občané např. neplivali na zem, nekradli, či nepřecházeli na červenou, přičemž jsou k tomu účelu sledováni přes 5G mobily a kamerami na ulicích, státních úřadech a ve veřejných prostorech. V Evropě a Americe jdou na to vládci efektivněji: Vymysleli kredity životní a pracovní, kdy lidé smí vůbec vyjít z domovů a zda si smí svou prací vydělávat na živobytí, přičemž jim k tomu zavedli „jen“ povinné „zdravotní testováni virů“ strkáním tyček do nosu či krku a očkováním jehlami s jakousi „vakcínou“ do jejich těl.

Jan Kristek
Jan Kristek
29. 12. 2020 7:34

Takže máme v novořeči další nový neolinnéistický výraz, tentokrát pro konečnou – „velký restart“. …Brzy se bude používat i pro zastávky autobusů a tramvají. Ostatní jsou kecy v kleci.

fajt
fajt
29. 12. 2020 7:55

jistá obrana existuje – pokud něco umíte, víte a vaše schopnosti překračují horizont událostí chamtivé opice, tak si to k@rwa nechte pro sebe. ..)

PPK
PPK
29. 12. 2020 9:39

Zdá se, že na této planetě začíná pokus o Great Reset vlády světově nejbohatších magorů, jako důsledek křeče jejich mocenského a organizačního zoufalství z dosud největší bankovní krize kapitalismu, jakou Západ kdy v dějinách poznal. Proč reset? Kvůli vědě a robotizaci. Problém tkví totiž v digitální budoucnosti. Roboty ve výrobě zboží a ve službách (coby náhradu pracujících lidí) už nebude možné v „jejich životě“ vydírat, okrádat a vykořisťovat, zato však živit je energií, bude nezbytné. Jinak ty roboty totiž k práci pro elity už ani vojsko nepřinutí. A robotům to bude jedno.

Botičky od Diora
Botičky od Diora
29. 12. 2020 9:53

Světoví bankéři, vlastníci peněz, především hlavní akcionáři US Fedu vedou dávno kampaň za vytěsnění hotovosti z oběhu, aby všichni byli nuceni používat bezhotovostní platby. Pokud se to zavčas neudělá je riziko, že se rozpadne měnový systém vytvářený západním kapitalismem v posledních třech stoletích. Dnes ve světě peněz a bank pozoruji projev celosvětového procesu. Právě končí kapitalismus. Ano, končí, a společnost se ocitne v „neobyčejném novém světě“, v postkapitalismu. Bude to s největší pravděpodobností nový feudalismus nebo nový otrokářský systém – totalitní společnost se světovou vládou, úzkou skupinou lidí, která řídí „stádo“. Hlavní princip je evidence a kontrola účasti v pracovním… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Botičky od Diora
29. 12. 2020 12:59

Kdyby náhodou někdo pochyboval o tom, že „kapitalismus právě končí“: ve Velké Británii vyšla dětská kniha o Santovi, homosexuálním černochovi:
comment image

Kdyby jen to… Nejsem svatej, ale až taková úchylka by mě ani ve snu nenapadla. Od raného věku se tedy do myslí lidí zavádí všudypřítomná globalistická agenda, zaměřená na odstranění bílého heterosexuálního muže z jeho vlastní historie, kultury, politické a ekonomické reality.
Jsou to zrůdy, velmi nebezpečné zrůdy!

Last edited 2 let před by Botičky od Diora
orinoko
orinoko
29. 12. 2020 10:32

Měl jsem dlouhý příspěvek , pro jistotu jsem jej chtěl zkopírovat , přičemž jsem ho stačil úplně originálně vymáznout. Psát znovu to nebudu.
Týkal se odporu proti úmyslům ve článku popsaným.
Nejlepší psát v textovém editoru a pak sem napastovat ….

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
29. 12. 2020 14:01

Člověk „svítí“ skrze své skutky a skutečné činy, výsledky práce. Svítí-li skutečným SVĚTLEM, žádné masky, převleky, mimikry „pro nezvané oči“ to těm pravým nezastřou, a čestní a poctiví si své „majáky“ v jejich přístupu k životu nakonec vždy najdou. Jednou se mne kamarádka při pohledu na noční oblohu a hvězdy zeptala: „a která hvězda je ta „tvá“?“ Nehledej ji v noci – ta moje svítí přes den – a díky ní máme den, řekl jsem íi tehdy. Sviťme si tedy všichni přes den – ti co se snažíme nosit ty JISKRY pro ono „světlo“ i po „nocích“!… Třeba i proto… Číst vice »

DSCF3082.JPG
Dana
Dana
29. 12. 2020 19:41

Ano, to je jedna z vizi budouciho sveta. Totalni totalita. Dle techto novych inzenyru lidskych dusi mel v zasade K.Marx pravdu, ovsem jeho poznatky neodpovidaji dnesni situaci a je treba tuto filosofii implementovat v moderni dobe. Ta vize se velmi podoba dnesnimu systemu v Cine. Tamejsimu obyvatelstvu uz to ani neprijde, neznaji nic jineho. Ziji v digitalni kontrole. Na Youtube bylo video, jak dospely Cinan breci jako maly kluk a ponizene zebra, aby mu povolili pristup k mobilu. (Ztratil socialni kredity, kdyz se opil a pral ve verejne doprave.) Nemohl si koupit nic jineho, nez balicek ryze, to take patrilo… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  Dana
29. 12. 2020 20:50

Sentence Marxe a Engelse:
„Nyní víme, jakou roli hraje hloupost v revolucích a jak darebáci – jako transgender-troll „dana“ – přesně vědí, jak ji šikovně zneužívat“.       
Nejen kapitalismus, i ty jsi skončila, ubohá kreaturo!
Číňané počítají američtí váleční zajatce.comment image
Asociace s Moskvou ´1944 čistě náhodná, o VietCongu, Assadovi a Talibanu ani nemluvě :-))) comment image

orinoko
orinoko
30. 12. 2020 11:20

Tak už to máme černé na bílém. S koronou stejně jako v roce 2020. Nějaké testy a vakcíny na tom vůbec nic nebudou měnit, protože covid nám bude stále mutovat , až do bezvědomí. Do konce května zapomeňte na nějakou normalitu. Bankroty budou pokračovat a zároveň se budou šířit nové a nové formy odporu. Koupi nějakého ojetého pelešince nejspíš odložím do koše. Kam s vozem /sic/ jet, když všude bude výjimečný stav české vládnoucí kamarily? Státní dluh se vyšplhá do výše 911 a pak bude sfouknut podobným způsobem. Medyjální sr@čkomety jedou na plný výkop. V TV kraksně už se všechno… Číst vice »

orinoko
orinoko
30. 12. 2020 13:05

Dokud konzumní chlíváci , podělaní z covida, nepřestanou chodit do chrámů konzumu, tak do té doby pořád korona pojede.
Největší podělanci chodějí inhalovat a roznášet C20 do obřích haluzen. Tuto schízu by jim měl někdo konečně diaGNOSTIKovat.
Nevzpomínám si, kdy každý den přinášel nová a nová svědectví /jako teď o covid propagandě/ a obludé by nepřestávali věřit, že hrozba je aktuální. Víra v covid i hory přenáší. Už dvanáctý měsíc.

Gatta
Gatta
30. 12. 2020 13:19

Nevím, proč mě ten článek nepřekvapuje. Snad jen ten princ Charles – ten nezvládl ani Dianu a svoje pudy. Těžko bude tento řád celosvětově jednotný – to by nejdříve musely patnout všechny hranice a rozdíly (státní, finanční, mocenské) mezi zájmovými vlivy velkých hráčů, musela by vymřít hamižnost, zištnost a jiné lidské necnosti jako takové … a muselo by padnout a pokleknout Rusko i Čína. Tyto státy si dobrovolně nenechají nikým sledovat své strategické záležitosti, ani místa pohybu a pobytu svých jaderných a raketových vědců a jiných důležitých osob. Píše v článku „Všeobjímajíci kapitalismus“ – čtu „Totalitní kapitalismus“. Jak napsal kdosi… Číst vice »

Last edited 2 let před by Gatta
PPK
PPK
30. 12. 2020 21:36

Vážení, píši rozčilený a narychlo, tak prosím – případné chyby a překlepy soucitně tolerujte. Je tady už víc jak rok dosud největší světová finanční krize. Stojí trh a obchod se základní těženou surovinou – ropou, která zeje neprodejná v moři – zatím jen v plných a zakotvených tankerech. Chvíli se zeleně blbnulo s myšlenkou budoucí výroby elektroaut, ale z technologických důvodů to jaksi jen tak nepůjde. Ona totiž eko-kampaň oteplování Zeměkoule a následná uhlíková daň ze fšeho není lidmi moc nadšeně přijímána. Banky jsou v tedy krizi. Zkusily snížit úrokové sazby až do záporných hodnot a přesto to nepomáhá. Je… Číst vice »

Gatta
Gatta
Reply to  PPK
30. 12. 2020 22:50

Hranice nezavřeli, protože se skoro všechno knám dováží nebo přes nás převáží. Nakonec nejen potraviny a léky … Četl jsem Napoleonův životopis – zprvu velký generál, a nakonec byl ve vleku bankéřů. I velký Řím nekonec neměl na nic peníze. Banky a peníze musí sloužit ekonomice a ne ji vládnout !!! Jenže jak to udělat. že? Občas se banky znárodňovali, občas bankéři urychleně prchali za hranice. Biohužel často i se svými konty. Pořád mi leží v hlavě co a komu vlastně dlužíme. Co ? – Dlužíme podvodně ze vzduchu vyrobené fiktivní „hodnoty“ v podstatě jen čísla, krytá pouze optimismem neznalých… Číst vice »

PPK
PPK
Reply to  Gatta
31. 12. 2020 1:54

Pane Gatto, pro zboží a potraviny to jde snadno preventivně, technologicky a organizačně ošetřit. Zavřít hranice pro příchozí však v plánu není a nebude, protože to by logicky byl Covidův konec. Autoři Great Resetu totiž potřebují opak – aby ten jimi vymyšlený status „Covid lockdown control“ s malými přestávkami trval věčně – a to ze zákona.
Na smazání dluhů stačí nástroje typu pozemkové či měnové reformy anebo politický převrat. To už dějiny také znají.

Gatta
Gatta
Reply to  PPK
31. 12. 2020 7:41

Re PPK Ano – Covid stav je třeba prodlužovat jak šírřením, tak jeho mutacemi. Je to hrozné – v podstatě celý svět uvrhli do větší či menší nejistoty. Včera jsem mluvil se dvěma kolegy, co to dostali těsně před svátky – jsou doma, ale průběh docela náročnej. Navíc lidem berou sílu, kterou nabíraly z pocitu vykonané práce, z možnosti a povinnosti rozhodovat se, ze sociálních kontaktů … Hranice – nevím jak složité či jednoduché by bylo ošetřit proti viru zboží, dopravní prostředky a dopravce. Nevím, jak moc se postoupilo od odmořovací brány co jsme měli na vojně. Ani netuším co… Číst vice »

Aleš
Aleš
1. 1. 2021 15:06

Zavřít hranice a omezit tím nemomezenou (bez)moc kapitálu? To trojjediný bůh EU, NATO a jejich „peněz“ nikdy nedopustí. On potřebuje v nás pěstovat pocit strachu čili bohabojnosti. Je vidět, jaká se vždy rozjede agresivní fanatická protikampaň, když se objeví informace o léku či postředcích obranyschopnosti jednotlivců i celých národů. Skuteční vlastenci jsou teď největší překážkou nadnárodního kapitálu a jeho korporátnímu FAŠISMU. Čili kapitál nevědomky spustil proces sebedestrukce. Bude v nejvyšším zájmu všech národů tento proces dotáhnout do konce. Nejde jen o jednoho BÝVALÉHO světového četníka, jehož životnost při případném konfliktu by čítala minuty, maximálně desítky minut. Lokajíčci statu quo, jejich… Číst vice »