Darwin a Marx v současnosti

 

V devatenáctém století žili dva géniové, kteří radikálně změnili celý svět. Obrátili ho naruby, zkrátka postavili ho z hlavy na nohy. Byl to Charles Robert Darwin (1809-1882) a Karl Heinrich Marx (1818-1883). Svá díla tvořili ve stejné době, tedy před 150 lety. Pravděpodobně se spolu nikdy nesetkali, ani spolu nehovořili. Marx dílo Darwina znal a jako spřízněné duši mu prý poslal výtisk Kapitálu, ten ovšem Darwin neměl zájem přečíst, ekonomické záležitosti nebyly jeho parketou. Jeho přelomové dílo se zabývalo teorií evoluce, kterou prokázal, že nějaký Pánbůh se vznikem a vývojem života nemá nic společného. Můžeme klidně konstatovat, že vlastně zrušil jakékoliv náboženství. Jeho evoluce nepotřebuje žádného Stvořitele ani tzv. Nejvyšší inteligenci (Kreatora), vše se dá vysvětlit evolucí, což prokazují i výsledky genetiků. Dokonce náš rodák Gregor Johann Mendel (1822-1884), který působil jako mnich a opat augustiniánského kláštera, přidal nezpochybnitelné doklady k pravdivosti evoluce. No, ještěže ho církevní hodnostáři neexkomunikovali z církve. Jako perličku bych ještě přidal, že když zemřel, tak rekviem v kostele dirigoval atheista Leoš Janáček.

Můžeme konstatovat, že po Darwinovi byl radikálně změněn svět, kde už bohové neměli místo. To se ovšem týká pouze Evropy. Převratná událost to byla pouze pro euroatlantickou civilizaci, která po tři staletí vládla světu. Oproti čínským třem tisíciletím je to pouhá nepatrná, nedůležitá a zanedbatelná epizodka. Pro Číňany teorie evoluce nebyla žádná novinka a žádná převratná událost, akorát jim potvrdila, že jejich cesta po tři tisíciletí je vhodná. Čína byla a je doposud tradičně už několik tisíciletí atheistická. K řízení společnosti a k vědeckému bádání žádné božstvo nepotřebovali, evoluce je pro ně naprostá samozřejmost. Ani indické civilizaci to nepřipadalo nějak převratně, evoluce jim byla a je lhostejná, oni mají své převtělování (reinkarnaci), kastovnictví a buddhismus a teorie evoluce s jejich názory nemá co do činění. Všichni jsou spokojení, vládnoucí oligarchové s tím, jak snadno se jim vládne a bohatne, ostatní mají naději, že v příštím životě postoupí o kastu výš, no, co jim ke štěstí schází víc? No a pro muslimy je evoluce cosi naprosto neznámého a nepochopitelného, neboť přece mají Alláha.

Náboženství, respektive křesťanství, se u nás ovšem nějak nechce vzdát a sbalit svá fidlátka a odejít do historie a zapomnění. Papež František pronesl, že evoluce neodporuje učení církve, ba že je s náboženskými dogmaty v naprostém souladu. Dokonce pronesl, že Peklo neexistuje. To prý Bůh nařídil a zařídil Velký třesk a pak nařídil, aby se vše řídilo samo evolucí. No jo, ale neruší tím podstatu církve? Neudržitelnost církevních dogmat je naprosto zřejmá a proto vznikají všelijaké sekty a sektičky. Nejznámější a populární je tzv. kreacionismus, který používá docela inteligentní velmi sofistikované (složité, důmyslné, propracované, promyšlené) názory proti evoluci, však má proto docela dosti nadšených přívrženců, hlavně v USA. Ovšem je to naprosto pseudovědecká teorie inteligentního designu, to jen proto, aby se nepoužíval už zprofanovaný pojem Bůh. Místo pojmu Bůh se použije Velký Kreator, Inteligentní designér čili Demiurg, což je jakýsi vrchní stavitel Vesmíru, architekt budující Vesmír podle vzoru světa idejí. Patří tam i Pjakinův Globální prediktor. Je to pouze jiná forma náboženského tmářství používaná na oblbování lidí, aby se dali snadněji ovládat.

Já osobně před Inteligentním designérem dávám přednost a preferuji (a jsem i tajným členem) církve pastafariánů. My Pastafariáni uctíváme Boha z nudlí. Existuje totiž všemocný a vševědoucí Stvořitel vesmíru – Létající špagetové monstrum (Flying Spaghetti Monster). Podali jsme na ministerstvo oficiální žádost o registraci naší církve, ale zaregistrování probíhá nějak příliš zdlouhavě, jsou hlasy, že prý to není seriózní náboženství. Ovšem to stejné ministerstvo sponzoruje akademické kurzy démonologie a klidně zaregistruje církev, ve které „členové věří, že vesmírná židovská zombie, která byla svým vlastním otcem, může nechat člověka žít věčně, pokud budeme jíst symbolicky její maso a pít její krev a telepaticky jí řekneme, že ji přijímáme za svého pána, čímž nás ona oprostí od zla, které je v podstatě lidstva schované proto, že jakousi ženu, která vznikla z žebra, přemluvil mluvící had, aby snědla jablko z magického stromu.“ (Citace z wikipedie)

Vůbec jsem neváhal a vstoupil jsem ještě i do další církve, jsem tedy dvojitý věřící. Je to církev Neviditelného růžového jednorožce (anglicky Invisible Pink Unicorn). Naše božstvo má formu neviditelné samice jednorožce, která má paradoxně růžovou barvu a je nadána převelikou duchovní mocí. To jistojistě víme, protože je schopna být neviditelná a růžová zároveň. Naši odpůrci tvrdí, že kvůlivá neviditelnosti nelze prokázat její existenci. Odpovídáme, že křesťanského boha také nelze nijak detekovat a přesto je rovněž všemohoucí a vševědoucí stejně jako růžová jednorožkyně.

Podobně jako křesťané i my jsme si zvolili papeže, který má stejné pravomoci. Uvedu některé: Je neomylný, kdykoliv, i zpětně. Může exkomunikovat, deexkomunikovat, reexkomunikovat a dereexkomunikovat sebe, lidi, zvířata, věci i jiné bytosti. Má právo provádět všechny funkce, obřady a rituály, které se u papeže považují za nevhodné.

Kerry Thornley: „Pokud je organizované náboženství opiem lidstva, pak neorganizované náboženství je marihuanou excentrických šílenců.“ Křesťanství se přetransformovalo na taoismus, zenbuddhismus a dada, čemuž jsem docela rád. Ostatně, už židé si v Talmudu dělají z náboženství překrásné dadaistické šoufky a číst si tam všelijaké surrealistické vylomeniny a ptákoviny je přímo opojné.

Zobrazení našeho Boha z nudlí:

(Zdroj)

Zobrazení Neviditelné Růžové Jednorožkyně:

.

.

.

.

(převzato z Wikipedie)

A teď se pustím do Marxe a uvedu, na co se dnes přetransformoval „marxismus“.

Marxe skoro nikdo nečte, on také slavný Kapitál je značně nudný, nadmíru nezáživný a velmi obsáhlý text. Však také všichni ti tzv. „marxisté“ se nevyjadřují přímo k textům Marxe, nýbrž rozebírají pouhé výklady jeho díla od různých vykladačů. A tak čteme interpretace interpretací (výklady výkladů), které ale už s Marxem nemají lautr nic společného. Samotný Marx nikdy nikde nesepsal nějaký návod, jak se má v ekonomických záležitostech v budoucnu postupovat. Slavný Manifest Komunistické strany, což je pouhý program jedné politické strany, akorát doporučuje, že samotný proletariát (dělnická třída) má vzít řízení podniku do svých rukou a že není nutné, aby továrny a všelijaké podniky vlastnili oligarchové (či plutokrati), kteří si stejně na řízení podniku najmou dobře placené manažery. Vždyť zaměstnanci podniku si mohou najmout manažery také a také je mohou dobře finančně ocenit. Pokud bude podnik fungovat výborně, manažeři dostanou vysokou odměnu, pokud bude fungovat mizerně, finanční ohodnocení manažerů bude také mizerné a logicky budou nahrazeni jinými schopnějšími manažery. No a zase logicky, zisk si bere vlastník, takže buď to bere vlastník-oligarcha, nebo si zisk rozdělí vlastník – zaměstnanci. Manažery si mohou klidně zaplatit i zaměstnanci, no ne? To je právě ta hrůza oligarchů, že budou naprosto k nepotřebě a budou právem považování za zahálčivé k ničemu nepotřebné, zbytečné, neužitečné trubce.

Pokud odpůrcům Marxe toto vadí, je evidentní, že patří k oligarchům, a ne k pracujícím. Samozřejmě lze předpokládat, že tisícovka (ani desítky tisíc) dělníků (zaměstnanců) nikdy nedá dohromady tak vysokou finanční částku, aby koupila existující podnik či vytvořila nový. Oproti tomuto oligarcha – pouhý jedinec, takovým množstvím financí disponuje.

U nás v minulém režimu, v tzv. reálném socialismu, všechny podniky patřily státu, který řídila Komunistická strana. To znamenalo, že veškerý zisk patřil státu, který to pak přerozděloval dle potřeby. Tedy dělníci nevlastnili podniky, ve kterých pracovali, a nemohli si sami mezi sebou rozdělovat zisky, všechny podniky vlastnil stát, byla to tzv. centrálně řízená ekonomika. Kupodivu to docela dobře fungovalo i bez továrníků a zbytečných trubců. Po převratu roku 1989 si potomci bývalých továrníků, oligarchů či plutokratů zase přivlastnili vlastně kompletně celou ekonomickou sféru. V roce 1989 jsme se tedy vrátili o půl století nazpět do divokého kapitalismu. Tomu by se určitě Marx velice podivoval, že to dělníci dovolili. Také by se pozastavil nad faktem, že všechno za reálného socialismu patřilo státu a nikoliv zaměstnancům, tak dalece holt neviděl. Pouze tzv. Jednotná zemědělská družstva byla ve vlastnictví členů JZD.

Šlo to ovšem tehdy udělat jinak, třeba dát všechnu moc dělnickým radám? V roce 1917 proběhla v Rusku úspěšná socialistická revoluce. Kdyby to tehdy Lenin dělal podle Marxe, nikdy by Sovětský svaz nevznikl. Nastolit demokracii tak, aby si lid mohl vládnout sám, prostě nebylo možné, to by pouze vznikla naprostá anarchie a dokonalý chaos. Něco podobného Výmarské republice či Sunjatsenově Číně. Proto z marxismu byli nuceni udělat ideologii, neboť jiným tzv. demokratickým způsobem by to nešlo a ani nefungovalo.

Sovětský svaz se v devadesátých letech rozpadl a socialismus byl zavržen a v některých postsovětských státech byl dokonce označen za zločinný systém. Já bych spíše řekl, že zločinný systém byl zaveden po zrušení centrálního řízení ekonomiky a byl vložen do rukou gaunerům volného trhu. V Číně socialismus zůstal, reformoval se a precizně funguje. Sovětský svaz byl Západem sražen na kolena. Tvrdí se, že viníkem je Gorbačov se svou glasností. Ale už jeho předchůdce Andropov, když si pročítal předloženou zprávu o náladách sovětských lidí, tak prý pronesl: „Lid chce kapitalismus? Tak mu ho dejme!“ Komunisté odmítli reformy, chtěli nadále pokračovat postaru a nějací reformátoři jako v Číně se v Rusku holt nenašli. Jelcin jim nadělil pěkně tvrdý kapitalismus s veškerou zrůdností. Lid tedy má, co chtěl. Platné i pro naši republiku. „Teď už máme, co jsme chtěli, do rachoty zvesela.“

Vzpomínám si, že v padesátých letech u nás se oficiálně hlásalo, že ředitel závodu nemusí ani vědět, co se v jeho podniku vyrábí, důležité je, aby dobře prováděl ideově výchovnou práci, na ostatní záležitosti má přece náměstky. A v kapitalismu je to nějak jinak? Nějaký oligarcha vlastnící obrovitánský podnik fakt nemusí vědět, co se v jeho podnicích vyrábí, jeho zajímá pouze, jaký je zisk, na řízení podniku má přece najmutého manažera a jeho poskoky. V době feudalismu se lidem plnící pánovu vůli říkalo drábové, dozorci, písaři, žoldnéři, prostě služební vrstva.

Marx provedl stejnou zásadní práci jako Darwin, ale v oboru ekonomie. Zrušil oficiální doktrínu o tom, že vládnoucí jsou k vládnutí pověřeni samotným Bohem, což bylo v době před Marxem nezpochybnitelnou samozřejmostí a oficiální pravdou. Pečlivě zdokumentoval, jak probíhala tzv. akumulace kapitálu – loupežemi, pirátstvím, krádežemi, zlodějnou, podvody, násilím, terorem, válkami… Dokonce by se dalo říci, že Marx aplikoval teorii evoluce na chování lidské společnosti, kde silnější a dravější vyhrává. Vždyť ono to tak skutečně reálně funguje, i když slovutní ekonomičtí superodborníci tvrdí, že všechno prý řídí jakýsi ID (tedy svobodný trh bez přívlastků). Nebo přece jenom i do ekonomických poměrů chtějí zamontovat Inteligentního Designéra? Vládnoucí se totiž svých privilegií vzdávat nemíní a tak místo božského pověření začali kličkovat a žvanit o tom, že jsou pověření jakousi Prozřetelností, či že si je vybral jakýsi Globální prediktor, ba dokonce, že je k vládnutí zplnomocnil samotný lid ve svobodných volbách.

Místo neviditelné volné ruky trhu (čili ID) by zde nejen mohl ale i měl nastoupit stát, který by ekonomiku racionálně, otevřeně a veřejně řídil. To podnikatelé ovšem nedovolí, neboť v parlamentu mají většinu a tvoří zákony. Proto se mi docela líbí Babiš s tím, že bude řídit stát jako firmu. Žádné žvanění o vyšších principech a vysoké morálce, pravdě a lásce a lidských právech. To lze klidně přenechat sluníčkářům, pravdoláskařům, havloidům a squatterům na Klinice. Ekonomika na těchto principech přece nemůže fungovat.

Babišovi fandím a jsem přesvědčený, že to myslí a dělá velmi dobře. Dokonce se odvažuji tvrdit, že náš ministerský předseda vystihl přesně celosvětový trend. Vždyť se jenom podívejme, jak postupují tři nejmocnější politici světa – Trump, Si a Putin. Bezvýhradně odhodili do starého harampádí jakoukoliv ideologii a postupují výlučně ekonomicky. Obchodní praktiky jsou pro ně zásadní. A jde jim o skutečný oboustranně výhodný obchod, nikoliv o obchod, jaký se provozoval donedávna, tj. vojenskou silou donutit podepsat nevýhodné obchodní smlouvy, což je jenom jiná forma loupeže. Všichni tři nejmocnější politikové si uvědomili, že válečný střet není možný, neboť by to skončilo ukončením života na naší planetě. Je konec praxe násilnému vynucování podřízenosti a poslušnosti. Je to obrovský skok kupředu. Radikální změnu kupodivu paradoxně zajistily nukleární zbraně a také vědecko-průmyslový pokrok. „Změní-li se výrobní prostředky, automaticky se změní i politické zřízení států,“ napsal kdysi dávno Marx a uvedl příklady z historie. Marx by nad touto dnešní realitou jásal. Proto mohu bezproblémově pojmenovat tři nejmocnější muže planety jako ortodoxní marxisty a závěrem mohu klidně konstatovat, že tato trojka ortodoxních marxistů (Si, Trump a Putin) zásadně a rychle mění svět XXI. století.

V nejobtížnější situaci se nalézá Trump. Čínský Si řídí ekonomiku zajisté dle Marxe a ani se tím netají. Putin bývalý sovětský ideologický marxismus odmítá, ví, že tak nelze jít dál, ideologii v obchodě prostě nelze používat, a daří se mu. Trump je pod silným tlakem, aby začal válku, jeho vnitropolitičtí odpůrci si přejí prosazovat staré metody válečného nátlaku, doufám, že se mu podaří takové tradiční zpátečnické konzervativce prosazující ekonomické sankce a vyhledávající nepřítele odstavit od řízení. Vždyť je k smíchu uvalovat sankce kvůli nějakému otrávenému Skripalovi, to musí Trump přímo zuřit. Jsem velice zvědavý, jak bude Tramp „znárodňovat“ strategické podniky. V Číně je většina strategických odvětví státních či polostátních a funguje to málem dokonale, v Rusku se o podobné řešení snaží Putin, viz Gazprom a kosmický a vojenský výzkum. V USA samozřejmě nelze znárodňovat tak, jako u nás v roce 48, jde pouze o skutečná strategická odvětví a tam stačí, aby se sloučily nějaké dvě tři korporace v jednu, ve které bude mít stát 51 procent, tedy rozhodující vliv. No a jak ovládne ještě i FED, tak bude lepší než Kennedy.

***

PS: Neomarxismus je pouhá neobvyklá módní sexuální úchylka.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
5 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jan Kristek
Jan Kristek
19. 8. 2018 20:19

Neomarxismus je jen nadávka, kterou nadávají jedni náckové druhým. Až někdo zjistí, jaký obsah by měl tento termín obsahovat, tak ať mi napíše. Dosud se to nikomu nepodařilo.
Jinak, znárodnění proběhlo samozřejmě před rokem 1948 – v celé Evropě, protože jinak by nemohli konkurovat Sovětskému svazu. V roce 1948 se už vyvlastňovali (dost zbytečně) jen živnostníci. V průměru každému zabavili tolik, kolik po roce 1989 musel zaplatit každý občan, aby mohla vzniknout vrstva „restituentů“. A to počítám jen první „restituce“, a ne třeba pozdější církevní privatizaci.

idiotronic
idiotronic
19. 8. 2018 22:27

Řadu věcí mi autor vysvětlil, ale jedna mi stále nedá spát..
Pravil před časem Slavoj Žižek: ,,Buďto se sejdeme v komunismu, anebo v pekle.“
Když Svatý Otec peklo zrušil, kde se to teda sejdeme?. Není tu důvod k vyhlášení výjimečného stavu? (ve Francii už ho vyhlásili, důvody neznám).

J. Hruška
J. Hruška
21. 8. 2018 7:10

V devatenáctém století byly dvě vědecké teorie – Darwinova a Marxova – upraveny na idiotské ideologie. Jeden z mnoha výsledků: Idea komunizmu byla od nepaměti vlastní všem slušným lidem. Dnes je zcela zostuzena díky době, kdy si komunisti hráli na pánbíčky.

idiotronic
idiotronic
22. 8. 2018 15:05

,,Kritisovat komunismus jako ideu je zbytečné. Ideály rovnosti a bratrství mezi lidmi, které soudobý komunismus navenek přijímá, byly hlásány v různých podobách od počátku lidské společnosti, a budou i v budoucnu vždy inspirovat bojovníky za pokrok a svobodu. Bylo by chybné, zbytečné a bláhové tyto základní ideje kritisovat… zápas o jejich uskutečnění je vlastní lidské společnosti.“
To říká Milovan Džilas v knize Nová třída (vyd. 1977, Zürich, přel. Robert Vlach,knihovna Bílovec). Autor prošel i komunistickým kriminálem, přežil i Jugoslávii, názor nezměnil.