Debatní klub: Dotazník pro Radka Veličku na téma cenzura

Index:
00:54 Co je podle Vás cenzura?
11:08 Může cenzura fungovat bez odpovídajících zákonných norem?
15:45 Organizace při MV vedená Davidem Chovancem je nelegální?
19:37 Může cenzura sloužit dobré věci?
35:54 Jak vnímáte v souvislosti s cenzurou osobní svobodu, svobodu projevu?
38:49 Existuje země, která nepraktikuje cenzuru?
45:49 Cenzura jako projev slabosti.

Do Dotazníku pro… přijal pozvání Radek Velička, vydavatel Vlasteneckých novin. Jeho přístup k zodpovězení položených otázek je někdy hodně osobní, ale jak se zdá, je to pro něj velmi osobní téma.

Více dotazníků a debat najdete na stránkách Debatního klubu

Přejít do diskuze k článku 16 komentářů