Debatní klub o informační válce II: Petr Žantovský / Miroslava Pašková

Druhý díl debaty novináře a pedagoga Petra Žantovského se zakladatelkou a editorkou portálu Státní ozbrojené a bezpečnostní složky Miroslavou Paškovou je věnovaný fenoménu persona non grata, tedy nežádoucí osoba, v rozšířeném slova smyslu nežádoucích institucí, médií a podobně. Druhou rovinou problému je to, kdo smí vydávat seznamy „nežádoucích“ a kdo nikoli, protože například když EU a USA vydaly seznamy nežádoucích osob, tedy občanů Ruska, vše se v médiích jevilo jako jasné a samozřejmé. Nyní, když Rusko vydalo seznam nežádoucích osob, pro změnu občanů EU a USA, mezi něž zařadilo i několik českých občanů, se zdá, že Rusko překročilo všechny meze…

Naši hosté se budou zabývat i jinými seznamy, například seznamy nepřátel na území České republiky, v podobě tak zvaně proruských webů, kterých jeden středoškolský učitel ze Slovenska napočítal 42. Kde se tyto seznamy vzaly, komu slouží a jak se používají? Nebo jinak řečeno, kdo určí, že nějaký web, například Parlamentní listy, jsou proruské, a kdo zajistí, aby taková informace vyšla na webu Echo24, které, jak se zdá, proruské asi nejsou…

Svět médií, které v České republice existují, je stále více a lépe čitelný. Konflikty napomáhají jasnějšímu profilování jednotlivých protagonistů a pak si stačí jen zapamatovat, co kdo řekl nebo napsal. Historie se za nějakou dobu přirozeně posune k jiným tématům, ale média a lidé je tvořící zde zůstanou. Nezbývá tedy, než každému popřát hodně štěstí v orientaci informační inflace masmédií, sedmé velmoci, která má svým nadsazeným titulem vyjadřovat svou moc a vliv na společnost.

Více debat najdete na stránkách Debatního klubu

Přejít do diskuze k článku 5 komentářů