Debatní klub Vladimír Merta / Lucien Zell: Can songs change something?

Mohou písně a písničkáři něco změnit? Kdy a jak? A proč ne nyní? K tomu V. Merta a L. Zeller v Debatním klubu.

Jan Hrnčíř, producent filmu Rok konopí , se nás zeptal, zda by bylo možné umožnit Lucienu Zellovi vystoupení v Debatním klubu. Snažili jsme se tomuto přání vyhovět a zorganizovali jsme debatu na téma, které navrhl Lucien – Mohou písně něco změnit?

Oslovili jsme několik českých písničkářů, z nichž na pozvání pozitivně reagoval Vladimír Merta. Písničkář Vladimír Merta vystupuje se svými písněmi od sedmdesátých let, kdy absolvoval pražskou FAMU. Během osmdesátých let psal a režíroval animované filmy. Věnuje se filmové, divadelní a scénické hudbě, zhudebňování poezie a improvizované hudbě na pomezí žánrů.

Lucien Zell sám o sobě říká, že je původem z Ruska, odkud jeho předci emigrovali do Ameriky. Od roku 1998 žije v Praze, kde píše, recituje a vydává své básně a zpívá a hraje, kde se dá.

Společně si kladli otázky a hledali odpovědi na témata: o tajemství hudby, která nás přežije, o vnitřní svobodě uvnitř totalitního režimu a nutných kompromisech, o žárlivosti na úspěšné kolegy, o image nezávislého zpěváka, který udělá někdy možná více než samotná píseň, o nejoblíbenějších písních Vladimíra Merty, proč je má rád a o improvizaci.

Přejít do diskuze k článku 3 komentáře