Deset otázek pro Eurovolby 2014: Evropani.cz

Zaslali jsme otázky lídrům stran, které kandidují v květnových volbách do Evropského parlamentu. Odpovědi zveřejňujeme v tom pořadí, v jakém nám byly zaslány. Odpovědi nejsou redigovány po jazykové stránce.


 

 

Petr Jantač, Evropani.cz:


1. Jaký je názor vaší politické strany či politického hnutí na přijetí eura a vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanismu (ESM)?

Jsme jednoznačně pro přijetí eura a podmínek s tím spojených. Přijetí eura je politickou volbou a ekonomické argumenty většinou jenom zakrývají politickou nechuť ke společné měně. Česká republika má životní zájem na hladkém fungování společného trhu a společná měna dnes ke společnému trhu neodmyslitelně patří. Byli bychom však rádi, kdyby Česká republika vstupovala do eurozóny fungující lépe než dnes. Program naší strany obsahuje příslušné návrhy, které bychom chtěli šířit prostřednictvím kontaktů v Evropském parlamentu do národních parlamentů a politických stran.

2. Jak v případě úspěchu vaší politické strany či politického hnutí budete hlasovat v případném hlasování o rozšíření EU o další kandidátské země, konkrétně Turecko a Ukrajinu?

Jsme zcela přesvědčeni, že ve volebním období 2014-2019 nedojde ke hlasování o přijetí Turecka či Ukrajiny do EU. Ani Turecko ani Ukrajina v nejbližších pětiletech nebudou připraveny vstoupit do EU.


3. Jaký názor máte na užší vojenskou spolupráci České republiky s USA mimo rámec EU a NATO ve vojenské oblasti, případně dislokaci prvků americké protiraketové obrany na území České republiky? (radar v Brdech, dislokace raket, operační řídící centrum, zpravodajská spolupráce, apod.)

Ve vojenských záležitostech je pro nás prioritní vytváření společných vojenských struktur v rámci EU. Naším cílem je vytvoření evropského pilíře NATO.


4. Jak se bude vaše strana po případně úspěšných volbách chtít vypořádat s „deficitem demokracie” v EU? Jaká opatření navrhnete či podpoříte na omezení moci korporátních lobbistů?

Nevadí nám, že Evropská komise není volená. Profesionální byrokraticky aparát nemusí mít mandát z voleb. Vadí nám, že Evropská komise překračuje své pravomoci a že není dostatečně politicky kontrolovaná. Kandidujeme do Evropského parlamentu, abychom to změnili.

Zdroj moci korporátních lobbistů se skrývá ve výlučné legislativní iniciativě Evropské komise. Naším cílem je postavit politické překážky proti zneužívání tohoto monopolu ze strany Evropské komise. Jsme si vědomi, že měnit kvůli tomu zakládací smlouvy EU je prakticky nedosažitelné, ačkoli se toho zcela nezříkáme. Program naší strany navrhuje vytvořit v Evropském parlamentu centrum politické kontroly legislativní činnosti Evropské komise ve spolupráci s politickými stranami, národními parlamenty,občanskou společností i odbornou veřejností.


5. Jak se v případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, postavíte k aféře s odposlechy NSA?

Odposlouchávány byly vlády členských států, nikoli orgány EU. Samozřejmě bychom byli s vládami solidární.


6. V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, jaké stanovisko v Evropském parlamentu zaujmete k dohodám:

a) SWIFT II o hromadném předávání bankovních údajů z EU do Spojených států

b) Dohodě EU s USA o předávání osobních údajů cestujících,

c) Obchodní dohodě proti padělatelství (ACTA),

Dohoda a), b), c) – ano, ale za podmínky naprosté reciprocity. Za této podmínky by Američanév lecčems ustoupili. Je třeba vidět, že tyto dohody mohou sloužit jako nástroj, jak pod právním pláštíkem zakrývat nelegální činnost amerických tajných služeb.

d) připravované Transatlantické dohodě o volném obchodu mezi USA a EU (TAFTA)?

V principu jsme pro, ale návrh dohody zdaleka není dojednán natolik, aby bylo možné zaujmout jednoznačné stanovisko.Zajímavé jsou pro nás především politické a vojenské souvislosti a možnosti spojené s touto dohodou, zejména zbrojní a kosmické technologie a překonávání politického nacionalismu Američanů ve vztahu k těmto technologiím. Kromě toho bychom požadovali zachování evropských standardů v otázkách těžebních technologií – Evropa je více zalidněná a má mnohem kulturnější krajinu než USA,takže si v ní nemůžeme dovolit to, co si doma dovolí Američané. V otázkáchbezpečnosti potravin bychom byli pro rozumný kompromis, ekologistický fundamentalismus je nám cizí.


7. Jaký je názor vaší politické strany či politického hnutí na současný zbrojní zákon, tedy Zákon o zbraních 119/2002 Sb. ve znění pozdějších novelizací?

Z otázky není patrné, k jakému věcnému problému bychom měli zaujmout stanovisko.


8. Považuje vaše politická strana či politické hnutí zákonná ustanovení KRAJNÍ NOUZE dle §28 tr. zákoníku a  NUTNÁ OBRANA dle § 29 tr.zákoníku za dostačující a odpovídající současné situaci? (http://www.mujglock.com/krajni-nouze.htmlhttp://www.mujglock.com/nutna-obrana.html )

Úprava těchto institutů vždy bude v zákoně z povahy věci natolik obecná, že mnohem důležitější než doslovné znění zákonného textu bude výklad tohoto textu v rozhodovací praxi soudů a státních zastupitelství. Soudní praxe by podle nás měla tendovat k zastání napadených před útočníky a ochraně obětí před pachateli, ale s nezávislými soudci nic v žádných volbách neuděláte. Kvůli formalistickému přístupu soudů bychom však podpořili vyloučení protiprávnosti u následků fungování podomácky vyrobených ochranných nástražných systémů (např. zloději propíchnul zadek nástražný bodec v kradeném autě).


9. V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, jaké zaujmete stanovisko k represivní protizbraňové politice eurokomisařky Cecilie Malmström

Po volbách do EP bude sestavena nová Evropská komise. Zaujímat stanovisko k politice bývalé eurokomisařky již nebude aktuální. Obecně jsme pro kontrolu zbraní v duchu evropské tradice. Neozbrojený londýnský bobby na ulici je nám bližší než svévolně ozbrojení američtí občané, beroucí právo do svých rukou.


10.  Od roku 2009 zavedla Kanada jednostranně pro občany České republiky vízovou povinnost, která navzdory mnoha jednáním o jejím odstranění stále platí. V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, budete se dožadovat klauzule solidarity se všemi důsledky, tedy recipročního zavedení víz pro občany Kanady od všech států Evropské unie, nebo současný asymetrický stav vůči občanům České republiky považujete za záležitost českých státních orgánů?

Domnívám se, že Kanada zrušila vízovou povinnost pro Čechy dne 14.11.2013.

 

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments