Divoká historie jednoho domu

Pan Novák, jako zcela nemajetný člověk, přišel koncem roku 1945 z vnitrozemí hledat štěstí do pohraničí, které bylo po odsunu sudetských Němců vylidněné. Dostal přidělen dekretem dům, tedy v podstatě zdarma. O hospodaření (zemědělčení) neměl, stejně jako drtivá většina přistěhovalců, ani potuchu. Proto byl pro něho spásou vznik státních statků, kde pracoval jako zaměstnanec. Muselo se mu říci: tohle dělej tak, tohle zase tak… Byl docela spokojený, oproti minulosti si velice polepšil, vždyť za tzv. první Masarykovy republiky býval věčně bez práce. Byl už postarší a tak nechal přepsat dům na syna. Synáček ovšem v roce 1968 emigroval, takže dům byl zabaven, propadl znovu ve prospěch státu. Pan Novák zůstal bydlet ve svém bývalém domě. „Komunisté mi to nejdříve dali a potom zase vzali“, takovými slovy se mi svěřil, ale že by nadával na komunisty, tož to ne, nebyl vůbec zatrpklý. Půjčovával jsem mu historické romány, byl vášnivý čtenář. Když zemřel, dům od obce koupil mladý (třeba) Novotný, pěkně ho opravil a perfektně zmodernizoval, moc šikovný řemeslník. Obecní zastupitelstvo, tehdy tzv. Místní národní výbor (MNV), bylo rádo, že se vlastnictví domu zbavilo, prodali to za cenu ročního příjmu, mzdy (kolem 30 tisíc Kč). Po převratu v roce 1989 začal Novotný divoce podnikat ve velkém a o dům přišel. Od banky si dům koupila nějaká rodina (třeba) Nových z Ostravy, na dožití v důchodu.

Jeden dům a taková spousta událostí za necelých padesát let, no není to téma přímo na román? Proč by si nemohl každý napsat román sám? Nač číst román, který si vymyslel nějaký pisatel, když vymýšlet si mohu i já dle vlastního uvážení? Možná, pokud budu mít čas a budu se nudit, se o to pokusím, ale asi ne, protože už nejméně dvacet let jsem nepřečetl jeden jediný román, vymyšlené příběhy, ač třeba kvalitně vymyšlené, mne už vůbec nebaví.

Historie domu před rokem 1945 mi není známá, ale lze si ji domyslet. Po několik staletí v tom domě přebývala a hospodařila na přilehlých polích německá rodina. Jejich život můžeme klidně přirovnat k podmínkám života v českém vnitrozemí, jediný rozdíl byl, že jedni mluvili česky a druzí německy, jinak životní poměry naprosto stejné. Obyčejní udření zemědělci, kteří, stejně jako zemědělci ve vnitrozemí, veškeré své síly a námahu věnovali na to, aby se jakž takž uživili a vychovali děti. O nějakou politiku se moc nezajímali a odsun pro ně byl docela katastrofou. Tak to by byla první kapitola věnovaná situaci německé rodiny, která se připravovala na odsun.

Nebo také můžu použít jinou verzi, že totiž s nadšením hlasovali pro připojení k říši a vzdali se českého občanství. Měli dva syny, oba byli příslušníky jednotek SS. Jeden syn padl u Stalingradu, druhý měl štěstí a vrátil se živ, a tak odsun do říše byl pro ně vlastně osvobozením, neb příslušník SS by dostal doživotí či dokonce provaz. Jejich životy drasticky semlely hrátky mocných.

V románu samozřejmě nesmí chybět nějaká milostná historka, tak třeba pan Novák se zamiloval do dcerky původních vlastníků, láska oboustranná a velice vášnivá. Jenomže (třeba) Gerta nakonec dala přednost odstěhování se už kvůli bratrovi. Takovouhle historii lásky bych se snažil napsat tak, aby při čtení čtenáři tekly slzičky po tváři.

No, odsun lze popsat tak i onak, jednou dle Bohumila Doležala jako divoký odsun a šílené bezpráví, jindy dle solidních historiků jako spravedlivou odplatu. Jedna kapitola by mohla být dle Doležala, druhá dle historiků (nikoliv ideologů!. Čtenáři vyber si, byla by to úplná postmoderna.

Podobně lze popsat i opuštění republiky mladým Novákem, což byl dle tehdy platných zákonů, trestný čin a tudíž zabavení majetku bylo právně ošetřeno. A mohlo by se popisovat také dvojím ba i vícerým způsobem, jednou dle pravdoláskařů, jako že mladý Novák toužil po svobodě a demokracii a proto uprchl z komunistického koncentráku do svobodného demokratického světa, neboť celý náš stát byl ohrazen ostnatým drátem nabitým elektřinou a hlídán vojáky pohraniční stráže. Nebo jiná verze – mladý Novák toužil zbohatnout a mít jachtu a soukromý tryskáč, což se mu podařilo a dostal se mezi bohatou smetánku, takový románek jako z Červené knihovny spisovatelky Vlasty Javořické či Popelky Biliánové. Ale ještě by byla i jiná verze, za loupežné přepadení byl odsouzen na dvacet let a potom se po něm ztrácí stopa, případně se stal bezdomovcem či distributorem drog. Různých variant by se dala vymyslet spousta.

O starém panu Novákovi a jeho manželce by se toho moc napsat nedalo. Chodili pravidelně do práce, dostali docela slušný důchod, vedli takový naprosto normální běžný, vcelku spokojený život. Byli velice šťastní, když si koupili nejmodernější výdobytek tehdejší techniky, což v oné době byla pračka (s porcelánovým šnekem) a ždímačka (Romo Fulnek), koupili si také elektrickou troubu na pečení, pak černobílou televizi a o deset let později i barevnou, do té doby poslouchali z rádia (samé elektronky) pouze dechovku a lidovky. Také my jsme si koupili s manželkou totéž a byli jsme velice spokojeni, vždyť to ušetřilo spoustu dřiny, takové praní bez pračky, to nebyla nějaká snadná a jednoduchá záležitost, byla to prostě dřina, vím ze zkušenosti, musel jsem máchat nejenom plínky, no a elektrická trouba, no to bylo něco, vždyť předtím se muselo zatopit ve sporáku značky Filakovo, naštípat třísky, donést dřevo, hlídat pečlivě teplotu, aby nebyla ani moc vysoká ani příliš nízká…

Ale přece by i tady mohla být i varianta, že jejich život byl v komunistické totalitě strašný, ba až strašlivě nesvobodný, k popisu by stačily výplody ÚSTRku a Žáčka. Přece všichni velice dobře víme, že bylo zakázáno, teď ocituji nějakého pravicového novináře z Lidovek: „mít možnost oficiálně vlastnit majetek, jezdit do ciziny bez omezení, mít svobodu projevu i svobodu po projevu (za komunistů se za „nevhodné“ názory zavíralo).“

Ono tohle se sice manželů Novákových vůbec netýkalo, vždyť dům byl jejich, co více si přát? Do ciziny by je ani ve snu nenapadlo si zajet. Co je to svoboda projevu, to vůbec nechápali, vždyť si mohli mluvit, co chtěli, svobodu projevu dle nich neměli právě lidé v „imperialistických“ zemích, kde za vyjádření názoru mohli přijít o prác,i ba i do vězení, viz neamerická činnost a třeba případ Voskovce. Neznali nikoho, kdo by byl zavřený za nějaké názory, ale za krádeže a výtržnosti, to jo, to znali takové spoluobčany.

Klidně bychom mohli také z pana Nováka, který měl akorát obecnou školu, udělat super intelektuála, který nemohl, ba měl přísně zakázáno, šířit myšlenky Heideggera a dokonce ani Patočku a Rosenberga nemohl propagovat, no a když je přesto hrdinně propagoval, byl zavřen. Takže i takovou verzi intelektuálskou by bylo možné v románu použít. Ještě by šlo přidat, že byl vrcholně naštvaný, že nemohl jezdit do ciziny bez omezení, tudíž že nemohl navštěvovat svého strýce v USA, svou tetu v Brazílii a bratra v Izraeli.

K novému majiteli, který domek koupil a jehož podnikání zkrachovalo, to už je vlastně současnost a to každý zná. Poslední majitelé z Ostravy, bývalý horník a účetní, si domek koupili až v důchodu, aby v klidu a pohodě dožili, znám je jenom tak od vidění, ale zdá se, že jsou docela spokojeni.

***

Takže historii jednoho domu máme za sebou a tak se můžeme podívat na historii trochu obecněji. Co je tedy vůbec historie? Není to snůška lží a fantastických i fanatických vymyšleností? Je opravdu historií ono popisování vzniku a zániku všelijakých říší, popisy bitev a revolucí, líčení hrdinných story všelijakých šlechtických rodů a charakteristiky ctností křesťanských biskupů a kardinálů? Vždyť to potom jsme na úrovni dětinských představ. „Jestliže chce historik řádně prozkoumat minulost, pak musí přece nejdříve strhnout masky, škrabošky a kostýmy, pod nimiž zůstávají nepoznáni ti skuteční strůjci naší historie.“ (Hoff) Zajisté oblibuji dějepis, ale (nejen) v současné historiografii je snad větší spousta pošetilostí a nesmyslů než v postmoderním umění. Historikové píší, že faraon ten a ten postavil tu a tu pyramidu a jiný faraon zase tamtu. Bertold Brecht se otázal: „Copak ti faraonové tahali kameny na stavbu?“

Historii jednoho domu jsem bral jako „romanopisec“, tedy vymýšlel jsem si, domýšlel, různě fabuloval. Jestliže ale totéž dělají historikové, tož je na tom cosi vadného, mají se buď přiznat, že píší román, a ne historickou práci, v tom případě by to bylo v pořádku, ale jestliže tvrdí, že uvádějí pouze historická fakta, tak lžou a to vědomě a záměrně. Román je román a historie je historie.

Odvážil by se nějaký solidní historik citovat ve svém díle nějaký výstup z USTRku jako doklad či faktum? Ani náhodou, to by se akorát znemožnil a zesměšnil jako třeba Karel Bartošek v Černé knize komunismu. Podobně Solženicyn, jako romanopisec je vynikající, ale jako historik nic moc, všechna jím uváděná data o počtu vězněných a zahynulých odporují přímo řádově archivům KGB a statistickým údajům.

Samozřejmě že dnes si může napsat kdo chce co chce a vydávat to jako fakta, máme holt svobodu a demokracii.

Třeba taková orální, tedy ústně vyprávěná historie je samozřejmě velice zajímavá, jenomže pokud ji nikdo nezapíše, tak je nenávratně ztracena, smrtí vypravěče zaniká i jeho vyprávění, takže pouze výjimečně se něco z orální historie zachová. Oficiální historiografie zase pracuje pouze s písemnými záznamy, ovšem většina písemností je vědomě a záměrně upravena dle pisatele, takže nalézt objektivní historickou pravdu je skoro nemožné.

Občas jsem se díval na Viasat History a nedávno tam dávali film-dokument o bitvě o Stalingrad (II. světová válka v barvě). Při sledování pořadu jsem se dověděl, že „Stalin dal průchod své pomstychtivosti a zahájil brutální ofenzívu proti německé frontě.“ Byl jsem konsternován a málem v šoku. No, co si to ten ukrutný diktátor Stalin vůbec dovolil? To se dělá? To může udělat pouze nějaký opilý mužik a barbar z Ruska. To nemohl nechat obsadit Moskvu vzdělanými a civilizovanými jednotkami SS a wehrmachtu? To pouze nevzdělaný buran odmítá přínos evropské civilizace, barbar jeden nevychovaný. Hitler přece chtěl do toho totalitního zavrženíhodného a zločinného ruského (sovětského) impéria vnést svobodu, demokracii, vládu práva, svobodu projevu a evropskou humanitu včetně lidských práv. To samé, co dnes dělají USA, chtěl už tehdy provést i Vůdce. Hitler je tedy náš kamarád, máme stejné nazírání na svět, měl naprosto stejné cíle, jaké máme my dnes – zničit komunismus! A že Rusko už dávno není komunistické, to je lhostejné. Ale bylo! A může být komunistickým zase! A je to neoliberálně demokraticky a svobodně vyřešeno.

To je přece neuvěřitelné, ten obdiv k Hitlerovi je už docela otevřeně projevovaný, jak to vůbec může dnešní televize vysílat? Kdo napadl Sověty? Nebo to Stalin napadl Německo? Zdůvodnění: no, sice nenapadl, ale chystal se, kdyby nezaútočil Hitler, Stalin by určitě zaútočil, proto Hitlerův útok byl nutností. Prý je kdesi doznání nějakého sovětského důstojníka, který dosvědčil, že Stalin při příležitosti vyřazení důstojníků před nimi pronesl, že jestliže nás Hitler nenapadne letos, tak příští rok napadneme Německo my. Takže Hitler akorát předešel Stalina.

Takové svědectví je skutečně dokonalý podvrh, přece žádný velitel nikdy a za žádných okolností nepronese ani před svými důvěrnými kamarády, že ten a ten den zaútočíme, to je přece naprosto nelogické, a Stalin nebyl nějaký duševně omezený člověk. Podobná historická data uvádějí Poláci, když dokládají, že v bitvě u Varšavy vidělo šedesát vojáků Panenku Mariu s mečem, a slavnostně to s prsty na Bibli odpřisáhli, takže je to fakt.

Tož takhle se dělá historie? Děkuju, nechci!

Prý rozhodující vliv na ukončení II. světové války mělo vylodění spojeneckých jednotek v Normandii, což se uskutečnilo 6. června 1944. Spojenci tedy válčili necelý rok – sedm měsíců v roce 44 a čtyři měsíce v roce 45, celkem 11 měsíců.

Operace Barbarossa byla zahájena 22. června 1941. Sověti válčili málem čtyři roky, celkem 3 roky a 11 měsíců.

Otázka, na níž se neodpovídá, zní: Proč až tak pozdě otevřeli spojenci druhou frontu? Odpověď může znít, že bylo potřebné pro spojence nechat vykrvácet Sovětský svaz, tvrdilo se dokonce, že z té války se Sověti nevyhrabou a nezotaví ani za dvacet let. Dalším důvodem proč byla otevřena konečně II. fronta, je skutečnost, že v té samé době se už Rudá armáda blížila k Visle a k Varšavě a kdyby se druhá fronta neotevřela, Stalin by bez problémů došel až do Španělska, což by bylo pro spojence docela nemilé. (A nějaké to válčení Rommela v Africe bylo na úrovni či mělo stejný efekt jako boje o nějaké maloměsto v SSSR.)

Zde se tedy musíme důrazně ptát, komu takové zkreslování faktů vyhovuje a kdo z toho má prospěch? EU a USA už otevřeně podporují fašisty a nacisty nejenom na Ukrajině. Takže máme se na co těšit, už to nebude nějaký zamlžený neofašismus či neonacismus, nýbrž bude neskrývaně úplně stejný jako za Hitlera, z něhož se stane obdivuhodný hrdina a bude zařazen mezi svaté.

Zkreslování historie není pouze nějaké neumětelství, kdepak, je to perfektně propracované. Intelektuálové se snaží, málem by se přetrhli v překrucování skutečnosti. Intelektuálové, tedy spíše ti, co se sami do role intelektuálů pasovali, se dnes dokonale odkopali a všichni už vědí, co je to za nemorální a nečestná svoloč, která se vždycky, jak dokazuje historie, přidá až k vítězům. Evropa konečně odkládá kostýmy demokracie, masku lidských práv, škrabošku svobody a ukazuje se ve své pravé podobě. Myslím si, že okolní svět se ani moc divit nebude, vždyť on to ví už dávno.

Zanedlouho, za pár dnů, se bude slavit výročí tzv. sametové revoluce, to zase budou disidenti pět oslavné ódy sami na sebe, na to jak všichni srdnatě bojovali proti komunismu, jak nastolili svobodu a demokracii. Poslechneme si také obrovské spousty oslavných tirád na důsledné dodržování lidských práv, jako je třeba právo spát pod mostem a právo mít hlad. S určitostí mohu tvrdit, že do pěti let budou projevy k výročí 17. listopadu úplně jiné než letošní, takže je naprosto zbytečné se dnešní situaci podivovat a rozčilovat se. Dnešní stav je v podstatě normální a běžný, jak to také dokazuje úryvek z dopisu starého více než dvě stě let.

Lieselotte, vévodkyně z Orléánu, četla dějiny Ludvíka XIV., na jehož dvoře žila, a napsala své přítelkyni, že píší-li se takové lži o tom, čeho jsou pamětnice, jak to asi vypadá se vzdálenou minulostí? Historie je vylhaná jako román, rozdíl je v tom, že román je zábavnější.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
92 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
fajt
8. 11. 2014 11:49

http://www.novinky.cz/veda-skoly/352923-hrozivy-trend-muzi-budou-v-roce-2060-neplodni.html – to je hezký, pohádkáři vychcípaj, no není ta příroda genitálně geniální :-)

Béda
8. 11. 2014 11:52

P. Kadubec vynikající. Jako vždycky.

Dolmen
Dolmen
8. 11. 2014 12:12

Onehdá, není to tak dlouho, dávali na ČT 2 jakoby dokument „Pravda o dukelské operaci“. Myslím, že je veledůležité „dokumenty“ takového ražení uvést tím kouzelným slůvkem PRAVDA. Jednalo se o umně namixovanou velmi výživnou kaši z pravd, polopravd, pololží a úplných lží. Ze zhlédnutého jsem pochopil, že šlo hlavně o to, vykreslit Rudou armádu jako hordu barbarů, kteří neumějí vést války a tím zapřičinily smrt mnoha Čechoslováků, kteří nešťastnou souhrou okolností bojovali po jejich boku a z druhé strany ukázat vojáky nacistického wehrmachtu i příslušníky SS jako neohrožené a ušlechtilé rytířské bojovníky, opravdové to gentlemany a lidumily.

Neználek
Neználek
8. 11. 2014 12:23

Naprosto zbytečný článek. Tohle my tady všichni víme.

Tribun
Admin
8. 11. 2014 12:59

Každý vidí to, co chce, jen slepý nevidí nic.

mirror
mirror
8. 11. 2014 13:02

Pán Kadubec nám připravil poučné sobotní čtení. Článek se mi velmi líbil. Je v něm přiznání, že autor nepřečetl nejméně posledních 20 let žádný román. Je to také můj případ. České popřevratové články jsou samy o sobě románem, často s vymyšlenou nebo polopravdivou zápletkou. Za bolševika jsem četl francouzskou klasiku (v češtině), teď už snad skoro nic nevychází kromě literárního braku. A když něco kvalitního vyjde, pak to není cenově dostupné pro moji kapsu. Navštívit a přebírat knihy na pultech knihkupectví, jako jsem to dělal kdysi, mne odrazují životopisy nacistických generálů nebo sajrajt prorežimních pisálků. Teď nás čeká týden nebo… Číst vice »

Morybundus
Morybundus
8. 11. 2014 13:05

Vynikající článek! Vědět to sice všichni můžeme, ale sepsat ty myšlenky aby dávaly hlavu a patu je dílo hodné uznání. Nu a k meritu věci. Dějiny jsou jen jedny, ale dají se překvapivě vyložit mnoha způsoby, přičemž tyto výklady mohou být dokonce logicky správné i když si protiřečí. Stačí použít tzv. cenzuru zamlčováním – tj. že se explicitně nelže (používají se prameny, cituje se atd.-tedy po vědecké stránce je vše v pořádku), ale zcela záměrně se neuvedou některé souvislosti v jejichž světle by daná událost nabyla zcela jiné podoby. V tom jsou někteří historici, spisovatelé a jiní vykladači historie mistry.… Číst vice »

Morybundus
Morybundus
8. 11. 2014 13:07

Samozřejmě, nebylo to tak jednoduché a jistě by bylo chybou považovat např. všechny německé vojáky za krvelačné dobyvatele. Jistě mezi nimi bylo množství těch, kteří si žádnou válku nepřáli, bylo mezi nimi jistě i mnoho antifašistů, množství čestných lidí, které semlely válečné mlýny proti jejich vůli a oni se přesto snažili za každé situace zachovat jako lidé. O co mi však jde je ten princip, kdy se zcela okatě a bez skrupulí umenšují zločiny jedněch, aby byly zveličovány (někdy přímo záměrně konstruovány) zločiny jiných. Dobře víme, čemu pak takové snahy slouží. Slouží k dehonestaci Ruska, dehonestaci levice, dehonestaci snah o… Číst vice »

Irena
8. 11. 2014 13:32

Opět moc dobrý článek. Když jsem četla vaše komentáře ke 2. světové, tak mi přímo vytanula na mysli jedna fotka, na kterou jsem nedávno narazila. Dalo mi práci se k ní zase propracovat, ty články se propadají do minulosti kosmickou rychlostí. Jedná se o fotku kombata, který 30 km od Luhanska pozvedl k boji celou rotu vojáků 12. července 1942 a sám přitom zahynul. Fotograf, kterému střepina zasáhla foťák, se tehdy nenamáhal zjišťovat jeho jméno, protože si myslel, že o fotky přišel. Později se ho povedlo zjistit. Fotografie je AUTENTICKÁ! Vězte, že tento hrdina se jmenoval Alexej Gordějevič Jeremenko a… Číst vice »

Neználek
Neználek
8. 11. 2014 13:38

No dobře, když o tom Kadubec napíše ještě deset článků, tak ty propagandistické seriály lidi třeba přestanou sledovat.

Béda
8. 11. 2014 14:10

U historie je ten problém, že ji tvoří miliony nejrůznějších osudů. S odstupem doby můžeme sledovat hlavní hybatele dějů. Historické detaily (ty miliony osudů tvůrců historie) si můžeme pouze domýšlet anebo se je pokusit vystopovat. Nikdy ale nemáme jistotu, že se nám to povedlo. Romanopisci a umělci vůbec, pokud to nejsou „fotografičtí realisti“ pracují s fikcí, něco si přimyslí, něco z historických reálií vylepší, něco umenší. Pokud se tím profesionálně živí, tak pracují na zakázku, podle potřeb trhu, musejí mít na zřeteli prodejní stránku svého díla. Historici by se měli snažit pracovat nezávisle s fakty, prokazatelnými počty padlých, zajatých, …… Číst vice »

peter.
8. 11. 2014 14:52

Neználek napsal Naprosto zbytečný článek. Tohle my tady všichni víme. Teda pre mňa zbytočný nie je.To ako ako sa v posledných rokoch falšuje história,nemá obdobu.Cieľom tohoto bezočivého skresľovania histórie je mládež, ktorá ak sa stotožní so súčasným výkladom dejín 20-teho storočia,tak nadobudne skôr a ľahšie nenávisť k všetkému ruskému a slovanskému.Z udalostí na Ukrajine vidno,že falzifikátori história sa neštítia tolerovať radšej fašizmus a nacizmus ako pripustiť čokoľvek,čo by mohlo poukázať na možnosť pozitívnejšieho vnímania úlohy Ruska v dejinách Európy.O nič iného tu nejde a preto by takéto články mali vychádzať častejšie a mali by sa hľadať možnosti pre širšiu propagáciu… Číst vice »

mirror
mirror
8. 11. 2014 15:45

Neználek
Chape, vy doporučujete, co by si přáli ONI. Zakázat vzpomínat, mlčet, nepsat, aby takový člověk v plísni mohl po školách šířit jed nenávisti k minulosti a ke všem, komu se příčí lhát. Skončí to tak, že budeme mít starch špitnout. Naděžda Kavalirová bude nás, jako už dříve socany, učit nenávidět sama sebe.

Neználek
Neználek
8. 11. 2014 16:06

Ale houby. Já dopuručuji psát o tom někde, kde to má význam. A ne tady pro pár stovek čtenářů, kteří by se stupidní protičeskou propagandou stejně nenechali ovlivnit.

My bychom měli spíš debatovat o tom, co se proti tomu dá dělat. Příklad – třeba stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílaní.

peter.
8. 11. 2014 16:18

Na tohoročných oslavách Karpatsko-dukelskej operácie bol prítomný aj náš nový prezident.Keď vystúpil s prejavom zástupca Ruska,tak tento primitív ostentatívne vstal a odišiel.Počas KDO padlo 19 tisíc sovietskych vojakov a cca 1 800 príslušníkov 1.čs.armádneho zboru.Ak si nebudeme pripomínať pravdu a podľahneme falzifikátorom histórie,tak za pár rokov hroby sovietskych vojakov zarastú burinou a bude sa o nich hovoriť o nich ako o ako o zločincoch,zlodejoch a znásilňovateľoch žien.Už teraz sú cintoríny nemeckých vojakov upravenejšie ako tie kde ležia padlí sovietski vojaci.Hnus čo i len pomyslieť,aká háveď sa u nás dostala k moci.

Bety
Bety
8. 11. 2014 16:37

Souhlasím s tím, že propagace nacistických vojsk nabývá neuvěřitelných rozměrů. Chtěla bych se s vámi podělit o jednu vzpomínku mé matky na konec války. Ubytovali u našich dva ruské vojáky. Přišli za mámou s prosbou, zdali by jim neupekla koláč, že ho už dávno neměli a přivedli tím mámu do velice trapných rozpaků. Přinesli jí sice na ten koláč mouku, ale naši se měli za Němců tak „skvěle“, že neměla ani kousek másla, ani vajíčko o droždí nemluvě, takže jim upekla jakousi sraženinu a velmi se za ni styděla. Když se jim za to omlouvala, tak zase přivedla do rozpaků… Číst vice »

Vlad
Vlad
8. 11. 2014 17:12

Jan Kadubec mi přímo mluví z duše. Bohužel, jen k málo lidem…zvláště s vymytým mozkem od našich masmedií se dostane. Kolik lidí čte OM nebo jiná alternativní media? 50 tisíc? Na přiblblou Novu nebo ČT se denně dívá 1 milion lidí a věří tomu co se jim předkládá. A žere i takové perly: v ČRo1 reportáž – redaktor se ptá stavbyvedoucího…..to potrubí má v průměru asi 50 až 80 cm, stavbyvedoucí odpoví 100 cm. Redaktor….no, jsem to trefil přesně. A v tomto duchu naši skvělí a objektivní žurnalisté (presstituti) nás informují i o Ukrajině, USA atd. Je to sice od… Číst vice »

mirror
mirror
8. 11. 2014 17:49

Neználek napsal
Ale houby. Já dopuručuji psát o tom někde, kde to má význam.

A kde, když nic jiného než OM nezbývá. Diskuze na stránkách ČT zavřeli. Pak se můžete připlést jen tak do diskuze u Novinek. Cenzura je ostřejší než si myslíte.

kchodl
kchodl
8. 11. 2014 18:18

Jedním slovem skvělé !

Neználek
Neználek
8. 11. 2014 19:32

Výborně mirrore, a teď kdybyste ještě laskavě odpověděl na to podstatné.

Raději to připomenu:

„My bychom měli spíš debatovat o tom, co se proti tomu dá dělat. Příklad – třeba stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílaní.“

peter.
8. 11. 2014 19:58

Neználek napsal Výborně mirrore, a teď kdybyste ještě laskavě odpověděl na to podstatné. Raději to připomenu: „My bychom měli spíš debatovat o tom, co se proti tomu dá dělat. Příklad – třeba stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílaní.“ Myslím,že až také zložité to nemusí byť.Stačilo by,aby niektorí čitatelia OM ktorí sú členmi KSČM,alebo ČSSD(prečo nie) naniesli tento problém vo svojich základných organizáciách a dosiahli stav,aby sa tým zaoberali vrcholné orgány tej-ktorej strany.Na tejto úrovni už je možné vyvinúť tlak aj na napr.vami spomínanú Radu pre rozhlas a tv. Treba to dostať do tejto polohy a myslím,že strany ktoré by… Číst vice »

Dolmen
Dolmen
8. 11. 2014 20:13

Neználek napsal „My bychom měli spíš debatovat o tom, co se proti tomu dá dělat. Příklad – třeba stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílaní.“ Zkoušel jste si někdy na nějaký televizní lapsus stěžovat této povedené radě? Já ano. Zaprvé není vůbec jednoduché takovou stížnost odeslat, je třeba se obrnit neskonalou trpělivostí (mají to radní dobře ošetřené) a zadruhé – pokud si budete stěžovat na 5. nástupišti brněnského nádraží, bude odezva určitě uspokojivější, než blábolivé, nemastné neslané,vysvětlení podepsané jakýmsi podivným Bc., takto nejvyšším radním, že vše je v naprostém pořádku, které navíc mezi řádky naznačuje, že jenom opravdu, ale opravdu… Číst vice »

idiotronic
9. 11. 2014 9:27

V městě,kde bydlím,knihkupectví zaniklo. Ale v krajských městech je skutečně ta hrůza,jak ji někteří popisujete. Vrchol? Lina Heydrich: Můj život s Reinhardem. Hitlerovy alternativní životopisy nepočítám. Pak ovšem chápu,že Jan Kadubec marně hledá současnou knihu,jež by se dala číst. Já kupuji nanejvýš memoáry. Na Václaváku v Academii mám připravenou knihu o luminiscenci. Možná z ní propašuji do OM ukázku. (nejde o kvantovou fyziku výhradně, i když ji napsali fyzici). A to jsme ještě nestrávili normalizaci. Na Blistech má Kotrba dvouhodinový záznam vzpomínkové diskuse na téma textilní revoluce. A víte, co je zajímavé? Po těch Hitlerech, Rommelech,Heydriších si otevřu stránky Západočeské… Číst vice »

dixi
9. 11. 2014 12:09

Děkuji za výborný článek a vůbec si nemyslím, že je zbytečné takto psát. Lidem se otvírají oči, pomalu sice, ale přece. Není jen tento veb, je spousta jiných, kde se dají dohledat informace nezkreslené dnešní prosazovanou ideologií. I já jsem se kdysi dostala k OM a poté k dalším díky odkazům na aktualitách. a takto ty odkazy fungují a rozšiřují se . Všechna mládež se také nebaví pouze muzikou. Na západě přibývají demonstrace u nás o tom ani slovíčko. Ale například i na parlamentních listech dávají slovo těm, kteří se do TV dostanou minimálně. Myslím, že to bude přibývat. Nebo… Číst vice »

Béda
9. 11. 2014 12:24

p. Dixi,

rádo se stalo. Většinou se snažím dávat odkazy na články, které mě samotného zaujaly a o kterých si myslím,že mají nějakou „přidanou (informativní anebo analytickou) hodnotu“.

idiotronic
9. 11. 2014 12:26

Asi znáte Novou republiku (David, Dvořák, Ďoubalík a další). Tak už je konečně
zavedená. Už tam trollujou elementi, propojující Stalina s Hitlerem a všichni autoři, spolu s diskutéry jsou zloději a komunisti.

mirror
mirror
9. 11. 2014 13:11

idiotronic napsal Já kupuji nanejvýš memoáry. Na Václaváku v Academii mám připravenou knihu o luminiscenci. Další, ovšem menší, je prodejna Academie na ulici Národní v Praze. Já navštěvuji prodejnu script v Národní technické knihovně v Dejvicích. Do Prahy už tolik nejezdím. Knihy o vědě a technice už nejsou celoplošně dostupné jako za bolševika. Jen děti z rodin vysokoškoláků se k tomuto typu literatury dostane. Dítě z obyčejné rodiny těžko. Asi si je pro cenu neobjednají poštou. Já jako kluk z obyčejné rodiny dělníka a student dvanáctiletky jsem si mohl koupit Diferenciální počet I od Vojtěcha Jarníka v sousedním městě za… Číst vice »

mirror
mirror
9. 11. 2014 13:38

idiotronic napsal
Na Blistech má Kotrba dvouhodinový záznam vzpomínkové diskuse na téma textilní revoluce.

Právě poslouchám besedu těch, kteří nešli po převratu do montérek a neškrabali se ze dna na běžnou příjmovou úroveň, aby dožili.

fajt
9. 11. 2014 13:54

http://www.lidovky.cz/politicti-vezni-vzdyt-to-byla-jejich-volba-prohlasil-milos-jakes-pyp-/zpravy-domov.aspx?c=A141108_184734_ln_domov_hm – a tohle je dnes naprosto spokojený člověk ( vivat chlape), došlo i na jeho nesourodá slova vypuštěná v afektu, nemohli ho modří kokoti za 25 let demogratury rehabilitovat lépe… ještě chvíli budou jebat republiku a i Štěpán ( in memoriam) výjde za hrdinu a vzor k následování ( a lidové milice budou mít mytický status blanickejch rytířů, když Blaník lidu urvala jezuitská církev a pop Jebavý). ..)

Sio
Sio
9. 11. 2014 14:07

Článek je v pořádku. Takové články tu patří. A je také o historii, takže zase tak bych historii nezavrhoval, jak to z článku vyznívá. Studium historie ale není jen o faktech a jejich detailní přesnosti (no, někdo ta fakta sbírat a třídit musí, to zase, jo), ale hlavně o vhledu. Je potřeba určité imaginace, aby si člověk na základě faktů představil co nejvíce tehdejší realitu. Jinak vznikají myšlenkové paskvily. Těžko měřit třeba Stalina dnešními měřítky. Podle mého je to projev mimoňství. Historie nám také vykresluje, jak to vypadalo s předválečnou (a vlastně i poválečnou) demoškou v US a rasismem. Pro… Číst vice »

fajt
9. 11. 2014 14:25

…já jenom, že třebas z pohledu mayského kalendáře jsou ty římské letopočty špatně ( na citáty a výroky moudrých sere civilizační pes, fakta a pravda jsou přepych, který si může zaplatit a aplikačně použít málokdo ) …takže nám zbývá jenom ta imaginace…nejvíce ta vítězova :-)

Sio
Sio
9. 11. 2014 16:21

fajt napsal

…já jenom, že třebas z pohledu mayského kalendáře jsou ty římské letopočty špatně ( na citáty a výroky moudrých sere civilizační pes, fakta a pravda jsou přepych, který si může zaplatit a aplikačně použít málokdo ) …takže nám zbývá jenom ta imaginace…nejvíce ta vítězova

A co ta vlastní? Na tu rezignujete?

peter.
9. 11. 2014 16:40

Sio napsal Článek je v pořádku. Takové články tu patří. A je také o historii, takže zase tak bych historii nezavrhoval, jak to z článku vyznívá. Studium historie ale není jen o faktech a jejich detailní přesnosti (no, někdo ta fakta sbírat a třídit musí, to zase, jo), ale hlavně o vhledu. Je potřeba určité imaginace, aby si člověk na základě faktů představil co nejvíce tehdejší realitu. Jinak vznikají myšlenkové paskvily. Těžko měřit třeba Stalina dnešními měřítky. Podle mého je to projev mimoňství. Historie nám také vykresluje, jak to vypadalo s předválečnou (a vlastně i poválečnou) demoškou v US a… Číst vice »

fajt
9. 11. 2014 16:57

Sio napsal
A co ta vlastní? Na tu rezignujete?

úsměvné, ale než vám zase něco napíšu a vy zase statečně odběhnete, se vás zeptám – co vy konkrétně si představujete pod slovy – nerezignovat na svou vlastní. ..)

Alena
Alena
9. 11. 2014 17:08

kdy začíná objektivní pohled na historické události? podle mne nejdříve za 50 let. To znamená, padesátá léta by měla být už zhodnocena objektivně, což ale zase současné politické směřování neumožňuje. Kamenem úrazu může být i snaha o digitalizaci dat, kdy může dojít k vědomému falšování historie

peter.
9. 11. 2014 17:46

fajt napsal úsměvné, ale než vám zase něco napíšu a vy zase statečně odběhnete, se vás zeptám – co vy konkrétně si představujete pod slovy –nerezignovat na svou vlastní. ..) Nerezignovať na vlastnú imagináciu. My,čo sme boli ovplyvňovaní povojnovou ,celkom isto jednostrannou a účelovou propagandou,sme mali to šťastie,že sme si názory prezentované vládnou mocou mohli konfrontovať s názormi našich rodičov a starých rodičov.A mali sme prístup k literatúre,ku knihám,veľa sme čítali a napodiv,nebola to len tzv.“červená knižnica“,boli to najvýznamnejšie diela svetovej literatúry,ktorá bola aj cenovo prístupná širokým masám .Takto sa utvárala naša imaginácia,schopnosť predstaviť si veci tak,aby to čo najviac… Číst vice »

fajt
9. 11. 2014 18:11

fajn, jste dobře vybavení a na realitě nezávislí pozorovatelé, a dál konkrétně co ?…šlo myslím o rezignaci, či konkrétní vlastní realizaci…ale možná se mýlím, možná je vlastní imaginární svět taky dost a konečně proč ne i cíl, že … pak je moje glosa v pořádku a k věci . ..)

peter.
9. 11. 2014 18:19

Alena napsal kdy začíná objektivní pohled na historické události? podle mne nejdříve za 50 let. To znamená, padesátá léta by měla být už zhodnocena objektivně, což ale zasesoučasné politické směřování neumožňuje. Kamenem úrazu může být i snaha o digitalizaci dat, kdy může dojít k vědomému falšování historie Alena Objektívny pohľad na históriu,je pojem veľmi vágny a zavádzajúci.Po prvé preto,že históriu vždy píše víťaz.A po druhé preto,že aj keď sa po nejakom čase k moci dostane strana vtedy porazená,tak to zase bude pohľad jednostranný,zameraný hlavne na vyvrátenie argumentov toho,kto tú históriu napísal.Píšete,že o 50 rokov by už pohľad na historické udalosti… Číst vice »

fajt
9. 11. 2014 18:19

snad jediná silá, která je časoprostorově objektivní je gravitace, ale i ta má své kvantové mouchy. ..)

Alena
Alena
9. 11. 2014 19:15

peter. napsal Alena Objektívny pohľad na históriu,je pojem veľmi vágny a zavádzajúci.Po prvé preto,že históriu vždy píše víťaz.A po druhé preto,že aj keď sa po nejakom čase k moci dostane strana vtedy porazená,tak to zase bude pohľad jednostranný,zameraný hlavne na vyvrátenie argumentov toho,kto tú históriu napísal.Píšete,že o 50 rokov by už pohľad na historické udalosti mohol byť vybalansovaný a teda,mohol by sa blížiť objektívnej pravde.To ale záleží predovšetkým na tom,kto bude o 50 rokov pri moci a aký bude jeho pohľad na historické udalosti,ktoré sa budú o 50 rokov hodnotiť. Mimochodom,na Slovensku vieme veľmi dobre kto bol Jan Skácel a… Číst vice »

iri
iri
9. 11. 2014 19:19

Historie? Každý má přece ve své paměti určité události, které prožil. Někdo tak, někdo jinak. Skutečná historie sestává tedy ze zážitků všech lidí v určité době. Výklad historie je pak něco druhotného. Nějak to vidí vítězové, jinak poražení. Každopádně už za školními škamny mě připadal dějepis jako něco, co nemohu ověřit a prožít , a tak jsem tento předmět nikdy nebrala vážně. Četba románů mě zprostředkovala mnohé, hlavně rozvoj představivosti, jenže jako mou osobní záležitost. Nikdy bych svou imaginaci nedokázala vydávat za pravdu. Pokud jde o tento článek, jsem ráda za takové lidi , jako je pisatel tohoto článku. Za… Číst vice »

Alena
Alena
9. 11. 2014 19:28

od jisté doby se zachovaly písemné zmínky o hradech, vesnicích, městech a osobách. Do té doby se vycházelo z pamětí generací. Nyní by se historie měla studovat na základě archivních aj. písemných či digitalizovaných záznamů. Jen na tomto základě a po důkladné analýze se přece přišlo na to, že počet mrtvých v SSSR gulacích nemohl dosáhnout takového čísla, jak uváděl např. Solženicin a jiní. Studování historických událostí by mělo být naprosto oproštěno od emocí. Historický román s těmito emocemi pracuje.

Alena
Alena
9. 11. 2014 19:34

……..Pamatujete si na cifry desítek až stovek milionů lidí, zavražděných ve stalinských gulazích? V roce 89 po zpřístupnění archivů historik Zemskov našel dokumenty o skutečném počtu odsouzených k nejvyššímu trestu v SSSR mezi lety 1918 – 1991, sečteno za celé období cifra činí: 827 tisíc. Už přes dvacet let tuto cifru profesionální historikové po celém světě ve svých pracech používají, ale za rámec akademických prací dosud nepronikla, stále se opakují „desítky a stovky milionů“. Někteří historikové se za svá předchozí tvrzení oficiálně omluvili, Solženicyn za svou cifru 66,7 milionů obětí GULAGU, kterou si neznámo jak vycucal z prstu a která… Číst vice »

Alena
Alena
9. 11. 2014 19:50

domnívám se, že za několik(pesimistické pojetí) generací po ukončení vlády oligarchů se najdou historici, kteří budou studovat naši historii bez předsudků a předpojatostí. K tomu, aby byli co nejobjektivnější, potřebují zachované údaje, přesné a nevymazané záznamy. To je podle mne nejdůležitější. Mám v rodině vystudovaného archiváře, takže se příležitostně zeptám, jaké zákony se v poslední době uzavírají ohledně archivace a jak jsou nakloněni objektivnosti. Myslím, že každopádně ten ústav pro studium totalitních režimů v současné době historii znevěrohodňuje a dějiny falšuje skrz digitalizaci

peter.
9. 11. 2014 20:50

Alena
Prosím,neverte,že všetky dejinné udalosti sú starostlivo archivované.Víťaz obvykle ničí všetko,čo by mohlo spochybniť jeho výklad udalostí.Pálili sa a ničili knihy,spisy, dôkazy a vraždili sa svedkovia.A ak sa po stáročiach ,po starostlivom bádaní aj niečo našlo,vždy toho bolo tak málo,že mohla byť historikmi vyslovená obyčajne len hypotéza,zriedka kedy teória a ojedinele sa podarilo na základe dôkazov zvrátiť dovtedy platný historický názor.Príkladov je veľa,iba námatkou -prípad biblického Nového zákona a apokryfné evanieliá.

Alena
Alena
9. 11. 2014 20:58

nevěřím, a taky to říkám. Ale přece jenom Archivní dokumenty jsou věrohodnější než romány či jiná umělecká díla. Bible se s tím nedá srovnávat- je to svědectví svědků- ne samotného Krista, kteří mu mnohdy ani nerozumněli

Alena
Alena
9. 11. 2014 21:02

jinak archivní dokumenty – to je asi jako povědomí o kriminalistice- lidi si myslí, jak je to dobrodružné, ale ve skutečnosti je to nudná a nezáživná sbírka faktů- stejně jako archivní dokumenty- to je souhrn obyčejných událostí v obyčejných českých a moravských městech, ne oslnivé či obviňující příběhy. Takže právě proto tam lze najít tu nejserioznější objektivitu

Alena
Alena
9. 11. 2014 21:08

pokud nevíte, co jsou to archivní dokumenty, jsou to zápisy o např. počtu žáků na školách a jejich jména, spáchaná kriminalita v konkrétním městě , atd. archiváři dovedou vyzobnout příběh jednoho člověka, který je skryt za těmi záznamy

Alena
Alena
9. 11. 2014 21:41

pro Petr a podobné- ta absurdita, kdy uznáváte MORAVSKÉHO básníka, ale neuznáváte právo na sebeurčení Moravy ? Co absurdnějšího si přát dnes! B…. všech zemí, spojte se