Dokument: Otevřený dopis Policii ČR z 19. 1. 2015

Policie České republiky

Obvodnímu ředitelství policie Praha II

Místní oddělení Nové Město Vyšehradská 1711/20, 128 00 Praha 2

K rukám npor. Mgr. Michala Bernátha

zástupce vedoucího oddělení

V Praze dne 19.1.2015

K Vašemu „Vyrozumění ze dne 14. ledna 2015, č.j. KRPA-6924-2/ČJ-2015-001210 sdělujeme:

Vyšetřování událostí, ke kterým došlo 17.11. 2014 na Albertově, jste pojali, jak jsme přesvědčeni, příliš úzce a zaměřili jste se pouze na jeden z řady článků procesu, který má počátek někde v době bezprostředně po volbě prezidenta republiky, své pokračování v dalších měsících, na něž navazoval i Albertov dne 17.11. 2014. Proces dále pokračuje. 18. ledna p. Martin Přikryl, autor červených karet, dnes jeden z představitelů „Podhradí“, které je sjednocením řady dřívějších protiprezidentských skupin, vyzýval na veřejném shromáždění senátory a poslance, aby se zabývali ústavní žalobou na prezidenta, a to z údajné velezrady a z údajného porušení ústavních zvyklostí.

Když byl přesvědčivou většinou voličů zvolen prezidentem ČR ing. Miloš Zeman, hned v dalších dnech, hlavně ti, co stáli ve volbách za K. Schwarzenbergem, začali se ozývat, že M. Zeman není jejich prezidentem. Psali různé dopisy, vyjadřovali se hanlivě na adresu pana prezidenta. Část médií, hlavně pak ČT, je v tom podporovala. Aktivity tohoto druhu se přenesly i na sociální sítě, které pomáhaly vytvářet, zpevňovat a propojovat různé protiprezidentské skupiny. Útoky na prezidenta pokračovaly a podle našeho názoru se zvrhly v nebývalou a místy až vulgární a odsouzeníhodnou štvanici na prezidenta. Cílem zřejmě bylo demokraticky zvoleného prezidenta nedemokraticky dotlačit k tomu, aby rezignoval na funkci, příp. ho zbavit funkce i jiným způsobem. Mluvilo se dokonce i o spiknutí proti prezidentu republiky.

Kritika prezidenta se ozývala i ze zahraničí. Především z Německa, ale také i ze Spojených států. Naše některá média psala o tom, že do tlaků proti prezidentovi se zapojila i americká ambasáda, případně někteří její bývalí zaměstnanci. To vše i další jsme uvedli již v našem podání Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze ze dne 24.11.2014.

Vhodnou dobou, kdy tlak na prezidenta měl značně zesílit, byl listopad 2014. 17. listopadu proběhla demonstrace proti prezidentovi na Albertově. Dosud nevíme, kdo byl organizátorem pietní vzpomínky, nevíme ani, zda měl pořadatelský sbor, který v případě narušení akce měl obnovit pořádek. Zde je tedy první skupina lidí, která měla určité zákonem stanové povinnosti a zřejmě je nesplnila. Kdo to všechno byl?

Již samovolná transformace pietního aktu v agresivní a tvrdou protiprezidentskou demonstraci je v rozporu s příslušnými právními normami. Házení vajíček a dalšího na prezidenta M. Zemana, spolu se skandováním urážlivých hesel, bylo vyvrcholením „pietní akce akce, jíž se zúčastnily i hlavy dalších čtyř států. Ochranka prezidenta poskytovala ochranu jen otevřenými deštníky, a to i dalším oficiálním hostům. Přesto prezident Gauck byl zasažen částí vajíčka.

V tomto souboru jsou minimálně další tři skupiny lidí, které zřejmě porušily příslušné právní normy s různou intenzitou. Jednak jsou to všichni, kteří svou aktivitou změnili pietní akci na tvrdou protiprezidentskou demonstraci. Druhou skupinou, jejichž provinění je již mnohem nebezpečnější, než u těch předchozích, tvoři ti, kteří házeli na prezidenta různé předměty. A třetí skupinu tvoří policisté, uniformovaní či neuniformovaní, kteří nezasáhli, ač, jak jsme přesvědčeni, zasáhnout měli, bylo to jejich povinností. U nich je nutné zkoumat dále, nakolik ještě porušili příslušné podzákonné normy platné v rámci Policie ČR a jiných bezpečnostních útvarů ČR. Kdo byli tito pachatelé a ke které skupině patřili?

Konstatovat, že všichni pachatelé se dopustili přestupku proti občanskému soužití, je příliš zjednodušující a neodpovídá to, jak jsme přesvědčeni, vzniklé a velmi vážné protiprávní situaci, která byla jedním z článků probíhajícího protiprezidentského procesu.

Především chceme zdůraznit, že pachatelé jednali, alespoň část z nich, o které se jedná, je třeba vyšetřováním zjistit, organizovaně. Jistě nelze vystačit např. tím, že si červené karty kupovali sami a z vlastní iniciativy, že vajíčka natvrdo a rajčata měli ke svačině, kterou jim připravili jejich starostlivé maminky. Kdo organizoval albertovskou akci, tu oficiální a tu protiprezidentskou?

Akce na Albertově měla důsledky. Protiprezidentské akce se konala týž den i na Národní třídě, kde červené karty byly rozdělovány. Část z této skupiny dorazila i na Hradčanské náměstí. Stejná hesla, stejné červené karty, snad i stejná agresivita, alespoň u některých z účastníků.

I v dalších týdnech akce proti prezidentovi pokračovaly. Dokonce i na Hradním nádvoří. Byl zneužit i chrám sv. Víta. Nedávno ještě i někteří funkcionáři TOP 09 organizovali protiprezidentské demonstrace v krajích a na jiných místech republiky.

Domníváme se, že tyto akce, jež probíhaly v různou dobu na různých místech a v různých formách, měly donutit prezidenta k odchodu z funkce. Kdo tyto akce řídil, kdo je koordinoval? Teprve nedávno jeden z organizátorů vzpomínaných a dalších protiprezidentských aktivit, Martin Přikryl, jeden z těch, kteří se podíleli na prezidentské kampani K. Schwarzenberga, se vyjádřil v tom smyslu, že jejich dalším cílem se stávají příští prezidentské volby. Je pravděpodobné, že má na mysli předčasné prezidentské volby. Karel Schwanzenberg se nedávno vyjádřil, že se nebude ucházet o zvolení do prezidentské funkce, pokud volby se budou konat po volebním období prezidenta M. Zemana. A právě uvedené zvyšuje podstatně naléhavost komplexního vyšetření celého procesu protiprezidentské kampaně, odhalení pachatelů a spravedlivý soudní proces s nimi. Právní stát má chránit nejen práva a svobody občanů, ale také vyvozovat adekvátní právní sankce za jejich zneužití.

Z uvedeného vyplývá, že celkovým konečným cílem uvedených dlouhodobých aktivit bylo, a zřejmě ještě je, svrhnutí prezidenta M. Zemana. Vzhledem k tomu, že prezident je naším nejvyšším ústavním činitelem, pak tento útok se dotýká i republiky a jejího demokratického zřízení. Jde konkrétně o útok na principy demokracie, a to na princip většiny a vlády na čas. Prezident, který byl zvolen přímo občany do funkce velkou většinou hlasů ve svobodných volbách, má právo ve funkci setrvat po celé volební období. Soustavné a různorodé agresivní tlaky na jeho rezignaci nemají s politickou konkurenci nic společného. Šlo a jde zřejmě o zcela nedemokratické metody politického boje, které jsou zřejmě provázány určitou konspirací. Kdo konspiruje, pokud někdo konspiruje, a jak, je třeba zjistit vyšetřováním podle zásady „Padni, komu padni!“ Šlo a jde o spiknutí proti prezidentovi? Pokud ano, kdo jsou ti spiklenci?

V těchto uvedených širších souvislostech je, jak jsme přesvědčeni, nutné vidět i akci na Albertově ze dne 17.11.2014. Byla pouze jedním z článků celého procesu protiprezidentských aktivit a nikoliv izolovanou akcí samou o sobě. Výsledky Vašeho vyšetřování považujeme z výše uvedených důvodů za neúplné a nedostatečné. Zatímco hanebnosti proti prezidentovi sledoval po měsíce snad celý národ, o výsledcích Vašeho vyšetřování snad ví jen něco málo lidí. I to je velmi zarážející. Je snad pro určité mocenské kruhy, které se štvanic proti prezidentovi zúčastnily a účastní, nežádoucí mluvit již jen o tom, že Policie ČR vyšetřuje útoky proti prezidentu republiky? A je snad i nemožné mluvit o případném spiknutí proti prezidentovi, proti demokratickému zřízení? Potvrzení nebo vyvrácení takovýchto tvrzení by mělo komplexní vyšetřování potvrdit nebo vyvrátit. Vám se nepodařilo ani jedno, ani druhé. Tím, že celou velmi složitou a mnohovrstevnou kausu, jež vyžaduje šetření a koordinaci některých i specializovaných bezpečnostních složek, jste svěřil k projednání Úřadu městské části Praha 2, jste jí tak zlehčil, jak jsme přesvědčeni, že lze tento krok považovat za snahu zamést vše pod koberec.

Ing. Pavel Rejf, CSc. JUDr. Ogňan Tuleškov

Kopie: Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 2

Na vědomí: Ing. M. Zeman, prezident ČR, Praha – Hrad

www.ceskenarodnilisty.cz , http://www.conematevedet.cz/Index.htm ,

https://www.facebook.com/pages/%C4%8Cesk%C3%A9-n%C3%A1rodn%C3%AD-listy/490810227709170

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
8 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
petr
petr
23. 1. 2015 10:53

Jak Policie ČR v Praze II vyšetřila naše podání Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze ze dne 24. listopadu 2014 http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/jak-policie-c-r-v-praze-ii-vys-etr-ila-nas-e-poda-ni-vrchni-mu-sta-tni-mu-zastupitelstvi-v-praze-ze.html

leho
leho
23. 1. 2015 15:54

Z článku: Házení vajíček a dalšího na prezidenta M. Zemana, spolu se skandováním urážlivých hesel …

Skandování hesel, to se nesmí? Dříve se to nesmělo, to je pravda a vy zde zřejmě usilujete o to, aby se zase nastolil pořádek jako před Listopadem ’89. A to házení vajíček, to připouštím, že je vandalismus. Viníci tohoto kriminálního činu by měli být rozhodně odsouzeni k uklizení následků svých činů, tj. umýt dlažbu a dát vejci pokydané obleky politiků do čistírny…

fajt
23. 1. 2015 17:20

karierni cajt ( a urcite i zkorumpovany) bude timto spisem ( pokus o svrzeni prezidenta bananove kolonie ), který mu z mistni a vecne pusobnosti pristal na biurku uplne odvazany, samozrejme si pocka na noty, ktere mu panstvo poskytne, prinejhorsim vzdycky muze byt pouzit jako obetni vul a vykopnut do ztracena na horu … kdyby mel svou hlavu, tak potom muze zebrat u brany Hradu.

nechapu, proc oznamovatel dava Milosovi na vedomi, ze ceska policie nefunguje, to snad v kolonii vi i mali romove na fetu. ..)

Neználek
Neználek
23. 1. 2015 17:33

No tak je třeba dát trestní oznámení i na toho policistu a prokurátora.

Petrpavel
Petrpavel
24. 1. 2015 8:32

Dosáhnout spravedlnosti v tomto režimu-systému nelze, to je třeba mít na paměti. Na lži založen, na podvodech vybudován, na nespravdlnosti nastaven.
Jedině je možno zkusit zvednout zadek od počítačů a od televizí a jít k volbám volit volitelné a přitom nesystémové strany. Třináct procent nic neznamená!Je třeba přes padesát. Ale ani to zdaleka není základem úspěchu. Teprve vítězstvím nesystémové strany začne naděje na změnu. Naděje… nic víc! Ale přece jenom něco.

r.m.
r.m.
24. 1. 2015 20:56

V USA by jen zvedli ruku nad hlavu s čímkoliv a hned by je odpráskli. Bez milosti.

zedd
zedd
25. 1. 2015 16:54

leho, to nevíte, že stejně jako papá Klaus byl Zeman účasten na ProGnostickém ústavu? Jsou to oba heretici, je třeba je upálit. Vejce nepomohou. Ba naopak a opět v heretickém podání mají omlazující funkci.
Já s těmi vrhači nakonec souhlasím. Zeman je nebezpečný debil, ale vedle knížepána, je to holátko. Já bych to bil, či jak se dnes říká terorizoval, dokud se všechny ty krysy nerozutečou za svými pány. Ať už je to Ego nebo Mamon.
Stále zůstává otázka, proč je Zemanova vulgarita horší, než ta Kalouskova? Jsem anarchista, instituce neuznávám, vidím jen lidi.

zedd
zedd
25. 1. 2015 17:11

: Na celém Západě je teď potenciál vybudovat levicové opoziční hnutí. Ani není třeba mít positivní program. Resp. existují stovky positivních programů na lokální úrovni. Na té globální je třeba řvát obrovské NE současnému stavu na čemž se shodnou všichni rozumní lidé – od ateistických levičáků až po muslimské fundamentalisty.