Umíte-li počítat, jste mentálně postižení

Dnes bychom si měli vysvětlit, jak jsme díky schopnosti počítání nemile postižení na těle i na duchu. Počítání je závažnou duševní chorobou, která se projevuje i organicky, a to řadou psychosomatických disfunkcí, které u zdravých jedinců nenacházíme. Jednou z nich je například obyčejná nemotornost. Dalšími možná i dnes rychle se šířící Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

Někde jsem četl, že nějací zbylí lidojedi někde v Oceánii umějí počítat pouze do dvou. Vlastně počítat vůbec neumějí a vnímají realitu maximálně pouze binárně jako subjekt (já) a objekt (ty, to). Z toho důvodu je máme za idioty, které je nutné křesťansky vzdělat a zušlechtit. Z těch, kteří se nechali polapit do misionářských sítí, se záhy stali alkoholici, narkomani, idioti, gambleři, lháři, zloději, podvodníci, násilníci a vrazi.  Podobně jako jsme se deprivovanými lidmi stali my kvůli víře, vědě, technice, vzdělání, kultuře a civilizaci.

Protože se ta choroba projevuje v různé inkubační době a latentní podobě a v různém průběhu, zdá se nám, že jsme zdravými a že někteří jsou nemocní nebo také zdraví. Za zdraví považujeme průměrný chorobný stav většiny. Ve skutečnosti jsme všichni stejně strašlivě nemocní. Ta choroba povstala z myšlení, a to především z počítání, a také z nahrazení lidské bílkoviny živočišnou.

Každý uzná, že živočišná bílkovina je mnohem horší kvality než lidská. (Prozatím nelze transplantovat živočišnou tkáň do lidského těla, ale časem se lidská bílkovina té živočišné jistě přiblíží.) Přidáme-li k tomu počítání (myšlení), není divu, že se civilizované lidstvo tak příšerně přemnožilo, a že se z něj stalo stádo kreténů, se kterými se nevědí rady žádní makroekonomové, stratégové, zdravotníci a mnozí jiní ničitelé. Nezbývá než trpně, dlouho a trapně čekat na zásah z vyšší moci, která je jedině schopná ten Augiášův chlév dozajista dokonale vyčistit.

Nejlepším lékem na obezitu je hladovění – strávení vlastního přebytečného tuku. Představte si, že by někdo chtěl zhubnout tím, že by se přejídal, a přitom by trávil cizí tuk? Jedl by cizí sádlo (případně s vepřovým masem a knedlíky), a jako idiot by se divil, že stále přibírá na váze.

Inteligence klesá v přímé závislosti s tím, jak ji zatěžuje hmota. Dnes se za ní mylně považuje schopnost počítat, jak co nejlépe obelstít druhé s cílem podřídit své vědomí a rozum hmotě (tíži a utrpení). Jak známo, kvalita klesá spolu s kvantitou. Nejlepší kvalita je žádná. Hmota je pouze množství jednoho a toho samého. Že se jedno a to samé mezi sebou nesnáší a odlišuje, a přitom samo sebe považuje za jedinečné, je směšné.

Národ primitivních lidojedů se považuje za jeden organizmus. Jestliže přibírá na počtu a váze, čímž se zmenšuje jeho životní (ostrovní) prostor, začne jednoduše shazovat přebytečná kila samo-trávením. Praví lidojedi nepojídají druhého, ale jenom sebe. Ke stejnému dospěli také oni různí poustevníci, když hledali poznání a osvícení (zvýšení své inteligence).

Napadlo vás někdy, jak jste dospěli ke schopnosti počítat? Bylo to nějakým pozorováním a uvažováním, nebo vás to prostě bezohledně a povinně naučili? Nebo jste byli tak degenerovaní a hloupí, že jste to sami vyžadovali? Dospěli byste ke schopnosti počítání bez cizího přispění, bez cizí soustavy počítání, pouze pomocí vlastní inteligence? Nebo jen druzí znásilnili vaši vůli a retardovali všechny vaše schopnosti přirozené inteligence? Není nejlepší inteligencí žádná inteligence?

Většina lidí by žádné počty nikdy sama nevymyslela. Proto jí žádné počítání nepřísluší. Tím, že někdo naučil lidi počítat, stali se pouze tupým nástrojem jeho zvůle a moci. A čím více se chtějí dopočítat štěstí, blahobytu a svobody, tím je jejich otroctví tužší a horší.

Může snad počítač za to, že do něj někdo nainstaloval program a tím z něj učinil debilní stroj, otroka, který dokáže jen mechanicky myslet, a ve skutečnosti nikdy nic vlastního nezjistí a neučiní? Nyní se snad jen můžeme tázat s kanibaly, zda nenaprogramoval (nezblbnul) programátor sám sebe ke své zhoubě a ke svému neštěstí?

Počty (matematika) jsou destruktivními nástroji zhouby šťastného života a bytí. Matematika je obyčejným duševním podvodem. Neexistuje žádný důkaz, že by tomu tak nebylo. Čím více byste se pokoušeli dokázat, že tomu tak není, tím více byste kontraproduktivně dokazovali, jak vás to počítání duševně zmrzačilo.

Přejít do diskuze k článku 40 komentářů