Dokument: Prováděcí soubor k Minské dohodě

12. února 2015

1. Okamžité a komplexní příměří v některých oblastech Doněckého a Luhanského regionu Ukrajiny a jeho přísné plnění už od 00 h. 00 min. (kyjevského času) 15.února 2015.

2. Odsun všech těžkých zbraní oběma stranami ve stejných vzdálenostech s cílem vytvořit bezpečnostní zónu širokou nejméně 50 km od sebe pro dělostřelecké systémy ráže 100 mm a více, bezpečnostní zónu širokou 70 km a raketové systémy a 140 km pro raketové systémy „Tornado-C“, „Uragan“, „Směršč“ a taktické raketové systémy „Točka“ („Točka U“):

  • Pro ukrajinské vojáky od aktuální linie dotyku;
  • Pro ozbrojené síly některých oblastí Doněckého a Luhanského regionu Ukrajiny od linie dotyku podle minského memoranda z 19.září 2014

Odsun těžkých zbraní nebude zahájen později než druhý den po zahájení příměří a musí skončit do 14 dnů. Tomuto procesu bude napomáhat OBSE s podporou třístranné kontaktní skupiny.

3. Zajistit efektivní sledování a ověřování příměří a stažení těžkých zbraní od prvního dne odsunu prostřednictvím OBSE s využitím všech nezbytných prostředků včetně družic, bezpilotních letounů, radarových systémů atd.

4. V první den po odsunu zahájit dialog o podmínkách místních voleb v souladu s ukrajinským právem a zákonem Ukrajiny „O dočasném řádu místní samosprávy v některých oblastech Doněckého a Luhanského regionu“, stejně jako o budoucím režimu těchto oblastí na základě daného zákona.

Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu tohoto dokumentu, Nejvyšší rada Ukrajiny přijme usnesení o vymezení území, na něž se vztahuje zvláštní režim v souladu s právními předpisy Ukrajiny „O dočasném řádu místní samosprávy v některých oblastech Doněckého a Luhanského regionu“, a to na základě linie stanovené Minským memorandem ze dne 19. září 2014.

5. Zajistit milost a amnestii přijetím zákona, který zakazuje stíhání a trestání osob v souvislosti s událostmi, k nimž došlo v některých oblastech Doněckého a Luhanského regionu Ukrajiny.

6. Zajistit propuštění a výměnu rukojmí a nezákonně zadržených osob na principu „všechny za všechny“. Tento proces musí být dokončen nejpozději pátý den po odsunu.

7. Zajistit bezpečný přístup, dodávky, skladování a distribuci humanitární pomoci potřebným na základě mezinárodního mechanismu.

8. Určit způsoby plného obnovení sociálně-ekonomických vztahů, včetně sociálních dávek, jako jsou důchody a ostatní platby (mzdy a příjmy, včasné zaplacení všech komunálních nákladů, obnova daňového systému v rámci ukrajinského práva). Za tímto účelem Ukrajina obnoví správu segmentu svého bankovního systému v oblastech zasažených konfliktem, a pravděpodobně vznikne mezinárodní mechanismus k ulehčení těchto převodů.

9. Obnovení plné kontroly ukrajinské vlády nad státní hranicí Ukrajiny v celé zóně konfliktu, což by se mělo začít v první den po místních volbách a dokončeno po komplexním politickém urovnání (místní volby v některých regionech Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny na základě zákona a ústavní reformy) do konce roku 2015, za podmínky splnění bodu 11 – v rámci konzultací a po dohodě s představiteli některých regionů Doněcké a Luhanské oblasti v rámci Třístranné kontaktní skupiny.

10. Stažení všech zahraničních ozbrojených sil, vojenských jednotek, stejně jako žoldáků z území Ukrajiny pod dohledem OBSE. Odzbrojení všech nezákonných skupin.

11. Provedení ústavní reformy na Ukrajině tak, aby do konce roku 2015 vstoupila v platnost nová ústava, která je vnímána jako klíčová součást decentralizace (s ohledem na zvláštnosti některých regionů Doněcké a Luhanské oblasti a ve shodě se zástupci těchto oblastí), jakož i přijetí trvalého zákona o zvláštním statutu některých regionů Doněcké a Luhnské oblasti v souladu s opatřeními uvedenými v poznámce, do konce roku 2015. (Viz poznámka 1).

12. Na základě ukrajinského zákona „O dočasném řádu místní samosprávy v některých oblastech Doněckého a Luhanského regionu“ se budou otázky týkající se komunálních voleb projednávat a dohadovat s některými regiony Doněcké a Luhanské oblasti v rámci Třístranné kontaktní skupiny. Volby se budou konat v souladu s příslušnými normami OBSE při monitoringu ze strany Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva OBSE.

13. Zintenzivnit aktivity Třístranné kontaktní skupiny, mimo jiné prostřednictvím vytváření pracovních skupin k naplňování příslušných aspektů minské dohody. Budou odrážet složení Třístranné kontaktní skupiny.

Poznámka: Tato opatření v souladu se zákonem „O dočasném řádu místní samosprávy v některých oblastech Doněckého a Luhanského regionu“ obsahují následující:

  • Osvobození od trestu, pronásledování a diskriminace všech osob spojených s událostmi, které se odehrály v některých oblastech Doněckého a Luhanského regionu;
  • Právo na jazykové sebeurčení;
  • Účast místních samospráv při jmenování vedoucích státních zástupců a soudů v některých oblastech Doněckého a Luhanského regionu;
  • Možnost centrální výkonné moci uzavírat s příslušnými místními orgány dohody o hospodářském, sociálním a kulturním rozvoji některých regionů Doněcké a Luhanské oblasti;
  • Státní podporu socioekonomického rozvoje některých regionů Doněcké a Luhanské oblasti;
  • Pomoc centrální vlády při přeshraniční spolupráci v některých regionech Doněcké a Luhanské oblasti s regiony Ruské federace;
  • Vytvoření oddílů lidové milice na základě rozhodnutí místních orgánů pro udržení veřejného pořádku v některých regionech Doněcké a Luhanské oblasti;
  • Pravomoci místních poslanců zastupitelstva a zodpovědných činitelů zvolených v prvních volbách zákonem svolaných Nejvyšší radou Ukrajiny nemohou být ukončeny předčasně.

Dokument byl podepsán účastníky Třístranné kontaktní skupiny:

Vyslankyně OBSE Heidi Tagliaviniová,

Druhý ukrajinský prezident Leonid Kučma,

ruský velvyslanec na Ukrajině Michail Zurabov

Alexandr Zacharčenko

Igor Plotnickij

Zdroj: Kremlin.ru

Překlad: Stan

Přejít do diskuze k článku 43 komentářů