Hnutí Duha: Nová zemědělská politika EU podporuje další destrukci přírody

Společná tisková zpráva České společnosti ornitologické a Hnutí DUHA

úterý 29. června 2021

Zástupci evropských vlád, Evropského parlamentu a Evropské komise v pátek 25. 6.  uzavřeli dohodu o podobě Společné zemědělské politiky (SZP) EU na příštích sedm let. Každoročně až do roku 2027 bude na zemědělské dotace z peněz daňových poplatníků EU vynaloženo přibližně 54 miliard eur, tedy 1,3 bilionu korun. Očekávaný výrazný krok vpřed se bohužel nekoná. SZP bude i nadále podporovat model intenzivního zemědělství, který  přímo vede ke ztrátě biologické rozmanitosti, znečištění vody a ovzduší, nadměrným odběrům vody a prohlubuje klimatickou krizi.

Přestože se dohoda představuje jako „zelená“, ve skutečnosti má od podpory opravdu udržitelného hospodaření velmi daleko. Pokud se tak členské státy rozhodnou, většina rozpočtu může nadále podporovat současný neudržitelný model hospodaření. Kriticky jsou hodnoceny zejména následující podmínky:

  • Nedostatečný požadavek na vymezení ploch pro přírodu na farmách (krajinné prvky, mokřady, úhory, meze…) na úrovni 3-4 % i přes vědecké zjištění, že minimální podíl by měl tvořit 10% [1]
  • Neexistuje požadavek, aby byla SZP sladěna se Zelenou dohodou EU [2], která má daleko ambicióznější cíle v oblasti udržitelného zemědělství nebo podpory biodiverzity
  • Falešné účetnictví v oblasti klimatu: Plošné dotace na plochu se budou vykazovat jako opatření na boj proti změnám klimatu
  • Mezi výdaje na životní prostředí v II. pilíři se budou i nadále počítat plošné podpory bez doplňujících požadavků pozitivních pro životní prostředí, jako je podpora hospodaření v oblastech s přírodními omezení nebo platby za dobré životní podmínky zvířat, u kterých navíc reálně hrozí, že budou zneužity jako způsob podpory průmyslového zemědělství

Evropský účetní dvůr a více než 3600 vědců současný model SZP odsoudilo. Řada odborných studií potvrdila, že intenzivní zemědělství podporované SZP ohrožuje mnoho druhů vyhynutím. Od roku 1980 ztratila EU 57 % svých ptáků zemědělské krajiny. Z krajiny mizí také motýli, divocí opylovači a ostatní létající hmyz [3]. Stávající návrh přitom umožňuje členským státům EU, aby nadále pokračovaly v modelu zemědělského hospodaření, které vede k degradaci přírody. To je zcela neslučitelné se sliby Evropského parlamentu transformovat zemědělství a jejich závazky vyplývajícími z klimatického zákona nebo strategie na podporu biologické rozmanitosti.

Přijato nebylo také povinné zastropování dotací a státy tak musí pouze přerozdělit 10 % financí z tzv. prvního pilíře mezi menší zemědělce.

Dohodu ještě oficiálně přijme Evropský parlament a zástupci národních vlád EU, ale podrobnosti budoucí SZP se už měnit nebudou. Do prosince budou muset nyní vlády členských států připravit a odeslat Evropské komisi konkrétní návrh podoby dotací.

Václav Zámečník, zemědělský specialista České společnosti ornitologické, k tomu řekl: „I přes očekávání bohužel nedošlo k takové reformě SZP, která by podpořila skutečnou transformaci zemědělství směrem k dlouhodobé udržitelnosti. Nicméně nová dohoda přináší také větší míru volnosti při rozhodování na národní úrovni. Česká republika má tak stále možnost připravit takový návrh SZP, který přispěje ke zlepšení stavu naší zemědělské krajiny. Jak dokládá více než 56 000 lidí podepsaných pod peticí „Vraťme život do krajiny“,  veřejný zájem o přírodě šetrnější hospodaření je velký.“

Martin Rexa, vedoucí kampaně Zasaďme se Hnutí DUHA, řekl: “Přes všechny sliby a řeči se opět ukázalo, že ekonomické zájmy průmyslového zemědělství a neochota ke změně jsou silnější než vědecké poznatky a zhoršující se stav evropského zemědělství a biodiverzity. Je tak nyní na ministru Tomanovi, aby ukázal, že chce do krajiny vrátit vodu, motýly a ptáky a podpořit udržitelně hospodařící zemědělce. Zatím tomu však bohužel přípravy na národní úrovni nenasvědčují.”

Poznámky:

[1] https://www.birdlife.cz/wp-content/uploads/2020/10/M%C3%ADsto-pro-p%C5%99%C3%ADrodu.pdf

[2] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_cs

[3] Celá řada studií ukázala, že model intenzivního zemědělství, který podporuje SZP, ohrožuje mnoho druhů vyhynutím:

 

5 2 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
idiotronic
29. 6. 2021 12:02

účel webu
http://www.najdisedlaka.cz

asi netřeba vysvětlovat.

vlaštovka suchdolno.jpg