Igor Plotnickij: Analytická zpráva

Reklama


Od samého počátku, kdy se objevil v řadách domobrany Igor Plotnickij (IP), vyvolával pouze negativní dojmy jako nekompetentní, domýšlivý a povýšenecký člověk, který imituje bouřlivou činnost, jež má zakrýt jeho vlastní obchodní zájmy. Autoritu mezi bojovníky domobrany nikdy neměl a nemá. Na bojové pozice se nejel podívat ani jednou.

Vyznamenal se a proslul svými machinacemi a rozkrádáním materiálních a peněžních prostředků. Pro nikoho není tajemstvím, že IP požadoval peněžní prostředky podle seznamu sestaveného pro prapor Zarja na 700 lidí, i když stav praporu byl v té době maximálně 300 lidí.

V létě 2014, když byl ministrem obrany, si IP přivlastnil finanční hotovost v částce okolo 100 000 USD, které byly určeny na výplaty prémií domobrancům za zničenou nepřátelskou techniku. Ani jedna prémie nebyla vyplacena, nehledě na to, že sám IP nejednou vyhlašoval výši těchto prémií (například za tank 1000, BMP 500, BTR 300 apod.). Hlášení o domobrancích, kteří se vyznamenali v bojích, byla jednoduše přepisována jmény vojáků z praporu Zarja blízkých k IP a prémie byly jakoby vypláceny, ale ve skutečnosti si je opět přivlastnil sám IP.

Stejná schémata byla uplatňována i s palivem a humanitární pomocí pro domobranu. Například 4 návěsy cigaret Donský tabák, které byly určeny pro domobranu, byly na jeho příkaz zadrženy a v síti stánků a na tržištích v Luhansku je rozprodali jeho známí a obchodníci.

Nejednou byli bojovníci z praporu Zarja usvědčeni z prodeje pohonných hmot určených pro potřeby domobrany. O pitkách, marodérství a páchání různého druhu trestných činů „zarjovců“ se vypráví celé legendy, avšak nikdo nebyl potrestán, neboť na přímý rozkaz IP nebyly výslechy o těchto skutečnostech prováděny. Beztrestnost vyvolávala další zvůli a podrývala morální duch domobranců. Obyvatelstvo řádění bojovníků ze Zarji samozřejmě připisovalo všem domobrancům, což nenávratně poškodilo pověst bojových útvarů na přední linii.

Když se IP ocitl v čele LLR, dále navýšil rozsah svých rozkrádaček a zneužívání svých pravomocí. Palivo určené pro bojové útvary domobrany bylo na jeho příkaz buď prodáváno v ulicích města přímo z cisteren, nebo bylo rozdáváno podle jeho úvahy organizacím, které neměly nic společného s vedením bojových akcí. Do nebe volající skutečnost: dne 15-16. září stála veškerá bojová technika LLR na všech úsecích fronty bez paliva z výše uvedených důvodů. Právě v těchto dnech se podle údajů rozvědky ukrajinská armáda připravovala k útoku na Luhansk.

Na konci září 2014, když se prudce ochladilo, odpovídal sám IP na žádosti domobranců o teplé oblečení, že na hranici čeká na přepravu 8000 kompletů zimního oblečení, toto oblečení se však k útvarům nikdy nedostalo. Jeho další osud není znám.

To samé se stalo s penězi určenými na září 2014. Ani jeden domobranec žádné peníze neobdržel. IP si je jednoduše přisvojil. Současné velení 2. armádního sboru „poukazuje nesmyslně“ na „ty, kdo si ty peníze objednávali, a ty, pro které byly určeny“, přičemž v privátních rozhovorech jednoznačně jako viníka označují IP. Toto vše uštědřilo katastrofickou ránu morálnímu a bojovému duchu mužstvu z vojenských útvarů. Několik stovek domobranců své útvary opustilo.

I v ekonomické oblasti IP začal postupovat absolutně nezákonně. Závody nejperspektivnější z hlediska ziskovosti či možnosti je rozkrást odebírali zákonným vlastníkům a přepisovali je na nové majitele, opět blízké IP. Pro tento účel také IP jako první vytvořil ministerstvo spravedlnosti s počtem 120 pracovníků. Majitele buď zastrašovali, nebo jim dávali jasně nepřijatelné či nesplnitelné podmínky, a poté bojovníci z praporu Zarja tyto závody/firmy obsazovali, civilní personál vyháněli a samotné závody/firmy notáři urychleně přepisovali na ministerstvu spravedlnosti na nové majitele, nastrčené osoby. Sklady s potravinami, průmyslovým zbožím, stavebními materiály a domácími spotřebiči byly rozkradeny, nebo přepsány se vším, co obsahovaly podle výše uvedeného schématu. IP a jeho sebranka vedou agresivní politiku monopolizace nejvíce ziskových ekonomických oblastí, včetně těch polokriminálních (výkup zlata, deviz).

Údaje uvedené ve zprávě jsou operativní, ale pokud budou orgány činné v trestním řízení příslušně konat, obzvláště v RF (u domobranců mají speciální služby RF velikou autoritu, a vzbuzují v nich strach), mohou být bez zvláštního nasazení získána svědectví figurantů a jiné důkazy zločinů IP a jeho okolí.

Vladimir Gromov je spolubojovník Bolotova a velitel KGB LLR

Zdroj: Kramola.info

Překlad: Irena

Stanův komentář: Pokud je to pravda, máme motiv pro vraždu Bednova. A Kyjev důvod k velkému optimismu.

Přejít do diskuze k článku 44 komentářů