Islámské bankovnictví versus současný bankovní systém (II. díl)

První díl analýzy Islámské bankovnictví versus současný bankovní systém(external link) se zabýval především krizí západního systému, aby vynikl jeho islámský opak. Islámské bankovnictví je postaveno na etických principech, které západní společnost opustila. Samotný papež Benedikt XVI. zcela veřejně uvedl tento typ bankovního systému za příklad(external link), což vzbudilo v roce 2009 obrovský mediální šok. Proto by bylo hloupé strkat hlavu do písku a nezajímat se o pozitiva, který tento systém přináší. Na rozdíl od našich médií se v jiných zemí o islámském bankovnictví hovoří zcela otevřeně, viz video níže.

První díl hovořil o krizi hodnot v západních ekonomikách a finančnictví. Důvody jsou mimo jiné i v tom, že selhaly původní křesťanské ideály v Evropě. Všechna náboženství v minulosti odsuzovala lichvu, úrok i spekulaci. Ta západní však v zájmu mamonu své ideály zradila a ustupovala tak dlouho, až nakonec dospěla k dnešnímu kolapsu hodnot.

Základní východiska islámského bankovnictví

Korán zakazuje braní úroku a lichvu, ale vidí lichvu i v obchodování. Alláh ale dovolil obchodování, a zakázal lichvu. Nevíme tedy, jak to Alláh přesně myslel, ovšem proti obchodu nemá islámské učení námitek. Vždyť vzniklo na místě nejstarších obchodních cest světa. Již staří Sumerové měli bankovnictví, proto je a bude. Jenže na Západě, pokud chce zůstat civilizovaný, musí být spojeno i s civilizovaným politickým programem. Islám tento program má a je zakotvený v principech této civilizace. A nyní k základním bodům.

Neexistuje pojem „právnická osoba“
Islámské bankovnictví se řídí zvykovým obchodním právem, které bylo vytvořeno mezi 5. – 7. stoletím našeho letopočtu. Nezná například pojem „právnická osoba“. S tím mají islámské banky v současnosti problém, nicméně podívejme se nezamlženýma očima na řádění akciových společností a společností s ručením omezeným po roce 1989 v České republice. Tunel na tunel, přímá odpovědnost „podnikatelů“ za společenské důsledky většinou nulová. Černého Petra a dluhy zkrachovalé společnosti nese vždy ten druhý, další podnikatel nebo stát. A k tomu připočtěme i systém korporátního fašismu v USA, kdy korporace dostaly například pro ovlivňování politického systému dokonce statut soukromých osob.

Princip dělení zisku a ztráty (mudaraba)
Každá operace banky musí probíhat jako obchod. Zásadně vždy něco za něco, banka nesmí prodávat něco, co nevlastní. Nemůže například poskytovat hypotéky. Chce-li klient koupit dům, koupí ho banka do svého vlastnictví a dohodne dopředu pevné splátky, které není možné „dle situace na finančních trzích“ měnit. Pokud klient nebude solventní a nesplácí, nese banka riziko, nemůže však po dlužníkovi dále vymáhat dluh a dále ho ruinovat a přivést jeho rodinu do neštěstí. Nikdy nejde o smluvní vztah „dlužník-věřitel“, nýbrž o smlouvu „prodávající–kupující“. A v tomto případě objektivně platí jiná pravidla.

Pro investování do podnikatelských projektů (mudaraba) platí pevná pravidla. Banka se stává společníkem a participuje na projektu, který musí být vždy spojen s investicí do reálné ekonomiky. Banka riskuje stejně jako jeho partner v projektu, buď vydělá, nebo na chybné investici prostě prodělá. Tak to na světě chodí, i v islámském světě.

Sociální a etická kritéria (haram)
Tato kritéria nedovolují investovat do výroby a distribuce alkoholických nápojů, hazardních her, sázek (mayisir). Zakázáno je porno a prostituce, dále například zpracování a distribuce vepřového masa, tabákového průmyslu, zbraní a další. Ve třech zemích: Íránu, Pákistánu a Súdánu jsou principy přímo uzákoněny státem, v ostatních zemích schvaluje každý projekt z hlediska dodržení zvykového práva šáríja speciální duchovní rada, která stojí nad managementem banky. Manažeři bank nemusí být nutně věřící muslimové, jak ukazuje video na začátku.

Zákaz spekulace (gharar)
Islámské banky nesmí investovat do státních dluhopisů, neznají prázdné prodeje, termínované obchody, swapové operace, pojišťování devizových rizik a další zajišťovací instrumenty při výpadku splácení. Mají zakázány rovněž termínované obchody a další „sofistikované instrumenty“ západních finančních trhů, které nás přivedly na buben a blízko k válce. Uzavřít smlouvu o prodeji budoucí úrody je dle islámského obchodního práva vyloučené, na rozdíl od běžné finanční praxe. A že by nějaká matka mohla prodat svou dělohu a odnosit jiné za dohodnutý obnos dítě – to by bylo považováno za zločin. To vše činí tento systém odolným vůči krizím, jak píše Neue Zürchner Zeitung. Například 400 000 muslimů, kteří se řídí islámským právem šária ve Švýcarsku nehrozí, že by přišli o své úspory v důsledku krize. Stejně jako klienti etických bank GLS, Sparda, JAK banky a dalších, o kterých jsme již psali dříve, a které usilují o vytvoření bezúročného alternativního finančního systému.

Všeobecný zákaz úroku (riba)
Výdělek banky je spojen s projekty podloženými věcnými hodnotami. Úrok vytváří dynamiku přerozdělování bohatství od pracovitých a pilných k těm, kteří mají peníze, a to bez jejich zásluh o všeobecný prospěch. Je vyloučeno, aby se peníze rozmnožovaly bez vzniku nových reálných hodnot. A co je mnohem horší pro západní spekulanty: banka nemůže požadovat úrok z peněz, které nevlastní.

Krátký exkurz do historie islámského bankovnictví

Ač se například na německé Wikipedii uvádí počátek islámského bankovnictví v 60. letech minulého století, ve skutečnosti se systém začal vyvíjet od 40. let minulého století, kdy vznikl stát Pákistán. Pákistán měl na jedné straně zkušenost se západním britským bankovním systémem v rámci koloniálního britského impéria. Na druhé straně měl však centrálně plánovanou ekonomiku SSSR, a proto se rozhodl hledat svou vlastní cestu spravedlivějšího, byť trhu nikoliv nepřátelského hospodářského modelu. Ekonomický koncept, který zde byl uzákoněn, spočíval na dělení rizika. Bohužel se stal okrajovým a v soutěži s dravým zahraničním západním kapitálem podlehl pokušení a začal původní ideje pomalu opouštět a zavádět lukrativnější instrumenty. Nakonec ztroskotal, mimo jiné i vinou současného neoliberalismu kombinovaného s vojenskou diktaturou, v Pákistánu silně závislou na pomoci z USA.

Významnou úlohu však sehráli v rozvoji islámského bankovnictví dvě významné egyptské osobnosti: Ahmad an Naddschár (1932 – 1996), někdy uváděn pod jménem El Naggar a žijící autor Ísá Abduh. Oba vystudovali západní univerzity. První z nich vystudoval v Kolíně nad Rýnem a promoval prací pod názvem “Překážky přímých zahraničních investic v Egyptě“. V roce 1963 založil v egyptské obci Mit Ghamur první islámskou bezúročnou spořitelnu. Ta získala hned na začátku 200.000 střadatelů, kteří nepožadovali úrok a mohli sami později žádat o bezúročné půjčky. Velcí střadatelé se podíleli na investičním fondu, který jim nabízel podíl ze zisku. Projekt byl vládou zastaven v roce 1967 z důvodu vysloveně politických, nikoliv ekonomických. Autor projektu byl však vyzván již v roce 1971 znovu, aby se podílel na vytvoření expertní komise k vytvoření bankovního islámského systému. V roce 1972 uveřejnil knihu „Bezúročné banky jako strategie k hospodářskému a společenskému rozvoji islámských zemí“. V roce 1975 vznikla islámská rozvojová banka a členské státy se dohodly na principech islámského bankovnictví.

Současný stav

V současné době v rámci islámského bankovnictví existuje 270 islámských bank, které disponují vklady ve výši cca 800 miliard dolarů. Islámské bankovnictví je nejdynamičtějším finančním sektorem. Donutilo i klasické banky, aby začaly vytvářet dceřiné banky nabízející muslimům služby dle zvykového práva šáríja. Experti očekávají velký boom během příštích 8-10 let, roční přírůstky vkladů jsou patnácti i víceprocentní. Hlavními středisky islámského bankovnictví jsou malajsijská Kuala Lumpur, Bahrajn, Dubaj a Kuvajt, od roku 2006 rovněž Singapur. Model zapustil pevně kořínky a právě představitelé arabského jara, zejména Muslimské bratrstvo v Egyptě, kladli důraz na sociálně-reformní charakter nového finančního systému a chtěli zakládat nové islámské banky. Nicméně ve volbách řádně zvolený prezident Mohammed Mursí byl pučem zbaven pozice a Muslimské bratrstvo bylo prohlášeno za „teroristickou organizaci“. Viz naši sérii „Fakta o Egyptě“, kde je také analýza podnikání a hodnot MB. Vzpomínáte-li si ještě, v březnu bylo v hromadném soudním procesu odsouzeno 529 osob, z nichž 492 pak dostalo po protestech doživotí.

Patří morálka i do ekonomiky?

Rozvoj kapitalismu probíhal souběžně s odpoutáním se od církevní morálky. Tato emancipace, kterou si tímto způsobem rozhodně nepředstavoval otec moderní ekonomie Adam Smith, viz jeho kniha „Teorie mravních citů“, dále pokračuje. Přitom už dílo samo znamenalo ústup od morálního zatracování úroku a lichvy, které bylo typické pro všechna velká světová monoteistická náboženství.

Otázku, zda má bezúročná ekonomie a bezúročný finanční systém šanci obstát v globální konkurenci, jsme naťukli v prvním díle článku. Jisté je, že západní model je naprogramovaný na pravidelné krize, vyvlastňování soukromého majetku občanů vytvořeného prací, vede k obrovskému plýtvání zdroji, poškozování životního prostředí, genocidám a válkám. Dynamika exponenciální křivky složeného úroku je v rozporu se zachováním lidského života a šancí pro budoucí generace. Platí tedy to, co bylo řečeno na začátku: Peníze rozhodnou o osudu lidstva.

Pro zájemce doporučuji tuto diplomovou práci u univerzity v Bayreuthu (stáhnout PDF zde(external link)) a další informace jsou například zde(external link).

První díl: Islámské bankovnictví versus současný bankovní systém (I. díl) (external link)

Převzato z e-republika.cz

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
35 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
děda
děda
19. 8. 2014 8:50

Opravdu skvělá perspektiva.
Jinak zaostalý islám ovládne svět,
jinak vyspělá euroatlantická oblast nejméně sama sebe zničí jadernou válkou.
Pokud její šéfbankéři mají skutečně černou díru v inteligenci. Zatím prokazují že ano.

Alena
Alena
19. 8. 2014 15:18

nemohu nevzpomenout na starší článek pana Nevařila zde- Je soukromé vlastnictví kapitálu posvátné -ve spojení s islamským bankovním systémem, dává řešení, jak spravedlivěji odměňovat vynaloženou práci, která je opravdovým tvůrcem nových hodnot. Bez změny bankovního systému to nebude možné. Šéfbankéři jsou poplatní nastolenému trendu, v nadcházejících letech vyjde najevo, zda tato civilizace podlehne totálnímu zotročení, či se z něho vyvlékne, ať už s válkami nebo bez nich

bergpora
bergpora
19. 8. 2014 15:20

„Hlavními středisky islámského bankovnictví jsou malajsijská Kuala Lumpur, Bahrajn, Dubaj a Kuvajt, od roku 2006 rovněž Singapur.“ No to je ale prekvapeni…nejsilnejsimi bankovnimi oblastmi jsou ty, ktere maji pristup k zapadnim penezum, ziskanym z uveru na zapade. Mozna budou silne i nektere banky bangladesske, sycene z uveru zapadnich firem, vyrabejicich v bangladesi saty. Anebo pakistanske, inkasujici cestou zkorumpovanych politiku zapadni uverove penize za docasny pobyt spratelenych vojsk. Ale co treba Mauretanie, do ktere zapadni uvery nijak netecou, protoze je tam neni jak zurocit? Jakpak si asi vedou mauretanske banky, ten ekonomicko- ideologicky predvoj evropske ekonomiky? Me tedy tenhle trend „islamske… Číst vice »

bergpora
bergpora
19. 8. 2014 15:22

„Šéfbankéři jsou poplatní nastolenému trendu.“- Viz Alena.
Nevim, jestli jste si uz vsimla, ale tenhle trend nastolili prave sefbankeri.

Alena
Alena
19. 8. 2014 15:25

tento trend nastolili, ale jak se hovoří v článku, museli se v arabském světě podvolit jejich zvykovému právu. Nastolit taková pravidla- půjčky bez úroků. to je revoluce bez krve a násilí, velmi se mi to líbí

lomikel
lomikel
19. 8. 2014 15:33

uz v prvni casti jsme byl poslan do ****** ale znovu to zopakuji bankovni system je dusi a krvi bankovniho liberalismu made in USA. Zmena musi byt provedane na urovni statu ktery si muze dovolit byt suvernni, jako je snad dnes Rusko. Zmena spociva v zestatneni centralni banky a vyvazeni se z dolarovych plateb. Pak je mozne doresit nizsi urivne bankovnictvi v ramci daneho statu. Koncepce nezavysleho bankovnictvi stojiciho mimo bankstersky system a na etickych zakladech, skrze islamske bankovnictci, jak je naznacovano v clanku, je mozna proto ze se jedna o system svazany s islamskym sociokulturnim prostorem. Ten pronika do… Číst vice »

Sio
Sio
19. 8. 2014 15:36

Musím to říct. Úrok brzdí podnikání (přílišná rizika spojená s půjčkami). Úrok zvyšuje ceny (do ceny je kalkulován úrok z úvěru jako nákladová položka). Akumulace financí také brzdí podnikání (peníze neobíhají). Vlastnictví velkých pozemků brzdí podnikání (ti co je mají na nich nepodnikají, půda leží ladem). Prostě velké majetky brzdí podnikání. Todíž i ekonomiku. Je třeba je progresivně zdanit.

bergpora
bergpora
19. 8. 2014 15:47

Lomikeli- zapadni baky jsou tak silne (resp. maji tak silne, tj. podlozene uvery), protoze jsou (stoji za nimi) valecne a ekonomicke celosvetove expanze, provadene „jejich“ staty…proto si mohou dovolit tolik uverovani a to aniz by klekly. Pokud se Rusko vyvaze z dolaru, bude muset zacit delat to same, co dela Amerika (tedy nasilne expandovat) aby to doma udrzeli pod hrncem. Islam neni misijni, ale penetrantni nabozenstvi, tudiz nejde „do plnejch“ jak krestanstvi, ale pronika do kulturne „uvolnenych“ oblasti. V Evrope uz zadny sociokulturni prostor neni, bud jde o ostruvky reminiscence, anebo o „bezduchy“ prostor „americko-vitejaky“, naplneny pouze falesnou (nicim nepodlozenou)… Číst vice »

Alena
Alena
19. 8. 2014 15:47

Sio napsal

Musím to říct. Úrok brzdí podnikání (přílišná rizika spojená s půjčkami). Úrok zvyšuje ceny (do ceny je kalkulován úrok z úvěru jako nákladová položka). Akumulace financí také brzdí podnikání (peníze neobíhají). Vlastnictví velkých pozemků brzdí podnikání (ti co je mají na nich nepodnikají, půda leží ladem). Prostě velké majetky brzdí podnikání. Todíž i ekonomiku. Je třeba je progresivně zdanit.

pravděpodobně- nevidím do účetnictví katolické církve- bude půda pronajímána a církev se stane největším pronajímatelem v ČR. Ladem ale ležet nebude. Je to zisk bez práce, který dále bude zvyšovat cenu konečného zemědělského produktu

Alena
Alena
19. 8. 2014 15:53

bergpora- západní banky jsou tak silné, no to snad nemyslíte vážně

bergpora
bergpora
19. 8. 2014 16:01

Sio napsal Musím to říct. Úrok brzdí podnikání (přílišná rizika spojená s půjčkami). Úrok zvyšuje ceny (do ceny je kalkulován úrok z úvěru jako nákladová položka). Akumulace financí také brzdí podnikání (peníze neobíhají). Vlastnictví velkých pozemků brzdí podnikání (ti co je mají na nich nepodnikají, půda leží ladem). Prostě velké majetky brzdí podnikání. Todíž i ekonomiku. Je třeba je progresivně zdanit. Dostavate se na samou podstatu kapitalismu, Sio. Ukazte mi jednu jedinou firmu, ktera vznikla bez pujcky. Bez uveru nebude podnikani tak, jak ho zname. To, co dokaze kazdy podnikatel, dokaze naprosta vetsina zamestnancu a podnikatele od nich odlisuje jen… Číst vice »

Alena
Alena
19. 8. 2014 16:05

jak bylo napsáno v článku, úroky z úvěru tvoří až 40 % ceny. Dokážete si představit, jak se všechno zlevní? Ten mechanismus, kdy je hospodářství ovládáno skrz banky, se mi hrubě nelíbí .

bergpora
bergpora
19. 8. 2014 16:09

Alena napsal

bergpora- západní banky jsou tak silné, no to snad nemyslíte vážně

Vzdyt to plati i v beznem zivote, Aleno. Kdyz si budete chtit vzit auto na leasig, pujdete k zavedene firme se silnym pravnim aparatem, anebo k joudovi, co ma na dvore 3 auta mezi slepicema?

Alena
Alena
19. 8. 2014 16:29

milá bergporo, všechny banky jsou provázané, všechny drží dluhopisy zadlužených zemí, neboli bezcenné papíry, a kdyby nebyly dotovány , většina z nich by zbankrotovala

bergpora
bergpora
19. 8. 2014 16:30

Alena napsal
Dokážete si představit, jak se všechno zlevní?

ma ty dobroto… 8-)
Naprosta vetsina firem by bez provozniho uveru neprezila ani kvartal. Kdyz jim zarazite uvery, hodne jich zkrachuje a obecne bude tezke se dostat k investicnim penezum (s vysledovkou v kufriku budete lestit kliky u bohatych lidi)… a cena zbozi z takhle tezce zainvestovane vyroby co? Pujde nahoru, anebo dolu? 8-)

Alena
Alena
19. 8. 2014 16:35

bergpora napsal Dostavate se na samou podstatu kapitalismu, Sio. Ukazte mi jednu jedinou firmu, ktera vznikla bez pujcky. Bez uveru nebude podnikani tak, jak ho zname. To, co dokaze kazdy podnikatel, dokaze naprosta vetsina zamestnancu a podnikatele od nich odlisuje jen to, ze meli odvahu jit do existencniho rizika uveru (spojeneho s potencialni kriminalizaci, kdyz to nevyjde). Tedy odvahu…ona to neni uplne odvaha, je to boj o svobodu, protoze motorem kazdeho podnikani je, ze podnikatel nechce byt zamestnancem, to je psychologicka alfa a omega motivace podnikani. Pokud neumoznite uver, budete muset financovat skrze spoluvlastnictvi (date mi prachy a ja vas… Číst vice »

Alena
Alena
19. 8. 2014 16:37

bergpora napsal
ma ty dobroto…
Naprosta vetsina firem by bez provozniho uveru neprezila ani kvartal. Kdyz jim zarazite uvery, hodne jich zkrachuje a obecne bude tezke se dostat k investicnim penezum (s vysledovkou v kufriku budete lestit kliky u bohatych lidi)… a cena zbozi z takhle tezce zainvestovane vyroby co? Pujde nahoru, anebo dolu?

nemluvím o nemožnosti úvěru, mluvím o bezúročné půjčce

lomikel
lomikel
19. 8. 2014 17:33

v podate nas ma Banka Koran osvobodit od Banky Talmud, dost perverzni predstava…

ted se dozvim ze jsem nejen islamofob ale i antisemita v jednom :)

bergpora
bergpora
19. 8. 2014 17:50

Alena napsal nemluvím o nemožnosti úvěru, mluvím o bezúročné půjčce Bezurocne novomanzelske pujcky nakonec vycerpaly i komunisty, Aleno 8-) Penize nikdo zadarmo jen tak nepujci, proc by to delal? Mate dve moznosti: bud to bance nadiktovat, anebo namisto uroku udelat banku spolumajitelem/ podilnikem na zisku. Nadiktovani bezurocne pujcky je urcite dobry napad v rozvojovych/ komunitarnich ekonomikach (tedy v muslimskych zemich 8-) ale pro treba CR to, alespon podle meho, neni schudne. Jednoduse proto, ze budou mit male zisky a do roka a do dne by je pozrala konkurence. Pokud ucinite banku podilnikem, pak se dostavate z louze pod okap, protoze… Číst vice »

Sugar Ray
Sugar Ray
19. 8. 2014 18:06

Pokud stát vlastní banky i tu co tiskne money tak přece neni problém pujčovat bez úroku , na ty novomanželský pujčky si vzpomínam to si ještě rodiče za komančů braly ti byly jedni z posledních co to stihly , 20 tisíc jestli si dobře pamatuju . Já nevim jestli je ten stát soběstačnej po všech stránkách jako to bylo tak přece neni problém , nejedná se o žádnou soukromou instituci co musí vykazovat zisky , vytvářet pár miliardářů a okrádat kvůli tomu miliony nebo statisíce lidí . Nebyly jsme vázaný na žádnej dolar nebo jiný chuje a dělo se něco… Číst vice »

bergpora
bergpora
19. 8. 2014 18:06

Ted mne napadlo, ze v te druhe mnou nastinene moznosti muze byt jadro pudla. Penize jsou totiz velmi likvidni zbozi a muzete o jejich hodnotu (ci lepe vyznam) prijit, kdyz jich nekdo za rohem nadela vice, nezli mate vy. VVV (c) Lomikel uz vic penez nepotrebuji a nachazi se ve stavu „absolutni konkurence“ (tj. mohou zkrachovat). Pokud by ovsem presli na „ziskovou relaci“, tj. nechali za sebe pracovat druhe s tim, ze vic penez do obehu nepusti a zaroven budou na kazdem existujicim podnikani zainteresovani urcitym % zisku, pak by to bylo bingo! Podchytili by tak vsechny nove vznikajici obory… Číst vice »

bergpora
bergpora
19. 8. 2014 18:14

Sugar Ray napsal Pokud stát vlastní banky i tu co tiskne money tak přece neni problém pujčovat bez úroku , na ty novomanželský pujčky si vzpomínam to si ještě rodiče za komančů braly ti byly jedni z posledních co to stihly , 20 tisíc jestli si dobře pamatuju . Já nevim jestli je ten stát soběstačnej po všech stránkách jako to bylo tak přece neni problém , nejedná se o žádnou soukromou instituci co musí vykazovat zisky , vytvářet pár miliardářů a okrádat kvůli tomu miliony nebo statisíce lidí . Nebyly jsme vázaný na žádnej dolar nebo jiný chuje a… Číst vice »

Sugar Ray
Sugar Ray
19. 8. 2014 18:28

Jasně já jsem to pochopil až teď , jsem se doftípil .
Tady nejde o to že Rusové for example by tohle byly schopný uskutečnit jde o to že Jehova kterej ten systém vynaleznul a žije z něj , to nepřipustí , z toho jde jeho síla a moc .
Něco ti řeknu Bůh neni ! :-)
Existuje jenom Sociální Networ .

Alena
Alena
19. 8. 2014 18:30

bergpora napsal Ted mne napadlo, ze v te druhe mnou nastinene moznosti muze byt jadro pudla. Penize jsou totiz velmi likvidni zbozi a muzete o jejich hodnotu (ci lepe vyznam) prijit, kdyz jich nekdo za rohem nadela vice, nezli mate vy. VVV (c) Lomikel uz vic penez nepotrebuji a nachazi se ve stavu „absolutni konkurence“ (tj. mohou zkrachovat). Pokud by ovsem presli na „ziskovou relaci“, tj. nechali za sebe pracovat druhe s tim, ze vic penez do obehu nepusti a zaroven budou na kazdem existujicim podnikani zainteresovani urcitym % zisku, pak by to bylo bingo! Podchytili by tak vsechny nove… Číst vice »

Alena
Alena
19. 8. 2014 18:39

bergpora napsal Bezurocne novomanzelske pujcky nakonec vycerpaly i komunisty, Aleno Penize nikdo zadarmo jen tak nepujci, proc by to delal? Mate dve moznosti: bud to bance nadiktovat, anebo namisto uroku udelat banku spolumajitelem/ podilnikem na zisku. Nadiktovani bezurocne pujcky je urcite dobry napad v rozvojovych/ komunitarnich ekonomikach (tedy v muslimskych zemichale pro treba CR to, alespon podle meho, neni schudne. Jednoduse proto, ze budou mit male zisky a do roka a do dne by je pozrala konkurence. Pokud ucinite banku podilnikem, pak se dostavate z louze pod okap, protoze za zady vam naroste moloch neskutecnych rozmeru s dlouhymi prsty smerem… Číst vice »

Dana
Dana
20. 8. 2014 1:58

Vzdycky mne pobavi, jak neduverivi konspiratori papaji propagandu, ktera sikovne vyuziva multi-kulti strategii, staci jen, kdyz je odlisna od zapadnich norem..:-) Predne, ve Statech uz islamske banky existuji dlouho, ale v mainstream neprorazily, protoze jsou nevyhodne, arogantni a vetsinou nepojistene-(FDIC) proti bankrotu.. Jestlize si nekdo chce koupit auto v islamskem bankovnictvi, tak musi prvne zadat banku, ktera automobil koupi v jejim jmenu..Dejme tomu, ze auto stoji 3 ooo dolaru, islamska banka si pripocita 33 procent na administrativu a risiko, rozdeli konecnou castku, tedy 4 000 dolaru, na casove splatky.. Teprve po uplnem splaceni se jmeno kupce prevede z banky na… Číst vice »

Alena
Alena
20. 8. 2014 3:52

pro Dana- mnohé továrny na auta prodávají lidem nové auto přímo, bez úroku a ještě za výrobní cenu- to je fakt k pobavení, jaký je v Americe socialismus a vysvětlení, proč automobilky v Americe zkrachovali. To, jak postupují tzv.islamské banky v Americe nevím, zato mám odkaz na fungující banku JAK ve Švédsku
http://news.e-republika.cz/article834-Dru-stevni-banka-JAK
http://news.e-republika.cz/article938-Dru-stevni-banka-JAK-2-dil-Nasledovnici

bergpora
bergpora
20. 8. 2014 6:41

Vsak pisi nahore, Aleno, ze na komunitni urovni jde o dobrou vec. Zname kampelicky, druzstevni zalozny, ci nemecke Bausparkasse. Jakmile ale obec bude potrebovat zainvestovat kanalizaci, tak je namydlena. To je take rozdil mezi krestanskou a muslimskou obci: krestanska ma skrze urokovane uvery (tedy dluh) dobrou infrastrukturu. Podobne mezi muslimskym a krestanskym podnikatelem. JAK ma zakladni jmeni (vklady) ve vysi v prepoctu 270 milionu ceskych korun. S tim zadne investicni terno neudelate. Nevim jak by se tem 30 tisicum clenu JAKu libilo, kdyby jste si od nich vzala pujcku 50 milionu na stavbu hotelu…to by asi neslo, ze ne… Kontrolni… Číst vice »

Béda
20. 8. 2014 6:45

„Kontrolni otazka: z ceho je placen provoz banky, kdyz si od ni pujcujete bezurocne?“ Taky z čeho jsou placeni akcionáři, správní rada, že? Záleží na tom o jakou banku, s jakou filosofií a pravidly (jestli může podnikat v oblasti burzy, derivátů…) jde. Jestli o státní anebo soukromou…

Sio
Sio
20. 8. 2014 7:17

Alena napsal
pravděpodobně- nevidím do účetnictví katolické církve- bude půda pronajímána a církev se stane největším pronajímatelem v ČR. Ladem ale ležet nebude. Je to zisk bez práce, který dále bude zvyšovat cenukonečného zemědělského produktu

Myslel jsem to globálněji. Třeba v Argentině leží spousta půdy ladem, protože patří velkým vlastníkům, kterým se nevyplatí na ní něco pěstovat (asi by při přílišné produkci došlo ke snížení cen), zatímco malí zemědělci se neuživí, protože půdy mají málo

Alena
Alena
20. 8. 2014 7:29

bergpora napsal Vsak pisi nahore, Aleno, ze na komunitni urovni jde o dobrou vec. Zname kampelicky, druzstevni zalozny, ci nemecke Bausparkasse. Jakmile ale obec bude potrebovat zainvestovat kanalizaci, tak je namydlena. To je take rozdil mezi krestanskou a muslimskou obci: krestanska ma skrze urokovane uvery (tedy dluh) dobrou infrastrukturu. Podobne mezi muslimskym a krestanskym podnikatelem. JAK ma zakladni jmeni (vklady) ve vysi v prepoctu 270 milionu ceskych korun. S tim zadne investicni terno neudelate. Nevim jak by se tem 30 tisicum clenu JAKu libilo, kdyby jste si od nich vzala pujcku 50 milionu na stavbu hotelu…to by asi neslo, ze… Číst vice »

bergpora
bergpora
20. 8. 2014 7:32

Myslel jsem konkretne JAK, Bedo.
Provoz je samozrejme placen z extra poplatku. Na rozdil od uroku jsou fixni, rozpocitane jako v neziskove organizaci.
Tim se ale opet dostavame do situace „nechci slevu zadarmo“, nakonec stejne vratite vic, nezli jste si vypujcil. Ale urcite mene, nezli na ev. urocich (tedy i minus zisk banky), to ano.

Docela by mne zajimala pravidla pujcek v takovem ustavu, tedy komu, kolik a na co, podle mne to bude striktne vymezene.

bergpora
bergpora
20. 8. 2014 7:43

„Jsem ráda, že přiznáváte aspoň tu komunální úroveň.“ Nemam co priznavat, Aleno, tohle jsou komunalni banky a jako komunalni prosperuji, to neni zadna novinka. Stale se tu snazim bavit o mozne reforme bankovniho systemu na celosvetove urovni a tady komunalni banky nehraji zadnou roli, nejsou investicni, nepujcuji „komukoliv“, nemaji velky kapital, nevystavuji se riziku, nepusobi mezinarodne. Komunalni bankovni sluzby podle meho na globalni investice nenapasujete, nejde to, bezurocne lokalni bankovnictvi stoji na tom, ze nevstupuje do rizika a drzi si penize doma…jamile by prestoupilo hranice, musi zacit urocit a zacit vytvaret „krizovy kapital“…anebo vstoupit na mezibankovni trh zacit si pujcovat… Číst vice »

Alena
Alena
20. 8. 2014 7:57

na skandál LIBOR si pamatuji, je plno článků na internetu, ketré ho zachycují, namátkou zde http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/svetova-ekonomika/bez-servitku-skandal-libor-dal-bankerum-punc-zlodeju/r~i:article:751237/. Konkrétně tento skandál- a nejen tento napovídá, jak je celé současné bankovnictví prohnilé a nevěrohodné. Tento systém se musí změnit, jinak se na světě nic nepohne k lepšímu

Dana
Dana
20. 8. 2014 15:10

At si praktikuji bankovnictvi v Evrope podle okolnosti, ja se bavim o vyhodach bankovnictvi zapadniho typu. V islamskem bankovnictvi nemuzete prodat dum , je li v dlouho letem mortgage, jako to cinime v USA. .My jsme koupili stary dum na pujcku za 20 000 dolaru, opravili nasi drinou a dum pak dali po 3 letech na prodej za 42 tisic. Mlademu paru se nas domek tak libil, ze si vzali pujcku od Fannie Mae (bez zalohy) a nas z naseho dluhu nejen vyplatili, ale jeste jsme vydelali po zuctovani asi 10.000 dolaru. V isl.bankovnictvi se musi davat na pujcky zaruka,collateral,… Číst vice »