Jak politika prorostla s byznysem koncernu

Příběh malého města, kterých je v zemi tisíce. Pochopíte z něj, proč města a obce nemají peníze na obnovu a rozvoj infrastruktury a také to, jak se některé politické strany ztratily v tom základním. Čí zájmy jejich politici na radnicích hájí? Pro koho vlastně mají být smlouvy o nájmu infrastruktury výhodné?

Odmítám falešnou solidaritu

Nové Strašecí se zřejmě připravuje na další soudní spor, který se týká smlouvy mezi městem, Středočeskými vodárnami, a.s. (SVAS – koncern Veolia) a Vodárnami Kladno Mělník, a.s. (VKM). Tato smlouva byla uzavřena v roce 2009 předchozí radou města za starostování p. Pavla Vaice (ODS) a týká se majetku vodovodů ve vlastnictví města. Předně se smlouva nazývá smlouva o nájmu a provozování. Je v ní zaklet i závazek vkladu tohoto majetku v hodnotě převyšující 20 mil. Kč do společnosti VKM. Předmětem převodu je i nemovitý majetek, k jehož nakládání má ale mandát jen zastupitelstvo města. To však o záměru vkladu majetku nerozhodovalo. Ve smlouvě se uvádí, že nebude-li na výzvu VKM majetek z města převeden, je město vystaveno finančnímu postihu. Stávající zastupitelstvo města zvolilo jinou cestu, než je vklad majetku do VKM. Tím je záměr směny za majetek kanalizací, které město v devadesátých letech vložilo do VKM. Nájemní smlouva bohužel neobsahuje standardní možnost jejího ukončení, což podtrhuje její absurditu. Stávající rada města tuto smlouvu ukončila, VKM a SVAS její ukončení odmítají. Znamená to, že tato smlouva nemá standardní možnost ukončení? To nás bude každý rok VKM vyzývat ke vkladu majetku? Nebo si počkají na jiné vedení města, však ono se to někdy podaří?! Kromě problému s jejím ukončením jsou zde další problémy. Smlouva nebyla zveřejněna řádně na úřední desce, je uzavřena v rozporu se zákonem o obcích, a tedy od počátku neplatná.

O platnosti smlouvy bude muset tedy rozhodnout soud.

Dalším problémem je skutečnost, že se předchozí rada města přímo ve smlouvě zavázala financovat obnovu tohoto mnohamilionového majetku, a to ze symbolického nájemného Kč 100,- ročně. Zákon o vodovodech a kanalizacích ale přímo ukládá vlastníkům vodohospodářské infrastruktury zajistit finanční zdroje na jeho obnovu. To se celých 20 let nedělo. Negativní dopady této smlouvy jsou patrné již dnes, např. v napojení pivovaru Krušovice, který o ně žádá již téměř dva roky.

V kanalizacích byla situace o poznání horší. Žádná smlouva neexistovala a tak město přišlo i o těch 100 Kč ročně nájemného. Z něho by město na jeho obnovu mohlo “spořit“ několik set či tisíc let. Majetek v kanalizacích pro představu převyšuje hodnotu 130 mil. Kč. Díky dlouholeté absenci nájemného město není stále dokanalizováno . V této záležitosti rada města podala žalobu za bezdůvodné obohacení. Ve stočném odběratelé nájemné provozovateli (SVAS) platili, ale provozovatel ho vlastníkovi-městu již neplatil. Stávající rada města se v roce 2011 proto rozhodla, že si svůj majetek v kanalizacích bude raději provozovat svojí vlastní organizací. Výsledek je ten, že současná výše stočného dokáže vygenerovat městu nezanedbatelnou výši nájemného 1,5 mil. Kč, přestože byl zlými jazyky tvrzen přímý opak.

Naše město významně přispívalo dlouhá léta do “solidárního systému” VKM. A to za stavu, kdy stále nemáme dostavěnou veřejnou kanalizaci. VKM zde nevybudovaly za celých 20 let ani jeden metr hlavního kanalizačního řadu, na který by mohli občané připojit své nemovitosti.

Nejprve měla být dobudována kanalizace v našem městě, teprve pak mohlo být naše město solidární s ostatními. Jedná se tak vlastně o falešnou solidaritu.

Pan Vaic v nedávném vydání Raportu uvedl, že vodárny nabídly městu dostavbu kanalizace, ale město to prý odmítlo. To ale není tak docela pravda. Pokud vodárny budou chtít na území města budovat kanalizaci tak, jak ji např. buduje nyní město v lokalitě Pecínov, určitě mohou. Pan Vaic ale zapomněl dodat, že vodárny podmiňují budování kanalizaci tím, že všechen majetek vodovodů a kanalizací jim město převede do majetku. Tuto podmínku požaduji za nemorální už z toho důvodu, že naše město nemůže čerpat dotaci na dostavbu kanalizace ze strukturálních fondů EU právě díky historickým krokům VKM, resp. některých akcionářů. Další skutečností je výše vodného a stočného, která se dramaticky zvyšuje každý rok a její cenu nám určuje VKM. Již nyní máme jednu z nejdražších cen vody v republice. Oproti např. Rakovníku a jeho okolí, kde je voda o desítky procent levnější.

Myslím, že místní ODS v této oblasti již dostatečně předvedla své schopnosti. Své zastoupení měla novostrašecká ODS v senátu, kraji, ministerstvu životního prostředí, ministerstvu zemědělství, VKM.

A výsledek? Nic moc.

Město není stále dokanalizováno. A místní ODS stále usiluje o vyvedení majetku z města do organizací, které mohou svými lidmi ovládat a které lze jen těžko veřejně kontrolovat. Historie se bohužel opakuje.

Ing. Jan Bureš, radní města Nové Strašecí

Co s tím?

Řešení najdete na www.pravdaovode.cz a www.vodalidem.cz/webregulace/

 

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments