Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 64: Co ještě nebylo ukradeno, musí být ukradeno právě teď!

Nový arcibiskup, Dominik Duka, jmenovaný v roce 2010, přestal s teroristickými útoky proti chrámu sv. Víta. Dokonce řekl, že to, že „církev“ chrám nevlastnila, „mělo v toku dějin zabezpečovat ochranu katedrály před možností prodeje či užití k jiným účelům“. K žádnému obratu v postoji „církve“ k českému národu však nedošlo.

Krátce na to se okupační správa rozhodla pokračovat ve stamiliardovém tunelování nelegálním darováním stamiliard Kč, mnoha nemovitostí a rozsáhlých území skatolické „církvi“. Na nemovitosti byly údajně již předem sepsány smlouvy o smlouvě budoucí – o prodeji různým mafiím, aby „církev“ mohla hned shrábnout peníze. Duka byl proto v roce 2012 jmenován kradinálem, aby se mohl tohoto stamiliardového rozkrádání národního majetku plně účastnit. K dalšímu tunelování se chce připojit i kolaborací neslavně proslulý „Řád nacistických rytířů“.

 

Jelikož v „tržní“ společnosti má lidský život také jen „tržní“ hodnotu, pseudoministerstvo zdravotnictví kalkulovalo cenu lidského života a stanovilo jej na jeden milión korun. Podle obvyklého výpočtu podle minimální mzdy sice vychází na dva milióny, ale v době silné nezaměstnanosti, kdy ani práci s minimální mzdou není možné sehnat, má takový výpočet své opodstatnění. …Stamiliardové tunelování tedy představuje statisícové vraždění. (Něco v tom smyslu jsem psal již dřív, srovnával jsem jej se svržením atomové bomby. ?) Doufejme, že někdy v budoucnu bude se všemi, kdo se jej dopustili nebo jej umožnili, podle toho naloženo – jako s těmi, kdo se dopustili genocidy v takovém rozsahu, jako s vraždící lůzou.

 

Odhadovanou zpronevěřenou částku z opatrnosti poněkud snížili. „Církevní“ megatunel se prozatím odhaduje na něco přes 160 miliard Kč, tedy přes 160 000 zavražděných, částka však není konečná.

 

Parlament tuto „církevní“ genocidu, kterou okupační správa zcela zločinně navíc nazývá „vyrovnáním“, i odsouhlasil. Čeští nacisté pak i podepisovali druhou antichartu (řada z nich byla signatáři již první anticharty) výzvu k „církevní“ genocidě českého národa – k tomuto statisícovému vraždění (zprvu 40 podpisů), navíc s řevem: „Co ještě nebylo ukradeno, musí být ukradeno teď!“

 

Kradinál, který vedl blbé řeči o ochlokracii, vládě lůzy, a tak je teď sám nazýván ochlokratem, se de facto otevřeně přihlásil ke „třetí říši“. Přihlásily se k ní i Ekumenická rada církví – což svědčí o jejím naprostém ovládnutí Vatikánem, a Federace židovských obcí – což svědčí o jejím ovládnutí americkými židovskými nacisty.

Proti „církevní“ genocidě se zvedl velký odpor veřejnosti, občanských iniciativ, opozičních politiků, „odsoudila“ ji i soudkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová. A tak okupační správa začala vyhrožovat, že pokud nebude „církevní“ genocida schválena, daruje uvažované stamiliardy muslimům. Začali hrát na u Čechů téměř všeobecný odpor proti muslimům, na to, že mnozí neinformovaní lidé budou darování peněz skatolické „církvi“ považovat za menší zlo. …Z cizího se dobře dává!

 

Okupační správa se prostě přes odpor obyvatelstva i nátlak EU, které se nelíbí její otevřená kriminalita, nemíní vzdát. Říká se, že ji její „kmotři“ dosadili právě s hlavním úkolem prosadit „církevní“ genocidu (správně také nazývanou druhou pobělohorskou konfiskací), s tím, že pokud se jí to nepodaří, tak je „sejmou“. Neexistuje proto zločin, který by byl považován za tak vážný, že by pro jeho spáchání mohla odstoupit. Prostě má za sebou „nejvyšší morální autoritu“, skatolickou „církev“. …Ani po deseti letech bez voleb se tedy žádné „předčasné“ volby neočekávají.

 

Okupační fašistická lůza chce ještě letos v Praze na Staroměstském náměstí vztyčit symbol „konečného řešení české otázky“ – mariánský sloup. …Tedy něco, co si nedovolili ani nacisté! Jinak se kromě toho, že „církevní“ lůza-kradinál Duka vyhrožuje justičními vraždami, a občas někde řádí nebo vyhrožují skatolické bojůvky, nic neděje.

 

Uzavřu tedy něčím, co je spíš pro pobavení, a to tím, že si kradinál Duka ukradl část kostí svatého Víta, Václava, Vojtěcha, Zikmunda a svaté Ludmily, nechal rozemlít na prášek a pověsil si je na krk. Kosti nebyly jeho majetkem a ani k nim oficiálně neměl přístup. Tímto jeho činem jsme nějak výrazně poškozeni nebyli a svědčí jen o jednom: už ani ostatky svatých nejsou „církvi“ svaté.

dokončeno 6. října 2012 –

Foto 1, 2: Atomový noflyzoning Hirošimy Hirošima po „vyrovnání“ (volná díla)

Proslov Lenky Procházkové 6. 7. 2012

Josef Klíma o megatunelu

Signatáři druhé anticharty

Společné prohlášení České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí

Vatikán pokračuje v protireformaci

8. 11. 2012 – ti, co zvedli ruku pro „církevní“ genocidu

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments