Je lidstvo schopné zabránit zneužití nových technologií k likvidaci demokracie a lidských práv?

Když v roce 1951 zahájily americké tajné služby práci na projektu Artichoke, stanovily si mimo jiné tyto cíle:

  • Můžeme získat informace od nějaké osoby proti její vůli a bez jejího vědomí?
  • Můžeme ovládnout lidského jedince natolik, že bude poslouchat naše rozkazy proti své vůli a dokonce v rozporu s tak základními přírodními zákony jako je pud sebezáchovy?“

Tento výzkum byl od počátku co nejpřísněji utajován. New York Times ve svém článku z roku 1977 citovaly i jinou zprávu CIA, ve které se psalo: „Mnoho fází výzkumu ovládání lidského chování vyžaduje vysoký stupeň utajení. Profesionální pověst výzkumných pracovníků zaměstnaných mimo agenturu je ohrožena, protože cíle takového výzkumu jsou širokou veřejností považovány za nemorální nebo protizákonné.“ 

Tento utajený výzkum pokračuje dodnes. Jenom, když bylo už pomalu 200 amerických diplomatů vystaveno útokům pulsovanými mikrovlnami, začal o něm americký tisk psát ZDE, ZDE a ZDE, aniž by odhalil celý rozsah možností působení elektromagnetické energie na lidskou nervovou soustavu. Ta je totiž plná elektrolytu (roztoku vody a solí, který funguje jako anténa), ve kterém elektromagnetická energie vyvolává elektrické proudy, které vyvolávají stejné reakce nervové soustavy jako děje uvnitř lidského organismu (ZDE klikněte na „Psychoelektronické ohrožení demokracie“ a dole na stránce otevřete odkaz).

Miliardové investice do výzkumu mozku přitom otevřely cestu k tomu, aby mohly být do mozku vysílány zvenčí i myšlenky, city, pocity, vjemy, prostě cokoli, co se tam děje v průběhu lidského života a bylo probádáno z hlediska mozkových frekvencí, odpovídajících těmto dějům. Vědci z University of California například vyvinuli přístroj, který dokáže zaznamenávat vlny z mozku, nacházet v nich analýzou souhlásky a samohlásky a přetvářet tak naše myšlenky na slova. Ochrnutý člověk by tak mohl psát, aniž by používal klávesnici nebo dokonce pomocí syntezátoru mluvit. Přesnost tohoto přístroje zatím dosáhla 90 %. Vědci věří, že během příštích pěti let se podaří vyvinout chytrý telefon, ke kterému by tento přístroj mohl být připojen (ZDE a ZDE).  Taková znalost mozkové činnosti umožňuje i opačný postup, tedy vysílání myšlenek do mozku pomocí elektromagnetických vln. Nikdo by přitom neměl pochybovat o tom, že vojenská technologie má před těmito civilními výzkumy značný předstih. V roce 2007 zveřejnil americký deník The Washington Post článek, ve kterém napsal, že americké vojenské letectvo už vyzkoušelo přístroj, který umožňoval vysílat do lidských mozků prostřednictvím mikrovln špatně srozumitelné věty. Když se tyto věty převedou do ultrazvukových frekvencí, mozek je pořád bude vnímat, ale člověk si to nebude uvědomovat, protože je nebude slyšet. Tyto věty se tak stanou jeho „vlastními“ myšlenkami. Cíle tajného amerického výzkumu započatého v padesátých letech minulého století jsou tak v podstatě splněny.

V Rusku se na těchto výzkumech začalo pracovat už ve 30. letech minulého století. V roce 1992 zveřejnil Nezávislý moskevský ústav zahraniční politiky v týdeníku Stolica článek „MC-ultra program“ (odkazoval tak na zveřejněný program CIA, zaměřený na ovládání lidské vůle z 50. let, citovaný na začátku tohoto článku). Ve Stolici ruský vědec Viktor Sedleckij sděloval, že v SSSR začal v roce 1982 vývoj úplně nového radarového systému, který umožňuje ovládat kterékoli místo na zeměkouli a že toto zařízení by mohlo být použito k vytvoření „psychotronického pole pro ovládání mozku“. Neřekl konkrétně o jaký projekt se jednalo, ale zřejmě šlo o systém Sura , který byl v roce 1981 v Sovětském svazu vybudován poblíž města Nižnyj Novgorod v centrálním Rusku. Jeho stavbu financovalo sovětské ministerstvo obrany a později ho převzal pod kontrolu Vědecko-výzkumný radiofyzikální institut. Viktor Sedleckij před tím, v roce 1991, po puči proti Michajlu Gorbačevovi, zveřejnil v ruských novinách článek, ve kterém psal: „Jako odborník a právnická osoba prohlašuji: V Kyjevě byla zahájena sériová (a to je velmi vážné) výroba psychotronických biogenerátorů a jejich zkoušky. Nemohu tvrdit, že během puče byly použity právě kyjevské generátory… Nicméně skutečnost, že byly použity, je pro mne evidentní. Co to jsou psychotronické generátory? Je to elektronické zařízení, které vyvolává v lidském organismu efekt řízené kontroly“. (Elektronická kopie článku Authors of Project Zombie discovered in Kiev ZDE). V článku také psal, že sám je autorem jednoho typu takového generátoru.

Radar Sura dokáže vysíláním pulsovaných mikrovln do ionosféry vyvolat v ionosféře elektrické proudy. Proměnlivost těchto proudů v závislosti na proměnlivosti pulsování mikrovln, vysílaných ze Země, způsobuje, že jsou na zeměkouli z ionosféry vysílány elektromagnetické vlny ve frekvencích pulsů mikrovln, vysílaných do ionosféry . Možnosti pulsování mikrovln systémem Sura přitom byly definovány tak, že extra dlouhé elektromagnetické vlny, vysílané z ionosféry, mohly ovládat činnost lidské nervové soustavy ve velkých oblastech planety. V roce 1994 začaly stejný ale výkonnější systém budovat Spojené státy. Jedná se o systém HAARP, o kterém byl v Evropském parlamentu svědčit americký autor knihy o tomto radarovém systému Nick Begich (američtí odborníci svědčit odmítli, pochopitelně z popudu americké vlády). Po jeho svědectví odhlasoval Evropský parlament rezoluci, která mimo jiné (bod 30 rezoluce) vyzývala k tomu, aby byla uzavřena mezinárodní dohoda, která by zavedla „globální zákaz vývoje a rozmisťování zbraní, které by mohly umožnit jakoukoli formu manipulace lidských bytostí“.

V ruském tisku se o systému HAARP, aniž by byl jmenován, psalo: „Je nutné připustit, že náš možný nepřítel nám poskytuje všechny důvody k tomu, abychom mluvili o psychotronické nebo psychické zbrani jako o faktu, který musíme považovat za reálný“, a dále se psalo o „tajemných informačně-psychologických“ prostředcích, které jsou schopny poškodit zdraví, způsobit smrt nebo „zablokovat na podvědomé úrovni svobodu lidské vůle, způsobit ztrátu schopnosti politické, kulturní a jiné sebe identifikace lidské bytosti“ a dokonce způsobit „destrukci nedělitelného informačního a duchovního prostoru Ruské federace“ (ZDE a ZDE – elektronická kopie originálu článku – anglický název „Riders of Psychotronic Apocalypse“).

V roce 2019 psal čínský deník China Morning Post, že si Čína vyzkoušela ruský systém Sura a že americký systém HAARP je schopen vygenerovat zhruba 4krát větší energii než ruský systém Sura. Zároveň informoval, že Čína buduje v Sanja v provincii Hajnan ještě větší a pokročilejší systém, s možným vojenským použitím, který je schopen manipulovat ionosféru nad celým jihočínským mořem, a že podle některých kritiků jsou tyto systémy schopné ovlivnit činnost lidských mozků.

Kdyby světové velmoci měly zájem bránit svobodu lidského myšlení, musely by se dohodnout na celosvětovém, mezinárodním zákazu budování a používání jakýchkoli systémů, umožňujících dálkové ovládání činnosti lidských mozků a lidské nervové soustavy. Aby to ale bylo možné, musely by se také dohodnout, že přestanou usilovat o možnost vojensky ovládnout svět. Rusko zřejmě nechce přistoupit na takovou dohodu, protože USA ho obklopují vojenskými základnami, budovanými v blízkosti jeho hranic a protože už si není zcela jisté, že jeho jaderné zbraně jsou, vzhledem k americké protiraketové obraně, dostatečným odstrašujícím prostředkem. Číně se zase nepochybně nelíbí přesun amerických válečných lodí do blízkosti jejích břehů. Ani ona tedy nebude pro zákaz těchto nejnovějších zbraní hromadného ničení. Dalším důvodem je, že mají USA více jaderních zbraní než ona. Tento americký vojenský tlak na Čínu a Rusko do jisté míry ospravedlňuje v očích ruské veřejnosti odklon ruského vedení od demokracie. Čínské vedení v něm zase vidí ospravedlnění, proč nemá demokracii zavést.

Radarový systém Sura, stejně jako americký systém HAARP a časem i nový čínský systém jsou nebo budou schopné vyhubit obyvatelstvo velkých oblasti planety. K takovému konfliktu ale nemusí dojít. Postačí, když se někomu podaří ovládnout myšlení lidí na celém světě. K tomu není třeba nic víc, než namodulovat na současné mobilní telefonní systémy takzvané psychoaktivní elektromagnetické vlny a nebo využít připojení lidských mozků na internet v šesté generaci mobilních sítí, která má přijít do prodeje zhruba za 10 let. Už všudypřítomnost páté generace mobilních sítí by ale lidi měla varovat. Pokud světoví politici nedokážou ovládnout touhu po moci jako základní motiv své politiky, nevznikne ve světě elektronická totalitní moc, kterou nebude možné svrhnout?

Minulý týden se objevila první vlaštovka naděje, když parlament v Chile odhlasoval zákon, který má chilským občanům zajistit právo na osobní identitu, svobodnou vůli a mentální soukromí, „které jsou ohrožovány vývojem technologií, aplikovaných na lidské myšlení a mozek“. V komentáři chilský parlament napsal, že „vědecký a technologický vývoj musí sloužit lidem a musí být prováděn s úctou k životu a tělesné a duševní integritě“ . Chile se stalo první vlaštovkou díky tomu, že z něj pochází vědec Rafael Yuste, který v současné době pracuje na americké Kolumbijské universitě a letos v létě řekl americkému deníku New York Times, že „jakmile jde manipulace přímo do mozku, nebudete schopni poznat, že jste manipulováni“. Řekl také, že vědcům už se podařilo vpravit do paměti myši představy věcí, které nikdy neviděly.

Chilský zákon ovšem neřeší otázku, jestli se Rusko, USA a Čína dohodnou na tom, že přestanou bojovat o moc nad celým světem, ať už klasickými zbraněmi, atomovými zbraněmi, nebo zbraněmi na ovládání lidské nervové soustavy a lidských mozků.

3.5 10 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
16 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
orinoko
16. 10. 2021 22:16

Deprese na depresi. I tato muzika na text báSNÍLKA:

https://www.youtube.com/watch?v=q80KWS0C3i4

Točmistr
Točmistr
Reply to  orinoko
17. 10. 2021 7:40
PPK
PPK
17. 10. 2021 9:22

Především je třeba poznamenat, že z politického hlediska lze zajisté souhlasit, že je stále aktuální, zabývat se problémem všech způsobů likvidace demokracie a lidských práv, ať jsou ty způsoby jakékoliv.  Jenže, tento článek má i část technickou, která se ale již politiky netýká a – předem se omlouvám – zde už má diskusní poznámka bude kritická a počtem slov i rozsáhlá. Takže: Jelikož téma článku se týká oboru fyziky elektromagnetických vln, oboru v němž mám na rozdíl od mnoha tvrzení autora jiný názor, jsem proto nucen jej požádat o vysvětlení těchto otázek, přičemž autorovy formulace dám vždy do úvozovek: 1a/… Číst vice »

Last edited 2 let před by PPK
Jari
Jari
Reply to  PPK
18. 10. 2021 15:20

Myslím, že pana Mojmíra Babáčka trochu podceňujete. Možná proto, že ho neznáte ani jeho práce a na téma se díváte pohledem školní teorie, která mnohé zamlčuje, mnohé uvádí bez souvislostí (zvláště pak mezioborových) a – jak ukazují dějiny – v mnohém se plete.
Toto je populární článek napsaný pro širokou neodbornou veřejnost, pokud chcete více, je zde (opět pro veřejnost) jeho kniha „Psychoelektronické ohrožení demokracie“, protkaná citacemi a odkazy. Tyto odkazy také ukazují směr, kudy ve vlastním bádání postupovat dál.

PPK
PPK
Reply to  Jari
18. 10. 2021 15:54

OK. Tak ať odpoví na mé konkrétní otázky. Já si za svými tvrzeními stojím.
PPK

Jari
Jari
Reply to  PPK
18. 10. 2021 22:21

Doporučuji jeho knihu, tam je hodně vysvětleno a jsou tam i odkazy na zdroje.
Jinak, pokud Vám nebo někomu z Vaší rodiny „píská v uších“ (nebo „v hlavě“) a nebyla nalezena zdravotní příčina, pak když budete pátrat po skutečných důvodech, získáte odpověď hned na několik svých otázek…

Last edited 2 let před by Jari
orinoko
Reply to  Jari
19. 10. 2021 8:44

Hraje tento Mojmír Babáček na kytaru? Nějak se mi míchají jména.

Jari
Jari
Reply to  orinoko
19. 10. 2021 13:20

Tak to nevím, profesionální hudebník ale není. Vystudoval FF UK a dlouhou dobu pracoval v USA jako programátor.

orinoko
Reply to  Jari
19. 10. 2021 13:41

Tak to možná budu muset zjišťovat až v Los Angeles. Ale jinak by to mohlo odpovídat. Tady a tady například vedu Mojmíra Babáčka.
Texty měly vznikat spontánně po hospodách.

https://www.youtube.com/watch?v=IaUfl4hovg4

https://www.youtube.com/watch?v=0rTLKZPh4ck

Jari
Jari
Reply to  orinoko
19. 10. 2021 17:04

Asi se jedná o jmenovce :-)

Bety
Bety
17. 10. 2021 10:58

Já se ve fyzice nevyznám, ale celé mi to přijde spíš jako další vyvolávání strachu. Nehledě na to, že spoléhat na nějaké mezinárodní smlouvy je mimořádně naivní – viz vývoj biologických zbraní. Navíc – téměř všichni čumí na telku a další podobné výdobytky, a ty lidem vymývají mozky celkem spolehlivě. Kdysi jsem viděla dokumentární film o tom, jak v USA zkoušeli přidávat do filmů podprahově reklamu – šlo nějak o to, jak lidské oko vnímá počet políček na filmovém pásku a když se mezi ně přidá záblesk reklamy, oko to nevidí, ale mozek to zaznamená. Dá se to objevit, jen… Číst vice »

orinoko
Reply to  Bety
17. 10. 2021 11:57

Dneska jsem na autobusáku potkal kamaráda z dětství a později ze sportu. Shodli jsme se na tom, že emerická produkce pohyblivých obrázků dospěla přesně tam, kam celá ta jejich defektní společnost. A nepochopili jsme, kdo to vlastně financuje a proč, když už to není ani na čUMĚNÍ, a pokud nemá člověk mozek z plastelíny, tak aspoň surfuje kanálově /sic/ anebo to má v maximální míře puštěné jako civilizační šum, ze kterého docela neomylně vyloupne něco použitelného. Někdy se tomu říká kulisa. Když kulicha máme v klidu. Musím se přiznat, že spoustu věcí přelétnu anebo to vůbec nečtu. Hodně se řídím… Číst vice »

Bety
Bety
17. 10. 2021 12:03

Ještě – v jednom americkém seriálu z prostředí soudů a právníků se projednávala žaloba na kasíno, protože do klimatizace přidávají plyn, který způsobuje rozjařenost a jaksi zvyšuje chuť riskovat – a prý se to dělá běžně. Napadly mě přitom supermarkety, protože já opravdu nechápu, proč v nich někteří lidé tráví tolik času a utratí vlastně víc, než si mohou dovolit. Měli bychom se asi víc zajímat o věci, které se nás bezprostředně dotýkají a přitom neposlouchat to, co nám jisté – prý mezinárodní – instituce nařizují ohledně našeho zdraví. Pokud v nich poroučí takoví zmetci jako Gates, Séreš, Fauci a… Číst vice »

PPK
PPK
Reply to  Bety
17. 10. 2021 19:11

Ano, psychologicky podprahové způsoby reklam jsou zkoušeny již dlouho. Nejsou však příliš úspěšné, protože praxe ukázala, že stále nejúčinnějším marketingem byznysu i politiky je Slovo propagandy a lež obrázků a filmů reklam. Postačí si uvědomit zkušenost, že v obchodování vždy platilo, že to, co je kvalitní, to se prodávalo samo a reklamu že vždy potřebovaly jen nekvalitní šunty. A vědecká pravda? Té škodí nejen trollové, Cemperové a podvodníci, ale i alarmismus amatérů, kteří šíří výmysly a bludy bez dostatečného znalostního zázemí. V informačním prostoru pak převáží propaganda nesmyslů, která skutečné pravdě o lidském pokroku velice škodí. Musím proto admina varovat… Číst vice »

Last edited 2 let před by PPK
Aleš
Aleš
19. 10. 2021 19:46