Jsme ve 3. světové válce?

Doba je šílená. Před rokem a půl konečně prasknul dlouho bobtnající civilizační vřed, který většina z nás naivně přehlížela a nyní nás „překvapivě“ zavalil páchnoucí hnis nové totality. Dezolátní stav společnosti na „vyspělé“ části planety v posledních 19 měsících má za následek miliony mrtvých, desítky milionů lidí s doživotně poškozeným zdravím, obrovské hospodářské škody, davové hysterie, rozvrácenou soudržnost společnosti a zavádění totalitní pravidel.

Znamená to tedy, že už jsme ve válce?

Omlouvám se, ale tenhle článek postrádá obvyklý ironický nádech a je trošku depresivní. Čtěte na vlastní nebezpečí.

Definice války

Tady je jednoduchá definice „války“ z Wikipedie:

Válka je stav organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami lidí. Násilí je ve válce použito válčícími stranami jako mocenský prostředek k prosazení politických, náboženských, ideologických, ekonomických nebo jiných cílů. Válka je opakem míru. V mezinárodní politice se jedná o extrémní nástroj prosazení cílů vojenskými prostředky a vojenskou silou.

K tomu si přidejme definici „hybridní války“, což je nový druh válečnictví:

Hybridní, alternativní či nelineární válka je druh ozbrojeného konfliktu vedeného útočníkem za kombinace konvenčních a nekonvenčních prostředků se synergickým efektem (hybridní hrozby), přičemž hlavní roli hrají nevojenské nástroje. Mezi ně patří např. psychologické operace, informační válka a propaganda, kybernetické útoky, kriminální a teroristické aktivity, ekonomické sankce a další. Vojenské akce útočníka probíhají nepřiznaně, jsou vedeny především nepravidelnými silami a kombinují symetrické a asymetrické způsoby vedení bojových akcí proti celé cílové společnosti.Základním cílem hybridní války je subverze, ta se skládá z těchto etap:

  1. demoralizace cílové společnosti
  2. následná destabilizace
  3. následné vyvolání krize
  4. následné převzetí kontroly nad cílovou společností vnitřními silami napojenými na útočníka

Taky tam vidíte tu strašidelnou shodu s aktuálním děním?

Na začátek je potřeba říct, že aktuální světový konflikt je nestandardní v jedné zásadní věci – dříve se většina válek vedla mezi jednotlivými státy nebo mocenskými bloky. Aktuální situace je ale jiná v tom, že jsou strany trochu jinak definované a nejsou na první pohled rozpoznatelné – jde o boj nepřátelské skupiny „elitářů“ rozptýlené v mocenských strukturách po celém světě proti běžnému civilnímu obyvatelstvu. O tom ale více až na konci článku.

Pojďme si vzít definici války krok za krokem – které body definice války aktuálně splňujeme?

Organizované násilí a útlak

Od února 2020 spolupracují vlády většiny vyspělých zemí s velkými médii, „Big Tech“ a „Big Pharma“ korporáty a s řadou zájmových skupin na naprostém potlačení lidských práv, právního státu, svobody pohybu a na zavedení tzv. „totální kontroly“ nad obyvateli. A to i za pomoci násilí, které je na občany aplikováno mnoha způsoby.

Státní moc zajišťuje silové složky v podobě policie a armády, které omezují pohyb obyvatel a fyzicky zastrašují a napadají jakoukoli opozici.

Big Tech společnosti jako Google, YouTube, Facebook, Twitter, Apple a další většinou sídlí na stejném místě v Kalifornii, tvoří nepřiznaný světový kartel a zajišťují bezprecedentní úroveň cenzury a zastrašování obyvatelstva – cokoli narušuje jejich jednostrannou propagandu je ihned schováno nebo úplně smazáno. Jediný povolený pohled na současné problémy je díky nim naopak doslova všudypřítomný.

Big Pharma zajišťuje obrovské zdroje zisku – skrz drahé testy, experimentální vakcíny a další artikl. Jejich nebezpečný experimentální injekční roztok (nesprávně nazývaný „vakcína“) je vládami využíván jako symbol podřízení se. Aplikuje se v rozporu s jakýmikoli dosud platnými pravidly lékařské praxe i lékařské etiky.

Velká média zajišťují šíření propagandy, pomáhají udržovat paniku, šířit teror a zastrašovat jakoukoli názorovou opozici pomocí dehonestačních kampaní.

Vybrané neziskovky a ovládnuté nadnárodní organizace zajišťují ideologickou podporu a pěšáky, kteří vyhledávají a označují ideologické nepřátele a nepovolené myšlenky.

Závěr: Splňuje definici války

Protlačování jasných ideologických a ekonomických cílů

Organizátoři „covidové krize“ zcela jasně říkají, že situace se musí využít k protlačení tzv. Great Resetu a Green Dealu. Oba tyto ideologické cíle mají zajistit naprosté překopání ekonomického systému, svobody pohybu, svobody rozhodovat o vlastním těle, svobody názoru, možnosti cokoli vlastnit atd. Profitovat z toho bude jen malá skupina oligarchů, většinová populace naopak prudce zchudne, přijde o svůj majetek a v rámci „čtvrté průmyslové revoluce“ se má stát jen jakousi masou konzumních otroků pod totální kontrolou nadnárodních organizací.

Vše je zcela jasně řízeno z jednoho centrálního místa a organizováno přes lidi sdružující se v organizacích jako je Světové Ekonomické Fórum (WEF), Aspen institute a několika dalších. Bohužel se k nim připojila i Světová Zdravotnická Organizace (WHO), kterou přes společnosti GAVI a Bill & Melinda Gates Foundation ekonomicky ovládl miliardář a očkovací fanatik Bill Gates.

Závěr: Splňuje definici války

Použití nevojenských nástrojů teroru

Už přiznaně probíhají psychologické operace vyvolávající paniku, informační válka, cenzura, propaganda, kybernetické útoky, ekonomické sankce a porušování platných zákonů a dokonce i ústavy státní mocí.

Paleta prostředků k vynucení naprostého podřízení obyvatel je už teď velmi široká a každým dnem roste. Lidé jsou všemi možnými postupy donucováni k podvolení se a k přijmutí injekce s experimentální látkou od korporátních výrobců Pfizeru, Moderna nebo AstraZeneca. A to i ti, pro které by injekce neměla žádný význam, i kdyby fungovala tak jak je prezentováno v médiích (zdraví lidé, děti).

Těm, kteří se teroru podřídí, jsou poskytovány „Zelené pasy“, které jim umožňují volnější pohyb a vrací jim malou část odebraných a původně zcela běžných práv. Rozjíždí už se i další připravená fáze teroru – některé vlády už vydaly rozkaz, že nepodvolení lidé bez Zeleného pasu musí být vyhozeni z práce. Zatím se to týká pracovních pozic ovládaných státem a zdravotnickým systémem, některých velkých korporátů a nově v USA i všech firem nad 100 zaměstnanců (což nedávno oznámila skupina loutkářů ovládající naprosto dezorientovaného „prezidenta“ USA Joe Bidena).

V Austrálii už se také využívají novodobé koncentrační tábory (říká se jim „detenční centra“), kam svážejí lidi s pozitivním PCR testem (nikoli nemocné). Další země se tomuto stavu čím dál tím více blíží (Kanada, Německo, Nový Zéland…).

Závěr: Splňuje definici války

Demoralizace a destabilizace společnosti

Společnost je záměrně udržována pod obrovským tlakem. Slouží k tomu omezování svobody pohybu, povinné zakrývání tváře a přidušování nesmyslně používanými respirátory, všudypřítomná ikonografie připomínající „morovou ránu“, všechna média neustále bombardující společnost (dezinformačními) údaji o počtu nemocných a mrtvých, v médiích dostávají prostor psychopaté šířící poplašné zprávy atd.

Součástí demoralizace je i neustálé měnění pravidel, takže jsou všichni udržováni v nejistotě a stresu – nikdo neví, co se zrovna teď smí a co nesmí.

Plošně se využívá i metoda tzv. „gaslightingu„, kdy média, vláda i Big Tech konstantně opakují naprosto očividné lži, které neodpovídají realitě. Neustálé a přesvědčené opakovaní lži vede oběti gaslightingu k dezorientaci, zmatku, zpochybňování vlastního vnímání reality a zdravého rozumu a nakonec i k naprosté rezignaci.

Součástí snahy rozvrátit společnost je i konstantní tlak na rozdělení společnosti na dvě skupiny. Velká média neustále tlačí, že lidé vzdorující teroru jsou bezohlední a extrémně nebezpeční pro ostatní a šíří kolem sebe neskutečně smrtící nákazu, která zabíjí bezbranné lidi. Přestože data ukazují spíš pravý opak. Nepřátelské síly díky tomu vytvářejí skupinu fanatiků, kteří pak mají zdánlivé alibi k tvrdému protlačování nové ideologie („autonomní bojovníci“).

Závěr: Splňuje definici války

Vyvolání krize

Hybridní válka má za cíl vyvolat obrovskou krizi – nejen kulturní, morální a společenskou, ale hlavně ekonomickou, která připraví populaci o prostředky a ekonomickou soběstačnost a umožní snadnější převzetí moci tomu, kdo přijde (s předem nachystaným) řešením.

Už nyní jsme svědky největší ekonomické krize za mnoho dekád. Záměrné omezování přepravy zboží také vede k tomu, že řada provozů musí omezovat výrobu, protože nemá potřebné zdroje. Potraviny se prudce zdražují a v zimě budou zdražovat ještě víc. Nechystá se přímo hladomor (to už je v současné společnosti příliš obtížné), ale kvalita a rozmanitost potravin klesá a bude dál klesat.

Závěr: Splňuje definici války

Použití silových složek proti obyvatelstvu

Pro útlak obyvatel přímo v ulicích jsou používány primárně policejní složky. Armáda je ale využívána také, i když zatím jen v (uměle vyvolaných) obdobích „zvýšené krize“. Armáda tedy například u nás pomáhala na začátku roku 2021 omezovat pohyb mezi okresy, v USA tvrdě hlídala pohyb kolem vládních budov po zfalšovaných prezidentských volbách atd.

Závěr: Splňuje definici války

Válečné oběti

Součástí války jsou i lidské oběti. A těch už máme miliony.

Mrtvé přinesl virus vytvořený s vysokou pravděpodobností v americko-čínské laboratoři ve Wu-chanu. Přestože dodatečné audity statistiky „úmrtích s Covidem“ ukazují, že je mnohem méně nebezpečný, než tvrdí média, dál se všude prezentují nesmyslně nadhodnocená čísla (obvykle se počet skutečných obětí nemoci COVID-19 pohybuje kolem 2% – 30% z uváděného čísla – podle toho, kdo audit dělal a jak se v dané zemi čísla tvořila).

Obrovské množství mrtvých přináší i extrémně nebezpečné „vakcíny“ – věděli jste, že za posledních 9 měsíců zaznamenaly organizace shromažďující data o vedlejších účincích vakcín (léčiv) víc mrtvých, než za celou předchozí historii moderní medicíny DOHROMADY? Jinými slovy – za posledních 9 měsíců vakcíny zabily nebo těžce poškodily víc lidí, než za celé předchozí století dohromady. Věděli jste i to, že nejmasivnější nárůst nadúmrtí začal ve chvíli, kdy se začalo s masovou aplikací experimentálních „vakcín“? Víte, že pro mládež a pro děti přináší „vakcína“ asi 100 krát větší riziko vážných komplikací a smrti, než samotná nemoc COVID-19? Je to všechno jen náhodná shoda okolností?

(Poznámka – jedna z důležitých složek dezinformační války, tzv. „fact-checkeři“, tato tvrzení pomocí slovní ekvilibristiky zkouší vyvrátit – i to je součástí informační války; získat spolehlivá data je nesmírně pracné, někdy skoro až nemožné)

K tomu máme i oběti záměrně vyvolaného omezování lékařské péče – čím vyspělejší zdravotnictví v dané zemi, tím více lidí je na něm závislých a tím je logicky i více obětí při jeho náhlém vypnutí. Právě proto byla tak ohavná čísla u nás – naše zdravotnictví vždy patřilo k nejlepším na světě. Další mrtvé přinesla nesprávná léčba – svážení skutečně nemocných a zdravých „pozitivních“ na jedno místo, příliš benevolentní nasazování plíce devastujících ventilátorů, ignorace prokazatelně velmi účinných léků (Ivermectin, Isoprinosine, vitamin D3 a řada dalších).

Oběti přinesl i mediální psychoteror a obří stres – např. důchodci se zakázanými návštěvami a zamykaní v ústavech „pro jejich bezpečnost“ umírali šíleným tempem, i když by ve svých vězeňských celách teoreticky měli být od „vražedného viru“ dokonale odstíněni.

A bude hůř, protože obrovská část populace má po roce a půl teroru natolik podlomené zdraví, že je zlikvidují i viry a bakterie, kterým by se dřív dokázali normálně ubránit. Nehledě na nediagnostikované nádory, na neoperovaná srdce atd.

Závěr: Splňuje definici války

Jsme tedy ve válce?

Tahle válka probíhá jinak než předchozí konvenční války. Jak již bylo řečeno na začátku, je to boj organizovaný skupinou globalistů, kteří už zcela přiznaně chtějí prosadit tzv. Nový Světový Řád (New World Order), kdy se prakticky rozpustí jednotlivé státy v jejich velké globalistické Říši, kterou budou ovládat. Už to dávno není „konspirační teorie“, je to oficiální plán Světového Ekonomického Fóra a dalších organizací. Samozřejmě je vše prezentováno jako něco velmi pozitivního a Great Reset i Green Deal prý mají přinést jen samé Dobro a sociální jistoty. Stačí jen sehnout hlavu a podvolit se novým páníčkům.

Já vám ale nevím – kdy v historii bylo rozšířeno skutečné dobro pomocí totalitních praktik, psychologického teroru, tvrdého omezování svobody, posilování moci maličké skupinky psychopatů a likvidací majetku běžné populace? Kdy se k prosazení politických plánů používala injekční stříkačka? Také připomínám, že hlavními průvodními jevy fašismu v období Druhé světové války byla všudypřítomná ideologická ikonografie, extrémní mediální propaganda, cenzura a obří podpora od korporátního sektoru.

Také připomínám, že i během největší války, jakou svět dosud zažil, byla obvykle většina území ve stavu „zas až tak moc se neděje“ – třeba u nás sice vládl všudypřítmný strach, v ulicích pochodovalo gestapo, ale lidé pořád chodili do práce a děti do školy. Jen občas si Němci vytáhli z davu skupinu nepohodlných lidí a pro výstrahu je postříleli jak dobytek. Ale brutální boje se děly hlavně na vzdálené frontě a běžná populace měla omezené a zkreslené informace o podrobnostech. Pak ale najednou přiletěly bombardéry nebo přijelo vojsko a lidé čuměli jak puci. V čem je to jiné než dnes? Tedy krom toho, že dnes vše probíhá hezky civilizovaně a přežehleně v nemocnicích, domovech důchodců nebo v očkovacích centrech umístěných v ZOO, obchoďácích a na nádražích?

Já osobně si ještě nejsem úplně jistá, jak tenhle konflikt nazvat – buď je to „nástup globální technokratické totality“ nebo „hybridní světová válka„. Rozhodně je to ale světový konflikt, protože v různé podobě zuří po celém světě. Probíhá jinak než předchozí války, protože použití konvenčních zbraní (střelné zbraně, tanky, bomby…) je už přežité, hůře kontrolovatelné a hlavně by zničilo infrastrukturu a zabilo příliš mnoho potenciálních otroků. Tahle nová válka je mnohem promyšlenější a podlejší. Je natolik zákeřná, že mnoho lidí ani nechápe, co se děje a jak strašlivě se jejich životy změnily a ještě změní. Stále také hrozí, že se po nějaké hraniční události v některé zemi překlopí do konvenční občanské války a nastane lavinové šíření klasického vyvražďování do dalších zemí.

Co si o tom myslíte vy? Jsme ve válce nebo jde jen o drobounkou a bezvýznamnou epizodku a mocnářům světa jde opravdu jen a jen o boj proti „novodobému moru“ a zlepšení lidského zdraví?

A jeden malý apel – pokud se vám současná situace nelíbí, jděte prosím k volbám a volte strany, které chtějí to aktuální šílenství zastavit. Minimálně tři takové strany díkybohu k dispozici máme. I když nebudou mít většinu, mohou nastupující totalitu alespoň trochu brzdit.

Převzato z blogu autorky na Necenzurujeme.cz

5 15 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
7 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Bety
Bety
28. 9. 2021 16:41

Má pravdu.
Jen by mě zajímalo, které tři strany jsou proti covidšílenství. Omlouvám se, nějak mi to uniklo.

orinoko
orinoko
29. 9. 2021 6:47

Zatímco u nás kurvička KULEsniková dostává cenu Vény Ventilátora, tak její fašouni už NATO jdou v Bělorusku vcelku naostro.

https://southfront.org/new-hype-belarus-opposition-member-filmed-him-killing-kgb-officer-video-18/

orinoko
orinoko
Reply to  orinoko
29. 9. 2021 7:34

Tohle pod Nikolu… Česká stopa v Emerice, Gábina Guncik. Hoekstra mi připomíná Roberta, ale Rudy by na svojí hlavu mohl pustit trochu šedin. Jinak vypadá jako zombík. Dobrý vhled do kuchyně bicích. Ale celé je to vlastně hodně dobrý:

https://www.youtube.com/watch?v=eOhidwidwfM

orinoko
orinoko
Reply to  orinoko
29. 9. 2021 13:44

No totok…
Netušil jsem, že už tehdy se vědělo, co nás čeká. Tuto skladbu jsem do kapely přitáhl já, ale neznal jsem její vizuální ztvárnění. To byla morda. Co se dělo na place se těžko popisuje:

https://www.youtube.com/watch?v=TP2KhfQ8Pm8&list=OLAK5uy_k_Wate2oaQdM3uhXM46u5ZGXdmyb16ayQ

orinoko
orinoko
29. 9. 2021 12:13

Rusko pohrozilo válkou. KONEČNĚ!! TOTO ale trvalo. You Tube čili Trubka může dojít na svůj mexický plot. Trubka si vyslapla na RT a de facto tento informační zdroj na svých ehm stránkách cenzuruje. Možná to bude vypadat paradoxně, ale pokud YT hodlá sloužit sviním, tak nechť padne NATO odium.

orinoko
orinoko
29. 9. 2021 13:22

Na dojeBANCE platí jen vyjebávka: „Orbán nechal z tiskové konference vyhodit prestižní zahraniční média.“

PPK
PPK
2. 10. 2021 18:30

Poctivě a kvalitně sepsaný souhrn příznaků rádo by celosvětové krize dnešní doby. Ano, je to válka, ale válka jiná, než jak ji dějiny dosud znaly. Válka nejmocnějších bankovně korporátních elitářů proti vlastnímu obyvatelstvu s evidentním použitím nejnovějších bio-zbraní. Není to divné, když až dosud se vždy dobyvačně válčilo proti jiným národům a nyní se válčí proti vlastním lidem? Proto tu mám problém s tímto článkem. Ano, autorka se zajisté myšlenkově správně trefila do středu pomyslného terče v perfektně podrobném popisu situace i v tušení zřejmého pachatele, který celou tu krizi vytvořil. Přesto se mi zdá, že tam chybí odhad příčin,… Číst vice »