Kabaretní fraška zvaná demokracie

Co je demokracie? Vláda lidu, lidovláda. (Termín demokracie je složen ze dvou řeckých výrazů – démos a kratein. Slovo démos se překládá jako lid, zatímco sloveso kratein je vhodným ekvivalentem k českému pojmu vládnout.) Vládne u nás v Česku lid? Vládne v členských zemích EU lid? Nevládne. Lid pověří ve volbách vládnutím své zástupce, proto taky máme tzv. zastupitelskou demokracii, nikoliv demokracii přímou. Od dob starého Řecka uplynulo mnoho vody a času, i lidí docela dost přibylo, takže lid se už nemůže scházet na náměstí (agoře) a tam rozhodovat o cílech a směřování společnosti. Taková přímá demokracie by dnes byla možná tak akorát na vesnicích a v maloměstech, kde se všichni navzájem dobře znají, případně lze demokraticky rozhodovat v nějakých družstvech (bytových, zemědělských…) a snad i v nějakých menších podnicích (pokud by je ovšem vlastnili), ale ve větších městech to není možné, lidé se vzájemně neznají a na náměstí by se všichni ani nevešli, takže zastupitelská demokracie byla a je docela vhodným řešením. I když v současné době, kdy snad každý vlastní mobil a počítač, by zavedení přímé demokracie bylo velice snadné, technické provedení je hračkou. K realizaci ovšem není politická vůle, neboť ti, které jsme si zvolili, se přímé demokracie bojí jak čert kříže.

Lidovládné strany

Přesto jsou někteří občané skálopevně přesvědčeni, že lid vládne, třeba expresident Klaus tomu věří, vždyť to byl on, kdo založil ODS, tedy Občanskou demokratickou stranu – občanskou lidovládní stranu. Ale i sociální demokraté tomu věří, však to také uvádějí i ve svém logu. ČSSD – Česká strana sociálně demokratická, tedy sociálně lidovládní strana. I lidovci se ohánějí demokracií, lidovládou. Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL) je československá křesťanská lidovládní strana. Těsnou většinou nebyla schválena změna slova Československá v názvu strany na česká. Vyvíjejí čeští lidovci politické aktivity i na bratrském Slovensku? Ale asi jo, i když o tom moc nemluví. Křesťan je křesťanovi vždycky bratrem a sestrou, ať žije kdekoliv, prostě jsou to internacionalisté. Takže nebuďme překvapeni, když si v budoucnu lidovci přidají k názvu další slůvko – takže název strany bude znít Československoněmecká (bez pomlčky nebo s pomlčkou?) strana lidová či lidovládní.

Jedna z mála politických stran, která nemá ve svém názvu slůvko demokratická, je TOP 09, což znamená Tradice, Odpovědnost, Prosperita, tedy vůbec ne nějaká lidovláda. Tradice pro ně znamená, že minulost byla dobrá a je potřebné kráčet ve šlépějích minulosti, tedy v tom, že vládne šlechta a duchovenstvo, úplně nejlepší by bylo zavést znovu císařství a císařem by byl nějaký potomek Habsburků, tomu by věrně sloužilo i kníže, stejně jak v minulosti, to je přece ta pravá tradice. A všichni budou katolíky, jak také velí tradice. Odpovědnost si strana bere samozřejmě pouze za bohaté a šlechetné, taktéž pouze jich se týká Prosperita. Takže TOPka demokratickou stranou není, však si také členové nepřejí mít v názvu, že jsou lidovládní stranou. Nejraději by viděli naši společnost rozdělenou podobně, jak bývala za středověku, tedy na trojí lid. Ti první vládli a válčili, ti druzí se modlili a ti třetí je živili a na ně pracovali. A tradiční povinnost poddaných nevolníků je volit své pány, trošku movitější nevolníci jako např. umělci a intelektuálové mají zase tradiční povinnost pět oslavné ódy na vrchnost.

Ocituji, jak vidí TOPku někteří bloggeři: Údajně to znamenalo Tradice – Odpovědnost – Prosperita 009. To není pravda, jsou to pouze zlá a ošklivá slovíčka a falešné větičky. Nebo: Skutečnost je taková, že to byla zkratka slov: Trapnost – Okrádání – Podřimování. Některé zlé jazyky to dokonce vysvětlovaly ještě hůř: Trvalé Odírání Podzámčí; Telefonická Obřízka Policie; Trapná Obskurní Politika. Jak už to v životě bývá, pravda bude někde uprostřed, takže platí všechno.

Babišova strana ANO se teprve vybarvuje, uvidíme, zda se bude také dovolávat lidovlády či nikoliv. Zatím se mi Babiš docela líbí, neboť řídit stát jako firmu je docela dobrý nápad. V první řadě je nutné úplně zamezit kradení, kam by totiž došla firma, ve které se bezuzdně krade? No zkrachovala by. Za druhé je nutné investovat do smysluplných projektů, a ne na nějaké šíleně předražené nepotřebné nesmysly. Proti tomu přece nelze nic namítat. Babiš zatím provádí kontrolu firmy-státu, a co zjistí? Zjistí akorát to, co už všichni dávno víme, že totiž lautr vše je rozkradeno, jsme u snědeného krámu a po církevních restitucích nezůstane firmě-státu už vůbec nic. Tak jsem moc zvědavý, jak si s tím poradí. ANO je ale pro lid nějak ne moc čitelná, proto do ní vkládají naději ti i oni, uvidíme, zda se jejich očekávání naplní.

Ostatní naše politické strany (a je jich tak odhadem více než třicet!) jsou marginální a nemělo by smysl se jimi zabývat, snad pouze zmínku o nejvíce exotické straně v EU, kterou je politická strana disidenta a politického vězně Cibulky, kterou volí pouze jeho příbuzní. Měl bych k tomu připomínku: To komise, která zaregistruje politickou stranu, si nemůže vyžádat posudek od psychiatra? Ale vlastně fakt, že cvoci mohou založit politickou stranu, je dokladem funkčnosti demokratických principů. No jo, už je to tak.

Jinak snad všechny politické strany zemí EU mají i v názvu, že jsou lidovládné. Lid ovšem nevládne v žádné zemi. Politické strany vládnou jménem lidu a za lid, vládnou místo lidu. Zdůvodňují to tím, že lid je primitivní, hloupý a nevzdělaný. Přitom ovšem tomu omezenému a nekulturnímu lidu milostivě dovolují, aby si je zvolil. Lidově řečeno – blbci si ze svého středu vyberou a zvolí toho nej, nej, nej… No a potom se vůbec nemusíme podivovat, jak vulgárně se naše politické (ale i intelektuální) špičky vyjadřují, to i ti proslulí dlaždiči mluví oproti nim vybraně a slušně. Pokud si vzpomínám, tak za minulého režimu za takové výrazivo bývala dvojka z chování. (To byl ale šílený útlak, co?) U knížete se to dá omluvit, ten do školy moc nechodil, stačil mu bohatě knížecí původ. Dnes už je školství v pokročilejším stavu a tudíž vulgární výrazy lze bez obav používat, dokonce ve škole lze i svobodně střílet spolubližní. Pokrok je holt nezastavitelný!

Ještě se podívejme na to, jaký lid naše politické strany zastupují. V současné době je totiž lid rozdělen do různých kategorií, nejníže je lid bezdomovecký, o malilinko výš je lid nezaměstnaný, zase o malilinko výš je lid námezdně pracujících, i když od nezaměstnaného lidu se vlastně nějak moc neodlišuje, výše už je lid živnostenský a malopodnikatelský, no a potom je lid, či spíše už nadlid, tj. lid velkopodnikatelů, nepracujících rentiérů a restituentů, šlechty a duchovenstva.

U ODS to bylo v době jejího rozkvětu naprosto jasné, volila ji ta část lidu, která se dá pojmenovat jako tuneláři, odkláněči, podvodníci, zloději, bezskrupulózní gangsteři, mafiáni, spekulanti, lupičští podnikatelé a podobná svoloč. (A přesto ji volili i důchodci s osmitisícovým důchodem, znám takové osobně. Zde ovšem platí stará zkušenost – která strana má pod palcem televizi a tisk, ta získá nejvíce hlasů.) Beztrestnost byla zajištěna zametači jak u policie, tak v soudním systému. Závěrečnou tečku tomu dal Otec Zakladatel amnestií zločinců. To se to potom loupilo a kradlo, co? Když pouze jakousi nepozorností vedení ODS byli vrchní zametači vyměněni, voličská základna už neměla důvod nadále podporovat stranu, která neskýtá ochranu, a tak ODS dopadla, jak dopadla. Zhrzení voliči přešli většinou k TOPce u které doufají v pokračování jako béčka ODS.

ČSSD se chce zavděčit všem, tedy zaměstnancům, zaměstnavatelům, živnostníkům, velkopodnikatelům, šlechtě a i církvi. Vedení si ovšem neuvědomuje, že „není člověk ten, který by se zavděčil lidem všem“. Proto, pokud nezmění linii, skončí, stejně jak ODS, v propadlišti dějin. Velmi zajímavý je fakt, že vedení ČSSD se distancuje od jednoho druhu lidu: „Sociální demokraté nejsou stranou bezdomovců (a nezaměstnaných)“, prohlásila jakási činovnice oné strany. Bezdomovci a nezaměstnaní si holt musí asi založit nějakou Bezdomovecko-nezaměstnaneckou stranu, kterážto by měla členskou základnu mnohem, mnohem větší než všechny ostatní politické strany dohromady. Myslím si ale, že o to neprojeví sebemenší zájem. Já být na jejich místě, tož bych také neměl zájem o stranu, nýbrž bych se zajímal, kde najdu něco k snědku.

Lidovce volí pánbíčkáři věřící v posmrtný život. Taky určitě věří, že v nebi budou vládnoucí a vedoucí silou právě lidovci, to je pro ně ten vysněný ráj. U lidovců se mi líbí jejich schopnost v jedné větě propagovat a prosazovat diametrálně odlišné odporující si názory, úplní postmodernisté. No, jako křesťané v tom mají tisíciletou praxi. Co Bůh činí, vždycky dobře činí, my lidé sice mnoha jeho rozhodnutím nerozumíme, ale Bůh si to tak přeje a Boží úmysly a činy jsou lidskému rozumu nepochopitelné. Takže klidně mohou na začátku věty bez uzardění odsuzovat upalování čarodějnic a konec věty vyzní v tom smyslu, že to upalování bylo skutečně správné. Uvedu doklad: Upálení člověka je vlastně velice humánní počin, neboť každý člověk je hříšník (má dědičný prvotní hřích!) a tudíž ho čeká pobyt v Pekle. Jestliže ovšem spálíme jeho tělesnou pomíjivou schránku, očistíme tím ohněm jeho duši, která má potom, očištěná ohněm, šanci dostat se do nebe. Pomíjivý lidský život je ničím oproti věčnému pobytu v Nebi, upálením jsme tedy zachránili duši člověka, učinili jsme dobro! (Aha, tak už víme, odkud se Havel inspiroval k onomu slavnému humanitárnímu bombardování.) Tedy takový Hus a Jeroným i Savonarola a všechny čarodějnice a farář Kryštof Alois Lautner a statisíce dalších, byli upáleni právem. To, že jsme je upálili, jsme přece učinili pro jejich spásu a pro jejich dobro! Jejich duše budou ohněm očištěny od všeho světského, takže potom už nic takto očištěným duším nebrání v pobytu v nebi. Možná si budou muset ještě odsloužit pár tisíciletí v Pekle, pak pár tisíciletí v Očistci a teprve potom mohou přijít do Nebe. Co jsou ovšem nějaká tisíciletí proti věčnosti, muška jenom zlatá. No nemají ti lidovci docela pěkný a zajímavý program?

Začal s tím už Órigenés (který se narodil pravděpodobně v Alexandrii okolo roku 185 po Kr. a který patří mezi mé oblíbence) se svým učením o apokatastazi, což je konec časů, kdy dojde k navrácení všeho k Bohu a k očistě všech vin. Órigenés uvádí logický závěr, že i démoni budou nakonec spaseni, neboť Boží milosrdenství je nekonečné. Ale po konci tohoto světa, po apokatastasi, Bůh všechny duše zase obleče do hmoty a celý příběh začíná znovu, opět dojde k hříchu, neboť věčné lidské duše mají stále svobodnou volbu – a zase zhřeší. A tak pořád a pořád nekonečně se opakující svět. To je docela optimistické učení, no ne?

Polovině obyvatelstva je naprosto lhostejné, která strana vyhraje, protože ví, že se stejně nic nezmění, takže k volbám chodí pouze polovina obyvatel, což značí, že strana, která získá od té volící poloviny 30 procent, tak celkově je to pouze 15 procent, strana s deseti procenty od poloviny národa, má ve skutečnosti pouhých 5 procent. Není to potom šaškárna?

Dle velice solidních průzkumů si devadesát devět lidí ze sta nepřeje válku a je lhostejné, zda jsou to Evropané, Rusové, Číňané, Latinoameričané, muslimové, černoši, ba i obyvatelé USA, tam u nich si také 99 procent obyvatel nepřeje válku, a přesto se pořád válčí. Kde je tedy demokracie? Kam se ztratila? Kde a jak rozhoduje lid? Není to výsměch demokracii? Je sice docela možné, že ve stovce lidí se skoro vždycky nějaký ten jeden úchylák najde. Když jsme ovšem na vesnici, tak ten jeden ze sta nemá možnost se projevit, na dědině by neměl šanci dostat se do zastupitelstva. Ovšem z tisícovky se jich najde už deset, z deseti tisíců už je jich stovka, ze sta tisíce jich je tisícovka, no a z milionu, třeba v Praze, se jich vyskytne už deset tisíc, a tam už je nějak eliminovat nelze, dostanou se do vedení, sejdou se, přitahují se k sobě jak magnet, domluví se a vládnou. Výkvět z těchto úchylů se koncentruje v parlamentu a senátu a na magistrátu a jsou vlastně neporazitelní, neboť neodvolatelní.

Něco o komunistech

Zatím jsem se vůbec nezmínil o Komunistické straně Čech a Moravy, takže závěrem něco o komunistech. Počátkem roku 2001 založil Milan Valach Hnutí za přímou demokracii (HzPD). Jeho názory jsou mi docela sympatické. Úvodem tedy ocituji několik vět z jeho knihy Podstata komunismu, Svět na předělu: „Podíváme-li se na základě tohoto faktu na povahu vlastnictví za tzv. socialismu, dostáváme obraz právě takovéto „akciové společnosti“. Jen se podíl na vlastnictví neodvozoval od množství vlastněných akcií, ale od mocenského postavení na horních příčkách mocenské hierarchie. Z ekonomického hlediska podstatný rozdíl pak spočíval ve vyloučení ekonomické konkurence mezi jednotlivými podniky. To souviselo s tím, že prakticky všechny vlastnila jedna firma, tj. mocenské centrum komunistické strany, která zde představovala supermonopol… Pak ovšem je např. rok 1948 u nás rokem, v němž soukromě vlastněné výrobní prostředky přešly z jedněch soukromých rukou do jiných rukou stejně soukromých, aby se totéž zopakovalo o zhruba 40 let později. Jinak řečeno, komunistické elity nechtěly zrušit moc a vlastnictví jako privilegium bohatých, ony se chtěly těchto privilegií zmocnit a stát se bohatými, a to se jim také podařilo.“

Valach tvrdí, že členové Ústředního výboru KSČ si veškeré výrobní prostředky převedli do svého osobního vlastnictví a stali se tak bohatými, zmocnili se také všech privilegií, které měla dříve buržoasie. Takže bych chtěl položit otázku: A kolik členů ÚV KSČ se stalo milionáři? Že by i miliardáři? Kolik metráků zlata se nalezlo v domě Vasila Bilaka, Husáka či Štrougala? Kolik majetku zanechal po sobě Gottwald, Zápotocký, Novotný či tehdejší ministerští předsedové a vůbec všichni ti komunističtí papaláši? To přece není problém zjistit a zveřejnit. Tady by také bylo vhodné porovnat, kolik po sobě zanechali financí členové ústředního výboru komunistů ve srovnání s dnešními miliardáři. Můžeme zajisté věřit tomu, že Klaus je chudý jak kostelní myš a že na tom je stejně i Zeman a že jsou to asketové stejní, jakými byli třeba Lenin, Stalin a Mao, ti, pokud je mi známo, žádný majetek po sobě nezanechali, oproti třeba tunám zlata v pozůstalosti Pinocheta (nová vláda prý jeho rodině zabavila 14 tun zlata!), oproti metrákům zlata chorvatského presidenta Paveliče… Určitě by takové porovnání bylo docela zajímavé nejenom pro mne. Nebo že by ti komunističtí vůdci a i papaláši ukryli svůj majetek ve švýcarských bankách? Nač potom máme ale tajnou policii, která by to měla zjistit? A neměl by se tím zabývat i ÚSTR?

Našly se tehdy občas i výjimky, jako byl například krajský (či jenom okresní?) tajemník komunistické strany v Dolnom Kubíně, přezdívaný Král Oravy. Byl ovšem zatčen a odsouzen za zneužívání funkce. A to jeho zbohatnutí i ve srovnání s takovým malinkým Stanislavem Grossem, který to myslel upřímně, by bylo naprosto zanedbatelné, prostě nesouměřitelné. A ještě třeba takový ministr vnitra Barák byl odsouzen za to, že si přivlastnil-nepřivlastnil pár drobáků, prý kolem 200 tisíc korun československých (prostě nechal si to v ministerském trezoru, ani domů si to neodnesl!) a seděl několik let v kriminále. Ta jeho zpronevěra, přepočteno na dnešní měnu, by činila takové dva milióny. Co to je? Deset milionů, to dnes nejsou žádné peníze, pronesla nějaká veverka. Takže jak to bylo s těma komunistickýma elitama, které se staly bohatými? Proč současní antikomunisté nevytáhnou alespoň pár příkladů zbohatnutí těchto elit? Vždyť mají přístup ke všem archivům! A nic! Že by nic nenalezli? Takže tato tvrzení Valach ničím nedokladoval. Ale částečně má pravdu, komunisté skutečně vládli ekonomikou. Ale v čí prospěch? Ve svůj?

Takže trošku faktů: Vybudovali infrastrukturu, kterou používáme dodnes, a ani ji nejsme schopni udržovat ve fungujícím stavu (viz např. vodovody a kanalizaci, železnice, silnice, bytový fond…). Nemůžeme opomenout, že ze zaostalého agrárního Slovenska dokázali vytvořit průmyslově docela vyspělou společnost, což v celé Evropě nemá obdobu, nic podobného se nepodařilo v žádném jiném evropském státě. A to průmyslová technika oproti dnešku byla minimálně pětkrát zaostalejší, dnešní technický pokrok je několikanásobně vyšší a dokonalejší a přesto neoliberálové nejsou schopni zabezpečit ani základní potřeby, už jenom kolik se u nás potuluje bezdomovců, je toho dokladem. Školství a zdravotnictví po celou dobu fungovalo bezproblémově a bylo zdarma. Státních úředníků bývalo třikrát méně než je dnes, a to nebyly počítače, nebyly ještě totiž vymyšleny, k dispozici měli úředníci pouze mechanické kalkulačky z dob Blaise Pascala. Dnes máme státních úředníků mnohem více, asi z důvodu zvyšování zaměstnanosti, ovšem to se zvyšuje zaměstnanost na nepravém místě. Neexistovala lichva, to byl trestný čin, a tak případní lichváři v rámci převýchovy manuálně pracovali ve vězení a žádní exekutoři nebyli tudíž zapotřebí.

Přestože obchod s kapitalistickými zeměmi byl blokován (tzv. studená válka), embargo bylo snad na vše, tak každý soudný člověk musí uznat, že ekonomiku vedli dobře, zajisté neměli takové možnosti jako dnes, ale existovala potravinová soběstačnost, dokonce jsme vysoce kvalitní potraviny mohli i vyvážet, o tom se dnešním neoliberálům může pouze zdát, také státní dluh byl nulový, dluhy žádné, státní rozpočet vyrovnaný… Je pravda, že komunistická věrchuška měla možnost se neskutečně obohatit, alespoň měli stejné možnosti jako ti dnešní, ale nevyužili to ke svému osobnímu obohacení jako ti současní!

Takže to co jsem uvedl, bylo dle páně Valacha naprosto špatné, zločinné a zavrženíhodné. No jo, holt záleží na úhlu pohledu.

Když sametoví revolucionáři přebírali vládu, tak státní rozpočet byl v přebytku a některé státy nám dokonce dlužily. Zajímavý byl dluh SSSR vůči našemu státu (podíleli jsme se přece na stavbě ropovodu a plynovodu Družba), který v plné výši přebralo Rusko, činilo to celkem 72 miliard korun. Ruská vláda navrhla, že onen dluh splatí formou dodávek ropy a plynu během deseti let i s úroky, tedy 100 miliard korun, což je docela slušná sumička. Kdepak, naše vláda to odmítla, s Rusákama nechtěla mít nic společného, ropu a plyn nám přece dodá Německo nebo USA (asi tu ropu budou vozit nákladní lodě v sudech-barelech), a onen dluh prodala firmě Falcon Capital za pouhou pětinu. Společnost Falcon dala ministerstvu financí v podstatě na ruku 20 miliard a tím byl pro naši vládu ruský (sovětský) dluh z krku. Ta radost, jak ji veřejně projevovala vláda, byla až zarážející.

Falcon Capital byla narychlo založená společnost jenom kvůli tomu prodeji dluhu, sídlila v bytě nějakého paneláku na předměstí Basileje. Kde tak narychlo vzala 20 miliard? Asi je měla schované v ledničce. Zisk firmy byl 80 korun ze stovky, z deseti miliard osm miliard a ze sta miliard 80 miliard, to byl kšeft, co? Kdosi se pěkně napakoval! Rusko splatilo dluh do poslední koruny ropou a plynem, a oni vykukové nám klidně tu ropu prodávali, šikovní kluci, co? Dodnes není jasné, kde Falcon vzal peníze na koupi gigantického dluhu. Policie se vyšetřováním dluhu vůbec nezabývala a české ministerstvo financí dodnes – přes rozhodnutí soudu z roku 2006 – nezveřejnilo smlouvy, na jejichž základě byl dluh prodán. Naskýtá se domněnka, že prodávají a kupující byly dle všeho stejné osoby, prodávali si to sami sobě, což je samozřejmě pouze ničím nepotvrzená domněnka!

Komunisté si nechali ústavně uzákonit vedoucí úlohu strany, což dle mého názoru bylo naprosto zbytečné, při existenci takové masové členské základny by vždycky tak jak tak vyhráli volby. Komunistická strana je vedoucí a vládnoucí stranou ve společnosti, tak nějak to znělo v Ústavě, a to bylo jako úplně první po převratu okamžitě zrušeno. Kdo má dnes vládnoucí a vedoucí úlohu? No ta strana, kterou si zvolí lid, ta má na čtyři roky postaráno o vedoucí úlohu, aniž by to bylo zakotveno v Ústavě, za další čtyři roky si zvolí lid jinou stranu, které tím pádem určí vedoucí úlohu, ale kupodivu, skoro nic se nezmění, akorát nějaké kosmetické nepatrné nedůležité úpravy. No a jede se dál černou nocí kolem bílých skal, tj. krade se a loupí. Kolik jenom za ty čtyři roky vždycky vznikne milionářů a kolik z nich se stane miliardáři?

Koprokracie?

No, neměla by se už konečně nazývat ta naše demokracie pravým skutečným odpovídajícím pojmem? Naše demokracie je vládou nadnárodních korporací a nadnárodních bank (dolaru), takže snad nějaký odpovídající pojem by se mohl i vymyslet, no ne? Dolarokracie? Korporokracie? Bankokracie? (Koprokracie?)

Milionová demonstrace v ulicích a vlády nic, nereagují, je to pro ně pouhé bodnutí komára, zamáčkne se, i krev se může objevit, ale vláda nezmění na svém programu ožebračování obyvatelstva ani čárečku, vůbec nic, pokračuje dál ve stejných kolejích, jako by se nechumelilo. Až neuvěřitelně podobné středověkým selským bouřím, také nic nezměnily. Prostě většina obyvatel, tedy lid, žádnou systémovou změnu nedokáže prosadit ani provést, devadesát procent obyvatelstva státu nemá žádný vliv na změnu vládnutí, těch deset procent bohatých protesty snadno a lehce zvládne. Takže kdo a co může změnit systém?

Politické a intelektuální elity nám občanům neustále vtloukají do hlav, že demokracii – lidovládu musíme usilovně chránit, bedlivě opatrovat jako oko v hlavě, že demokracie není zadarmo, že se musíme uskrovnit, že demokracie je to nejsvatější, co máme, bez demokracie a svobody by život neměl smysl a podobné žvásty, které účelově zakrývají, že vládne nikoliv lid, nýbrž finance. Jinak by přece MUDr. Roman Joch nemohl pronést: Když bude demokracie ohrožena, mají gentlemani právo nastolit stanné právo a diktaturu. Jinak řečeno, pokud se lidu nelíbí naše oligarchická vláda, tak mu pořádně utáhneme opratě, a také mučení je lékařem Jochem doporučováno jako vhodná metoda přivedení lidu k poslušnosti.

Jakápak demokracie, když vládne oligarchie, korporace a finanční kapitál, a ten má mnohem blíže k fašismu než k nějaké demokracii, což dokazuje ta jednotná jednolitá podpora Pravému sektoru a banderovcům na Ukrajině a naprosto jasně a srozumitelně ukazuje, čemu a komu dávají přednost. Pojem demokracie-lidovláda absolutně neodpovídá realitě. Tak si tedy myslím, že pojem demokracie skončí na smetišti dějin úplně stejně jako pojem komunismus, socialismus, kapitalismus a neoliberalismus, tedy naprostým vynulováním a vyprázdněním podstaty pojmu. To, co bude za pět či deset let, teprve hledá svůj název a ten nebude mít (dle mne) nic společného s uvedenými pojmy a už vůbec nic společného s pojmem demokracie.

***

Závěrem, jako obvykle, pár výroků:

Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat. Benjamin Franklin

Politika v demokracii by byla celkem jednoduchou záležitostí, kdyby nebylo třeba stále znovu vyhrávat volby. Dean Acheson

Nedemokratický systém je takový, kde občané mají strach z mocných. Demokratický systém je takový, kde vláda a mocní mají obavu a strach z občanů. My dnes žijeme v systému, kde vláda má z občanů jenom velkou srandu. Jan Keller

Nechceme se vrátit zpět k demokracii pomocí voleb, kde korupce prostupuje vše, vláda trpí nestálostí, lidé porušováním jejich práv a politická kriminalita ohrožuje fungování celého státu. Moeen U Ahmed

5 1 hlas
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
24 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Vodník
Vodník
22. 6. 2014 13:43

Tak to, že systém, který panuje v dnešním okcidentálním světě, není žádná demokracie, to už je kromě pár pražských kavárenských intellektuálů jasné každému. Jedním názvem ho ovšem prozatím označit nelze. Jedná se o vládu finanční oligarchie, to na prvním místě. Na druhém místě jsou nadnárodní korporace. Jejich proxy jsou ovšem jimi vlastnění politici ve svobodně zvolených parlamentech. Nepostradatelným faktorem pro jejich vládnutí jsou jimi vlastněná a ovládaná mass-media, tedy částečná mediokracie. A dle mého mínění jsou další nepostradatelnou složkou užiteční idioti (u nás pražská kavárna, havloidi, bývalý dissent, androš atd.), kteří to myslí upřímně a kteří jsou nezřídka charakterní a… Číst vice »

Vodník
Vodník
22. 6. 2014 13:46

K tomu Kellerovu citátu: mluvil jsem tuhle v Brusselu s jednou Běloruskou a ta říkala, že prostí lidé nemají s Lukašenkem vůbec žádné problémy, pokud proti němu aktivně nevystupují (k čemuž naprostá většina z nich nemá ten nejmenší důvod). Kdo se ho ale děsí jako noční můry, jsou papaláši. Ty se třesou děsem, protože když on přijde na nějakou jeich levotu, jdou okamžitě od válu, ne-li přímo do lochu. Myslím, že ČR není zralá na ten západní systém, který si říká „demokracie“, ale že by jí prospěl nějaký takový diktátor jako Lukašenko, který lidu neškodí, ale na papaláše je to… Číst vice »

Alena
Alena
22. 6. 2014 14:14

přispěvatelé přede se mnou nebudou souhlasit, ale zdá se, že diktátor v hávu KSČM by byl nejvhodnější, na což mne navedl Kardinál Vlk.viz http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=773. Potrefená husa nejenže zakejhala,ale rozdmychává opět antikomunistickou nenávist, jako by nebyl Kristův, ale ďáblův zástupce na zemi. Popravdě, KSČM je jediná strana, která chce něco proti restitucím udělat.Hnutí Ano je mnoho lidem sympatické, nicméně je zde ohromný střet zájmů. Agrofert již nemusí lobovat v parlamentu a utrácet ohromné peníze, když si vše prosadí prostřednictvím Ano. A nakrmit hnutí Ano je zřejmě jednodušší.Když pominu takové maličkosti jako dotace, daně šité firmě na míru, pozastavím se u jednoho-… Číst vice »

hudryper
hudryper
22. 6. 2014 14:20

Vodník napsal Ty se třesou děsem, protože když on přijde na nějakou jeich levotu, jdou okamžitě od válu, ne-li přímo do lochu. Myslím V tom byl demokratičtější předchozí režim. I vysocí komunističtí papaláši se museli bát,hlavně svých rozporů s naoko vládnoucí a nepohodlnou ideologií.Zkrátka tehdejší společenská pyramida měla uvnitř několik tabu,která když funkcionář porušil a přišlo se mu na to,končil a mnohdy i v lochu.Všechna tato nepohodlná zařízení soudruzi po plyši důkladně zrušili tím,že nalákali masy na pohádky o sobeckém zbohatnutí bez práce,na život,v němž budou jenom stříhat kupóny svých akciových majetků a hlavně proto se nebránili restitucím,jejich zbohatlíci nebyli… Číst vice »

Vodník
Vodník
22. 6. 2014 14:26

Hudryper: jak děláte to, že tam máte jen část té citace z příspěvku, na nějž reagujete?

Béda
22. 6. 2014 15:31

Za největší frašku ohledně demokracie považuji sídlo Pravdy a lásky – USA, které vedou „Bílou knihu demokracie“ a Černou knihu totality“ přitom všechny doma i v cizině šmírují, nikomu nevěří, na každého se snaží shromáždit kompro potenciál, provozují tajné mučírny, zavedly patriot Act, chtějí získat nad jedincem absolutní kontrolu a ovladatelnost, pomáhají udržovat nejhorší totality, podporují fašisty i teroristy, provozují mezinárodní terorismus ve velkém, loupí a vraždí po celém světě.

Jestlipak jim to schvalují voliči? Žeby byli masochisty?

Béda
22. 6. 2014 15:34

Jo a abych nezapomněl, cíleně plánují a provozují „barevné“ převraty v jiných státech s cílem revidovat výsledky parlamentních voleb.

Béda
22. 6. 2014 16:05

USA prý dovezly demokracii do Iráku, kde byl za jejich asistence „demokraticky“ zvolen prezident Al Málikí. Zdá se, že USA již tento jejich „demokrat“ nevoní. Ke geopolitické šachovnici USA, Iráku a Rusku bych dal k povědomí tento článek http://www.nwoo.org/2014/06/21/rusko-znovu-ozivuje-zastupnou-valku/

A něco pro zasmání o americké demokracii v Iráku: http://www.youtube.com/watch?v=byInp8pUKoM

Béda
22. 6. 2014 16:17
Béda
22. 6. 2014 18:04

Fakta o Ukrajině: Pravdoláskařští Majdanovci (Vondra, Fištejn a spol.)- video http://www.nwoo.org/2014/06/22/kde-jsou-hranice-sebeobelhavani-panu-vondry-fistejna-a-spol/

Béda
22. 6. 2014 18:17
mirror
mirror
22. 6. 2014 18:37

Zase geniální text pana Kadubce. Chrání ho důchod. V textu je vzpomenut Milan Valach a jeho odkaz budoucnosti. Mluvit Valach uměl jako kniha, pokud nešlo o poměry před rokem 1989. Jeho nenávist ke komunistům je mi záhadou. Kdysi na BL naznačil, že měl nedobré vzpomínky na práci v brněnské Zbrojovce. Copak dnes je to lepší? Zaměstnanec je totálně závislý na šéfovi, který si může dovolit všechno a zaměstnanec nic. Dříve bylo holé neštěstí šéfovat kverulantovi. Jestli takový člověk nenaštval všechny, bylo rozumnější mu tiše tolerovat cokoliv.

Béda
22. 6. 2014 18:39

Mirror,

jestli se chcete pobavit, poslechněte si zkušenosti MuDr. I. Davida s mediální „demokracií“: http://www.novarepublika.cz/2014/06/seminar-demokracie-media.html#more

hudryper
hudryper
22. 6. 2014 20:20

Pro Vodníka : Dělá se to stejně,jako byste chtěl tu vybranou pasáž kopírovat. Zkrátka po ní přejedete myší,zamodříte a pak už zbývá jenom kliknout na citovat.Zdravím Vás do Holandska a
přeji klidné léto . Hudryper

Vodník
Vodník
22. 6. 2014 20:51

Hudryper: dík.

proradost
proradost
22. 6. 2014 21:49

Mnoho slov na nic. Naše země prošla tím, čím Ukrajina dnes při sametovém převratu 1989, kdy se národ bláhově zbavil majetku a moci ve prospěch Klausovy party. Všichni kdo se od té doby vystřídali u koryt, dlí na úřadech a brali jakékoli dotace patří do vězení a jejich majetek by měl být zkonfiskován včetně těch, kteří vzešli z posledních voleb. Z vězení by se po důkladném vyšetření měli vrátit jen ti, kteří naprosto prokazatelně nic neukradli. Ostatní by měli být na nucených pracech do smrti.

idiotronic
idiotronic
22. 6. 2014 23:52

Postavení papalášů popisoval i Egon Bondy (Neuspořádaná samomluva).
,,Mají všecno , co vlastníci. Mohou s tím zacházet jak chtějí, jen jedno
nemohou : střelit to všechno do zahraničí a peníze si nechat.“
Psal se rok 1984, co přišlo za 5 let, překonalo všechna očekávání…

Béda
23. 6. 2014 3:28

idiotronic napsal Postavení papalášů popisoval i Egon Bondy (Neuspořádanásamomluva). ,,Mají všecno , co vlastníci. Mohou s tím zacházet jak chtějí, jen jedno nemohou :střelit to všechno do zahraničí a peníze si nechat.“ Psal se rok 1984, co přišlo za 5 let, překonalo všechna očekávání… Papaláši za minulého režimu si proti ostatním lidem rochnili jak prasata v žitě. Přesto nemohli ukrást důl anebo banku, nemohli vyvádět majetek vně státu, museli dělat opatření k postupnému zlepšování životní úrovně naprosté většiny obyvatel státu. V odměňování nebyla zdaleka taková nerovnost jako dnes, kdy prakticky nemá hranic, tehdy byla ohraničená. Papaláši měli taky odpovědnost vůči… Číst vice »

Béda
23. 6. 2014 3:55

Pokud jde o vyvlastnění, případně znárodnění či zestátnění. Toto komunisti pouze dokončili. Vyvlastnili výrobní prostředky a převedli je do majetku státu (všech občanů). Odstranili majetkovou nesouměřitelnost jako základ vší moci „nadlidí“ a faktické nedemokracie (tak jak ji vidíme dnes, kdy vládnou oligarchové a soukromé korporace). Vyvlastněným ponechali zdroj obživy (práci) a majetek nezbytný k žití (bydlení etc), nikoho nenechali jako bezdomovce zdostupnili vzdělání i pro nemajetné a pro všechny sociální služby státu. Pokud jde o vyvlastňování, současní papaláši provádějí přesný opak politiky komunistů – všechno privatizují, rozkrádají státní majetek a přírodní zdrroje, které patřily všem. Nakonec zprivastizují a spoplatní nejenom… Číst vice »

zajoch
23. 6. 2014 4:38

Vodník napsal K tomu Kellerovu citátu: mluvil jsem tuhle v Brusselu s jednou Běloruskou a ta říkala, že prostí lidé nemají s Lukašenkem vůbec žádné problémy, pokud proti němu aktivně nevystupují (k čemuž naprostá většina z nich nemá ten nejmenší důvod). Kdo se ho ale děsí jako noční můry, jsou papaláši. Ty se třesou děsem, protože když on přijde na nějakou jeich levotu, jdou okamžitě od válu, ne-li přímo do lochu. Myslím, že ČR není zralá na ten západní systém, který si říká „demokracie“, ale že by jí prospěl nějaký takový diktátor jako Lukašenko, který lidu neškodí, ale na papaláše… Číst vice »

Vodník
Vodník
23. 6. 2014 11:55

zajoch napsal
Za podmínek, které dnes panují, vidím osvíceného diktátora jako nejlepší způsob vlády.

Teď ještě kde ho najít. Češi si v historii neomylně vybírali coby vládce nebo elity gaunery a zahraniční agenty.

orinoko
orinoko
23. 6. 2014 17:36

Emerická demoška ve vývozní verzi tzv. arabského jara. Velmi ostrý nástup. V Evropě se popravovalo čelem. V asistované verzi toho otřesného cikána z Bílého wigvamu se to začalo dělat zezadu. Cikána si zvolili. A kdo? Cikáni civilizace.

http://www.liveleak.com/view?i=809_1395163651

orinoko
orinoko
23. 6. 2014 17:50

Někde jsem tu něco narazil a zpětně to nemůžu nalézt. Takže jdu s pravdou ven. Nevím , jak koho, ale mě osobně v novém rozhraní nic neláká sem lézt. Naprosto nepřehledná diskuse, která není graficky oddělena od jádra. Všechno má stejně debilní veliKOST a ani náhodou tu není nic , co by se dalo nazvat místním GLONASEM. Orientace katastrofa, tak nějak to vypadalo s E-republikoum na začátku. Ale ta už má dneska vlastní odér. OM si je jaksi jakoby podobno , ale je někde úplně jinde. Hovada sem lezou pořád a použitá aplikace – WordPress ? , či o co… Číst vice »