Kapitalistický revizionismus a jeho skrytý sociální klíč

Všichni dávno víme, že základem ekonomického a mocensko správního kapitalismu je strukturní dělení společnosti podle soukromo – majetkového klíče. Jinými slovy – čím větší majetkové bohatství si někdo časem přivlastní, tím větší autoritu pak má jeho osoba a rodina v hierarchii společenského uznání ostatních.

Majetková nerovnost tak sice pro ty nejbohatší generuje politické šance na jejich nejsilnější společenský rozhodovací vliv, ale zároveň vytváří značné majetkově sociální rozdíly a tím i mocenské a společenské napětí uvnitř každého státu, kde je kapitalismus ekonomickým a politickým základem.

Krom toho, elity takového státu jsou systémově posedlé snahou o rozšiřování svých zatím již dosahovaných podnikatelských zisků, jelikož vědí, že jen větší jejich majetek pak pomocí peněz vygeneruje i jejich větší moc a jen větší jejich moc pak dál vygeneruje i další jejich větší budoucí hmotné a majetkové zisky.

Je proto logické, že právě tento systémový kolotoč majetkových a mocenských snah kapitalistických elit pak dál a ještě víc zvyšuje mezilidské sociální napětí, jehož generačním klíčem je právě sociálně majetková nerovnost. Nerovnost, vytvářející ve třídě ne-elit pocit sociální nespravedlnosti, která je vždy základem budoucích zaměstnaneckých stávek a dalších forem společenských nepokojů.

Proto, pokud v tomto článku prozatím z „pedagogických“ důvodů ponecháme stranou sekundárně vznikající ekonomické krize kapitalismu z nadvýroby a zbožní ne-poptávky za přemrštěné ceny, dostaneme tento politicko sociologický závěr:

Aby se kapitalismus trvale existenčně udržel, musí ideologové Systému od samého počátku jeho existence neustále a průběžně řešit následující primární jev kapitalismu: Problém trvale generovaného a trvale narůstajícího třídního napětí vlivem růstu rozdělení občanské společnosti podle SOCIÁLNÍHO KLÍČE.

Ideologům Systému je tudíž jasné, že kvůli udržení sociálního smíru musí oni jinak nereformovatelný kapitalismus 21.století nutně směrovat do neustále se opakujících „reforem“ pokud již ne skutečných, tak alespoň do „reforem“ virtuálních.

Jinak řečeno, oni musí vést společnost do takových systémových změn, které by především jakkoliv odvedly pozornost obyvatel od jejich třídního rozdělení tak, že by jim byly průběžně a opakovaně podsouvány stále jiné a zcela uměle vymýšlené nové a nové klíče společenského dělení.

Kapitalismus dneška tudíž sám sobě úporně a opakovaně vymýšlí neustále nové a nové virtuální systémové revize a na nich postavené nové a nové, jakoby ekonomické a společenské „reformy“, přičemž jejich jediným smyslem je nahrazovat původní a jedině kapitalistický klíč rozdělení majetkového třídně sociálního – sociálními klíči jinými – systémově falešnými a uměle vygenerovanými.

U ideologů elit tak vznikají nové a nové myšlenkové konstrukce a nové a nové ideologické mechanismy nového sociálního inženýrství. Jakého? Inženýrství odvádění třídní pozornosti občanů k problémům náhradně vytvářeným, z nichž nejfrekventovanější jsou uměle provokované společenské pseudo-rozpory např. kulturní, genderové, náboženské, národnostní nebo etnicko rasové.

Aby tyto „rozpory“ nakonec došly svého společenského zhmotnění, elity sorosovského a friedmanovského typu pomocí svých vojensko donucovacích korporací a jimi nastrčených placených aktivistů uměle organizují např. náboženské, rasové a národnostní nepokoje a války, které pak následně generují stěhování národů a zaplavení cizích území vlnami jino-kulturních přistěhovalců.

Opakováním těchto virtuálních revizí kapitalismu tak jeho původně primární sociálně třídní klíč rozdělení lidí je záměrně, opakovaně a uměle nahrazován klíči společenského dělení jiného, např. národnostního či rasisticky etnického, v protikladu k ještě dalším a uměle stvořeným klíčům rozdělení multi-kulturního a případně multi-náboženského.

Platí přitom, že čím víc středověká je povaha nějakého nového a do Evropy příchozího práva či náboženství, tím účinnější odvedení pozornosti od sociálního klíče takový náboženský „multikulturalismus“ pro budoucí NWO obstará.

Takže, pokud v tom všem změnovém snažení Systém kapitalismu mezitím nepostihne nějaká další perioda krize ekonomické, tak alespoň na čas jeho elity mohou opět na chvíli klidněji spát, protože základní rozpor imperialistického kapitalismu a jeho sociální klíč je dočasně očím středních a nižších sociálních vrstev ukryt a

předpoklad pro vládnutí = majetek => peníze => moc => zisk

může dál alespoň dočasně opět fungovat.

Je přitom zajímavé, že dnes už s naprostou jistotou můžeme konstatovat, že ačkoliv imperialismus a jeho ideologie jako takové jsou principiálně nereformovatelné, tak že vedle klasických dobyvačných imperiálních a kolonizátorských válečníků, jsou už jedině systémoví revizionisté kapitalismu jedinou možnou metodickou kastou jeho další a alespoň dočasné existenční záchrany.

Dodávat k tomu již dávno známou zkušenost, že pokud kapitalismus rozpoutá nějakou další Velkou Válku, tak že to nakonec zase musí jen nutně skončit socialismem na straně vítězů, to je pro nás pamětníky již zcela vědomostně nadbytečné, jelikož už jsme to jednou sami zažili.

Důvod to má jednoduchý: Socialismus je totiž jediný sociálně spravedlivý společenský řád, jehož organizátoři jsou jedinými „vládci“, kteří musí mít už z principu, a to i kdyby původně sami vůbec nechtěli, POVINNOST SPOLEČENSKÉ ZODPOVĚDNOSTI. Zodpovědnosti za ekonomickou soběstačnost, za vnitřní i vnější obrany-schopnost a za další neválečný rozvoj v sociálním smíru všech, kteří na daném území takového státu žijí.

Nu a že Gorbačov i ti naši „českoslovenští kádrové“ v r. 1989 právě zodpovědnost už mít nechtěli? Inu, tak tu máme dnes koaliční Vůdce Evropy a poslance státu právě bez té zodpovědnosti. Jak jednoduché, že? …

Přitom je užitečné vědět, že ač kapitalismus pro nižší a střední sociální třídy formálně a propagandisticky hlásá jen zodpovědnost individuí, která jsou systémově odsouzena trvale spolu kvůli vzájemné hamižnosti a sobectví konkurenčně bojovat, tak právě ty nejvyšší světové elity zednářsko bilderbergského typu spolu vzájemně a již po staletí provozují elitářský kartelově korporátní komunismus. Pěstují ho právě proto, aby co nejúčinnějším způsobem mohly „ty dole“ úspěšně ovládat. A zejména ti mladí „dole“ – jen ti to stále ještě nevědí.

Takže, až jednoho dne právě tento poznatek soudobá civilizační mladá generace pochopí, tak teprve potom začne odbíjet čas konce elit kapitalismu. Ostatně, historická zkušenost nám i našim potomkům sama již dávno vícekrát oznámila: Chytrému napověz, hloupého (třebas i nějakou další válkou) kopni. A když to nepomůže hned, tak si to ještě mnohokrát zopakuj. Bude to ale problém jen výhradně tvůj, když stále ještě rozumně myslet neumíš.

Chce snad závěrem někdo nějaký důkaz? Tak co to například je – dejme tomu – ta snaha o záměrně přehnanou ekologii světa? Nic víc, než záměr, jak nahradit sociální klíč dělení společnosti klíčem hrozby globálního pekla a nárůstu hladin oceánů o desítky metrů (Archimedes neArchimedes). Co jsou ta strašení fatální vyčerpaností energetických zdrojů, kdy mají lidé zapomenout, že už Einstein odvodil fyzikální vzorec, že energie z hmoty je rovna jejímu množství, vynásobenému kvadrátem rychlosti světla?

Anebo jinak: Co to například je, dejme tomu – ta snaha o školskou inkluzi? Opět – nic víc, než záměr, jak nahradit sociálního klíč dělení společnosti klíčem schopnostním resp. etnickým u dětí – metodou rozdělování a zároveň násilně společné výuky dětí mentálně zdravých a mentálně postižených.

Anebo také – umělým a záměrným rasistickým rozdělením dětí na děti bílé a např. děti cikánské? Anebo rovnou – co takhle rovnou rozdělit a vzájemně rozhádat rodiče těchto dětí a pedagogy škol? To by v tom byl přece čert, aby se to Dienstbierovi, Marksové a Šabatové nepovedlo!

Tak vida! A hned bude od sociálního klíče rozdělení elit a zaměstnaneckých mas odvedena pozornost tam, kde alespoň dočasně už zase má být …

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
30 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Sio
Sio
3. 7. 2016 20:00

PPK napsal Ano, o tom silnějším psovi se to vskutku říká zejména mezi mladou generací, vychovanou propagandou soudobého neoliberálního kapitalismu. Budiž. Ostatně proč ne? Vždyť to zní velice odvážně a mužně a ti, kteří to tak rádi opakují, to říkají zejména proto, aby svému okolí ukázali, že právě oni sami mezi ty „silné psy“ patří také. Jenže, problém je tu ve Vašem nedomyšlení reálného přírodního zdůvodnění toho bonmotu. Ten bonmot platí jen pro zvířata a pro jejich přírodní pud. Jinými slovy, platí pro ta zvířata primárně a ačkoliv pro hloupější lidi platí sice také, tak je tam ale ta platnost… Číst vice »

LF
LF
3. 7. 2016 20:23

PPK napsal U zvířat kopulují přednostně nejsilnější samci jen proto, že zejména jejich potomci pak mají největší naději(!) pro další přežití druhu a rodu. Milý Waltře (doufám, že Vám nevadí oslovování křestním jménem), u lidí je to přece to samé. Nejvyšší šanci pro dobré přežití (a ostatně i pro tu kopulaci s vnadnými samičkami) mají právě ti nejlepší „lovci“ mezi námi. Ať už selekční tlak směrem k „být nejlepší/nejbohatší/nejchytřejší“ zůstal coby atavismus, nebo to stále plní užitečnou funkci (jak se domnívám já), je taková realita. A při popisu reality je celkem lhostejné, zda se mi líbí či nikoliv. Ani lidi… Číst vice »

LF
LF
3. 7. 2016 20:26

Sio napsal
Pokud je LF toho názoru, že je potřeba srovnávat lidi právě s nimi

Platí pro Vás část textu adresovaná PPK výše; mylně za kanibalismus vykládáte snahu alfy ukázat deltě, kde je její místo, přičemž kvůli tomu, že svalnaté řeči delty jsou větší než opravdová síla, zajde někdy situace příliš daleko.

Svět je takový jaký je a ne takový, jaký bychom ho chtěli mít. Nehledě k tomu, že smečka stvořená ze samých alf (nebo epsílonů) to nikdy nedotáhla skrze vnitřní rozpory daleko.

Sio
Sio
3. 7. 2016 20:30

LF napsal Milý Waltře (doufám, že Vám nevadí oslovování křestním jménem), u lidí je to přece to samé. Nejvyšší šanci pro dobré přežití (a ostatně i pro tu kopulaci s vnadnými samičkami) mají právě ti nejlepší „lovci“ mezi námi. Ať už selekční tlak směrem k „být nejlepší/nejbohatší/nejchytřejší“ zůstal coby atavismus, nebo to stále plní užitečnou funkci (jak se domnívám já), je taková realita. A při popisu reality je celkem lhostejné, zda se mi líbí či nikoliv. Ani lidi poražené nežerou; pokud se vrátíme zpět do zvířecí říše, ve chvíli, kdy gamma samec uzná provedením určitých rituálů podřízenosti nadvládu alfa samce,… Číst vice »

Sio
Sio
3. 7. 2016 20:48

S hlediska přežití (o kterém je tu řeč) je kvalita dána pouze tím, zda se populace genotypu zvyšuje nebo snižuje. Pokud hledáte jiné kvality, možná v něčem zaznamenáte úspěch, ale k čemu je dobrý, když nevede k množení druhu?
V lidské společnosti zkrátka princip, že silnější pes (více) m..á prostě neplatí. Souložení a množení se řídí kulturními specifiky více, než temnými ;-) pudy.

Sio
Sio
3. 7. 2016 20:50

LF napsal
Platí pro Vás část textu adresovaná PPK výše; mylně za kanibalismus vykládáte snahu alfy ukázat deltě, kde je její místo, přičemž kvůli tomu, že svalnaté řeči delty jsou větší než opravdová síla, zajde někdy situace příliš daleko.

Svět je takový jaký je a ne takový, jaký bychom ho chtěli mít. Nehledě k tomu, že smečka stvořená ze samých alf (nebo epsílonů) to nikdy nedotáhla skrze vnitřní rozpory daleko.

Jistě, svět je, jaký je. Smečka ze samých alf je oxymoron, nemyslíte?

LF
LF
3. 7. 2016 21:03

Sio napsal S hlediska přežití (o kterém je tu řeč) je kvalita dána pouze tím, zda se populace genotypu zvyšuje nebo snižuje. Pokud hledáte jiné kvality, možná v něčem zaznamenáte úspěch, ale k čemu je dobrý, když nevede k množení druhu? V lidské společnosti zkrátka princip, že silnější pes (více) m..á prostě neplatí. Souložení a množení se řídí kulturními specifiky více, než temnými pudy. Nikoliv. To, čemu u zvířat říkáme „pouhé“ přežití, znamená u lidí „kvalitní“ přežití. V klidu, užít si, mít pěkný barák, tlustou prkenici, fajn bourák a bloncku po boku. Potomstvo je až druhotné, i když pro něj… Číst vice »

LF
LF
3. 7. 2016 21:05

Sio napsal
Smečka ze samých alf je oxymoron, nemyslíte

Myslím, ale „VY“ (lidé levicoví) si to nemyslíte. Chtěli jste odstranit hierarchii a hlavně to, proč mají lidé snahu v hierarchii postupovat. Krmit alfy a epsílony stejně (resp. velmi podobně).
Smečka lvů, kde alfa dostane stejné kosti a šlachy jako epsílon, bude nakonec složena ze samých alf/epsílonů a rozpadne se.

LF
LF
3. 7. 2016 21:06

Ještě jedna poznámka; pro lidi navíc platí, že chuť masitého stehna antilopy je výrazně lepší, když soused vedle ohlodává zbytky od kosti, než kdyby měli všichni kousek téhož stehna. I na to jste zapomněli.

PPK
PPK
3. 7. 2016 21:55

Tragicky „nejúsměvnější“ na tom všem je, že právě v poslední době SOCIÁLNÍ DARWINISMUS fanatiků dogmat „velkých psů“ neoliberalismu zjistil, že bez dalších dobyvačných zlodějských válek jejich éra jednoho krásného dne skončí (a zřejmě to bude už historicky brzy). A tak si právě euroatlantický darwinismus sociální odváděním pozornosti od třídní otázky nejen novou legislativou o údajném šíření nenávisti, ale zejména těmito válkami a financováním imigrantské vlny do Evropy vygeneroval darwinismus sociálně-náboženský muslimský. Británie se už sice z toho snu brexitem pomalu probírá, protože pochopila, že pokračováním darwinismu muslimského bude už jen terorismus cíleně individuální, zamířený přesně podle šárii speciálně proti iniciátorům… Číst vice »

Sio
Sio
3. 7. 2016 22:31

LF napsal

Ještě jedna poznámka; pro lidi navíc platí, že chuť masitého stehna antilopy je výrazně lepší, když soused vedle ohlodává zbytky od kosti, než kdyby měli všichni kousek téhož stehna. I na to jste zapomněli.

Je to pravda. Kdo na to zapomněl?

idiotronic
4. 7. 2016 4:45

Sio napsal
z hlediska přežití rodu je suverénně vpředu jistá nepříliš populární menšina.

Vyhledejte si, kolik neziskovek s nejasnou strukturou tuto menšinu ,,organizuje“ a s kým je tato menšina vlastně loajální v případě ohrožení (válka, neúroda,povodeň). Příslušnost ke smečce je totiž neméně důležitým faktorem v boji o perspektivu.Psí smečka, složená ze samých soukromně se cítících psů je fikce. A fyzická velikost? V tom případě budoucnost patří gorilám…

LF
LF
4. 7. 2016 6:17

Sio napsal
Kdo na to zapomněl?

Všichni, kdo chtějí nadmíru snižovat rozdíly mezi lidmi. Nejen absolutní motivace, ale i relativní rozdíly jsou to, co určuje dynamiku společnosti. A rovnostářské společnosti stagnují a dlouhodobě v konkurenci ostatních nemají šanci přežít.

Martin (už bez taky m)
4. 7. 2016 7:00

Sio napsal Je to pravda. Kdo na to zapomněl? Jen pro část lidí je toto tvrzení blízké pravdě. A že jen pro část- i to je zdrojem pokroku lidské společnosti. Popírat sociální stránku člověka je stejný idiotismus, jako snaha o naprosté rovnostářství. Myšlenky elitářů typu LF směřují a hrozí vyústit v současnou J.K. popisovanou „společnost nesouměřitelnosti“. Pokud ale nesouměřitelnost, nespravedlnost a fyzická nesvoboda (dnešní otročení ve většině zaměstnání pro většinu- montovny ap.)- dále lidi jen ohlupující, vyčerpávající a činící náchylnými k prostému konzumu a neuvažování o příčinách- překročí určitou mez, společnost se rozpadne ve válkách, občanských válkách, revoltách a nepokojích…… Číst vice »

Sio
Sio
4. 7. 2016 7:36

idiotronic napsal
Vyhledejte si, kolik neziskovek s nejasnou strukturou tuto menšinu ,,organizuje“ a s kým je tato menšina vlastně loajálnív případě ohrožení (válka, neúroda,povodeň). Příslušnost ke smečce je totiž neméně důležitým faktorem v boji o perspektivu.Psí smečka, složená ze samých soukromně se cítících psů je fikce. A fyzická velikost? V tom případě budoucnost patří gorilám…

Ostatně si myslím, že v tomto bodě nejsme ve při. :-)

Sio
Sio
4. 7. 2016 7:45

Martin (už bez taky m) napsal Jen pro část lidí je toto tvrzení blízké pravdě. A že jen pro část- i to je zdrojem pokroku lidské společnosti. Popírat sociální stránku člověka je stejný idiotismus, jako snaha o naprosté rovnostářství. Myšlenky elitářů typu LF směřují a hrozí vyústit v současnou J.K. popisovanou „společnost nesouměřitelnosti“. Pokud ale nesouměřitelnost, nespravedlnost a fyzická nesvoboda (dnešní otročení ve většině zaměstnání pro většinu- montovny ap.)- dále lidi jen ohlupující, vyčerpávající a činící náchylnými k prostému konzumu a neuvažování o příčinách- překročí určitou mez, společnost se rozpadne ve válkách, občanských válkách, revoltách a nepokojích… Rozpad společnosti by… Číst vice »

LF
LF
4. 7. 2016 9:55

Stan napsal
Nadměrné zvyšování rozdílů, které zlikvidovalo dynamiku a nadměrná koncentrace majetku a moci, která zlikvidovala konkurenci.

Naopak. Rozdíly mezi lidmi jsou stále příliš malé (snad s výjimkou úplného TOP 100), natolik malé, že snižují efektivitu společnosti a ekonomiky. Rád bych to tu objasnil, ale bohužel, na censurovaném webu to nejde. Diskuse s příspěvky místy vymazanými ztrácí smysl.
Hezký den.

PPK
PPK
4. 7. 2016 11:13

LF napsal Naopak. Rozdíly mezi lidmi jsou stále příliš malé (snad s výjimkou úplného TOP 100), natolik malé, že snižují efektivitu společnosti a ekonomiky. Rád bych to tu objasnil, ale bohužel, na censurovaném webu to nejde. Diskuse s příspěvky místy vymazanými ztrácí smysl. Hezký den. Milý LF, přiznejte si už konečně, že jste se svou nekoncepční a antihumánní ideologií v koncích. Opakujete stále stejná světonázorová dogmata „efektivity společnosti a její ekonomiky“, ale zdůvodnit je umíte jenom zkresleným výkladem pudů zvířecího sociálního darwinismu, který zcela pomýleně vydáváte za axiom. Pochopte už konečně, že lidé nejsou zvířata, i kdybyste si to přál… Číst vice »

Sio
Sio
4. 7. 2016 13:37

LF napsal
Naopak. Rozdíly mezi lidmi jsou stále příliš malé (snad s výjimkou úplného TOP 100), natolik malé, že snižují efektivitu společnosti a ekonomiky. Rád bych to tu objasnil, ale bohužel, na censurovaném webu to nejde. Diskuse s příspěvky místy vymazanými ztrácí smysl.
Hezký den.

A které rozdíly máte na mysli? Ekonomický status?

Lena
Lena
4. 7. 2016 18:07

Sociální třídní rozdíly vznikají konkurencí při uznávání stejných hodnot (pojetí reality, majetku, života atd.). Marxistické, aby mohl člověk filosofovat, musí napřed jíst, šatit se, bydlet a souložit, by možná chtělo nějak změnit…neboť trvalé uspokojování stále rostoucích „potřeb“ nedělá z člověka člověka, ale zrůdu. Možná změnit, na to, že bída naučila Dalibora housti? Šetřit se naučíte u bohatých. Hlavně, že si chudí vylévají zlost na sobě, to nám bohatým vyhovuje, ještě více pak bohatneme…..To všechno „demokratické“ svinstvo a trápení je nějak správné a správně. Bohužel.

Sio
Sio
4. 7. 2016 20:17

Lena napsal Sociální třídní rozdíly vznikají konkurencí při uznávání stejných hodnot (pojetí reality, majetku, života atd.).Marxistické, aby mohl člověk filosofovat, musí napřed jíst, šatit se, bydlet a souložit, by možná chtělo nějak změnit…neboť trvalé uspokojování stále rostoucích „potřeb“ nedělá z člověka člověka, ale zrůdu. Možná změnit, na to, že bída naučila Dalibora housti? Šetřit se naučíte u bohatých. Hlavně, že si chudí vylévají zlost na sobě, to nám bohatým vyhovuje, ještě více pak bohatneme…..To všechno „demokratické“ svinstvo a trápení je nějak správné a správně. Bohužel. Asi to chce poněkud změnit žebříček hodnot. A pak se možná změní i struktura těch… Číst vice »

Nerevar
Nerevar
5. 7. 2016 2:35

Zajímalo by mne, jak se autorovi podařilo dosáhnout zveřejnění té části zpochybňující přehnaný ekologismus.

peter.
5. 7. 2016 5:27
peter.
5. 7. 2016 8:41

Najlepšie by pre nás bolo,keby sa obnovila RVHP alebo nejaký „Tamožennyj sojuz“s RF a s múdrymi ľuďmi v plánovacej komisii.Ja by som za to hlasoval všetkými jedenadvadsiatimi prstami.

Sio
Sio
5. 7. 2016 12:27

peter. napsal

Trhová ekonomika je príčinou všetkého zla vo svete.
http://politikus.ru/articles/79990-rynochnaya-ekonomika-osnovnoy-istochnik-prestupnosti-v-mire.html

Dobrý článek. Říkalo se, že se prodavačům z jihu vyplatilo vést své zboží z Arménie (hlavně ovoce a zelenina), či odkud letadly. Letecká doprava levná, zisk z prodeje asi stál za to. Otázkou je, proč se to nevyplatilo udělat státu nebo proč to neudělal. Žeby mafie prorostla tak vysoko?

Aleš
Aleš
7. 7. 2016 8:21

Stane: vynikající komentáře 1*