Kolaps a transformace – cesty komplexních civilizací

Ve dvou doplňujících se přednáškách náš světově uznávaný egyptolog prof. Bárta představuje výsledky multidisciplinárního přístupu k dějinám starověkého Egypta ukazující i pro dnešní svět obecně platné principy řízení státu vedoucí k nárůstu krizových jevů které posléze vyústí v jeho kolaps. Velmi zajímavým způsobem ukazuje, jak je vývoj států, jak minulých tak současných, ovlivňován nejen ekonomickými a sociálními aspekty,ale i klimatickými změnami.

Závěry jeho přednásek jsou podnětné i pro pochopení našich současných politických, sociálních i ekonomických problémů. Obě přednášky pana profesora dokládají strategický význam společenský věd, u nás tak často dehonestovaných, zvláště v souvisti s tím, že jejich nový směr bádání nastartovalo v devadesátých letech minulého století NATO.

Přejít do diskuze k článku 4 komentáře