Milión, dva, pět, deset? Není problém

V letošním roce (2015) přišel do EU více než milion tzv. imigrantů, většinou muslimů ze států námi rozvrácených. Že jdou k nám, je naprosto logické a pochopitelné, kam jinam by totiž měli jít? Existuje tam u nich nějaký stát ještě nerozvrácený? Pro EU skutečně není a ani nebude problém uživit těch pár milionů běženců. Vždyť máme jenom kolem třiceti milionů nezaměstnaných, spousty bezdomovců a uživíme je bez problémů. Zatím se u nás v EU hladem neumírá. No, a pokud nebudou stačit finance, sníží se důchodcům důchody, stejně si žijí nad poměry, a bude to vyřešené.

My důchodci se uskrovníme, bude nás hřát u srdce pocit, že nezištně pomáháme státu v péči o imigranty. Takoví tři důchodci se bezproblémově složí na živobytí a bydlení pro jednoho imigranta. Musí se jim ale snížit důchod o jednu třetinu. V některých státech jako Řecko, Španělsko a Pobaltské republiky to už provedli a nikdo z důchodců neprotestoval. Tak proč by protestovali u nás? Je to vyzkoušené a funguje to. Pokud by to nestačilo, tak i jenom dva důchodci uživí a zajistí ubytování pro jednoho imigranta, ale to bychom jim museli snížit důchody na pouhou polovinu. Podnikatelům (a úředníkům) se na zisky nesmí sahat, neboť to by se snížil či úplně zastavil ekonomický růst, a to nelze připustit. Dělníkům v průmyslu snižovat mzdy nějak moc nejde, a když tak velice opatrně, neboť by se mohli bouřit a začít stávkovat. Důchodci stávkovat mohou, ba dokonce mohou na protest držet i hladovku, tam to demokracii a ekonomickému růstu vadit nebude. (Co jenom za nemorální svoloč se dostala po převratu v roce 1989 k moci ve všech postkomunistických zemích. Co dobrého udělali za těch 25 let vládnutí pro obyvatele a pro republiku? Nic! Jenom neustále škodili a kradli. Dříve se jim říkalo zemští škůdci.)

Vraťme se ale k imigrantům. Kdo a proč jejich státy zbombardoval, zničil, zdemoloval a úplně rozvrátil? Přece to ti bombometčíci nedělali jen tak z plezíru. Na těch demoličních akcích někdo velice vydělal, neboť války byly a jsou vždycky velmi výnosné pro jejich strůjce. Válka je velmi dobrý byznys.

Kdo ty země bombardoval a rozvrátil, to všichni dobře víme, takže v první řadě by se o ty imigranty měl postarat ten, kdo to způsobil a kdo na tom vydělal obrovské sumy peněz. Bylo by to logické, že? Ale předpokládat u vládnoucích nějaké záblesky logiky je naivní. O imigranty ale v podstatě ani tak moc nejde, jde o to, kdo na tom vydělal a kdo má zájem vydělávat dále, tedy dál válčit. Samozřejmě jsou to zbrojařské firmy, tzv. vojensko-průmyslový komplex. Ten vyrábí zbraně a bomby a má eminentní zájem, aby ty jeho výrobky někdo kupoval. No a kdo je kupuje? Vlády jednotlivých států. Ty nakoupí ony už vyrobené zbraně. Za pár let by stejně zastaraly a nikdo by je nekupoval, proto je nutné vyprázdnit sklady, aby mohly být zaplněny lepšími zbraněmi a lepšími bombami. Proto silně tlačí na vlády, aby nakupovaly.

Vlády snad všech zemí jsou pěkně zadlužené. Co teď? No banky půjčí. Tedy není problém nakupovat. Nikomu nevadí, že dluhy rostou a bobtnají a bobtnají, až jsou nesplatitelné. Státy už dokonce nejsou schopny nejen splácet dluh, ale ani úroky z dluhů. Takže musí snížit výdaje státu, zpoplatnit zdravotnictví a školství, snížit mzdy a důchody, prostě osekat všechny státní výdaje. Ani to ale nestačí. Zrušit všechny dluhy lze snadno nějakým válečným konfliktem většího rozsahu. No a vlády budou z obliga. Vojensko-průmyslový komplex jásá, vždyť to je jeho cílem.

Zde mi nějak nepasuje neustálé omílání toho, že armáda USA má nejdokonalejší výzbroj ze všech existujících armád světa. Já jsem naopak přesvědčen, že hrubě zaostávají dokonce i za naší armádou. USA mají neschopné a absolutně nedokonalé radary a družice. Nepředložili totiž žádné snímky sestřelení letadla nad Ukrajinou, ani nad Sýrií Tureckem, žádné družicové snímky ruských divizí na Donbasu, žádné fotografie či videa kolon cisteren ze Sýrie a Iráku, žádná videa z pouličních kamer při útoku na Pentagon, atd. atp. Mají vůbec k dispozici takovou techniku? Vypadá to, že nemají, tedy asi jí vůbec nedisponují. Jak jinak si to vysvětlit? Proč si třeba u nás nenakoupí alespoň pouliční kamerový systém?

Strašení nějakým islámem je docela nesmyslné. Záměrně jsme vytvořili v křesťanské Evropě muslimský stát Kosovo a naše vláda jako jedna z prvních ten stát uznala! A jsou s tím nějaké problémy? Dokonce tam USA mají vojenskou základnu. A jak se tam americkým vojákům líbí! Přitom je jich tam spousta a kosovští muslimové křesťanským vojákům žádné hlavy neřežou, tak co. Jaképak obavy? A určitě se v Kosovu obyvatelé řídí muslimským zákonodárstvím (šaríou), tak proč máme mít jakési obavy, že podobnými či stejnými zákony se budou řídit i imigranti, kteří se usídlí u nás? Vždyť to je pravá demokracie!

Na Ukrajině řádí fašistické bojůvky a taky nám to nevadí, ba dokonce je podporujeme a oslavujeme jako ryzí demokraty a jsme navýsost spokojeni s průběhem demokratizace prováděné Jaceňukem a Porošenkem. Úspěchy muslimských Krymských Tatarů na Ukrajině v boji proti putinovskému Rusku a Krymu udělaly také velkou radost našim havloidům, neboť tak srdnatě se musí bojovat za demokracii a svobodu, hučí do nás neustále v televizi.

Tedy když se některé městské čtvrti a nějaké kraje či země budou řídit právem šaría, tak to musíme brát jako vyšší formu demokracie, vždyť proces demokracie se neustále vyvíjí a zdokonaluje a nějaké menší nedostatky okamžitě napravuje, jak nám tvrdí myslitelské elity. Dokonce bychom měli muslimské náboženství podporovat finančně stejně jako kterékoliv jiné náboženství a nenechávat jenom Saudskou Arábii, aby je podporovala pouze ona sama. Nechápu proto, proč je vyvolávána taková nenávist vůči islámu a muslimům. Samozřejmě že teroristy je nutné vyhladit. Ovšem nejenom teroristy islámské, nýbrž i teroristy jakéhokoliv jiného náboženství, stejně tak teroristy ateistické i buddhistické. Tady souhlasím s trestem smrti pro každého teroristu, žádné doživotí bych nedával.

Vždyť přece s tolerancí k jiným máme bohaté zkušenosti z minulosti. Tak třeba nám vůbec nevadily synagogy v každém městečku, proč by teda měly vadit minarety v každém městečku dnes? Nebo také bývaly naprosto běžné židovské čtvrti, dříve se jim říkalo ghetta. Ovšem ta ghetta samotní židé vyžadovali, odmítali bydlet s gójimama, sami se separovali, ne že by byli donucováni. Dnešní muslimské městské čtvrti nejsou tedy nic nového a překvapujícího. Židé ve svých čtvrtích žili dle svých předpisů. Řídili se dle židovského náboženského práva, včetně biblického práva (613 přikázání tzv. micvot) a pozdějšího talmudského a rabínského práva, jakož i zvyků a tradic. Halacha řídí nejen čistě náboženské (např. liturgické) praktiky a věrouku, ale také četné aspekty každodenního života, majetkové, civilní i trestní právo. (Halacha znamená chodit, kráčet – jít určitým způsobem.)

No a šaría je systém islámského náboženského práva odvozený z náboženských zásad islámu, zejména z Koránu a Hadís. V doslovném významu se jedná o prošlapanou cestu nebo stezku ke zdroji vody. Šaría dává věřícímu návod, jak žít podle islámu. Šaría se tedy tradičně zabývá běžnými záležitostmi života včetně politiky, ekonomie, bankovnictví, obchodu, smluv, rodiny, sexuality, hygieny a sociálních věcí.

No a nejsou halacha a šaríja málem totožné? Je to tedy semitský způsob řízení společnosti. (Židé a Arabové jsou Semité, bratři.) Samozřejmě ve svých ghettech měli židé i školy zvané ješiva. Muslimové zase provádějí školení v madrasách. Obojí má stejný smysl a význam. Do mešit a synagog se chodí modlit a uctívat stejného boha jako katolíci. Lze tedy proti jejich způsobům vyznání víry něco namítat a zavrhovat je? To bychom museli zavrhnout i křesťanství s jeho kostely a kláštery, a také judaismus.

Sluníčkáři tvrdí, že muslimští přistěhovalci budou pro naši civilizaci přínosem. Můžeme porovnat s židovským přínosem. Židé se u nás objevují kolem desátého století a to hlavně jako obchodníci s otroky. Praha byla takovým centrem tohoto obchodu. Postupně se usazovali ve městech. Jaký byl jejich přínos k naší státnosti a kultuře? Řekl bych, že až do napoleonských válek byl nulový. Nic nového ve filosofii, nic ani ve vědě a nic ani v umění nepřinesli. Známé osobnosti jako např. Gabirol, Hallévi, Maimonides, Luria byli sice vynikající myslitelé, ovšem pouze v rámci židovského náboženství, nám křesťanům neměli v podstatě co říci, nás však také neoslovovali, pro nás nepsali. Teprve až se tzv. emancipovali a vyšli z ghett (po VFR, tedy po Velké francouzské revoluci), nastal rozkvět jejich schopností – bývali nejlepšími lékaři těch dob, vynikajícími právníky, originálními vědátory a i umělci. Těch Nobelových cen co jenom získali! Karel Hoff píše ve svých Dějinách filosofie: „Židovský národ je jedním z nejdiskutovanějších národů lidských dějin. Národ spíše proklínaný, možná trpěný, ale jen výjimečně milovaný.“

Ale na ten nejdůležitější přínos židovství jsem málem zapomněl. Židé naši kulturu obohatili v oboru bankovnictví – vynalezli totiž lichvu. To byl skutečně světodějný vynález. Ještě před stoletím či dvěma stoletími královské výnosy udržovaly lichvu jaksi v přijatelných a nepřekročitelných mezích. Dnešní demokracie a liberalismus dávají lichvě volný průběh a následky vidíme na vlastní oči. Lichva nejenom ničí jedince, ale může zničit celý svět, pokud nebude držena na uzdě. Ovšem bez lichvy, tedy bez půjčování na úrok a na dluh, by euroamerická civilizace nedosáhla výsledků, které právě za pomoci lichvy dosáhla. Vždyť tímto způsobem se snadno ovládaly jiné země ba až kontinenty, z toho jsme bohatli a bohatneme podnes. Zadlužujeme státy mimo náš okruh a vysáváme jejich bohatství jakoby obrovským vysavačem. Nezdá se, že by tomu někdo učinil přítrž.

Že by to přece jenom změnili muslimové? To by byl jejich obrovský přínos k rozvoji civilizace. Muslimové nás mohou právě obohatit o jejich formu bankovnictví. Uvidíme pak v praxi, co je lepší, zdali lichva, nebo islámské bankovnictví odpovídající pravidlům šaríja. Vypsal jsem z Wikipedie: Islámské bankovnictví, na rozdíl od toho evropského, nepřetrhalo nebo nezastřelo vazby na tradiční morální, sociální a náboženské zásady, na první místo staví dobré mravy společnosti. Pro islámské finančníky platí, že veškeré finanční operace bank, ale i jiných prostředníků, musí být realizovány ze 100 % z vlastních rezerv. Není dovoleno používat peníze jako „potenciální“ kapitál, neboť islámské principy uznávají pouze aktuální cenu peněz, nikoliv tu budoucí. Každá islámská banka má výbor složený ze zástupců bankovních úředníků a duchovních, kteří posuzují, zda jednotlivé obchody odpovídají liteře šaría. Každý výbor si formuluje vlastní názor na přijatelnost konkrétního obchodu, což v praxi znamená, že konkrétní obchod může být jednou obchodní bankou schválen, ovšem druhou bankou posouzen jako neakceptovatelný. Islámské finanční právo varuje před bohatstvím, získaným nepoctivým způsobem bez vynaložení nějaké činnosti nebo na úkor ostatních. Finanční systém je založen na principu obchodování, tedy upřednostňuje obchod před půjčováním peněz. Půjčování na úrok není v souladu s islámským právem a bezúročné půjčky se uplatňují ve zcela specifických případech, například v oblasti charity. Při poskytování islámských finančních služeb není akceptovatelné, aby riziko ztráty nesla pouze jedna strana, zatímco druhá strana by pouze inkasovala zisk. Princip sdílení zisku a ztráty je vytvoření jakéhosi finančního partnerství mezi věřitelem a dlužníkem (i v případě, že jednou ze stran je banka).

To se samozřejmě našim bankéřům nebude vůbec líbit a zavedení takového bankovnictví u nás je v nedohlednu. Ale když bude v Evropě většinová populace muslimská, tak proč ne? Až muslimové vyjdou ze svých ghett, tedy až jim to bude dovoleno a umožněno, tak stejně jako u židů se i u nich s určitostí projeví zatím netušené schopnosti. Ovšem VFR a Robespierre zatím nejsou v dohledu, takže zatím muslimové zůstávají v ghettech.

A ještě pár odstavečků na mnou oblíbené téma, tedy něco málo o náboženství.

Náboženství bylo vždy brzdou pokroku, tvrdili už osvícenci dávno před Marxem. Je lhostejné, jde-li o náboženství dle Koránu, Bible či Talmudu. Každé náboženství podporuje válku a je úzce spjato se zločinem a kořistnictvím, které je jeho nedílnou a neoddělitelnou součástí. Každá víra má v základech zafixován zločin a okrádání. Liberalismus má veškeré rysy a znaky náboženství, hlásá ušlechtilé zásady jako humanismus, lidskost, svobodu, rovnost, demokracii, právo… ale v praxi provádí pravý opak. Cožpak to není hlavní rys každého náboženství? A demokracie je také vlastně přímo rigidní náboženství, neboť co se skrývá za ideály demokracie, za těmi krásnými slovy a překrásnými ideály? Realita přímo opačná! Dokonce dnes přecházíme do vyššího stádia demokracie a svobody, do tedy super demokracie a super svobody dle Orwella čili do neoliberalismu.

V Číně je společnost většinově ateistická, existuje tam sice pár procent muslimů (Ujgurové), mizivé množství křesťanů, nějaké procento tibetských lámaistů a budhistů, což je tak asi všechno. Členové tělovýchovné sekty Fa lung svými tělesnými cviky (připomínají mi moje studentská gymnastická prostná cvičení) dosahují transcendentních hodnot svobody, demokracie, lidských práv a liberalismu. Samozřejmě sekta byla logicky zakázána a vyznavači posláni na vesnice do zemědělské výroby na převýchovu.

Zakázat plošně všechna náboženství jaksi není možné, i když by to bylo žádoucí, lze však postupovat dle vzoru Číny a vzít si od nich návod, nebo recept si lze vzít i dokonce od sekulárních „diktátorských“ režimů Saddáma, Assada, Kaddáfího… To jest, ať si provádějí jakékoliv obřady k poctě svého boha, ale běda, budou-li se plést do politiky. Líbilo se mi vyjádření Václava Klause, kterého jinak nemusím, když katolickou církev přirovnal ke spolku rybářů či myslivců – ať se starají o duše svých oveček, v tom jim nikdo nebrání, ale ať nechtějí finance po státu a neotravují nekatolíky.

Kdo povraždil více lidí? Křesťan Bush má na svědomí nejméně šest milionů povražděných, a přikázal mu to křesťanský Bůh přímo v Oválné pracovně. Anebo povraždili více ti muslimští uřezávači hlav, tedy teroristé, jimž to přikázal Alláh? Spočítat si to může každý sám. Co je horší a šílenější – uřezaná hlava teroristou nebo roztrhaná těla rozstřílená z dronů na kousíčky? Rozšmelcovaná tak, že oběti nelze ani pohřbít, tak jsou ta těla rozmašírovaná. Kdo je potom větší a hrůznější terorista?

Fakt se musí povraždit tolik obyvatel světa jenom proto, aby pár jedinců mělo zisky? Nebo jde o nějaký vyšší princip, o nějaký transcendentní cíl? Je to Božské Nařízení? Kdo ale potom rozhodne, který Bůh to myslí s lidmi dobře? Vždyť všichni bohové nařizují zabíjet nevěřící psy, což je každý, kdo nevyznává jejich pojetí boha. Úmysly boha jsou tedy co? Jsou čím? Kterého Boha mám vzývat a kterému bohu se mám klanět? Jsem na rozpacích a nevím to. Poradí Filosofie (láska k moudrosti), Teologie (věda o bohu), Theosofie (láska k bohu) a jiné naprosto zbytečné vědy? Čím tyto vědy přispěly k zlepšení podmínek života lidí? Ničím! Filosofie a teologie kdejakou vyloženou hovadinu opentlí krásnými ale naprosto bezobsažnými barevnými fáborky, kterým máme věřit. Vždyť jsou k smíchu stejně jako všichni ti postmoderní filosofové a Patočkovi následovníci a nohsledi.

Výjimku tvoří sociologie, věda o sociálních podmínkách. Zde bych se zmínil o tolik zavrhovaném Marxovi. Marx byl více sociolog než filosof, jeho dílo a hlavně Kapitál, to jsou vlastně sociologické studie. Kapitál je sociologie, kde autor uvádí nezpochybnitelná reálná fakta a nikoliv bezobsažné filosofické plácání o ničem. Marx se dokonce filosofii sarkasticky vysmíval, hlavně to odnášel pseudofilosof Hegel.

Dnes už přece nejde o nějakou ideologii, komunismus byl dávno poražen a zničen, tedy boj či válka proti komunismu to není. Takže se vtlouká do hlav obyvatel, že je to náboženská válka proti islámu. Tak jako vždycky, loupežení se zdůvodňovalo náboženskými vyššími principy a šlo přitom jen a jen o loupení a kořistění.

Vlády chrlí zákony o tom či onom, ale reálnou moc mají oligarchové (a korporace), ty skutečně, reálně ovlivňují a určují životy lidí, to v rukách oligarchů jsou naše životy, vůbec ne v rukách vlád. Vlády pouze stínují, že vládnou, reálnou moc vykonávají oligarchové a samozřejmě k svému prospěchu, nikoliv ku prospěchu obyvatel. Moc pěkně je to vidět na Ukrajině, tam to alespoň nikdo nezakrývá a nemaskuje vládou lidu. U nás například i církev katolická má mnohem větší moc než parlament a vůle lidu, taktéž oligarcha Bakala a podobní mají větší moc než vláda. A parlament nemá žádný nástroj k tomu, aby je umravnil a poslal tam, kam patří, tedy do vězení a na nucené práce.

Pěkně a naprosto realisticky to vyjádřila Jelena Larinová: Za celou migrační operací stojí nejmocnější profesionální nadnárodní zločinecké struktury, které jsou úzce svázané s globálními politickými elitami. Ve světě se vytvořila mohutná aliance kriminálních, a přitom plně legálních skupin, struktur a organizací spojených se zpravodajskými komunitami, finančníky a nejvýznamnějšími médii. Mají přístup do nejvyšších politických kruhů Západu. Uskupení této aliance jsou klíčovými pilíři globální kriminální ekonomiky, která skrze bankovní a finanční sféru přímo spolupracuje s legální ekonomikou.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
9 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Bety
Bety
14. 12. 2015 7:52

Pěkné. Měla bych jen jednu poznámku k muslimským bankám. Copak ony neobchodují na světovém trhu? Řekla bych, že se bez toho neobejdou. A pokud obchodují na světovém trhu, tak kooperují s lichvářským bankovnictvím.
Nebo že bych se pletla?

Béda
14. 12. 2015 17:25

Moc hezky napsané. Tradiční pochvala autorovi.

A nyní něco o zemi, která spolu s Německem (a poštívajícím velkým zaoceánským bratrem) stojí za migrační tsunami a přicházejícím chaosem a násilím v Evropě: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/A-tato-zeme-se-hlasi-do-EU-Spisovatelka-popsala-jak-to-dnes-vypada-v-Turecku-412870

Béda
14. 12. 2015 17:31

Koukám, že pod bombastickým „Novinkářským“ nadpisem je klasická pravdoláskařská „intoška“, která se shlíží v „hodnotách“ EU a chtěla by americký islamistický klín čím dřív zasunout do EU.

Sio
Sio
14. 12. 2015 21:48

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/389261-saakasvili-se-kvuli-privatizacnimu-sporu-malem-popral-s-ministrem.html
Není divu, že jsou pánové nervózní, musí je pálit jazyky. Jakou asi řečí se Gruzínec Saakašvili domlouvá s Ukry? Že by se naučil ukrajinsky? Nebo snad … ne … žeby TOU řečí?

M.C.
14. 12. 2015 23:40

Sio napsal

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/389261-saakasvili-se-kvuli-privatizacnimu-sporu-malem-popral-s-ministrem.html
Není divu, že jsou pánové nervózní, musí je pálit jazyky. Jakou asi řečí se Gruzínec Saakašvili domlouvá s Ukry? Že by se naučil ukrajinsky? Nebo snad … ne … žeby TOU řečí?

Asi ano, TOU ŘEČÍ, když onehdá Jacenjuka chytili za jajca, tak taky v prudkém duševním pohnutí promluvil onou zapovězenou řečí.
Šaškašviliho minulý týden zbavili gruzínského občanství.

Béda
15. 12. 2015 8:29

Béda napsal

Černý vtip století: http://www.hlavnespravy.sk/vznikla-nova-protiteroristicka-koalicia-na-cele-so-saudskou-arabiou/721341

A šéfovat jí bude Usáma bin Ládík.