MMF navrhl Rusku kapitulaci

Experti Mezinárodního měnového fondu neskrývají, že cílem jejich „doporučení“ je geopolitická kapitulace Ruska výměnou za sliby sladkého života.

Mise pracovníků MMF roku 2018 vyložila nová doporučení Ruské federaci (RF), jak „obnovit“ svoje hospodářství. Bereme-li v úvahu, že minulá doporučení, včetně tzv. rozpočtového pravidla*), a penzijní reformy, vláda splnila a plní ze zápalem cvičeného psa, bez ohledu na masové protesty, má význam zaposlouchat se do toho, co nám „doporučuje“ MMF, a zároveň pochopit, co nás v tomto a příštím roce čeká, pokud, samozřejmě prezidenta nenapadne vyměnit tuto vládu nebo její klíčové figury.

„V závěrečném prohlášení jsou vyloženy předběžné závěry personálu MMF z oficiální návštěvy pracovníků MMF (nebo „mise“) do členské země MMF. Mise se konají v rámci pravidelných (obvykle každoročních) konzultací podle Článku IV dohody MMF v souvislosti se žádostí o použití zdrojů MMF (jejich vypůjčení od MMF), v rámci projednání programů, realizovaných personálem MMF při monitoringu ekonomické situace. Oficiální orgány souhlasily s publikací tohoto prohlášení“.

Ne, vše je oficiální a s povolením státní moci – bohužel, nejsou uvedena jména těch, kdo povolují. Pro historii, země přece musí znát svoje hrdiny. Mimochodem, uhodnout je není těžké. V prvním svém doporučení nám MMF navrhuje, abychom se vzdali, nebo přestali žít, jako v Rumunsku.

„Při prognózovaných tempech růstu bude země zaostávat za srovnatelnými ekonomikami ve Východní Evropě, a nedojde ke sblížení s úrovní příjmů, viděnou v zemích s vyspělým hospodářstvím. To je dáno souhrou mnoha faktorů, včetně nedostatečně vyspělé infrastruktury, stárnutí obyvatelstva a velké státní účasti v ekonomice, ale také nedostatků, které vedly ke zvýšení ekonomické koncentrace a zpomalené dynamiky. Kromě toho, proces integrace Ruska do světové ekonomiky probíhá pomalu, což snižuje stimuly k růstu efektivity činnosti a snižuje kladné vedlejší efekty technologických změn, probíhajících v zahraničí. Nejistota, podmíněná geopolitickým napětím, se negativně projevuje na soukromých investicích.“

Přeloženo do lidské řeči: MMF oznamuje, že náš život bude těžký a nebohatý, protože obyvatelstvo je staré, privatizace probíhá pomalu a se Západem špatně kamarádíme. Pokud jde o stárnoucí obyvatelstvo, pak dávat Rusku za příklad západní země, je poněkud divné – mírně řečeno. Právě tam problém stárnutí obyvatelstva vedl k pokusu o jejich náhradu migranty a pohřbil celou řadu vlád. Mimochodem, ze shora napsaného to je jediný bod, o kterém je možné diskutovat. Dále se Rusku navrhuje definitivně rozprodat svoje podniky,- protože je v nich mnoho státu a málo oligarchů…

Na téma, na kolik jsou oligarchové vlastenci, nakolik jsou sociálně orientovaní a jak rádi drží peníze doma, už dávno kolují vtipy. Reálně tedy MMF navrhuje rozprodat do ofšórů zbylý státní sektor a přenést rozhovor o sankcích z úrovně prezidentů na úroveň příkazů koloniální administrativy nějakému Abramovičovi. Tedy, realizovat plánek ministerstva financí USA s Kremelskými seznamy – provést změnu státní moci v zemi. MMF ani neskrývá, že cílem jeho „doporučení“ je naše geopolitická kapitulace výměnou za sliby sladkého života „jako v Rumunsku“.

Jestliže tvrdí, že proces integrace RF do světové ekonomiky probíhá pomalu, pak naprosto ignorují fakt, že proces integrace v podstatě zastavili na Západě uvalením hromady sankcí a přechodem od Krymu ke Skripalům. Takže jedinou variantou, kdy naše integrace bude označena za úspěšnou, je naše úplná kapitulace, s navrácením Krymu, vzdáním Donbasu, uznání sňatků úchylů, atd. podle dlouhého seznamu.

Taková kapitulace, pravda, povede znovu k efektu roku 1991 s rozpadem země, nebo i roku 1918 s občanskou válkou, ale zato, podle mínění MMF, právě do takového Ruska potečou investice. Příkladem nám je Ukrajina, která dávno nejenže se Západem kamarádí, ale leží pod ním. Je také pravda, že dodržováním litery MMF došli k občanské válce, naprostému rozvalu hospodářství a absenci investic, protože investovat jaksi není do čeho. Za to si berou od MMF úvěry za nemalá procenta a zahání se do mnohaletého otroctví. A to byl, mimochodem, jen první bod.

Dál to bude neméně zajímavé: „Pro růst tempa potenciálního rozvoje je nutné přenést hlavní pozornost na strukturální reformy, zaměřené na zvýšení produktivity práce a zvýšení nabídky pracovních sil a kapitálu. Vítáme plány oficiálních orgánů na zvýšení výdajů na zdravotnictví, vzdělání a rozvoj infrastruktury. Nicméně by se to nemělo dělat tak, aby se podlomila důvěra k novému rozpočtovému pravidlu. V působení proti negativním demografickým tendencím by mohla pomoci (přinejmenším dočasně) dávno odkládaná penzijní reforma. Kromě toho, pečlivě promyšlený přechod od příspěvků na sociální pojištění ke zdanění spotřeby (bez vlivu na velikost deficitu), by mohl stimulovat nabídku pracovních sil, snížit rozsah neformálních pracovních vztahů a podporovat přilákání nových investic. V cílech urychlení růstu produktivity, musí oficiální orgány důsledně pokračovat v práci na zvýšení konkurenceschopnosti, napomáhání obchodní integraci a diverzifikaci exportu.“

A oni se tím řídí. Penzijní reformu prosazují, jak mohou, přechod od plateb na sociální pojištění ke zdanění spotřeby, což je DPH, také probíhá – zrušení plateb na sociálku, a s nimi i s přežitky minulosti, jakými jsou všeobecné zdravotní pojištění, bezplatné vzdělání a dalších „nepotřebných“ vymožeností, se kterými mají vážení zámořští páni jen výdaje, se prosazují rovněž. A vůbec je dobré, že se u nás medicína, vzdělání a infrastruktura rozvíjejí, ale lépe je všecko to přeložit do peněz – podle rozpočtového pravidla – jinak investice nepřijdou. Je pravda, že ti, kteří do nás investují, Čína například, se na MMF příliš neohlížejí a sami vědí, kam investovat, ale investice ze Západu nepřijdou z výše uvedeného důvodu. To ale „experty z MMF nezajímá“.

Dál následuje MMF oblíbený bod o nezbytnosti privatizace, bankách a rozpočtovém pravidle: „Stimulace růstu vyžaduje konkurenci na vnitřním trhu, snížení podílu státu v ekonomice, ale také větší dynamiku soukromého sektoru. Podíl státu, který zahrnuje přibližně třetinu ekonomiky, je nezbytné snižovat, zvláště pak v bankovním sektoru a dalších sektorech s omezením argumentace ve prospěch státní formy vlastnictví… Rozpočtové pravidlo chrání ekonomiku před výkyvy cen ropy a musí přispívat k diverzifikaci exportu. Krom toho je rozpočtové pravidlo jakousi kotvou rozpočtové politiky a určuje její spolehlivý kurs. Tak by se státní orgány měly zdržet nutkání k přehodnocení tohoto pravidla, protože to může negativně ovlivnit spolehlivost makroekonomického základu. Tempa korekce, plánovaná na léta 2018-2020 jsou opodstatněná, nicméně její kvalitu by bylo možno zvýšit, protože se příliš soustředí na totální zmrazení výdajů, což není optimální a stabilní přístup.“

Jinými slovy: Pojďme dát bankéřům ještě více moci, protože zrazují stát tak efektivně, jak by chtěl MMF. Za druhé: Nemá smysl, abyste živili svoje obyvatelstvo, které teď kvůli našim radám v 90. letech navíc i zestárlo. Držte rozpočtové pravidlo v témže rámci – a ani kopějku na rozvoj.

Občany navrhují převést na adresnou pomoc, podle ukrajinského scénáře. „Nehledě na to, že výdaje na poskytování sociální pomoci jsou vysoké, a jejich záběr je příliš široký, jsou prostředky na adresáta nevýznamné. Parametrická penzijní reforma může rovněž vytvořit některé další možnosti pro rozpočet.“

O tom, jak „efektivně“ fungují příkazy MMF na Ukrajině, byly sepsány tisíce materiálů. Proč bychom měli šlapat na ukrajinské hrábě? Protože pro MMF je výhodné zahánět země do dluhů, a potom je vysávat a dojit až do bankrotu. Díky takovým scénářům mají oni i jejich bossové nejvyšší zisky. Příklad Řecka, kde MMF dával úvěry, za které se proplácely dluhy vykoupené americkými hedge-fondy, ale sami Řekové stále více propadali do dluhového otroctví, je výmluvný. A takových příkladů se pár desítek najde – od Jugoslávie po Argentinu.

Pracovníci mise MMF zakončili slovy díků za vřelé přijetí u ruských úředníků: „Mise MMF děkuje oficiálním orgánům a dalším účastníků jednání ve státním i soukromém sektoru za spolupráci, otevřené a konstruktivní jednání, jakož i za vřelé přijetí“.

Zbývá jen zjistit, zde je také vítali ve stoje s potleskem**), nebo se omezili na chléb a sůl?

Zdroj: RIA Kaťuša

*) Rozpočtové pravidlo – finanční pravidlo, dlouhodobě omezující rozpočtovou politiku státu prostřednictvím kvantitativních omezení rozpočtových ukazatelů. Jeho cílem je snížit závislost federálního rozpočtu a vnitřních ekonomických podmínek na cenách energonosičů surovinových zemí cestou sterilizace příjmů rozpočtu z ropy a plynu a naplnění suverénních fondů (Fond národního blahobytu).

**) Narážka na docela ostudně submisivní (poslancem KPRF řízené) přerušení jednání Dumy s vítáním delegace amerického kongresu

Překlad: st.hroch 180805

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
8 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
6. 8. 2018 7:19

Ve „srovnatelných ekonomikách Východní Evropy“ -které to jsou?? – nepatří už ovčanům skoro nic. O jejich „budoucnosti“ rozhoduje nová neoliberální „šlechta“, a na většinu chudších se zákony o ochraně zdraví, majetku v řadě případů nevztahují… „Rebelové“ jsou exkomunikováni, pokud možno se jim „aktivně pomáhá“… do hrobu. Takže tupě konzumovat, nemyslet, a pokud možno být nějakou „menšinou“… I kdyby si jim měli vymyslet… Štvát se od rána do noci v montovně za možnost vybírat si sračky v hypermarketech… stavět si iluzi „fungující“ obce a rodiny… Kvákat v protirusky fanatických webech a „novinách“ pod dohledem Jandovských „žurnalistů“ uznávajících ty zaručeně pravé „hodnoty“…… Číst vice »

Bety
Bety
6. 8. 2018 13:11

Je to hnus, velebnosti!

Bety
Bety
6. 8. 2018 13:44

MMF, angl. IMF je nazýván v zemích třetího světa Institute for Misery and
Famine (Institut bídy a hladomoru).
V těch „zlatých“ devadesátých letech vnutil Rusku dvě obrovské půjčky – zřejmě
na co nejlepší rozvoj toho hladomoru, který tam tehdy měli.
Rozhodně Putin po Jelcinovi zdědil samé průsery.

idiotronic
idiotronic
6. 8. 2018 18:24

A pokud hledáte zaujaté protiruské zpravodajství, z něhož by bylo jasné, kde je na světe nejhůře,tak např. přes Seznam se dostanete na SVĚT BEZ OBALU s Milanem Šímou jako průvodcem českou verzí. RFE/RL se nezapře.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
7. 8. 2018 9:06

Itálie se ocitá pod tlakem trhů http://casopisargument.cz/2018/08/06/italie-se-ocita-pod-tlakem-trhu/ Teď ještě „definovat“ KDO jsou ty „trhy“… Souhrn dnešních zpráv !A: Cena ropy roste, uvězněný Lula se stal navrženým prezidentským kandidátem a české domácnosti utrácejí http://casopisargument.cz/2018/08/06/souhrn-dnesnich-zprav-a-cena-ropy-roste-uvezneni-lula-bude-kandidovat-na-prezidenta-a-ceske-domacnosti-utraceji/ Že by Saúdům opravdu ropná naleziště „vysychala“?? Inu nic netrvá věčně… Plyn již v podstatě myslím ani neprodávají… Dva roky starý článek https://www.w4t.cz/rozpocet-saudske-arabie-do-tri-let-narazi-do-zdi-tvrdi-slavny-investor/ Válka v Jemenu je dle mne ze strany SA a SAE vedena jen kvůli novým nalezištím a dalším surovinám… „Západ“ drží hubu a ještě je v té genocidě, agresi a anexi podporuje… No hlavně že „hrozby z Ruska“… Tak se nejspíše snaží využít veškeré… Číst vice »

Irena
7. 8. 2018 9:23

V Rusku vyrobili a vyzkoušeli unikátní aktivní zónu jaderného reaktoru s poskytovanou kapacitou po dobu celého životního cyklu jaderných ponorek. Tyto informace jsou uvedeny ve výroční zprávě podniku OKBM Afrikantov za rok 2017, který je součástí státní korporace Rosatom AO. (…) odborníci již daný typ překřtili na „věčný jaderný reaktor“. (…) Aktivní zóna je „srdcem“ reaktoru, to právě ona obsahuje palivo a probíhá v ní řízená štěpná reakce. Vývojáři se naučili zkonstruovat takový mechanismus, který není potřeba dobíjet. Jinými slovy, výměna paliva není ve „věčném“ ruském reaktoru potřebná. https://tsargrad.tv/news/ne-trebuet-dozapravki-jadernyj-reaktor-dlja-atomnyh-podlodok-v-rossii-poluchit-vechnoe-serdce_151208 Viz také Putinovo poslání ve vztahu k využití tohoto „věčného“ ruského… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
7. 8. 2018 12:28

Irena napsal V Rusku vyrobili a vyzkoušeli unikátní aktivní zónu jaderného reaktoru s poskytovanou kapacitou po dobu celého životního cyklu jaderných ponorek. Tyto informace jsou uvedeny ve výroční zprávě podniku OKBM Afrikantov za rok 2017, který je součástí státní korporace Rosatom AO. (…) odborníci již daný typ překřtili na „věčný jaderný reaktor“. (…) Aktivní zóna je „srdcem“ reaktoru, to právě ona obsahuje palivo a probíhá v ní řízená štěpná reakce. Vývojáři se naučili zkonstruovat takový mechanismus, který není potřeba dobíjet. Jinými slovy, výměna paliva není ve „věčném“ ruském reaktoru potřebná. https://tsargrad.tv/news/ne-trebuet-dozapravki-jadernyj-reaktor-dlja-atomnyh-podlodok-v-rossii-poluchit-vechnoe-serdce_151208 Viz také Putinovo poslání ve vztahu k využití tohoto… Číst vice »

Irena
7. 8. 2018 13:05

Martin (už bez taky m) napsal Údajně fúzní reaktor v USA: https://besacenter.org/perspectives-papers/lockheed-martins-compact-fusion-reactor/ https://hi-news.ru/technology/lockheed-martin-zapatentovala-kompaktnyj-reaktor-sinteza.html I kdyby to nakrásně byla pravda, je to stále ve stádiu výzkumu, kdežto ruské reaktory jsou už namontovány v jejich nejnovějších zbraních a ponorkách. Ze článku: Na jedné straně sama skutečnost podání patentové žádosti neznamená, že technologie popsané v dokumentu jsou korporací aktivně rozvíjeny. Navíc od okamžiku rozšírení daných informací v roce 2014 se Skunk Works velice málo zmiňovala o projektu mimo společenství plazmových fyziků. Vláda USA si také vyhrazuje právo klasifikovat patenty, jsou-li veřejné, jestliže mohou představovat hrozbu pro národní bezpečnost. A skutečnost, že daný patent… Číst vice »