Nad rozsudkem městského soudu

Už od včerejška se tu hádáme (viz rekapitulace twitterového flamu níže) o rozhodnutí městského soudu v Praze, který zrušil některá opatření Ministerstva zdravotnictví mající za účel zvládnutí epidemie COVID-19. Já nad tím kroutím hlavou, jako nad absurdní sabotáží snahy o zvládnutí epidemie, moji oponenti to slaví jako triumf demokracie a právního státu. Takže abychom se nehádali o tom, co jedna paní povídala, i kdyby ta paní byla tisková mluvčí toho soudu, našel jsem a přečetl příslušný rozsudek.

Předně musím zopakovat, že nejsem právník. Ani tak vzděláním, jako myšlením. Čili naprosto chápu, čím, jak a proč soud argumentuje, ale přijde mi to místy až absurdní a odtržené od reality. Zejména ta absolutní přednost formy před obsahem, kterou se právnické myšlení vyznačuje. A také předesílám, že až na drobné výjimky nebudu z rozsudku přímo citovat, protože bych ho musel přepsat skoro celý, a většina z toho, nad čím mi zůstává rozum stát, není otázka jedné věty nebo odstavce, ale celkového vyznění.

Inkriminovaný rozsudek má dvě dominantní části: V první se soud vypořádává s přípustností žaloby jako takové, ve druhé pak s věcnou přípustností Ministerstva zdravotnictví napadané rozhodnutí vydat.

Číst první část pro mne bylo utrpením. Ne kvůli množství citací, odkazů, čísel a datumů, ale kvůli tomu, jak při tom trpěla moje víra v nezávislé soudy, právní stát (neplést se spravedlností) a spravedlnost (neplést s právem). Celá tato část na mne působila dojmem, že soud mocí mermo chce žalobu projednat a tak hledá rozličné kličky a skulinky, jak ji připustit. Ba co hůř, měl jsem dojem, jako kdyby soud předem chtěl vydat rozsudek, který vydal, a u kamaráda si objednal žalobu, o které by mohl rozhodnout, přičemž mu řekl, že už nějak vymyslí, jak to udělat, aby jí mohl vyhovět. Jak byla dříve obhajoba součástí obžaloby, tak tady jsem měl dojem, že soud je žalující stranou. Ukotvení soudu v hodnotovém rámci liberalismu je tu evidentní a hraničí až s aktivismem.

Druhá část, ve které soud argumentuje, proč napadená opatření zrušil, resp. proč Ministerstvu zdravotnictví nepříslušelo je vůbec vydat a měla je vydávat vláda, je zcela odlišná. Soud zde argumentuje věcně, konzistentně a v zásadě mě přesvědčil, že rozhodl věcně správně. Vidím tu ale jiný problém: v klíčových bodech (zejména 147, 148 a 149) není citován ani jeden zákon, ani jeden paragraf a argumentace staví čistě na právní teorii a filosofii práva. Věrné a stručné shrnutí nabízí příslušná tisková zpráva.

To samo o sobě není špatně, jen mám problém pak na základě takto postavené argumentace přijmout závěr, že vláda – což je populární mylná interpretace, protože jde o Ministerstvo zdravotnictví – jednala protizákonně. Naopak, soud jasně deklaruje (a tady už budu přímo citovat bod 161: „Soud je srozuměn se skutečností, že rovněž pro odpůrce a výkonnou moc obecně byla nastalá situace výjimečnou, a to též z hlediska práva, neboť v minulosti nečelil takovému nebezpečí ohrožujícímu zdraví obyvatel. Proto také (a i s ohledem na absenci jakékoli relevantní judikatury) mohl být odpůrce přesvědčen o správnosti svého postupu.“ Soud tedy jasně odmítá úmysl vlády, resp. Ministerstva, někomu škodit nebo obcházet zákon, což je druhá populární mylná interpretace.

A pak mám tedy trochu problém s tím, že takto pojaté právo je nedostupné a nesrozumitelné pro laika, který si sice může stokrát přečíst zákon, ale stejně není schopen domyslet, co to pro něj vlastně znamená, protože slova v zákonech nestačí a jsou k nim nutná ještě ta z právnických učebnic, které Ústava jako součást právního řádu nezmiňuje, ale soudy je tak evidentně berou. Co nevadí třeba u medicíny, protože nikdo po laikovi nechce, aby si operoval slepé střevo, je velký problém u práva, jehož dodržování se čeká i od laika.

Soudu v důsledku – a sám to jasně deklaruje v bodě 164 („Soud nakonec uvádí, že napadená opatření obecné povahy zrušil ke dni 27. 4. 2020. Vláda bude mít do této doby možnost vydat krizová opatření zákonným způsobem, tj. formou opatření přijatých vládou a nikoli odpůrcem. Takto soud postupoval s ohledem na fakt, že si je vědom účelu, pro který byla přijata předmětná omezení základních práv a svobod.“) – nejde o zrušení opatření a uvolnění režimu, ale pouze o narovnání formální stránky přijetí příslušných opatření ideálnějším (ve smyslu ideálů právní teorie) způsobem.

Další populárně mylnou interpretací je podle mého soudu názor, že městský soud svým rozsudkem otevřel dveře k žalobám o náhradu škody. To však soud vůbec neřešil, naopak v bodě 138 jasně říká: „Z těchto důvodů soud nedospěl k závěru, že by bylo možno napadené právní akty prohlásit za nicotné.“ Tady, pravda, už mohu narážet na meze své právní erudice, ale podle mě to znamená, že v době mezi vyhlášením opatření a zrušujícím rozsudkem nelze na opatření hledět jako na nezákonná a tedy zakládající nárok na náhradu škody (jiná věc je, že poněkud paradoxně tento nárok explicitně zakládá Krizový zákon, který teď musí vláda použít).

Ani oponenti práva vlády přijímat omezení pro celý stát (viz můj nedávný text Záhada zamčené republiky) nenajdou v tomto rozsudku zastání, protože soud opět jasně v bodě 153 říká, že: „Tato
formulace nikterak nevylučuje, že vymezeným územím může být celá Česká republika, naopak a contrario z § 14 odst. 4 písm. h) vyplývá, že zákonodárce předjímal, že takto vláda může omezit svobodu pohybu na celém území státu.“

Podrženo sečteno, nemám osobně ani tak problém z rozsudkem Městského soudu, se kterým nakonec do značné míry souhlasím, jako s jeho (dez)interpretací širokou veřejností. Soud neřekl, že vláda nesmí řídit stát, že nesmí ukládat povinnosti a omezovat svobody, neřekl, že odteď může každý vše, řekl jen a pouze tolik, že když už vláda vyhlásí stav nouze, musí se – i na symbolický důkaz toho, že stát funguje a má situaci pod kontrolou – řídit zákony pro krizové řízení a postupovat formálně úzkostlivě čistě. Radost s justicí posvěcené protibabišovské revoluce a zelené pro dojení státu na žalobách o náhradu škody tak podle mě není vůbec na místě a do značné míry se míjí s tím, co soud judikoval, byť sám soud by s takovým vývojem podle všeho problém neměl.


A nyní slíbená rekapitulace včerejší smrště. Pokud vám některá budou připadat v rozporu s tím, co jsem napsal výše, je to váš problém. Já s tím problém nemám a situace se vyvíjí:

Tribun sociálně distancovaný@Tribunin

Argumentaci soudu sice rozumím, ale nesouhlasím s ní, považuji ji za právní onanii a pozitivistický triumf formy nad obsahem, kdy soud meritorně souhlasí, ale přesto zamítá, protože on by puristicky použil jiný §. https://twitter.com/MluvciV/status/1253266094510522370 

Tisková mluvčí Městský soud v Praze@MluvciV

Připojuji tiskovou zprávu k dnešnímu rozhodnutí Městského soudu v Praze. Senát správních soudců zrušil opatření ministerstva zdravotnictví omezující maloobchod a volný pohyb osob. M.Puci

Zobrazit obrázek na Twitteru
Zobrazit obrázek na Twitteru
Zobrazit obrázek na Twitteru
Podívejte se na další tweety uživatele Tribun sociálně distancovaný.

Tribun sociálně distancovaný@Tribunin

Osobně dávám přednost státu, který akutní problémy řeší i za cenu poskvrny právního státu, než státu dokonale právnímu, který ale problémy nezvládá, protože ladí a cizeluje opatření tak, aby bylo ideálnům právního státu učiněno zadost.

Podívejte se na další tweety uživatele Tribun sociálně distancovaný.

Tribun sociálně distancovaný@Tribunin

Teď mi došlo, že to rozhodnutí pražského městského soudu by se dalo chápat i tak, že v době vyhlášeného nouzového stavu přestávají platit jiné zákony a samostatná ministerstva se ruší a stávají se z nich odbory vlády. To dal tedy soud právnímu státu pěkně na frak.

Podívejte se na další tweety uživatele Tribun sociálně distancovaný.

Tribun sociálně distancovaný@Tribunin

Vy, co tu tak jásáte nad rozhodnutím soudu zrušit některá protiepidemická opatření, četli jste alespoň tu tiskovou zprávu soudu, nebo vám k radosti úplně stačí jen to, že soud rozhodl proti státu a je vám úplně jedno jak a proč?

Podívejte se na další tweety uživatele Tribun sociálně distancovaný.

Tribun sociálně distancovaný@Tribunin

To jsem vážně jediný, kdo má problém s konstrukcí, že ve stavu nouze vyhlášeném na ochranu veřejného zdraví nemá Ministerstvo zdravotnictví právo vydávat opatření na ochranu veřejného zdraví?

Podívejte se na další tweety uživatele Tribun sociálně distancovaný.

Tribun sociálně distancovaný@Tribunin

Krize nesmí být záminka k omezování práv a svobod, ale práva a svobody zároveň nesmějí být na překážku řešení krize. Vyspělost společnosti se pak pozná podle toho, jak umí tyto dva imperativy vybalancovat.

Podívejte se na další tweety uživatele Tribun sociálně distancovaný.

Tribun sociálně distancovaný@Tribunin

Perverzní posedlost tzv. právním státem at its best. Vlastně worst. https://twitter.com/KarrullD/status/1253345362523422721 

Bleh@KarrullD
Odpověď uživateli @ceskova_jana a 2 dalším uživatelům

Omyl. Ten soud jen konstatoval porušení zákona. Neřeší, zda umírají lidé, zda někdo měl nějaký úmysl. Jen a jen zákony. Ty drží mantinely systému. A vláda nejednala v souladu se zákonem. A jejich rozhodnutí mohlo zachránit životy, ale nebylo podle zákona.

Podívejte se na další tweety uživatele Tribun sociálně distancovaný.

Tribun sociálně distancovaný@Tribunin

Kdyby vláda situaci s covidem neřešila, tak by nikomu žádná škoda nevznikla? Já to vzdávám, tohle nemám šanci pochopit.

Podívejte se na další tweety uživatele Tribun sociálně distancovaný.

Tribun sociálně distancovaný@Tribunin

Čekal bych, že když má kolik lidí má jasno v tom, že vláda postupovala nezákonně, najde se alespoň jeden, který bude schopný přesně říct, který paragraf kterého zákona porušila, nedodržela nebo obešla. Zatím se nenašel.

Podívejte se na další tweety uživatele Tribun sociálně distancovaný.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
14 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Nepritel_lidu
Nepritel_lidu
28. 4. 2020 7:36

Pane Trubune, jsem právní laik a textu rozumím docela dobře. Je to velmi jednoduché – je to jasný vzkaz vládě, že platí nějaké zákony a nelze je překračovat. Řečeno jednoduše vůle milovaného Vůdce není nadřazena zákonům. To není žádný formalismus nebo co to tam píšete, ale jasná definice smyslu právního řádu. K čemu by pak asi byly zákony, když by je vláda mohla překračovat, jak se jí zalíbí, protože, já nevím, ééé, koronavirus a jiné další záminky. Naopak je potřeba ocenit občanskou statečnost soudce, který jasně říká o opatřeních nerozhoduji, ale vy nedodržujete zákony. Takže za mě soudci palec nahoru.

Tribun
Admin
Reply to  Nepritel_lidu
28. 4. 2020 12:27

Slepé a tupé lpění na zákonech i v extrémních situacích, se kterými zákon nepočítá a počítat nemůže, jak jsou výjimečné, není známkou morální síly, ale morální nedostatečnosti. Jsou zkrátka situace, kdy se musíte přestat schovávat za zákon a musíte jednat. Zákon totiž není materiální realita.

Nepritel_lidu
Nepritel_lidu
Reply to  Tribun
28. 4. 2020 13:08

Pane Tribune, tady se o žádnou extrémní situaci nejednalo. Ponechám stranou, zda virus je mýtus nebo reálné nebezpečí, a zopakuji fakta. Vláda vyhlásila nouzový stav podle krizového zákona, protože reagovala na výjimečnou situaci. Po 14 dnech si ale přečetli zákon i zjistili, že by podle §36 museli platit náhrady. Tak se to tedy pokusili obejít pomocí krkolomného výkladu, že se to dá udělat podle zdravotního zákona. Aby nemuseli platit náhrady. Čas měli, jednali z rozmyslem a pokusili se obejít zákony. Soud zcela správně řekl, že tohle pánové ne. Chápete? Nejde o zkratku, kdy by vláda jednala pod tlakem nebo něco… Číst vice »

Tribun
Admin
Reply to  Nepritel_lidu
28. 4. 2020 13:15

Vaše myšlenka je ovšem dcerou vašeho přání. I když by pro ni soud, již vzhledem k svému rodinnému zázemí, měl jistě pochopení, nic takové nejudikoval. Když už jste si ten rozsudek nepřečetl sám, tak věřte alespoň mě, který ho četl.

racek
racek
Reply to  Nepritel_lidu
28. 4. 2020 20:14

No jo, pobavila mě ta povinnost tvořit zisk. U nás je asi milion živnostníků, kterí odvádějí ročně cca 1 mld korun daní. To je asi 1000 korun na jednoho a rok. Pěkné, že. A většina pracuje už desítky let ve ztrátě. Lidomilové. Teď křičí, že dostávají málo. kdo by nezamáčkl slzu.

Nepritel_lidu
Nepritel_lidu
Reply to  racek
29. 4. 2020 11:50

Pane Racku, je vidět, že jste v životě nepodnikal. Dám Vám dobrou radu – vezměte si 1 000 Kč a pusťte se do živnostenského podnikání. Peníze se hrnou samy, nic není nutné dělat, kdepak. Pak mi napište, jak to šlo. Uvědomte si, že jim stát zákazal pracovat. Oni nemají výhody jako zaměstnanci. To je stejné, jako by Vám najednou z ničeho nic přestala chodit výplata bez náhrady. Je logické, že stát, který léta od Vás je bere berně Vám musí něco vrátit. Když Vy sám příjdete o práci nežádáte sociální podporu? Dovolte mi jen jednu ironickou poznámku na Váš účet.… Číst vice »

racek
racek
Reply to  Nepritel_lidu
29. 4. 2020 15:32

No, řídil jsem jen dvě fabriky a několik peněžních ústavů. No a podnikal několik let. Vždy ze ziskem a vše jsem řádně zdanil. Stačí? Co se týče OSVČ, stát jim podmínkami umožňuje si ušetřit na zlé časy. Pokud to nedělají, jejich chyba. Máme to platit my, kteří daně platíme? Samozřejmě, dobu kdy nechodí penéze jsem zažil. Holt jsem musel žit z úspor. Nebo něco prodal. Ani na sociálku jsem nešel. Co by jste dělal Vy, kdyby jste nemusel platit daně? Předpokládal bych, že je budete spořit. Nebo investovat. Já jsem měl i zlé časy, třeba za komoušů, když jsem přišel… Číst vice »

Botičky od Diora
Botičky od Diora
Reply to  racek
29. 4. 2020 17:26

Váš srdceryvný příběh slušného, poctivého českého maloměšťáka mne dojal. Vážně. Před týdnem velice podobné life-story zde rozmazával jiný adept, profi-troll „leho“. Uronil jsem nad tím krokodýlí slzu.
Roberte Rosenbergu :-) , zmátl jste mě, být „ředitelem dvou fabrik a několik peněžních ústavů“ a dopadnout na buben a na špagety…Život je vrtkavý. Starší kluci povídají, že „komouši“ byli prý velmi efektivní v potírání hospodářské kriminality a že se s nikým nepárali, ředitel-neředitel :-) Asi kecají.
Vše v dobrém.

racek
racek
Reply to  Botičky od Diora
29. 4. 2020 19:35

No, ale já si nestěžuji, já se chlubím, ne? A žiji na vesnici, je mi tu dobře. Do města mě páčí heverem.
Jinak, samozřejmě, můj pohled na věc je pravděpodobně jiný, každý máme své zkušenosti. Asi proto diskutujeme, ne? Ono vidět jen úhel nás nutili komouši a teď, bohužel, tahle šílená kavárnická parta. Myslím ale, resp. jsem přesvědčen, že za komoušů nás dusili pořád ti samí jako dnes. Parta co kořistí za všech režimů. A chechtá se nám, když se pereme.

Honza999
Honza999
Reply to  Nepritel_lidu
30. 4. 2020 20:28

A proč by zákony nešly překračovat? Jdou a naprosto legálně. Pokud někomu způsobíte vážnou újmu na zdraví nebo ho i zabijete když se bráníte přepadení nebo když v jiné nouzové situaci porušíte zákon abyste zabránil zlým následkům, zákon to toleruje, požaduje jen aby vaše porušení zákona nezpůsobilo závažnější následky než ty, kterým zabraňujete.

racek
racek
28. 4. 2020 20:10

https://www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/kdo-je-soudce-vyborny-ktery-s-kolegy-zrusil-opatreni-vlady-o-medialne-sledovane-kauzy-nema-nouzi.A200423_174859_ln_byznys_pravo_vag#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_byznys&utm_content=main

Takže tady je, kdo je vlastně soudce Výborný. Specialista na holocaust a nenávist (koukám že takových je poslední dobou spousta). Bratr a syn … atd.. Správně vychovany produkt. Rozhodl podle svého přesvědčení, že. Což u našich soudů je v poslední době skoro pravidlem. Viz jiný lidovec v cause odmítnutí ruských turistů…
Celé zdůvodnění má jen charakter zdůvodňování tzv. právního názoru. Jak jistě víte, to zrušené usnesení prošlo rukama nejméně 10 legislativních právníků, kteří mají v těchto situacích dlouholeté zkušenosti. Výbornému je 33 let. Ale je ideově pevný. A lidovci v příští vládě, toť ušlechtilý cíl…

Viky
Viky
29. 4. 2020 15:20

Tribune, „“… jestli je vůbec v silách běžného občana zákon chápat a řídit se jím, nebo jestli je pro něj zákon stejně nedostupný, jako ve středověku Bible, a stejně jako ve středověku musel mít zprostředkování kněze, který věděl, co v Bibli sice nebylo napsáno, ale určitě to tak bylo myšleno, musí mít dnes zprostředkování právníka, soudce či politika, který ví, co zákona míní bez ohledu na to, co zákona říká, protože je nadán jakousi zvláštní milostí, v tomto případě zřejmě milostí té jediné a pravé svobody a demokracie. „“ Použiji citát z konce Vašeho předchozího článku o uzamčené republice, abych… Číst vice »

PPK
PPK
1. 5. 2020 6:46

Tak vida! Právník, který do toho “hodil Babišovi vidle” pracuje pro největší farmaceutické firmy světa. Žádná karanténa – žádná vakcinace? Právník JUDr. Ondřej Dostál (40), kvůli jehož žalobě byla vláda nucena prodloužit nouzový stav krize koronaviru, je prostřednictvím své rodinné firmy D&D napojen na nadnárodní farmaceutickou firmu Roche a další farmaceutické giganty. Ostruhy získal v USA. Nejde o žádného “aktivistu”, jak se ho snaží líčit média. Firma Roche vyvinula vakcínu proti koronaviru Actemra a usiluje o celosvětové uplatnění. O to samé se snaží i další firmy, ve hře jsou zisky v řádech stovek miliard. Právník Ondřej Dostál poskytuje pro mnohé… Číst vice »

racek
racek
Reply to  PPK
2. 5. 2020 0:33

Dostál mi nevadí, to je jeho právo žalovat i nesmysl (zažil jsem to mnohokrát), mě vadí ten soudce, resp. výrok a výklad práva.