Nepřijatelná cena žido-křesťanství: Bolestné dědictvíŘíjen 05, 2009

„Nepřijatelná cena žido-křesťanství“ je věnována památce osmi zabitých amerických vojáků, kteří zemřeli v prvních čtyřech dnech října, ač nemuseli zemřít, a také nespočetným Afgháncům, Iráčanům a Palestincům. A vzpomeňme také očekávané vraždy věci, kterou všichni užíváme a na niž spoléháme, tedy dolaru, který byl zničen v souvislosti s rozsáhlou úlohou ve zbytečných a spikleneckých sériích válek.

Smrt dolaru, jež právě probíhá, přinese strádání té třídě Američanů, kterou by ani ve snu nenapadlo, že je to může postihnout. V „Nepřijatelné ceně (Unacceptable Cost)”, která byla poprvé zveřejněna 30. srpna 2007, jsme popisovali, proč dáváme vinu za série válek a zničené sny americkým církvím a církevním představitelům, ne všem samozřejmě, ale většině. Jenom oni, jako instituce, byli povinni poznat pravdu a říci ji všem, bez ohledu na to, co to bude stát. Pravda je výsledek Ježíšovy práce, ale ti, kteří z kazatelen katedrál tvrdí, že Ho následují, hráli podvodnou hru války s bankéři a politiky. Z toho je obviňujeme a nevidíme žádný důvod, proč by je neměl obvinit Bůh; odvraťme se od nich!


Nepřijatelná cena

Far and near, high and clear,

Hark to the call of War.

Over the gorse and the golden dells,

Ringing and swinging the clamorous bells,

Praying and saying of wild farewells:

War! War! War!

***


Jasně a zblízka, z výšky i z dálky,

Všude je slyšet volání války.

Přes údolí zlatá, kde jalovce zrají,

Tam polnice hlučné teď do rytmu hrají,

Že vášnivé sbohem si milenci dají:

Boj! Boj! Boj!

(Robert W. Service – 1918)*


Žádné náboženské vyznaní nebylo nikdy předtím odpovědné za tolik krveprolití a ničení jako „křesťanský sionismus“. Tato staletá odnož fundamentálního křesťansví takřka bez výjimek a bez výhrad legitimizovala války v arabských státech od ledna 1991. Nyní jenom lépe chápeme její zkázonosnou sílu.

Devět let bylo cílem We Hold These Truths vysvětlit, proč členové této volně spřízněné skupiny, kterou nazýváme žido-křesťanství, myslí a jednají tak, jako by politický Izrael byl bohem. Máme zdokumentováno, jak byli manipulováni, zvláště ze strany vykladačů Písma, jeho svévolně zavádějícími výklady a komentáři k němu, jež byly poté šířeny z tisíců kazatelen a informačních médií. V našich dříve publikovaných článcích najdete zdokumentované četné změny, provedené v biblích, používaných křesťanskými sionisty. (1)

Znova upozorňujeme, že kořeny jednotlivých členů tohoto hnutí jsou u většiny z nich zcela motivovány jejich altruistickým náboženským cítěním (autor byl jedním z nich), zatímco motivace jejich vůdců jsou u většiny z nich zcela prolezlé penězi a touze po slávě.

Naše noviny zkoumaly, jak je křesťanský sionismus propojen na zahraniční lobby, AIPAC, a používán v zájmu izraelských cílů. AIPAC a jeho moc byla dobře popsána v roce 1994, v dokumentu One Nation under Israel od Andrewa J. Hurleyho, a publikována ve We Hold These Truths. (2)

Jižanský baptistický pastor Jerry Falwell (zemřel v roce 2007) byl možná prvním vůdcem, který rozpoznal potenciál aliance reformovaného křesťanství se sionismem, a spojil tuto sloučenou moc do politického hnutí, u nějž byla loajalita k Izraeli prvořadým a vášnivě hlásaným poselstvím. Na počátku osmdesátých let minulého století nazval Falwell svoji sotva opeřenou armádu jako „Morální většinu“. Později byla také nazývána „Křesťanské právo“. Dnes jsou milióny lidí, jež ze současného státu Izrael vytvořily centrum své křesťanské víry, známi pod jménem „křesťanští sionisté“. (3)

We Hold These Truths dává přednost tomu, psát o křesťanských sionistických vůdcích a jejich zmatených následovnících jako o „žido-křesťanech“, což je šířeji pojatá definice, jež bere v potaz skutečnost, že víra, kterou praktikují, už nadále není tradiční křesťanství, ale že je natolik naočkována judaismem, že vzniká naprosto odlišný hybridní novotvar.

Základní fakta o křesťanském sionismu

Zaprvé, musíte pochopit, co vlastně ve skutečnosti je žido-křesťanství (neboli „evangelikalismus“, „dispensacionalismus“ či „křesťanský sionismus“): pod všemi těmito jmény jde o fenomén 20. století, heretickou sektu, což znamená, že praktikují cestu, která se odchyluje od následování Krista a pro svoji teologii čerpá z mnoha lidských zdrojů, jež se liší od tradiční Bible. (4; 5)

Za druhé, žido-křesťanství připisuje svatost Izraeli, tedy cizímu státu v politickém smyslu, jakoby on sám byl bohem. To povyšuje stát Izrael na trůn hned vedle Ježíše Krista, a tímto ignoruje Ježíšovo učení, pokud z něj přímo velkou část nepopírá. (1; 2; 3)

Za třetí, běžní věřící a mnoho z méně významných žido-křesťanských pastorů se považují za morální, a to i tehdy, když aktivně přispívají na nemorální akce, jako je např. podpora vojenskho vraždění v Gaze a na Západním břehu. Oni tyto akce nepovažují za nemorální, protože věří, že jsou ustanoveny, ba dokonce požadovány samotným Bohem.

Není na místě, abyste měli vztek na křesťanské sionisty, protože i oni jsou oběťmi svých vlastních akcí. Nepochybně na sebe a své rodiny přitahují více útrap než je obvyklé pro zbytek středostavovských vrstev. Žido-křesťanští rodiče jen zřídka vystupují proti jakékoliv válce, kterou podporuje Izrael, takže je docela pravděpodobné, že jejich potomci jsou na sebe přísnější, a proto je jich v boji zabito více, než je tomu například synů agnostiků nebo jiných náboženských skupin. Musíme ještě dohledat spolehlivá data, abychom toto tvrzení podpořili, vychází totiž pouze z autorova pozorování a mínění, jež je ovšem založeno na mnoha rozhovorech s rodiči a mladými v církvích, které jsme prováděli v rámci večerních pobožností.

A nakonec, žido-křesťanství je mnohem rozsáhlejší, než se všeobecně předpokládá, a je aktivní ve všech státech a komunitách v USA. V šestihodinovém televizním programu na CNN.com Boží bojovníci (God’s Warriors), který uváděla jedna z předních mezinárodních zpravodajek CNN Christiane Amanpourová, se ukázalo toto předběžné rozložení populace:

„Poslední průzkum veřejného mínění zjistil, že 59 procent amerických evangelikálů věří, že Izrael je naplnění biblického proroctví.“ Tvrdila také, že „izraelský ministr zahraničí odhaduje, že 85 milionů evangelikálů, tedy šestkrát více, než je celosvětová židovská populace, věří, že Bůh jim říká, aby podporovali Izrael.“

Některé průzkumy provedené společností Pew Foundation v posledních čtyřech letech podporují toto tvrzení vrchovatou měrou, ve skutečností ukazují v těchto datech vyšší podíly než ty, které jsou prováděny CNN. (6)

Z těchto rozličných důvodů mohou být žido-křesťané snadno zneužíváni svými vůdci, a také představiteli Izraele, aby prováděli takovou politickou činnost, jež předkládá zájmy cizí mocnosti jako zájmy Ameriky, staví je nad skutečné zájmy všech obyvatel v USA nebo jiných zemí, samozřejmě s výjimkou Izraele. Většina z příznivců této sekty neví, že je zneužívána. Bez tohoto pochopení se mnoho z nich zmateně potácí mezi žido-křesťanskou vírou a jejím politickým programem. Proizraelští aktivisté, včetně Johna Hageeho, by měli být správně označení za agenty cizího státu, tak průhledné jsou jejich cíle. Někteří z našich spojenců proti stále se opakujícím válkám to vše připisují Izraeli, který pracuje pomocí svých agentů a lobby za účelem zajistit si podporu v amerických dolarech a vytvářet chaos na Středním východě, který jim bude přinášet užitek.

Nakonec mnoho se vysvětlí i činností mocné izraelské lobby, vedené Výborem pro americko-izraelské záležitosti (The American Israeli Public Affairs Committee – AIPAC). Politický program tohoto seskupení, jenž volá po tom, aby Spojené státy financovaly a ochraňovaly okupaci jejich sousedů, a přitom kontrolovaly ropu na Středním východě, je taktikou, která je v přímém rozporu s americkými zájmy.

Profesoři John Mearsheimer a Stephen Walt napsali velmi působivé dílo The Israel Lobby, které nám říká, jak obrovský vliv má Izrael na americkou zahraniční politiku. Jejich esej byla po čase vydána, v tisku je i mnohé předvídající kniha, jež ve světě vytváří mohutné vlny, protože Izrael hledá způsoby, jak zabránit její propagaci. (7)

Hnutí We Hold These Truths však neztrácí naději. Vzdělávání laiků v našich vlastních církvích, zvláště v těch největších, může zlomit izraelskou dominanci nad našimi politiky, a může také obrátit ostatní, aby následovali Krista místo Izraele – a co je nejdůležitější, neexistuje žádný jiný způsob.

Bez aktivní podpory věřících Američanů se v podstatě nedá zabránit prokázané touze Izraele po zničení Iráku a rozdělení jeho ropy, jež měla za následek první válku v Zálivu v roce 1992, ani v plánované devastaci Íránu. AIPAC a mnoho amerických podnikatelů má obchodní zájmy na válce a provádí válečnou propagandu jako podstatu svého kšeftu, ale jsou to i žido-křesťané, kteří uplatňují svůj podstatný vliv na to, aby se válka proti islámu udržela v chodu.

Dolar jako oběť zabíjení

Okupace Iráku paralyzovala produkci ropy z druhého největšího světového zdroje. Před okupací nestálo naplnění rodinného vozu benzínem více než 50 dolarů. Před okupací jste dětem a vnoučatům křesťanských sionistů mohli koupit galon mléka za cenu nižší než galon nafty, řidiči kamionů si mohli dovolit mléko i naftu. Před válkami proti Iráku byl americký průmysl zdravý. Teď už je odplaven do Číny.

Naše hospodářská katastrofa je skutečná, vedla k realitní a hypotéční bublině. Proč? Protože náklady na válku byly přes 500 miliard dolarů, a většina z těch peněz byla vytištěna, takže za ně budeme později muset zaplatit mnohem vyšší cenu. Tohle rozhodnutí bylo jako smrad, který už se nedá vrátit zpět do jednou otevřeného hrnce. Používám slovo katastrofa tam, kde ostatní hovoří o krizi, protože krizi se mohou někteří vyhnout a často vede k praktickým řešením. To neplatí pro naši katastrofu. Stadium krize jsme už minuli, když jsme začali sérii válek z ekonomických důvodů, přičemž jsme na jejich zaplacení začali tisknout peníze.

Neexistuje žádný strop pro výšku inflace, jež se dá očekávat, ceny potravin v naších nákupních košících zcela jistě vyletí vzhůru z důvodů, jež jsou vysvětleny v našem dalším vydání. Žido-křesťané se jako skupina nejvíce podíleli na oslabení našeho dolaru, protože to byli oni, kdo podporovali války, v nichž všechny tyto dolary byly vyplýtvány na zabíjení lidí.

Vůdcové křesťanských sionistů, jako např. Gary Bauer, John Hagee a Pat Robertson nejsou jedinými, kdo věří, že hlasy těchto křesťanských sionistů ovládají USA. Politik Tom Delay, který byl horlivým zastáncem každé války proti islámu, byl nedávno citován v Hageeho Noci na počest Izraele (Night to Honor Israel) ve Washingtonu, že „nejenom věří v Rapture (finální bitvu mezi věřícími a nevěřícími pod nadvládou Satan, jež je nutná pro příchod Ježíže Krista, a jíž bude předcházet znovuobnovení jeruzalémského chrámu a obrácení Izraele na křesťanství – pozn. překl.), ale žije pro ně.“ Bohužel Delay ve zmatku opustil tento svět právě před jeho předpovězeným koncem. (8)

Izraelská lobby si osedlala žido-křesťany

Každý politik v Kongresu, a zvláště ten, který se někdy pokusil kandidovat na presidenta, ví, že G. W. Bush se stal presidentem proto, že on a Carl Rove našli způsob, jak ztotožnit Bushe s křesťanskou pravicí, ovšem aby se někomu dostalo tohoto požehnání, musí být požehnán také Izraelem. Dokonce i dnes 70 procent Republikánů podporuje Bushe a jeho válku v Iráku, protože to, co vychází z Republikánské strany, je převážně žido-křesťanské.

Příbuznost mezi křesťansko-sionistickými vůdci a lobby AIPAC je přímočará a nepokrytá. AIPAC tlačí na kongresmany ve Washingtonu, aby dali Izraeli to, co chce. Křesťansko-sionistické modly vymývají mozky svým laickým příznivcům na venkově, aby tyto kongresmany protlačili ve volbách, a tito kongresmani jsou potom po vůli Izraeli. Kongres je v kleštích mezi nejsilnější washingtonskou lobby a nejmocnějším zlobbovaným volebním uskupením na venkově. Proč by měl poslouchat někoho jiného?

Sionismus podvádí křesťany

Svedení křesťané jsou zneužíváni pro boj a podporu války od křižáckých výprav v 11. století až po iráckou válku. Jména se mění, ale poselství zůstává stejné. O papeži jménem Urban II. se traduje, že řekl biskupovi a šlechticům, kteří byli pověřeni vést první křížovou výpravu, že jejich úkolem je vyčistit Svatou zemi jako pole, na něž se bude moci vrátit Ježíš. Tito vůdcové pak předali toto poselství venkovanům, kteří trpěli a umírali pro tuto falešnou ideu po valnou část z dalších dvou století. Výsledkem byl feudální systém v Evropě.

Žido-křesťanství, stejně jako papež Urban II., nám vštěpuje, že všichni musíme ctít Izrael více než Ameriku, ba dokonce, že musíme obnovit jeruzalémský chrám před tím, než se vrátí Ježíš. Ten příběh se nemění už tisíc let. Urban II. se nesvěřil se svými hospodářskými záměry venkovanům, ale řekl vůdcům křižáků, že cílem svatých válek je kořist. Křižáci se poté ukázali jako prvotřídní lupiči.

Vůdcové křesťanských sionistů – Hagee, Robertson a stovky dalších – jsou rytíři a baroni na čele křižáckých zástupů. Jejich kořist přichází po interntových linkách z kreditních karet jejich venkovských pěšáků.

Cena krve žido-křesťanských rodin

Zbožní Američané ponesou nejenom následky válečných dluhů, oni dodávají své syny a dcery, kteří jsou zabíjeni a mrzačeni v bitvách. Sionistické modly bubnují do válek, které potřebuje Izrael, ale nikdy jsem neslyšel o tom, že by byl Hageeho nebo Farwellův syn odveden, a totéž platí o dětech proizraelských kongresmanů. Zuhelnatělé končetiny vojáků v Iráku a Afghánistánu jsou, jak se domníváme, z velké části končetinami žido-křesťanů, kteří jdou k odvodu, protože maminka a tatínek je k tomu vyhecují v žido-křesťanské církvi, kde se dobrovolnictví považuje za šlechetné, a to i dnes po Abú Ghraibu a Guantanámu. Tato mládež je vychovávána v tom smyslu, že když budeme ctít Izrael, odměnou bude Boží požehnání pro Ameriku. A jsou to tito mladí muži, kteří platí svými zmrzačenými těly a zničenou psychikou za bezmeznou podporu Izraeli, což bylo zveřejněno ve zprávě 80 kongresmanů v srpnu 2007.

"Where are you going, Young Fellow My Lad,

On this glittering morn of May?"

"I’m going to join the Colors, Dad,

They’re looking for men, they say."

"But you’re only a boy, Young Fellow My Lad,

You aren’t obliged to go."

"Well, I’m seventeen and a quarter, Dad,

And ever so strong, you know."

***


Kam ses to vydal, můj synku,

Když je tak jasný májový den?

Za těmi barvami, tatínku,

Prý sluší statečným jen.“

Jsi ještě chlapec, můj synku,

Ty ještě nikam jít nemusíš.“

Už je mi sedmnáct, tatínku,

A jsem tak silný, vždyť víš.“

(Robert W. Service, kolem r. 1918)

Nedávno jsem byl seznámen s usměvavým plavovlasým šestadvacetiletým mužem s drtivým stiskem ruky. Kráčel však trochu kolébavě na dvou ocelových nohou a jeho kyčelní klouby byly také umělé. Tak strašlivé bylo jeho zranění po raketovém útoku v Iráku. Hovořil o přátelích, kteří zemřeli. Bylo mu sedmnáct, když se nechal odvést, armáda je vše, co zná, a on by se rád vrátil zpět do své jednotky. Nebylo pro mne žádným překvapením, když mi tento dohola ostříhaný mladý muž řekl, že je Jižan a baptista … každým coulem gentleman, tak vypadal a takovou hrál roli. Svěřil se mi, že se jeho matka nedávno zatvrdila proti válce (ačkoli on sám by se nikdy nezapojil do politického rozhovoru). Vím, že jeho matka musí být přemýšlivá… Pokud ovšem byla pro mír i před tím, než se před sedmi lety její synáček nechal naverbovat.

My z We Hold These Truths jsme slyšeli i další příběhy od chlapců se žido-křesťanskou výchovou, jejichž rodiče nevěděli, že musí chránit své děti před vojenskými verbíři. Máme povinnost ke každému žido-křesťanovi, abychom mu vysvětlili, jaká je cena za naše pokračující války proti islámským pseudonepřátelům. Obrovská izraelská lobby si dělá, co chce, pro své vlastní zájmy… a nezastaví se před ničím, pokud ji nezastavíme my.

Musíme hnát k zodpovědnosti ty, kteří mají vliv, ne křesťany, kteří mylně naslouchají mediálním křesťanským modlám a přitom jsou sami oběťmi. Co dalo žido-křesťanské hnutí Americe? Obětovalo přikázání milovat svého bratra jako sebe sama podle Ježíšova požadavku… včetně lásky ke svým nepřátelům. Zanechalo po sobě dědictví nenávisti, války, násilí a znehodnocených peněz, vše ve jménu Jehovy, boha starého zákona. Toto může a musí být změněno zevnitř těchto kacířských církví a médií.

Musíme se obrátit na smysl pro morálku žido-křesťanů. Členové těchto církví jsou přímo odpovědní za tři současné krize v americké společnosti, jimiž jsou válka, inflace a úpadek morálky, který vždy provází válku. Udělali to pouze z jednoho důvodu; protože jsou vedeni k uctívání kacířského učení, jež bylo zavedeno před pouhými sto lety a poprvé vyhlášeno Cyrusem I. Scofieldem. (1; 5)

Dospěli jsme k závěru, že nemusely být žádné šokující údery, války ani okupace Iráku, nebýt horlivé kampaně křesťanských sionistů za zničení muslimských národů. Právě teď zveřejněná kniha War on Islam je ve skutečnosti již 17 let stará. Projekt Strait Gate byl odstartován, abychom se s nimi potýkali přímo v jejich doupatech. Ježíš a jeho učedníci kázali v chrámech a synagogách. My hodláme dělat totéž.


What is the matter, Young Fellow My Lad?

No letter again to-day.

Why did the postman look so sad,

And sigh as he turned away?

Well, I hear them tell that we’ve gained new ground,

But a terrible price we’ve paid:

God grant, my boy, that you’re safe and sound;

But oh I’m afraid, afraid.

***

Co se to děje, můj synku?

Zas žádný dopis nepřišel mi dnes.

Proč pošťák povzdechl si na rynku,

Když svoji brašnu ke mně smutně nes´?

Říkají, že jsme postoupili vpřed,

Podivnou cenou vítězství se platí:

Obavy rostou jako zhoubný vřed,

Dej, Bože, ať se chlapec vrátí.

Poznámky:

* Báseň War! War! War! Napsal Robert W. Service, básník aljašské zlaté horečky, který pracoval jako řidič sanitky, ale odmítl vstoupit bitev 1. světové války.

Původní text bez pozdějších editorských zásahů a aktualizací vyšel v roce 2007 zde

(1) Scofield Reference Bible Audio Visual, Charles Carlson (http://www.whtt.org/show)

(2) One Nation Under Israel, Andrew J. Hurley, AIPAC power and Israel’s history (http://eshop.whtt.org/eshop.php?id=28)

(3) Forcing God’s Hand, Grace Halsell, describing authors Junket with Falwell to Israel (http://eshop.whtt.org/eshop.php?id=28)

(4) God’s Wrath On The Left Behind, Lisa Ruby, an evolution of the Left Behind Series (http://eshop.whtt.org/eshop.php?id=28)

(5) The Final Apostasy, by Gordon Ginn, Ph.D., a deeper look at the abuse of Scripture (http://eshop.whtt.org/eshop.php?id=28)

(6) Pew Foundation asks what White Evangelicals, Mainline Protestants and Catholics believe about Israel (Pew http://eshop.whtt.org/index.php?news=2&id=1389)

(7) The Israeli Lobby and US Foreign Policy, John J. Mearsheimer and Stephen Walt, http://eshop.whtt.org/index.php?news=2&id=885

(8) "Rapture Ready: The Christians United For Israel Tour", Mike Blumenthal at CUFI Washington DC. http://www.youtube.com/watch?v=mjMRgT5o-Ig

Převzato z We Hold These Truths


Překlad: Stan

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments